Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Marţi, 20 octombrie 2009 - StrasbourgEdiţie JO
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 3.Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 4.Decizie privind urgenţa
 5.Schimbările climatice în ţările în curs de dezvoltare în contextul Conferinţei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice de la Copenhaga (dezbatere)
 6.Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 7.Votare
  7.1.Statutul Agenţiei Internaţionale privind energiile regenerabile (IRENA) (A7-0026/2009, Herbert Reul) (vot)
  7.2.Acte caduce ale Consiliului în domeniul politicii agricole comune (A7-0018/2009, Paolo De Castro) (vot)
  7.3.Delegarea sarcinilor de testare în laborator (A7-0017/2009, Paolo De Castro) (vot)
  7.4.Reducerea ratei accizelor în Madeira şi Azore (A7-0039/2009, Danuta Maria Hübner) (vot)
  7.5.Conservarea păsărilor sălbatice (versiune codificată) (A7-0024/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (vot)
  7.6.Aparate cu gaz (versiune codificată) (A7-0025/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (vot)
  7.7.Furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (versiune codificată) (A7-0029/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (vot)
  7.8.Protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la aybest (versiune codificată) (A7-0033/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (vot)
  7.9.Controalele veterinare ale animalelor provenite din ţări terţe (versiune codificată) (A7-0028/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (vot)
  7.10.Reţea de colectare de date contabile agricole privind veniturile şi activitatea economică a exploataţiilor agricole în Comunitatea Europeană (versiune codificată) (A7-0031/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (vot)
  7.11.Condiţiile de sănătate animală care reglementează comerţul intracomunitar şi importurile din ţări terţe de păsări de curte şi de ouă pentru incubaţie (versiune codificată) (A7-0027/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (vot)
  7.12.Bovine de reproducţie de rasă pură (versiune codificată) (A7-0032/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (vot)
  7.13.Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Republica Mauritius privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere (A7-0019/2009, Simon Busuttil) (vot)
  7.14.Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Republica Seychelles privind exonerarea de la obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere (A7-0012/2009, Simon Busuttil) (vot)
  7.15.Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Barbados privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere (A7-0013/2009, Simon Busuttil) (vot)
  7.16.Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Federaţia Saint Kitts şi Nevis privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere (A7-0014/2009, Simon Busuttil) (vot)
  7.17.Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Antigua şi Barbuda privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere (A7-0015/2009, Simon Busuttil) (vot)
  7.18.Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Uniunea Bahamas privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere (A7-0016/2009, Simon Busuttil) (vot)
  7.19.Proiectul de buget rectificativ 9/2009: cutremurul din Italia, secţiunea III - Comisia (A7-0023/2009, Jutta Haug) (vot)
  7.20.Mobilizarea Fondului european pentru adaptare la globalizare: Germania - sectorul de telecomunicaţii (A7-0022/2009, Reimer Böge) (vot)
  7.21.Cerere de ridicare a imunităţii lui Marek Siwiec (A7-0030/2009, Diana Wallis) (vot)
  7.22.Instituirea unui ecanism de evaluare în vederea monitorizării aplicării acquis-ului Schengen (A7-0035/2009, Carlos Coelho) (vot)
  7.23.Instituirea unui mecanism de evaluare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen (A7-0034/2009, Carlos Coelho) (vot)
 8.Explicaţii privind votul
 9.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 10.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente: a se vedea procesul-verbal
 11.Timp afectat întrebărilor preşedintelui Comisiei
 12.Proiect de buget general pentru 2010 (secţiunile I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) - Proiect de buget general pentru 2010 (secţiunea III - Comisia) (dezbatere)
 13.Sprijinirea guvernării democrației în cadrul relațiilor externe (dezbatere)
 14.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
 15.Modificarea Regulamentului (CE) nr.1234/2007 (dezbatere)
 16.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 17.Măsuri de punere în aplicare: consultaţi procesul-verbal
 18.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 19.Ridicarea şedinţei
Stenograma dezbaterilor
Ediţie JO (753 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie JO (1655 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate