Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Antradienis, 2009 m. spalio 20 d. - StrasbūrasTekstas OL
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 3.Veiksmai įgyvendinant Parlamento rezoliucijas (žr. protokolą)
 4.Balsavimas dėl prašymo taikyti skubos tvarką
 5.Klimato kaita ir besivystančios šalys atsižvelgiant į Kopenhagoje vyksiančią Jungtinių Tautų konferenciją klimato kaitos klausimu (diskusijos)
 6.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis) (žr. protokolą)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros (IRENA) statutas (A7-0026/2009, Herbert Reul) (balsavimas)
  7.2.Nebeaktualūs Tarybos bendrosios žemės ūkio politikos srities aktai (A7-0018/2009, Paolo De Castro) (balsavimas)
  7.3.Pavedimas atlikti laboratorinio bandymo užduotis (A7-0017/2009, Paolo De Castro) (balsavimas)
  7.4.Legvatinis akcizo tarifas Madeirai ir Azorų saloms (A7-0039/2009, Danuta Maria Hübner) (balsavimas)
  7.5.Laukinių paukščių apsauga (kodifikuota redakcija) (A7-0024/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsavimas)
  7.6.Dujas deginantys prietaisai (kodifikuota redakcija) (A7-0025/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsavimas)
  7.7.Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimas (kodifikuota redakcija) (A7-0029/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsavimas)
  7.8.Darbuotojų apsauga nuo asbesto (kodifikuota redakcija) (A7-0033/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsavimas)
  7.9.Gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinis patikrinimas (kodifikuota redakcija) (A7-0028/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsavimas)
  7.10.Žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklas (kodifikuota redakcija) (A7-0031/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsavimas)
  7.11.Gyvūnų sveikatos reikalavimai, reglamentuojantys Bendrijos vidaus prekybą naminiais paukščiais ir perinti skirtais kiaušiniais ir jų importą (kodifikuota redakcija) (A7-0027/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsavimas)
  7.12.Grynaveisliai veisliniai galvijai (kodifikuota redakcija) (A7-0032/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsavimas)
  7.13.EB ir Mauricijaus susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju (A7-0019/2009, Simon Busuttil) (balsavimas)
  7.14.EB ir Seišelių susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju (A7-0012/2009, Simon Busuttil) (balsavimas)
  7.15.EB ir Barbadoso susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju (A7-0013/2009, Simon Busuttil) (balsavimas)
  7.16.EB ir Sent Kitso ir Nevio susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju (A7-0014/2009, Simon Busuttil) (balsavimas)
  7.17.EB ir Antigvos ir Barbudos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju (A7-0015/2009, Simon Busuttil) (balsavimas)
  7.18.EB ir Bahamų susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju (A7-0016/2009, Simon Busuttil) (balsavimas)
  7.19.Taisomojo biudžeto Nr. 9/2009 projektas: žemės drebėjimas Italijoje, III skirsnis – Komisija (A7-0023/2009, Jutta Haug) (balsavimas)
  7.20.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimas: Vokietija – telekomunikacijų sektorius (A7-0022/2009, Reimer Böge) (balsavimas)
  7.21.Prašymas atšaukti Mareko Sivieco imunitetą (A7-0030/2009, Diana Wallis) (balsavimas)
  7.22.Vertinimo mechanizmas Šengeno acquis taikymui tikrinti (A7-0035/2009, Carlos Coelho) (balsavimas)
  7.23.Vertinimo mechanizmas Šengeno acquis taikymui tikrinti (A7-0034/2009, Carlos Coelho) (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokolą)
 10.Ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas (žr. protokolą)
 11.Klausimų Komisijos Pirmininkui valanda
 12.2010 m. bendrojo biudžeto projektas (I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX skirsniai) – 2010 m. bendrojo biudžeto projektas (III skirsnis – Komisija) (diskusijos)
 13.Demokratijos stiprinimas išorės santykiuose (diskusijos)
 14.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 15.Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimas) keitimas (diskusijos)
 16.Pateikti dokumentai (žr. protokolą)
 17.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis) (žr. protokolą)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 19.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Tekstas OL (709 kb)
 
Diskusijos
Tekstas OL (1453 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika