Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 21. oktober 2009 - Strasbourg EUT-udgave

Forberedelse af Det Europæiske Råd (29.-30. oktober 2009) (forhandling)
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), skriftlig. – (NL) Vi går ud fra, at dagsordenen for det kommende møde i Rådet også omfatter den økonomiske krise, navnlig situationen for Opel. Overtagelsen af Opel og den massive nationale statsstøtte, der blev lovet i denne forbindelse, er mere end blot en principiel sag for EU. Det drejer sig nemlig om troværdigheden for Kommissionen, som skal påse, at der ikke ydes ulovlig statsstøtte. Det er uacceptabelt, at sunde, overskudsgivende fabrikker bliver lukket, fordi den medlemsstat, hvori de ligger, ikke kan give så meget i statsstøtte, som en anden – større og mere betydningsfuld – medlemsstat kan.

Vi skal desuden tage ved lære af sagen om Opel, idet det endnu ikke er for sent at iværksætte en samordnet europæisk strategi for automobilbranchen. CARS 21 var – og er fortsat – en rosværdig plan, men den er langt fra tilstrækkelig. Man bør fra europæisk side udarbejde en robust plan for fremtiden, hvor man dramatisk fremskynder udviklingen hen mod bæredygtige elektriske biler. Vi skal til det formål have samlet de europæiske bilproducenter om forhandlingsbordet og øremærke ressourcer fra det syvende rammeprogram til dette område. Det er på tide at træde ud af vores defensive rolle og sende alle arbejdstagerne i den største erhvervssektor i Europa et positivt signal.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik