Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 20 oktober 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

18. Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
Anföranden på video
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy