Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Сряда, 21 октомври 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

Подготовка на Европейския съвет (29 и 30 октомври 2009 г.) (разискване)
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), в писмена форма. (NL) Г-н председател, приемаме, че дневният ред на предстоящия Европейски съвет ще включва и икономическата криза по-специално положението с „Опел“. Придобиването на „Опел“ и масивната национална държавна помощ, обещана в тази връзка, са повече от прецедент в съдопроизводството за Европа; става въпрос за надеждността на Европейската комисия, която трябва да осигури да не се предоставя незаконна държавна помощ. Неприемливо е печеливши заводи в добро състояние да бъдат закривани, защото държавата-членка, в която се намират, не може да предостави такава държавна помощ, каквато може друга — по-голяма и по-силна — държава-членка.

Трябва да извлечем и поуки от аферата с „Опел“: все още не е късно да бъде стартирана координирана европейска стратегия за автомобилния отрасъл. Конкурентната нормативна рамка за автомобилостроенето (CARS 21) беше и остава похвален план, но съвсем не е достатъчна. Европа трябва да изготви енергичен план за бъдещето, който рязко да ускори разработването на устойчив електрически автомобил. За да направи това, трябва да бъдат събрани заедно европейските производители на автомобили около масата и да се съсредоточат ресурсите от Седмата рамкова програма. Време е да изпълзим от нашата защитна позиция и дадем положителен сигнал на всички работници от най-големия отрасъл в Европа.

 
Правна информация - Политика за поверителност