Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/2688(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0088/2009

Viták :

Szavazatok :

PV 21/10/2009 - 3.1
CRE 21/10/2009 - 3.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2009. október 21., Szerda - Strasbourg HL kiadás

3.1. A tájékozódás szabadsága Olaszországban és az Európai Unió más tagállamaiban (szavazás)
Jegyzőkönyv
 

– A szavazás előtt:

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (S&D).(PT) Tisztelt elnök úr! Az eljárási szabályzat 157. cikkének (1) bekezdése értelmében szót szeretnék kérni, hogy az Olaszországban és az Európai unió más tagállamaiban a tájékozódási szabadság helyzetéről szóló közös állásfoglalásra irányuló indítvány Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoport által benyújtott második módosítástervezetéről szóljak.

Ez a módosítási javaslat szégyent hoz az Európai Parlamentre, és igazság szerint nemhogy szavazni nem kellene róla, de meg se kellene vitatni. Az elvei hamisak, és csupán a portugál politikai pártok választási kampánya során megálmodott téveszme képezi az alapját. A portugál szavazók megadták a helyes választ.

Mindazonáltal megkérdőjelezhetetlen igazság (és ezt mindjárt bizonyítékkal is alátámasztom), hogy az e módosítást előterjesztő EP-képviselő türelmetlenségről és inkvizitorikus gondolkodásmódról tett tanúbizonyságot tegnap a weboldalán, amikor arra szólította fel José Saramago Nobel-díjas írót, hogy tagadja meg portugál nemzetiségét. Eléggé világosan látható, hogy ki támadja a véleménynyilvánítási szabadságot.

 
  
 

Az RC-B7-0090/2009 számú közös állásfoglalásra irányuló indítványról szóló szavazást megelőzően:

 
  
MPphoto
 

  David-Maria Sassoli , az S&D képviselőcsoport nevében.(IT) Tisztelt elnök úr! Az eljárási szabályzat 147. cikkével összhangban emlékeztetni kívánom Önt arra, hogy 2007-ben az emberi jogok globális helyzetéről folytatott vita során a tisztelt Ház úgy határozott, hogy nem az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoport által javasoltak szerint cselekszik, és a politikai érvek alátámasztásának céljából nem hivatkozik magasabb polgári vagy vallási intézményeket képviselő személyekre.

Ezért arra kérjük Önt, hogy ugyanígy járjon el a PPE képviselőcsoport által az állásfoglalásunkkal kapcsolatban előterjesztett módosítások esetében, amely kifejezetten megemlíti Giorgio Napolitano olasz köztársasági elnököt.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – Sassoli úr, Ön az eljárási szabályzat 147. cikke értelmében felvetette az elfogadhatatlanság kérdését. Ennek következtében az elnökség – nevezetesen Buzek elnök úr – mélyrehatóan megvizsgálta a kérdést, amint azt Ön is elhiheti. Az elemzését a következő alapelvekre helyezte: először is az Ön által említett módosítások – nevezetesen a 7., a 8. és a 9. módosítás – közvetlenül a módosítani kívánt szövegre vonatkoznak. Másodszor, nem céljuk a teljes szöveg törlése vagy cseréje. Harmadszor, nem változtatnak meg több bekezdést a szövegben, és azt sem állítható, hogy nem érintenek minden nyelvi változatot.

Következésképpen a 147. cikk szigorú alkalmazásával az elnök azon a véleményen van, hogy azok megfelelnek az elfogadhatóság valamennyi kritériumának. Az elnök tehát úgy határozott, hogy azok elfogadhatók.

Ami a Napolitano elnök úrra való hivatkozást illeti – aki szeretett volt kollégánk –, létezik olyan precedens, ami megengedi, hogy szövegeinkbe belefoglaljuk személyek, politikusok neveit.

Sassoli úr, amennyiben fenntartja a kérését, az eljárási szabályzat értelmében természetesen egyéb fellépések lehetősége is nyitva áll Ön előtt: mint pl. szóbeli módosítás vagy – természetesen – a fenti módosítások elleni szavazás.

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro , a PPE képviselőcsoport nevében.(IT) Tisztelt elnök úr! Teljesen egyetértek az elnökség módosításokkal kapcsolatos értelmezésével. Én szóbeli módosítással élnék, miszerint tartsunk meg minden módosítást, de javasoljuk, hogy egyszerűen töröljük az olasz köztársasági elnök családi és utónevét.

Tehát a szokásos gyakorlat szerint azt javaslom, hogy a szövegben ne említsünk személyeket, és töröljük a „Giorgio Napolitano” nevet, ugyanakkor hagyjuk meg a módosításokat és a módosításokról szóló szavazás lehetőségét. Úgy vélem, hogy ezzel a megoldással valamilyen módon kifejezhetjük az olasz köztársasági elnök iránt érzett tiszteletünket, aki világosan elmondta, amit mondott, és akire a vita során valamennyi politikai képviselőcsoport valamennyi felszólalója hivatkozott.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi , az ALDE képviselőcsoport nevében.(IT) Miután tudomásul vettem az elnökség módosítások elfogadhatóságára vonatkozó döntését, csupán azt szeretném kérni a módosítások szerzőitől, hogy politikai célszerűség okán vonják vissza azokat.

Nem hiszem, hogy nagy változást jelentene, ha nem említenénk meg az olasz köztársasági elnök családi és utónevét, mivel az olasz köztársasági elnökre vonatkoznak e módosítások. Azt hiszem, hogy valamiféle szertartásosság kíséri a munkánkat: soha nem hallottam még, hogy más országok EP-képviselői az angol királynőt vagy a német elnököt úgy idézték volna az állásfoglalásainkban, hogy az eszköznek tűnne. Ezért egyszerűen azt kérem, hogy vonják vissza az állásfoglalás 7., 8. és 9. módosítását.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – Tisztelt Sassoli úr! Tekintettel arra, hogy feltette ezt a kérdést, valamint hogy Mauro úr erre válaszként javaslatot terjesztett elő, szíveskedjen szólásra emelkedni és válaszolni!

 
  
MPphoto
 

  David-Maria Sassoli , az S&D képviselőcsoport nevében.(IT) Tisztelt elnök úr! Támogatjuk az olasz elnökünk családi és utónevének törlését. Természetesen az említett módosítások ellen fogunk szavazni.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – Ebben az esetben törölni fogjuk az olasz államfő családi és utónevét.

- A 3. bekezdésről szóló szavazás előtt:

 
  
MPphoto
 

  Nuno Melo (PPE).(PT) Tisztelt elnök úr! A következő szóbeli módosítást teszem: sajnálja és helyteleníti, hogy a portugál szocialista kormány olyan befolyást gyakorolt, ami a TVI portugál televíziós csatorna Jornal Nacional programjának megszüntetéséről szóló döntéshez vezetett, és megjegyzi, hogy jelenleg a Portugál Szabályozó Hatóság vizsgálja a döntést.

 
  
 

(A szóbeli módosítást nem fogadják el)

A D bevezető részről szóló szavazást követően:

 
  
MPphoto
 

  József Szájer (PPE). – Tisztelt elnök úr! Emlékeztetni kívánom a tisztelt Házat arra, hogy az Európai Parlamentnek nem kellene olyan állásfoglalásokat elfogadnia, amelyek kettős mércével mérnek. Erre saját országomból, Magyarországról hozok példát, ahol a pénzügyminiszter büntetőeljárást indított egy újságíró ellen, mert nem tetszett neki, amit róla írt.

Ezért úgy vélem, hogy kettős mérce alkalmazására kerül sor, ha szövegeikben megemlítik az olasz és európai újságok ellen pert indító olasz miniszterelnököt, de magát az esetet nem említik – aminél véleményem szerint a magyarországi eset súlyosabb. Tehát felhívom a balszárnyon álló kollégáinkat, hogy ne szavazzanak e módosítás ellen, mert az csak azt mutatná és tenné világossá, hogy a tevékenységük nem egyéb színjátéknál, egy olyan ország miniszterelnökét zaklató színjátéknál, ahol nem létezik baloldal.

(Taps)

Ugyan a kormányt nem az Önök párttagjai alkotják, de szocialista kormány esetén se fogadják el ezt a mércét. A módosítás tehát a megfelelő mederben folyik.

(Taps)

„mivel az Európai Parlament nem fogadhat el kettős mércét; mivel annak érdekében, hogy politikai nyomást gyakoroljanak a magas rangú tisztségviselőkkel és a hatalmon lévő párt politikusaival összefüggésbe hozható korrupciós eseteket leleplező újságírókra, a magyarországi kormányzat nemrég lépéseket tett annak érdekében, hogy büntetőeljárást indítsanak a média e képviselői ellen” – nevezetesen Pindroch Tamás, a Magyar Hírlap újságírója ellen –, „mivel különös tekintettel arra, hogy egy olyan újságíró ellen indult büntetőeljárás, aki egy volt magas rangú kormánytag és az egyik európai biztosjelölt botrányai után nyomozott; mivel erre olyan légkörben került sor, ahol a sajtóra politikai nyomás nehezedik Magyarországon”.

Kérem, hogy szavahihetőségük megőrzése érdekében támogassák ezt a módosítást! Ily módon világossá válhatna, hogy nem egy bizonyos személyt zaklatnak, akit nem szeretnek, és aki nem osztja az Önök politikai nézeteit, hanem valóban támogatják az európai sajtószabadságot.

 
  
  

(A szóbeli módosítást nem fogadják el)

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – Ezzel a szavazások órája lezárult.

***

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE).(IT) Tisztelt elnök úr! Azért kértem szót, hogy egy nagyon súlyos eseményről tájékoztassam Önöket – ennek semmi köze nincs ehhez a szavazáshoz –, és felkérem a Parlament elnökségét, hogy a lehető legrövidebb időn belül tájékozódjon ezzel kapcsolatban, hogy intézkedni tudjunk kiváltságaink és mentességeink megóvása érdekében.

Ma reggel az olasz rendőrség tagjai behatoltak küldöttségünk egyik tagjának magánlakhelyére, amíg ő itt tartózkodott Strasbourgban. Ezért sietve el kellett hagynia Strasbourgot, hogy az olasz bíróság végzése értelmében visszatérjen lakhelyére. A bíróság házkutatást rendelt el egy képviselőnél, azaz egy képviselő magánlakhelyén, ami egyértelműen ellentmond a kiváltságaink és mentességeink alapvető szempontjainak.

Csupán annak megvizsgálását kérem a Parlamenttől és az elnökségtől, hogy a bíróság és az olasz rendőrség Mastella úrral kapcsolatos intézkedése tiszteletlen cselekedetnek, valamint a mentességünk messzemenő megsértésének minősül-e.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – Az elnökség meg fogja vizsgálni ezt a kérdést annak érdekében, hogy határozottan megvédhessük előjogainkat és mentességeinket.

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Landsbergis (PPE). – Tisztelt elnök úr! Remélem, hogy az egyik, még meg nem született litvániai törvényről tartott korábbi sikertelen szavazás nyomán számos kolléga megértette, hogy el kell hárítani annak a veszélyét, hogy az Európai Unió Szovjetunióvá váljék.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat