Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 21 oktober 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

Förberedelser för Europeiska rådet (29-30 oktober 2009) (debatt)
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), skriftlig. (NL) Herr talman! Vi utgår från att även den ekonomiska krisen finns med på dagordningen för Europeiska rådets kommande möte, i synnerhet när det gäller frågan om Opel. Köpet av Opel och det omfattande statliga stöd som utlovats i anslutning till affären är mer än ett pilotfall för EU. Det handlar om Europeiska kommissionens trovärdighet, och kommissionen måste se till att inget olagligt statligt stöd beviljas. Det är oacceptabelt att sunda, lönsamma företag läggs ner bara för att de är belägna i en medlemsstat som inte kan ge lika mycket statligt stöd som en annan medlemsstat, som är större och mer inflytelserik.

Vi måste också dra lärdomar av Opelaffären – än är det inte för sent att initiera en samordnad EU-strategi för bilbranschen. Cars 21 var och är fortfarande en lovvärd plan, men den är långtifrån tillräcklig. Europa måste ta fram en kraftfull plan för framtiden som drastiskt påskyndar utvecklingen av en hållbar elbil. För att kunna göra det måste vi samla de europeiska biltillverkarna kring förhandlingsbordet, och styra medlen från sjunde ramforskningsprogrammet till detta område. Det är dags att överge vår defensiva hållning och sända en positiv signal till arbetstagarna i Europas största industrisektor.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy