Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Otrdiena, 2009. gada 20. oktobris - StrasbūraPublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1. Sēdes atklāšana
 2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 3. Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 4. Lēmums par steidzamu procedūru
 5. Klimata pārmaiņas un jaunattīstības valstis saistībā ar ANO Kopenhāgenas klimata pārmaiņu konferenci (debates)
 6. Kļūdu labojums (Reglamenta 216. pants) (sk. protokolu)
 7. Balsošanas laiks
  7.1. Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras (IRENA) Statūti (A7-0026/2009, Herbert Reul) (balsošana)
  7.2. Novecojuši Padomes tiesību akti kopējās lauksaimniecības politikas jomā (A7-0018/2009, Paolo De Castro) (balsošana)
  7.3. Laboratorijas testēšanas uzdevumu deleģēšana (A7-0017/2009, Paolo De Castro) (balsošana)
  7.4. Akcīzes nodokļa likmes samazināšana Madeirā un Azoru salās (A7-0039/2009, Danuta Maria Hübner) (balsošana)
  7.5. Savvaļas putnu aizsardzība (kodificēta versija) (A7-0024/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsošana)
  7.6. Iekārtas, kurās izmanto gāzveida kurināmo (kodificēta versija) (A7-0025/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsošana)
  7.7. Audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšana (kodificēta versija) (A7-0029/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsošana)
  7.8. Darba ņēmēju aizsardzība pret azbesta iedarbību (kodificēta versija) (A7-0033/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsošana)
  7.9. No trešām valstīm ievestu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšana (kodificēta versija) (A7-0028/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsošana)
  7.10. Tīkls grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās (kodificēta versija) (A7-0031/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsošana)
  7.11. Dzīvnieku veselības nosacījumi, ar ko reglamentē mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecību kopienā un to ievešanu no trešām valstīm (kodificēta versija) (A7-0027/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsošana)
  7.12. Liellopu sugu tīršķirnes vaislinieki (kodificēta versija) (A7-0032/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsošana)
  7.13. Eiropas Kopienas un Maurīcijas nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu (A7-0019/2009, Simon Busuttil) (balsošana)
  7.14. Eiropas Kopienas un Seišelu salu nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu (A7-0012/2009, Simon Busuttil) (balsošana)
  7.15. Eiropas Kopienas un Barbadosas nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu (A7-0013/2009, Simon Busuttil) (balsošana)
  7.16. Eiropas Kopienas un Sentkitsas un Nevisas nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu (A7-0014/2009, Simon Busuttil) (balsošana)
  7.17. Eiropas Kopienas un Antigvas un Barbudas nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu (A7-0015/2009, Simon Busuttil) (balsošana)
  7.18. Eiropas Kopienas un Bahamu salu nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu (A7-0016/2009, Simon Busuttil) (balsošana)
  7.19. Budžeta projekta grozījumi 9/2009: zemestrīce Itālijā (A7-0023/2009, Jutta Haug) (balsošana)
  7.20. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda līdzekļu izmantošana: Vācija – telekomunikāciju nozare (A7-0022/2009, Reimer Böge) (balsošana)
  7.21. Pieprasījums atcelt Marek Siwiec deputāta imunitāti (A7-0030/2009, Diana Wallis) (balsošana)
  7.22. Novērtēšanas mehānisma izveide Šengenas acquis piemērošanas uzraudzībai (A7-0035/2009, Carlos Coelho) (balsošana)
  7.23. Novērtēšanas mehānisma izveide Šengenas acquis piemērošanas pārbaudei (A7-0034/2009, Carlos Coelho) (balsošana)
 8. Balsojumu skaidrojumi
 9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 11. Jautājumu laiks (Komisijas priekšsēdētājs)
 12. 2010. gada vispārējā budžeta projekts (I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX iedaļa) – 2010. gada vispārējā budžeta projekts (III iedaļa – Komisija) (debates)
 13. Demokrātijas veidošana ārējo attiecību jomā (debates)
 14. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 15. Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1234/2007 „Vienotā TKO regula” (debates)
 16. Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 17. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants) (sk. protokolu)
 18. Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 19. Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (713 kb)
 
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (1391 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika