Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 20. oktober 2009 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger: se protokollen
 4.Afgørelse om uopsættelighed
 5.Klimaændringer og udviklingslande inden for rammerne af De Forenede Nationers klimakonference i København (forhandling)
 6.Berigtigelse (artikel 216): se protokollen.
 7.Afstemningstid
  7.1.Statutten for Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (Irena) (A7-0026/2009, Herbert Reul) (afstemning)
  7.2.Forældede rådsretsakter om den fælles landbrugspolitik (A7-0018/2009, Paolo De Castro) (afstemning)
  7.3.Delegering af laboratorieundersøgelser (A7-0017/2009, Paolo De Castro) (afstemning)
  7.4.Reducerede punktafgiftssatser i Madeira og Azorerne (A7-0039/2009, Danuta Maria Hübner) (afstemning)
  7.5.Beskyttelse af vilde fugle (kodificeret udgave) (A7-0024/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (afstemning)
  7.6.Gasapparater (kodificeret udgave) (A7-0025/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (afstemning)
  7.7.Udbud af audiovisuelle medietjenester (kodificeret udgave) (A7-0029/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (afstemning)
  7.8.Beskyttelse af arbejdstagere mod asbest (kodificeret udgave) (A7-0033/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (afstemning)
  7.9.Veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande (kodificeret udgave) (A7-0028/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (afstemning)
  7.10.Informationsnet for landøkonomisk bogføring (kodificeret udgave) (A7-0031/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (afstemning)
  7.11.Dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg (kodificeret udgave) (A7-0027/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (afstemning)
  7.12.Racerent avlskvæg (kodificeret udgave) (A7-0032/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (afstemning)
  7.13.Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Mauritius om visumfritagelse for kortvarige ophold (A7-0019/2009, Simon Busuttil) (afstemning)
  7.14.Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne om visumfritagelse for kortvarige ophold (A7-0012/2009, Simon Busuttil) (afstemning)
  7.15.Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Barbados om visumfritagelse for kortvarige ophold (A7-0013/2009, Simon Busuttil) (afstemning)
  7.16.Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Saint Kitts og Nevi om visumfritagelse for kortvarige ophold (A7-0014/2009, Simon Busuttil) (afstemning)
  7.17.Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Antigua og Barbuda om visumfritagelse for kortvarige ophold (A7-0015/2009, Simon Busuttil) (afstemning)
  7.18.Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Commonwealth of The Bahamas om visumfritagelse for kortvarige ophold (A7-0016/2009, Simon Busuttil) (afstemning)
  7.19.Forslag til ændringsbudget nr. 9/2009: Jordskælv i Italien (A7-0023/2009, Jutta Haug) (afstemning)
  7.20.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (Tyskland) (A7-0022/2009, Reimer Böge) (afstemning)
  7.21.Anmodning om ophævelse af Marek Siwiecs immunitet (A7-0030/2009, Diana Wallis) (afstemning)
  7.22.Evalueringsmekanisme til overvågning af anvendelsen af Schengenreglerne (A7-0035/2009, Carlos Coelho) (afstemning)
  7.23.Evalueringsmekanisme til overvågning af anvendelsen af Schengenreglerne (A7-0034/2009, Carlos Coelho) (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 11.Spørgetid til formanden for Kommissionen
 12.Forslag til det almindelige budget 2010 (Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII og IX) – Forslag til det almindelige budget 2010 (Sektion III – Kommissionen) (forhandling)
 13.Demokratiopbygning i eksterne forbindelser (forhandling)
 14.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 15.Ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 ("fusionsmarkedsordningen") (forhandling)
 16.Modtagne dokumenter: se protokollen
 17.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88): se protokollen
 18.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 19.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (691 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (1610 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik