Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 20. lokakuuta 2009 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 4.Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä
 5.Ilmastonmuutos ja kehitysmaat Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutoskonferenssissa Kööpenhaminassa (keskustelu)
 6.Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla): ks. pöytäkirja
 7.Äänestykset
  7.1.Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussääntö (A7-0026/2009, Herbert Reul) (äänestys)
  7.2.Neuvoston vanhentuneet säädökset yhteisen maatalouspolitiikan alalla (A7-0018/2009, Paolo De Castro) (äänestys)
  7.3.Laboratoriokokeisiin liittyvien tehtävien delegointi (A7-0017/2009, Paolo De Castro) (äänestys)
  7.4.Alennetut valmisteverokannat Madeiralla ja Azoreilla (A7-0039/2009, Danuta Maria Hübner) (äänestys)
  7.5.Luonnonvaraisten lintujen suojelu (kodifioitu toisinto) (A7-0024/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (äänestys)
  7.6.Kaasulaitteet (kodifioitu toisinto) (A7-0025/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (äänestys)
  7.7.Audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoaminen (kodifioitu toisinto) (A7-0029/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (äänestys)
  7.8.Työntekijöiden suojelu asbestilta (kodifioitu toisinto) (A7-0033/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (äänestys)
  7.9.Kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastukset (kodifioitu toisinto) (A7-0028/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (äänestys)
  7.10.Verkoston luominen Euroopan yhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten (kodifioitu toisinto) (A7-0031/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (äänestys)
  7.11.Eläinten terveyttä koskevat vaatimukset yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa (kodifioitu toisinto) (A7-0027/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (äänestys)
  7.12.Puhdasrotuiset jalostusnaudat (kodifioitu toisinto) (A7-0032/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (äänestys)
  7.13.EY:n ja Mauritiuksen välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A7-0019/2009, Simon Busuttil) (äänestys)
  7.14.EY:n ja Seychellien välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A7-0012/2009, Simon Busuttil) (äänestys)
  7.15.EY:n ja Barbadosin välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A7-0013/2009, Simon Busuttil) (äänestys)
  7.16.EY:n ja Saint Kitts ja Nevisin välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A7-0014/2009, Simon Busuttil) (äänestys)
  7.17.EY:n ja Antigua ja Barbudan välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A7-0015/2009, Simon Busuttil) (äänestys)
  7.18.EY:n ja Bahaman välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A7-0016/2009, Simon Busuttil) (äänestys)
  7.19.Lisätalousarvio nro 9/2009 (A7-0023/2009, Jutta Haug) (äänestys)
  7.20.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (A7-0022/2009, Reimer Böge) (äänestys)
  7.21.Marek Siwiecin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A7-0030/2009, Diana Wallis) (äänestys)
  7.22.Arviointimekanismin perustaminen Schengenin säännöstön soveltamisen valvontaa varten (A7-0035/2009, Carlos Coelho) (äänestys)
  7.23.Arviointimekanismin perustaminen Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten (A7-0034/2009, Carlos Coelho) (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 11.Komission puheenjohtajan kyselytunti
 12.Esitys yleiseksi talousarvioksi 2010 (pääluokka III - komissio) - Esitys yleiseksi talousarvioksi 2010 (pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (keskustelu)
 13.Demokratiakehitys ulkosuhteissa (keskustelu)
 14.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 15.Yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevan asetuksen (EY) N:o1234/2007 muuttaminen (keskustelu)
 16.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 17.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla): ks. pöytäkirja
 18.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 19.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (707 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1525 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö