Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2009/2697(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

RC-B7-0095/2009

Dibattiti :

PV 21/10/2009 - 9
CRE 21/10/2009 - 9

Votazzjonijiet :

PV 22/10/2009 - 8.6
PV 22/10/2009 - 8.9
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2009)0058

Dibattiti
L-Erbgħa, 21 ta' Ottubru 2009 - Strasburgu Edizzjoni riveduta

9. Tħejjija tal-laqgħa tas-CET u tas-Summit UE/USA (2 u 3 ta' Novembru 2009) - Kooperazzjoni transatlantika ġudizzjarja u tal-pulizija (dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο είναι η κοινή συζήτηση επί των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με

1. την προετοιμασία της συνόδου του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου και της συνάντησης κορυφής ΕΕ/ΗΠΑ (2 και 3 Νοεμβρίου 2009), και

2. τη διατλαντική συνεργασία σε δικαστικά και αστυνομικά θέματα.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, rådets tjänstgörande ordförande. − Herr talman! Ärade ledamöter! Som ni vet är ju kopplingen till USA och det transatlantiska samarbetet mellan USA och EU av mycket stor betydelse. Det är en hörnsten i EU:s utrikespolitik, där grunden är värderingar om frihet, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter och folkrätten, vilket är någonting som förenar oss. Den nya administrationen i USA har visat stort intresse av att fördjupa och vidareutveckla förbindelserna mellan dem och oss i Europa. Vi har det första transatlantiska ekonomiska rådet med president Obamas administration den 26−27 oktober. Kort därefter, den 3 november, ska det hållas ett toppmöte mellan EU och USA. Det är två viktiga tillfällen att stärka våra förbindelser. Därför är dagens debatt mycket viktig.

Jag skulle vilja lyfta fram några områden som vi samarbetar inom och där vi hoppas kunna uppnå resultat och fördjupning under toppmötet.

När det gäller klimatfrågorna välkomnar vi USA:s ökade ambitioner i detta avseende. Vi måste arbeta tillsammans med den amerikanska administrationen för att få ett genomgripande, globalt bindande avtal i Köpenhamn. Vi uppmanar USA att sätta upp mål som är jämförbara med dem som EU har satt upp. Förenta staterna och EU måste vara beredda att tillsammans stödja klimatåtgärder som utsläppsreduktion, anpassning, finansiering och annat stöd till utvecklingsländerna.

En annan viktig fråga handlar förstås om den finansiella och ekonomiska krisen. Det kommer att krävas ett mycket nära samarbete för att följa upp de överenskommelser som vi nådde inom ramen för G20-mötet, och för att återställa förtroendet för de finansiella marknaderna. Vi ska tillsammans arbeta för att Doharundan avslutas med ett gott resultat 2010, eftersom det är väldigt viktigt i arbetet för att främja återhämtning och bekämpa protektionism.

Naturligtvis ska vi också diskutera ett antal regionala frågor, t.ex. Afghanistan, Pakistan, Iran, Mellanöstern, Ryssland och västra Balkan. Vi har ett regelbundet och allt närmare samarbete när det gäller krishantering, vilket tog sig uttryck bland annat i att USA deltog i ett civilt ESFP-uppdrag, Eulex i Kosovo.

Vi har också ett samarbete om energifrågor som nu måste stärkas, och vi hoppas att vi kan etablera ett särskilt energiråd mellan EU och USA på ministernivå.

Det finns ett intresse på båda sidor att fördjupa samarbetet när det gäller inrikes och rättsliga frågor. Jag återkommer alldeles strax till det, eftersom jag har förstått att debatterna är hopslagna.

När det gäller icke-spridning och nedrustning har samarbetet mellan EU och den amerikanska administrationen tagit ny fart, och Barack Obama prioriterar den frågan. Vi hoppas att detta kan avspeglas i en ny gemensam förklaring om icke-spridning och nedrustning i samband med toppmötet i november.

Båda sidor av Atlanten har intresse av att stärka samarbetet när det gäller utvecklingssamarbete. Det är ju EU och USA som står för lejonparten av världens samlade utvecklingsbistånd. Det kommande mötet är därför ett utmärkt tillfälle att diskutera detta och möjliga andra frågor på allra högsta nivå. Vi är mycket glada från det svenska ordförandeskapets sida att vi har möjlighet att företräda EU.

Jag vill säga några ord också om det ekonomiska partnerskapet och det transatlantiska ekonomiska rådet, TEC. Detta ger oss en mekanism på allra högsta nivå som kan påskynda de tekniska förhandlingar som pågår och fastställa nya områden för regelsamarbete. Vi behöver utarbeta ett arbetsprogram för TEC som kan läggas fast nästa år. Det ger oss ett samarbetsforum, där vi kan hantera frågor som rör globalisering och snabba tekniska förändringar. Hittills har detta varit ett viktigt forum, men det kan naturligtvis bli bättre, inte minst när det gäller de bredare strategiska frågorna som handlar om den transatlantiska ekonomin och gemensamma ekonomiska utmaningar. Det transatlantiska ekonomiska rådet är i dag i samband med den finansiella krisen allt viktigare.

Låt mig nu få säga några ord om det rättsliga och polisiära samarbetet. På detta område har vi sedan en tid tillbaka samarbete med Förenta staterna, vilket återspeglas i ett antal avtal om utlämning och ömsesidigt rättsligt bistånd, som kommer att träda i kraft om några månader. Ofta diskuterar vi detta med Europaparlamentet som jag vet är en aktiv och engagerad partner i dessa frågor – en ofta även kritisk partner, vilket är bra. Jag kan i sammanhanget bara påminna om diskussionerna om t.ex. Passenger Name Records. När Lissabonfördraget träder i kraft kommer Europaparlamentets inflytande och delaktighet i dessa frågor att fördjupas.

Just nu arbetar vi med det så kallade Washington Statement, som kommer att beskriva läget i de rättsliga och inrikespolitiska frågorna och samarbetet på det området mellan EU och USA. Detta uttalande ska vara meningsfullt och följas av konkreta åtgärder. Det behöver inte vara fler vackra ord, utan samarbetet ska vara konkret och operativt.

Vi måste naturligtvis slå fast våra gemensamma värden, nämligen demokrati och rättsstatsprincipen samt respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Vi har naturligtvis intresse av att samarbeta på alla områden som utgör ett hot mot dessa gemensamma värden.

Vi eftersträvar ett tidigt samråd mellan oss båda när politiska händelser inträffar som kan påverka den andra parten. Vi lyfter fram våra gemensamma ambitioner att verka i internationella forum för att få till stånd ett fullständigt genomförande av multilaterala förpliktelser.

Vi samarbetar när det gäller att höja säkerheten för resehandlingar och införa biometriska pass som internationell standard. Ett viktigt exempel är avtalet om personuppgifter för flygpassagerare. Vi ska tillsammans se över att avtalet fungerar, samtidigt som den personliga integriteten måste skyddas och de olika ländernas system respekteras.

Det finns en lång lista över samarbetsområden. Låt mig bara nämna några: människohandel, sexuellt utnyttjande av barn, narkotikahandel, ekonomisk brottslighet, it-brottslighet, korruption, förverkande av hjälpmedel till och vinster från brott, kampen mot terrorism. Allt detta kräver gemensamma och i viss mån samordnade insatser.

Vi har arbetat för att förbättra det rättsliga samarbetet när det gäller att upptäcka, utreda och lagföra gränsöverskridande brottslingar och terrorister. Vi ser fram mot att avtalen mellan EU och USA om utlämning och ömsesidig rättslig hjälp träder i kraft i början av nästa år.

Avtalen har nu införlivats i alla 27 EU-länder, och det finns en gemensam arbetsgrupp mellan EU och USA som ska se till att avtalen genomförs. Det planeras seminarier för att hjälpa aktörerna att närma sig varandra och övervaka genomförandet.

Låt mig avslutningsvis nämna ytterligare tre punkter. Den första rör skyddet av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Detta är oerhört viktigt. Kampen mot den gränsöverskridande brottsligheten och terrorism kräver ofta utbyte av personuppgifter, vilket i viss mån tvingar oss att göra eftergifter när det gäller grundläggande fri- och rättigheter. Detta måste kompenseras med ett grundläggande och starkt skydd av personuppgifter. Samarbetet och dialogen på detta område fortsätter och bör förstärkas.

Den andra punkten handlar om kritisk infrastruktur. Vi måste samarbeta med varandra med tanke på den skada som kritisk infrastruktur skulle kunna utsättas för vid en naturkatastrof eller en terrorattack eller attacker mot våra informationssystem. Det skulle kunna få förödande konsekvenser. På detta område finns stort utrymme för samarbete.

För det tredje har EU och USA förbundit sig att arbeta utifrån principerna om frihet, demokrati och rättvisa. Vi är fast beslutna att främja dessa principer runtom i världen. Det gör vi när vi arbetar tillsammans och också i internationella forum som Förenta nationerna.

Samarbetet mellan sambandsmän och delegationer har visat sig vara fruktbart, t.ex. på västra Balkan samt i Afghanistan och Pakistan. Detta samarbete måste förbättras. De olika åtgärderna inom detta samarbete kan komplettera varandra. Dessutom behöver vi också samordna vårt tekniska bistånd bättre. Vi kommer att fortsätta givarsamarbetet, samarbetet på biståndsområdet och det operativa samarbetet när det gäller Latinamerika och Västafrika, för att hjälpa till i kampen mot narkotikahandel och för att kunna möta andra utmaningar.

Jag är väldigt glad över att den amerikanska administrationen visar ett sådant stort intresse för att samarbeta med oss. Vi har allt intresse av att ta vara på denna inbjudan att arbeta för att våra värden och våra intressen ska tas tillvara i en konstruktiv dialog som förhoppningsvis leder till konkreta resultat av samarbetet framöver.

 
  
MPphoto
 

  Benita Ferrero-Waldner, Member of the Commission. − Mr President, in my remarks I shall touch upon the forthcoming EU-US summit that will be an important milestone in our transatlantic partnership, as well as addressing certain EU-US aspects, particularly on climate change negotiations under way and also some critical GLS issues.

The change in the US Administration in January has had a very significant impact on EU-US relations, and our partnership has got off to a good start. I would say we have re-energised our relations and I am convinced that the Lisbon Treaty, once in force, will also contribute towards the further strengthening of this vital relationship by providing the European Union with an even stronger foreign policy identity. That is also what our friends in Washington expect.

But let us be also clear. Our aspiration for a true partnership of equals with the United States also means that Europeans must be willing and able to deliver. I would say that it is a dual momentum, internal and external, that makes the summit in Washington so important.

The first formal summit with President Obama took place after our informal meeting in Prague this spring. Now the preparations for the Washington Summit are in full swing. We are working with the US side on delivering tangible results in priority areas. The global economy and climate change are likely to be the two major areas of focus of the summit discussion, in addition to a number of key foreign policy challenges.

On the economy, the focus in Washington will be on joint efforts to combat the economic and financial crisis and securing a sustainable global economic recovery to secure jobs and create growth. We will move further on governance issues for the global economy, notably on financial regulation and a timely follow-up to the G20 Pittsburgh Summit. The Commission will also emphasise our joint interest in countering protectionist tendencies and we will call on the US to renew efforts to bring the Doha Round to a successful end.

Secondly, on climate change, we as the European Union will encourage the US to go to the Copenhagen Conference with ambitious objectives to reach a sound global agreement, and we will also engage with the US to make progress on establishing a cap-and-trade system across the Atlantic.

Thirdly, on foreign policy, we will of course also discuss with the US how to meet urgent foreign policy challenges. Here we will focus on how to cooperate further and more closely on the Middle East peace process, on the challenges posed by the nuclear ambitions of Iran, and on ways in which we can assure the renewal of the compact in Afghanistan, which is at the basis of our concerted efforts there. I will have a separate foreign policy meeting with Secretary Clinton and Foreign Minister Bildt to discuss these matters in greater detail.

Furthermore, I expect the summit also to adopt a declaration on non-proliferation and disarmament, taking forward EU-US cooperation in many of the areas identified by President Obama in his speeches in Prague and New York. This initiative, which carries strategic importance in itself, is indicative of the renewed US commitment towards effective multilateralism, which the European Union has every intention of supporting and consolidating.

Last but not least, a further major summit outcome will be the creation of a new EU-US Energy Council which will have its first meeting on 4 November. On the EU side the Council will be chaired by myself, my colleagues Commissioners Piebalgs and Potočnik and the Presidency, and on the US side by Secretary Clinton and Secretary Chu. The Council will look at global energy security, energy markets and product regulation, at new technologies and research. In short it will provide added value in a policy field, the importance of which is obvious.

Now there is also a new Transatlantic Economic Council (TEC). That will be complementary to the Energy Council, which we will re-energise as well. The TEC meets in Washington next Tuesday – so before the Energy Council – and its outcome will obviously feed into the summit talks as well.

A promising area in our transatlantic cooperation is what we call upstream cooperation. We will discuss policy approaches early on, so that we will avoid divergent regulation down the road. It goes without saying that we need such cooperation more than ever. The needed coherent response to the financial crisis is the best example for it. We will also explore whether we can intensify this forum of cooperation for nanomaterial health-care-related information.

Upon a US initiative, we also intend to launch closer cooperation in the area of innovation. Both sides recognise that enhancing the innovative potential of our industries and our workforces is essential for the creation of jobs and growth and therefore for a successful emergence of the coming crisis. And the Commission of course will also repeat our European concerns on some critical issues such as securing trade, potential distortions of competition from state aid and procurement policy in the US.

Finally, we as the Commission have also from the very beginning strongly relied on the European Parliament’s support for the TEC process, and we are grateful for this. So rest assured that we will very much support the initiatives by the European Parliament’s delegations for relations with the USA to strengthen parliamentary involvement in TEC matters on both sides of the Atlantic.

We would like to consolidate the TEC’s role as a bilateral forum to address both day-to-day and strategic issues regarding transatlantic trade and investment. And importantly the TEC will have reached out to the transatlantic legislators’ dialogue and civil society stakeholders too, so clearly we need the expertise and political thrust of legislators to tap the full potential of the transatlantic market place.

My colleague has already mentioned that GLS will also be very important. There will be a Troika meeting on GLS affairs on 27 and 28 October in Washington, in the framework of our cooperation on justice, freedom and security. Vice-President Barrot will represent the Commission. We are in the final stages of preparing a statement that will aim to renew our transatlantic partnership in these areas. In the Washington meeting there will be the opportunity formally to exchange the instruments of ratification of the extradition and mutual legal assistance agreements so that they can enter into force in early 2010. These agreements will strengthen our efforts in fighting crime in today’s globalised world.

On another critical matter close to the hearts of the citizens, we certainly need to make further progress, as was mentioned. We will reiterate the call for visa-free travel to the US for all EU citizens; we will express our concern over the prospect of a fee for the electronic system for travel authorisation as the de facto new tourist tax; and we will once again remind the US of the need to lift the restrictions on travellers with HIV/AIDS under the US visa waiver programme, as you have mentioned.

Finally, a delegation from the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs will be travelling to Washington around the time of the ministerial meeting, so we trust they will also be able to convey the same messages. Vice-President Barrot is also ready to meet the Committee on Civil Liberties delegation while in Washington.

 
  
  

IN THE CHAIR: Diana WALLIS
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, Frau Ratspräsidentin! Gender Mainstreaming hat sich hier im Haus durchgesetzt, stelle ich gerade fest. Wir müssen sehen, dass die Frage des Transatlantischen Wirtschaftsrates sehr wichtig ist und dass das, was vor einigen Jahren angelaufen ist, mit einem neuen Motor versehen werden muss, da wir uns ja in einer Übergangsperiode befinden – eine neue Administration in den USA, bald eine neue Kommission. Ich hoffe, dass das Treffen am kommenden Dienstag dafür sorgt, dass es weitergeht und den entsprechenden Spirit mit sich bringt.

Ein barrierefreier transatlantischer Markt bringt ein Wirtschaftswachstum von 3,5 % für die USA und Europa, und 1,5 % weltweit. Gerade in dieser Wirtschaftskrise ist dies sehr eng mit Arbeitsplätzen verbunden. Aus diesem Grund soll eine solche Chance genutzt und durch öffentliche Statements klargemacht werden, dass man diese Initiative ernst nimmt. Dabei sollte man, Frau Kommissarin, aufpassen, dass die Sicherheitspolitik im Energiebereich im neuen Energiesicherheitsrat betrieben wird und die regulatorischen Fragen im TEC behandelt werden und dass das nicht miteinander vermischt wird, damit wir keine Duplikation haben und nicht am Ende des Tages ohne Lösung dastehen.

Hier ist insbesondere die Frage der Gesetzgeber mitangesprochen. Wenn wir die Barrieren beseitigen wollen, geht das nicht ohne das Europäische Parlament und den Kongress. Denn 80 % der Regelungen sind Gesetzgebung. Deswegen kann das nicht allein durch die Administration gemacht werden.

Lassen Sie mich zum Gipfel eine letzte Bemerkung machen: Klimawandel, Afghanistan, Nichtverbreitung von Nuklearwaffen, Massenvernichtungswaffen, Abrüstung sind wichtige Fragen, bei denen sich gerade mit der neuen Administration neue Chancen bieten. Ich wünsche Ihnen alles Gute, dass dies alles entsprechend einbezogen wird, und hoffe, dass der neue Nobelpreisträger in Zusammenarbeit mit der Europäischen Union gerade auf diesen Feldern einen großen Erfolg für uns alle erreichen wird.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, im Namen der S&D-Fraktion. – Frau Präsidentin, Frau Ratspräsidentin, Frau Kommissarin! Es ist schon erwähnt worden, dass wir mit Obama und mit der neuen Mehrheit im Kongress eine große Chance haben, die Zusammenarbeit zu intensivieren, insbesondere auch was den gemeinsamen transatlantischen Markt betrifft. Der soll ja kein gemeinsamer Markt der Deregulierung sein, sondern ein gemeinsamer Markt auf der Grundlage oder den Grundsätzen einer sozialen Marktwirtschaft, mit einer vernünftigen, sachgerechten Regulierung, dort wo sie notwendig ist.

Ich gebe dem Kollegen Brok völlig Recht – natürlich auf Grundlage der Gesetzgebung, ob es jetzt um die Finanzmarktregulierung geht oder um ökologische und energiepolitische Regulierungen. Hier gemeinsam vorzugehen, wäre ein großer Beitrag zur Gestaltung der globalen Verhältnisse.

Ein Bereich, der schon angeschnitten wurde und den wir heute Vormittag schon diskutieren konnten, ist sicherlich die zentrale Frage der Klimapolitik. Viele von uns werden in den nächsten Tagen in Washington sein, wo wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen vom Kongress reden werden. Auch wenn die Gesetzgebung noch nicht fertig ist, was die Klimapolitik betrifft, so gibt es zumindest eine Quasi-Ermächtigung der Vertreter der amerikanischen Regierung, auch verbindliche Zusagen zu machen, selbst wenn sie dann im Detail erst nach der amerikanischen Gesetzgebung festgeschnürt werden müssen.

Kopenhagen muss ein Erfolg werden. Es ist nicht das Ende eines Prozesses, aber doch ein wichtiger Schritt in dem Prozess der gemeinsamen Klimapolitik, und wir müssen alle schauen, dass Kopenhagen ein Erfolg wird. Und ein Erfolg wird es nur dann, wenn es verbindliche klimapolitische Ziele gibt.

Zuletzt – und das wurde auch schon erwähnt – können wir bei aller Freundschaft und Liebe und trotz des guten Verhältnisses gewisse Dinge nicht akzeptieren; die protektionistischen Bemühungen, die es immer wieder gibt, z.B. beim Markt für Verteidigungsgüter, die diskriminierende Visapolitik gegenüber einigen Mitgliedsländern, die schon erwähnten Einreisegebühren, die seitens der USA verlangt werden. Es ist wichtig, auf gleicher Augenhöhe mit den USA zu reden, eine Partnerschaft zu haben, aber auch das zu sagen, was wir nicht akzeptieren können, nämlich eine Politik, die uns, die Europäer, diskriminiert.

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, on behalf of the ALDE Group I strongly welcome the fact that this resolution calls for a strengthened strategic partnership between the EU and the US as a cornerstone of EU external policy. It also rightly reiterates the role of an integrated transatlantic market by 2015. We must not let the trees of myriad disagreements on specific issues obscure the wood of an overwhelming interest in common values and objectives, and action on promotion of democracy and human rights, resolution of conflicts and protection against security threats among others.

On the economic side, the ALDE Group has emphasised the need to avoid regulatory arbitrage in the financial sector and to address issues such as ‘too big to fail’ institutions. We have put in an amendment to paragraph 39 since, as far as I can see, there simply was no G2 leaders’ agreement to work on a financial transaction or Tobin tax so it is absurd to welcome such an agreement, even if we have already done so, erroneously, in the G20 resolution.

The ALDE Group also calls for deletion of paragraph 38, which appears to seek the abolition of intellectual property rights. But, as Mrs Malmström has explained, a large part of the transatlantic relationship relates to justice and security matters. The ALDE Group fully supports close cooperation in this area but it must respect fundamental rights, including privacy, and be progressed within a democratic and transparent framework. In that respect it is a pity that MEPs have not been consulted on the joint statement to be agreed next week – especially as, with the Lisbon Treaty, almost all of these matters come within codecision.

It is puzzling why the Commission and Council are promoting a new agreement on access to SWIFT financial data on EU citizens when the Mutual Legal Assistance Agreement allows for specific requests. I would like an answer on that.

Finally, it is a pity that the new context of justice and extradition cooperation nonetheless permits the completely unjustified extradition from the UK of Gary McKinnon, a computer hacker who has Asperger’s syndrome, rather than his being prosecuted in the UK.

Very finally, I fully support what Commissioner Ferrero-Waldner said about visa-free travel for all EU citizens and we are very critical of a ‘visa lite’ fee for the ESTA.

 
  
MPphoto
 

  Pascal Canfin, au nom du groupe Verts/ALE. – Madame la Présidente, Mme Malmström affirmait dans son intervention qu'il fallait des actes et pas seulement des bonnes paroles, des belles paroles. Je peux vous dire que le groupe des Verts va suivre avec grande attention les résultats de ce sommet États-Unis/Union européenne, car il intervient à un moment-clé dans le chemin qui nous mène, d'une part, à Copenhague, et, d'autre part, à la réforme du système financier international.

Sur ce dernier point, nous sommes à un moment où le casino a rouvert, où les profits bancaires atteignent de nouveau des niveaux historiques – 437 milliards de profit pour les banques américaines – et notre analyse est que la volonté politique est moindre qu'il y a six mois. On attend donc énormément de ce sommet qui a vocation à montrer que, du côté américain comme du côté européen, la volonté politique de réguler le capitalisme, de réguler les institutions financières est toujours présente.

Et pour cela, nous avons envie de proposer d'avancer sur deux points très importants. Le premier, c'est la lutte contre les paradis fiscaux, qui n'a pas été mentionnée dans vos interventions. Le Trésor américain reconnaît que les paradis fiscaux font perdre 100 milliards de dollars par an en recettes fiscales. Nous voulions donc insister sur ce point, vous dire qu'il est important que, dans ce sommet, il y ait un travail commun entre les États-Unis et l'Europe en la matière.

Le deuxième élément, cela vient d'être évoqué à l'instant, c'est la taxe sur les transactions financières. M. Barroso, lorsqu'il était candidat à la présidence pour sa réélection, a explicitement dit qu'il était favorable à une telle taxe. Il y a quinze jours, pour la première fois, le Parlement européen a voté majoritairement en faveur d'une taxe sur les transactions financières, à condition qu'elles s'inscrivent dans un cadre international. Le groupe des Verts vous demande donc de mettre ce sujet à l'ordre du jour du sommet États-Unis/Union européenne début novembre.

Dernier point, sur le climat, nous avons la responsabilité d'ôter une épine du pied de M. Obama. Le Président Obama veut agir, mais il est coincé par sa majorité. Le meilleur service à lui rendre, c'est que l'Union européenne, fin octobre, prenne un engagement pour financer à hauteur de 30 milliards d'euros le financement des dépenses d'adaptation au Sud et s'engage sur une réduction de 30 % de ses propres émissions, et on pourra à ce moment-là avancer dans la négociation. C'est notre responsabilité. Nous devons le faire avant ce sommet.

 
  
MPphoto
 

  Tomasz Piotr Poręba, w imieniu grupy ECR. – Pani Przewodnicząca! Pogłębienie relacji na linii Stany Zjednoczone-Unia Europejska powinno stanowić podstawę polityki zewnętrznej Unii. Stany Zjednoczone bowiem od lat są naszym najbliższym sojusznikiem. Obecnie stoi przed nami wiele wyzwań, z którymi musimy się wspólnie zmierzyć ramię w ramię z Waszyngtonem. W sferze bezpieczeństwa niepokoi nas postawa Iranu oraz pogarszająca się sytuacja w Afganistanie. Nieco bliżej naszych granic Rosja staje się coraz bardziej nieprzewidywalnym i autorytarnym sąsiadem, a Kreml wywiera neoimperialną presję na kraje, które zalicza do swojej bliskiej zagranicy.

Aby bronić i pozostawać wiernym wartościom wspólnym dla Ameryki i Europy musimy mówić jednym głosem zawsze, kiedy mamy do czynienia z przypadkami łamania praw człowieka oraz zagrożeniem dla podstawowych swobód obywatelskich. Musimy być zjednoczeni w obronie naszego bezpieczeństwa. Nie możemy zapominać, że fundamentem stosunków transatlantyckich jest sojusz północnoatlantycki. Dlatego obszar bezpieczeństwa, wolności i demokracji powinien poszerzać się i obejmować te państwa europejskie, które zwiększą bezpieczeństwo euroatlantyckie. Niezbędne jest, aby aktywne zacieśnianie więzi ze Stanami Zjednoczonymi było priorytetem Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Luc Mélenchon, au nom du groupe GUE/NGL. – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Madame la Ministre, dans la tourmente économique actuelle, le nouveau Parlement élu a le droit à une information actualisée aussi précise que possible sur la construction du projet de grand marché transatlantique et sur les objectifs de dérégulation qu'il contient dans les domaines économique et financier, contrairement au rêve formulé par quelques-uns de nos collègues.

L'horizon de mise en œuvre de ce grand marché dérégulé est-il pour 2010 et 2015? Est-il confirmé? Pour ma part, je pense que cela serait très nuisible pour l'Europe, compte tenu de l'état pitoyable des fondamentaux de l'économie des USA et de leur refus de mettre de l'ordre dans la sphère financière, en plus des raisons de principe qui me conduisent à m'opposer à l'idée que ce partenariat soit, comme beaucoup d'entre vous l'ont répété, la pierre angulaire de la politique de l'Union européenne.

Ce constat me conduit également à demander quelles dispositions vont être prises pour faire face à l'effondrement du dollar et au risque qu'il fait courir à l'Europe, comme au reste du monde. Pourquoi avoir repoussé sans examen sérieux la proposition de monnaie commune mondiale formulée par la Chine, au profit de la stabilité de l'économie du monde?

Je veux mettre en garde contre un atlantisme désuet, qui finit par être un suivisme très archaïque, à ce moment de la vie du monde où nous avons besoin plus que jamais d'affirmer une existence indépendante des volontés des États-Unis d'Amérique.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). - Madam President, regarding the joint fight against terrorism, as a criminal and human rights lawyer, let me make a suggestion. I think it would be very important and useful to put together a joint working group of experts, academics, practising lawyers and so on, drawing conclusions from the often very painful experiences of the post 9/11 era, where human rights have been suspended in the name of the fight against terrorism.

I come from a country where, in the last three years, the Government has been suspending human rights and sending people to prison completely without any foundation. In this day and age they do it in the name of the fight against terrorism. We have 16 very probably political prisoners in prison, charged with terrorism, without any evidence whatsoever. Suspended human rights, habeas corpus, right of defence, prisoners’ rights: I know what I am talking about. We have to be very careful when we talk about the fight against terrorism and we have to do it in a very professional and very careful way.

 
  
MPphoto
 

  Francisco José Millán Mon (PPE). - Señora Presidenta, la relación con los Estados Unidos constituye la asociación estratégica más importante que tiene la Unión Europea.

Los Estados Unidos ocupan un lugar clave en el mundo y la Unión Europea es crecientemente un actor global. Podemos y debemos hacer muchas cosas juntos, en primer lugar, asumiendo un liderazgo en el diseño del nuevo mundo global, caracterizado por nuevos retos y por la emergencia de nuevos actores.

Necesitamos reforzar más nuestra relación y dotarnos de nuevos mecanismos institucionales. Para ello, estamos en un buen momento: una administración en Washington que apuesta por el multilateralismo, una Unión Europea reforzada por el Tratado de Lisboa y la aparición de un mundo nuevo que nos interesa modelar conjuntamente.

La resolución que mañana aprobaremos apuesta, precisamente, por un reforzamiento de los mecanismos institucionales, como este Parlamento reclamó ya en su resolución del pasado 26 de marzo.

La creación del Consejo Económico Transatlántico hace dos años fue una buena decisión. Pero en el mundo de hoy también es necesaria una excelente coordinación política y de seguridad. Se necesitan encuentros regulares de los responsables de asuntos exteriores y de seguridad. De ahí el apoyo de esta Casa, de este Parlamento, a la creación de un Consejo Político Transatlántico en el que, en el futuro, debería integrarse ese consejo energético que ustedes quieren crear en la próxima cumbre.

El Parlamento también quiere dos cumbres anuales. Si tenemos dos con Rusia, ¿por qué no con los Estados Unidos? Señorías, cada vez se habla más de que se está constituyendo entre los Estados Unidos y China un G-2, es decir, una relación privilegiada en la cúspide del mundo. A mí me preocupa que los europeos podamos debilitar nuestra interlocución y asociación privilegiadas con los Estados Unidos. Debemos explicarles que, en materia de política exterior, la Unión sale reforzada con el Tratado de la Unión.

La Unión Europea, o Europa hoy, ya no es un problema como lo fue durante décadas. Hoy, en este mundo complejo, Europa debe ser parte de la solución, y espero que los Estados Unidos lo entiendan así. Para ello, es necesario también, como recordaba la Comisaria, que los europeos seamos coherentes con ese papel global que deseamos, y que estemos a la altura de la relación privilegiada a la que aspiramos con los Estados Unidos.

En resumen, para mí, un asunto esencial de la próxima cumbre debería ser el objetivo de reforzar, también en el plano institucional, las relaciones transatlánticas.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D). - Madam President, the transatlantic relations that are crucial for both the EU and the US have been seriously tested in recent years. Now, with a new Administration in the White House which is redefining US priorities, and France back into the NATO military structure, the perspective is better. Personally I consider that the time is now ripe for a substantive evaluation of transatlantic relations to give them the solid basis they deserve to withstand the current common challenges posed by the international environment – energy, climate change, emerging new powers, the financial and economic crisis, and terrorism.

This time we should go beyond superficial policy differences and evaluate our deeper common interests which, until now, have simply been taken for granted. The truth is that, without such a profound joint evaluation, we in the West could lose the initiative to other centres of power, who will not hesitate to shape the world according to their interests – not ours.

Security in Europe, for instance, is one such common interest and therefore stands at the heart of transatlantic relations. Even if, for now, war on the continent is not a serious proposition, the culmination of some current negative trends could bring back that possibility if we fail to respond properly. Progress is not irreversible, as we all know so well in central Europe. That is why, before considering a proposal to re-evaluate the current security architecture of the continent, we should try to have definite answers as to the continuation of US involvement, the future of NATO and the role expected of the EU after the Lisbon Treaty comes into force.

If Europe wants to realise its ambition to be a true player in world politics, it should eliminate such differences between its members, thus trying to motivate them equally around true common economic interests.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer (Verts/ALE). - Frau Präsidentin! Frau Ministerin! Frau Kommissarin! Das vierte Zusammentreffen des Transatlantischen Wirtschaftsrates ist eine gute Gelegenheit, im Buch dieses Forums eine neue Seite aufzuschlagen. Der TEC muss ehrgeiziger werden. Beide Seiten des transatlantischen Dialogs sind sich einig, dass die Überwindung der Wirtschaftskrise und der Kampf gegen den Klimawandel überragende Prioritäten sind. Jetzt geht es darum, sich beim TEC auf eine konkrete Agenda zu verständigen, die diese Prioritäten widerspiegelt.

Zusammenarbeit bei Innovationen für die Entwicklung von low carbon economies, für Energieeffizienzgesellschaften ist besonders wichtig. Außerdem ist es nötig, noch stärker verschiedene stakeholder einzubeziehen, z. B. den Transatlantic Consumer Dialogue, einen Zusammenschluss von 80 Verbraucherorganisationen. Sie könnten etwa daran mitwirken, den Verbraucherschutz zum zentralen Thema beim Dialog über die Finanzmarktregulierung zu machen. Das Ziel eines Transatlantischen Gemeinsamen Marktes bis 2015 ist vielleicht zu ehrgeizig, aber gemessen werden muss er daran, dass er das Leben unserer Völker verbessert. Deswegen sind wir Grüne für einen transatlantischen New Deal.

 
  
MPphoto
 

  James Elles (ECR). - Madam President, I agree with those speakers who said we have a real opportunity in front of us with a new US Administration in place.

Three quick points. Firstly, we seem to have evolved into a situation where we have a huge number of subjects which are discussed between the EU and the US, but no strategic dialogue, and yet they tell me in Washington that the US and China have a much greater strategic dialogue than between us across the Atlantic. Is it not time at this Summit to say that we want a strategic dialogue for a strategic partnership?

Secondly, regarding the point on protectionism on the TEC, it is quite clear that the biggest danger in the next 12 months is closing markets rather than opening ones, and yet we have the transatlantic market which is, as Mr Brok said, the biggest opportunity we have for generating growth on both sides of the Atlantic.

Is it not time to make the transatlantic market a major part of trade development, rather than putting it to one side as a regulatory issue? It is actually a major opener.

Lastly, it is disappointing that we have no study and no road map as promised by Mr Verheugen. The study was paid for by Parliament. If you want Parliament to cooperate on saying how we now need to see how to open markets, please release this report, as the resolution says, by 15 November.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE). - Frau Präsidentin! Geschätzte Kollegen! Wenn man sich anschaut, dass wir als Europäische Union Partner brauchen, wie das ja alle Vorredner auch angesprochen haben, dann wird das vor allem auch im wirtschaftlichen Bereich deutlich. Der transatlantische Markt hat ein Handelsvolumen von ungefähr 2 Milliarden Euro pro Tag. Da sieht man, dass die WTO wichtig ist, da sieht man, dass der Abschluss von Freihandelsabkommen wichtig ist, aber dass vor allem die Transatlantische Partnerschaft unbedingt mehr in den Fokus rücken sollte.

Ich mache mir da für die andere Seite des Atlantiks teilweise Sorgen, wenn ich mir den neuen Präsidenten anschaue. Der wird Zeit finden, den Nobelpreis in Oslo entgegenzunehmen, aber am Rande des G-20-Gipfels war es für etliche europäische Staats- und Regierungschefs schwierig, Termine bei ihm zu bekommen. Er hatte Zeit, sich in Kopenhagen für die Olympiabewerbung seiner Heimatstadt stark zu machen, aber er hat leider keine Zeit gehabt, ein großes Fest für Europa, nämlich den 20-jährigen Fall von Mauer und Stacheldraht, mit uns gemeinsam zu feiern. Ich würde mich freuen, wenn es uns gelingen würde, ihn auch davon zu überzeugen, dass man nicht erst einige Tage zuvor sich Gedanken macht, ob man den TEC überhaupt stattfinden lässt, sondern dass man voller Überzeugung den TEC für die nächsten Jahre wirklich stärkt.

Wir brauchen Erleichterungen des gegenseitigen Handels. Wir brauchen Verbesserungen im Bereich der gemeinsamen Standardisierung. Wir brauchen den Abbau von Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen. Wir müssen verhindern, dass protektionistische Maßnahmen auf beiden Seiten weiter geschaffen werden. Wir müssen gewährleisten, dass Produkte für unsere Verbraucher sicher sind. Und wir müssen verhindern, dass Antiterrormaßnahmen all diese Bemühungen, wie es zurzeit ja in der Diskussion ist, verhindern. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir es schaffen würden, wirklich Zusammenarbeit voranzubringen. Denn viele Themen, die uns in anderen Regionen auf der Welt beschäftigen – wenn ich an Lohn- und Sozialdumping denke, wenn ich an Umweltdumping denke –, all diese Fragestellungen gibt es doch im transatlantischen Verhältnis als Probleme wahrlich nicht.

Ich denke, wir sollten die Chance ergreifen, gemeinsam mit den Amerikanern zum einen unsere gemeinsamen Probleme zu lösen, aber zum anderen auch zu versuchen, als gemeinsam sprechende Akteure dann auch weltweit aufzutreten, wenn es darum geht, im Rahmen der WTO oder anderen internationalen Organisationen wie der ILO u. Ä. voranzukommen. In diesem Sinne hoffe ich auf gute Ergebnisse nächste Woche.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser (S&D). - Madame la Présidente, l'élection du Président Obama a été saluée, à juste titre, comme une victoire de la démocratie américaine. Mais le récent prix Nobel de la Paix qui vient de lui être attribué le met sous pression. La paix au Moyen-Orient? On l'espère, mais il est loin d'être le maître du jeu. La paix en Afghanistan? Là, la stratégie américaine a les mains libres, mais si le Président Obama prête l'oreille à ses faucons, il risque bien un nouveau Vietnam. Signe qui ne trompe pas, le livre de Gordon Goldstein, qui décrit l'enchaînement dramatique vers l'échec lors de la guerre au Vietnam, s'arrache à Washington et on n'en trouve plus un seul exemplaire.

Le Président doit choisir aujourd'hui entre deux stratégies: l'une est axée sur la stabilisation, l'éradication de la pauvreté, le développement économique de l'Afghanistan en assurant une présence militaire, mais civile aussi, dans tout le pays. L'autre vise à se concentrer sur quelques zones urbaines et à déclencher à partir d'elles des opérations de grande envergure contre Al-Qaida. Les deux options exigent l'envoi de troupes, mais la première est tournée vers la population, la seconde vers la guerre avec, en arrière-plan, le risque d'un désastre.

N'appartient-il pas à l'Europe de préserver Barack Obama des vieux démons qui hantent les États-Unis et de l'aider à choisir la première de ces stratégies tournée vers la population? C'est en tout cas ce que pense mon groupe.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Madam President, the ECR Group is strongly Atlanticist and seeks ever closer economic, trade and political ties with America, which we consider to be the EU’s foremost ally and not competitor. We also remain in debt to the USA for its contribution to NATO, which is based on our shared democratic values, and we welcome America’s belated commitment to fighting climate change.

However, we should not pretend to agree on everything. I am concerned for instance about the conflicting messages coming out of the US Administration regarding Russia. Washington’s emphasis on resetting US-Russia relations appears to excuse the Kremlin’s blatant interference in its neighbours’ affairs, notably in Georgia and in Ukraine.

The scrapping of the US missile defence shield, due to be deployed in Poland and the Czech Republic, was also questionable.

The recent discovery of a secret nuclear facility in Iran could well confirm this judgement, but we must now all redouble our efforts to curb Iran’s nuclear ambitions and, as allies of the US, we strongly support their military struggle against Jihadi terrorism in Iraq and Afghanistan and their strong efforts to bring lasting peace to the Middle East.

 
  
MPphoto
 

  Diogo Feio (PPE). - Senhora Presidente, neste debate queria começar por salientar a importância das relações entre os Estados Unidos e a União Europeia, ainda para mais numa altura de crise económica global. É necessária uma acção cada vez mais comum relativamente ao combate à crise, ao mercado energético, à luta contra o terrorismo, mas é, também, necessária uma acção que seja cada vez mais focada e que não se perca em mais tributação ou em ataques que são, neste momento, disparatados quanto a um sistema financeiro necessário para o mercado.

Centrando-me na questão financeira, gostava de sublinhar os esforços que estão a ser feitos, quer nos Estados Unidos, quer na União Europeia, em relação a uma política de Legislar Melhor, com atenção à participação dos stakeholders no debate do relatório. Uma acção coordenada entre os Estados Unidos e a União Europeia é essencial para se atingir um Estado mais maduro das relações económicas que levem a que exista, de facto, um mercado transatlântico talvez até 2015.

Também aqui tem de se defender o atlantismo. É igualmente fundamental reduzir as barreiras administrativas entre os Estados Unidos e a União Europeia, de forma a criar um ambiente competitivo e um mercado mais apelativo para todos, cidadãos e empresas. Acredito que o mercado transatlântico pode ser construído numa base negocial estável, que faça crescer as economias e ponha termo ao perigo de novas crises económicas e sociais como aquela que actualmente vivemos.

Para terminar, Senhora Presidente, queria que ficasse muito claro que as condições são únicas e que, com mais atlantismo, é possível uma situação melhor.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). - Señora Presidenta, la Comisaria Ferrero Waldner ha hecho referencia a la importancia que tiene el que una delegación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior esté presente en esta cumbre transatlántica Estados Unidos-Unión Europea y yo quiero agradecerle el énfasis.

Además, como Presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, deseo llamar la atención, en primer lugar, sobre la importancia que tiene la firma de los dos tratados: extradición y asistencia jurídica mutua. Se ha hecho un esfuerzo muy importante para reforzar la cooperación, no solamente policial, sino también judicial, reforzando el vínculo entre Eurojust y las instituciones análogas en los Estados Unidos.

En segundo lugar, quiero destacar la contribución al refuerzo y el lanzamiento, para los próximos cinco años, del diálogo transatlántico y, en tercer lugar, el trabajo de este Parlamento.

Por eso le pido que, en el próximo periodo parcial de sesiones de este Parlamento Europeo, en noviembre, se informe de los resultados de esta cumbre y, en particular, de este capítulo de cooperación judicial y en materia penal.

En cuarto lugar, es evidente que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa va a significar un lanzamiento imponente del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, como un nuevo ámbito de competencia europea, como una nueva política europea sobre la que también decidirá este Parlamento.

Y por eso, en ámbitos sensibles como son los que afectan a la protección de datos y a los derechos fundamentales de las personas, los acuerdos sobre el Passenger Name Record y SWIFT deben ser siempre coherentes con las resoluciones adoptadas por este Parlamento para garantizar la protección de los datos de las personas y, en particular, con la adoptada el 17 de septiembre pasado.

Por último, en materia de visados no podemos perder de vista la importancia de la reciprocidad, que dista de ser perfecta. Está bien que cooperemos con los Estados Unidos en materia de visados, pero es una ocasión excelente para reforzar la importancia de la reciprocidad, para hacer tratados en pie de igualdad con los Estados Unidos.

 
  
MPphoto
 

  Harlem Désir (S&D). - Madame la Présidente, Madame la Présidente du Conseil, Madame la Commissaire, chers collègues, la coopération entre l'Europe et les États-Unis est décisive pour la résolution de la plupart des grands défis mondiaux, et la nouvelle administration américaine est certainement une opportunité.

Elle a déjà pris des initiatives qui ont marqué une rupture avec la précédente: en Irak, sur Guantánamo, sur le bouclier antimissiles. Mais il serait naïf de penser que cela suffira à rendre les points de vue américain et européen identiques en tous points, et que tout sera désormais simple dans les relations transatlantiques.

Qu'il s'agisse de la préparation de Copenhague et de l'aide aux pays en développement, de Doha et du protectionnisme, de la régulation financière et de la lutte contre les paradis fiscaux, de la relance du processus de paix au Proche-Orient ou de la fermeté sur le nucléaire iranien, on se heurte pour chacun de ces dossiers à de très lourdes inerties américaines, qui vont d'ailleurs au-delà de la bonne volonté, ou non, de l'administration, et qui tiennent souvent au poids des groupes d'intérêt sur le Congrès, ou tout simplement à la défense de ses intérêts par une grande puissance qui est bousculée par la nouvelle donne mondiale.

Tous ces domaines ne progresseront que si l'Europe joue pleinement son rôle politique d'acteur global à part entière, dans un partenariat entre égaux - pour reprendre l'expression de Mme la Commissaire - et assume totalement sa responsabilité.

De ce point de vue, je dois dire qu'il y a une certaine confusion dans l'attitude européenne et parfois même une certaine naïveté, y compris au sein de ce Parlement, et que la façon dont est abordée l'idée du grand marché transatlantique, cette vieille lubie de Sir Leon Brittan lorsqu'il était commissaire, présente certains dangers.

Cette affaire des entraves aux échanges est abordée comme s'il ne s'agissait que de problèmes techniques. Bien entendu les échanges économiques, commerciaux entre les États-Unis et l'Europe sont importants pour l'emploi, pour les entreprises. Il faut les développer. Toutefois, d'abord, ils ne sont pas vraiment en danger. Ensuite, lorsqu'il il y a conflit, soit cela relève de la défense de nos intérêts économiques - je pense à Airbus - soit cela met en cause nos règles sanitaires, environnementales - dans l'affaire du bœuf aux hormones par exemple, ou du poulet chloré - et nous ne devons donc pas subordonner notre propre modèle intérieur, modèle de société, modèle environnemental, modèle de développement, à l'amélioration des relations économiques, comme si elles étaient un but en soi. Nous devons être capables de combiner les deux, et nous ne devons pas dissoudre notre autonomie politique dans la recherche d'un partenariat qui est un objectif louable en soi.

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner (S&D). - Madam President, I have a couple of points. It is difficult to see how we can fit all of the resolution that we have set out on the TEC into the TEC. It is a very small operation, as we know. I will be there next Tuesday, Commissioner. I look forward to seeing you, along with Mr Brok and other parliamentarians, an issue I will come back to at the end.

We do, however, have key issues which can be raised in the TEC and can be dealt with as they are sufficiently upstream, to borrow your words, Commissioner. Financial services, for example, which are appropriate to deal with because the outcomes are very closely discussed and are near agreement – not just in G20 but ongoing discussions that we have in the Parliament and with the Commission and with the Americans.

In particular, accounting remains one of these aspects within the reach of policymakers and legislators. Adoption of high-quality global standards for accounting by 2011 is something which needs to be concluded quickly on the US side. On insurance, too, Solvency II has helped to set global regulation – one which needs an answer, frankly, from the US side – and I thank Chairman Kanjorski in the US Congress for the work he has done on the Federal Office of Information.

Finally, let me just say, on the transatlantic legislators’ dialogue, that Congress and Parliament need to step up their game in this area. We do not want to follow the Administration and the Commission, as most people in this House would agree. We want to be amongst the leaders for change. We need to be the impetus for this change. TEC needs our support, but the TLD needs to be at the heart of the discussion – not just on the side and not just as advisers, but very much part of the central aspect of this whole transatlantic relationship.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). - Pani Przewodnicząca! Chciałbym podziękować za możliwość zabrania głosu. Uważam, że jest rzeczą bardzo ważną, że dyskutujemy o relacjach transatlantyckich, bowiem po części znajdujemy się w paradoksalnej sytuacji. W Europie, w większości, bardzo dobrze przyjęto zmiany, jakie nastąpiły w Stanach Zjednoczonych. A z drugiej strony widać w Stanach Zjednoczonych większe zainteresowanie niż do tej pory innymi ważnymi państwami i kontynentami, zwłaszcza widać ożywienie kontaktów Stanów Zjednoczonych z Chinami czy też dążenie do poprawy stosunków z Rosją.

Problem, który mamy polega na tym, ze moim zdaniem za wiele spraw chcemy wnieść jeśli chodzi o dyskusje. Otóż ja uważam, że należałoby się skoncentrować na dwóch obszarach. Pierwszy obszar dotyczy spraw finansowych i gospodarczych. Drugi obszar to bezpieczeństwo. W obu tych obszarach i Stany Zjednoczone i Europa mogłyby znacznie więcej wspólnie zrobić.

 
  
MPphoto
 

  Michael Theurer (ALDE). - Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben eine große Entschließung vorbereitet, die sich um viele Themen kümmert. Allerdings wird ein wesentlicher Punkt – nämlich der Handel – dort nur sehr kurz angesprochen. Dabei halte ich den internationalen Handelsbereich für entscheidend. Denn der Rückgang des Welthandels ist eine Ursache der Wirtschafts- und Finanzkrise, und ich würde mir wünschen, wenn auch jetzt im TEC - im Transatlantischen Wirtschaftsrat –dieser Handel verstärkt in den Mittelpunkt gerückt wird.

Denn es ist ja nicht so, dass in allen Bereichen Einigkeit besteht zwischen den USA und der Europäischen Union. Im Gegenteil! Wir haben einige Handelsabkommen, es besteht die Gefahr des Bilateralismus, dass eben die Doha-Entwicklungsrunde von den USA nicht wieder aufgenommen wird. Wir sollten also auch die kritischen Punkte ansprechen, und meine Hoffnung ist, dass jetzt neue Impulse für die Wiederbelebung des internationalen Handels vom TEC ausgehen.

 
  
MPphoto
 

  Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE). - Frau Präsidentin! Ich möchte gerne noch einmal auf einen Punkt der transatlantischen Zusammenarbeit im Bereich Polizei und Justiz eingehen, nämlich auf den Punkt Swift, der auch schon angesprochen wurde, und zwar die Weitergabe von Swift-Bankdaten an die USA.

Ich glaube, dass bei diesem Punkt noch einmal daran erinnert werden sollte, dass der Rat sich ein Mandat gegeben hat, auf dessen Grundlage er mit den USA über diese Datenweitergabe verhandelt, und dass man ihn noch einmal daran erinnern sollte, sich bei den Verhandlungen mit den USA vielleicht an dieses Mandat zu halten. Ich habe da große Bedenken, dass der Europäische Rat hier unter Druck gerät, die Forderungen der USA zu akzeptieren und damit die hier in Europa bestehenden Datenschutzstandards zu unterlaufen.

Das halte ich für ein falsches Zeichen, gerade weil wir im kommenden Jahr mit dem Vertrag von Lissabon viele Bereiche haben werden, in denen die Datenschutzniveaus angeglichen werden sollten, nämlich in den vielen Agenturen wie Europol, Eurojust usw. Ich glaube, dass es ein gutes Zeichen wäre, wenn Rat und Kommission die Datenschutzstandards achten und gegenüber den USA durchsetzen oder eher auf einem postponement bestehen würden.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI). - 1996-ban az Uniónak egy fehér könyvében a következőt olvastam: a következő évtizedekben éles küzdelem várható a világban Európa, az Egyesült Államok, Japán és a feltörekvő ázsiai országok között. Szerencsére ez a küzdelem nem fegyverekkel zajlik, hanem főleg gazdasági téren. Európának itt helyt kell állnia. Giscard d'Estaing, aki a Konvent vezetője volt, a megbukott alkotmányt előkészítő kormánynak a vezetője, azt mondta: Európa nem riválisa, hanem megbízható partnere kell hogy legyen az Egyesült Államoknak. Az EU-USA csúcs sikerének ez a kulcskérdése. Partnerségre törekedni kell, de ha csak ez a szempont, hogy az Egyesült Államok minket milyen partnernek tekint, és nem vállaljuk a konfliktust Európa lakossága érdekében, súlyos ügyekben akkor nem juthatunk eredményre.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, rådets tjänstgörande ordförande. − Fru talman! Tack alla ledamöter för inlägg i den här debatten. Det råder stor enighet om vikten av att fördjupa samarbetet med den amerikanska administrationen och det toppmöte vi står inför. Det är glädjande att den amerikanska regeringen visar en sådan vilja att fördjupa och utveckla våra relationer. Jag tycker att vi har mycket gott på fötterna och vi är väl förberedda för att ta vissa viktiga steg. Vi har ett antal gemensamma problem med vår partner USA och därför är det angeläget att hitta gemensamma lösningar.

Jag tror att vi kan ta steg framåt när det gäller klimatfrågan, den ekonomiska krisen och Doha-rundan – att återigen bekräfta hur viktigt det är att den avslutas – och att vi kan inleda oerhört viktiga processer på det rättsliga området. Inte minst är det ekonomiska partnerskapet ett mycket viktigt forum för oss. Vi ser också vikten av att diskutera viktiga regionala frågor, till exempel Afghanistan, Pakistan och Mellanöstern.

Jag fick några konkreta frågor. När det gäller visumfrågan från Sarah Ludford så gör både rådet och kommissionen allt för att viseringsfriheten ska gälla samtliga EU-länder. Det är illa att det inte är så idag, men vi fortsätter att arbeta mycket intensivt på att detta ska bli verklighet.

När det gäller den så kallade Tobin-skatten vet jag att det finns ledamöter i parlamentet som är varma anhängare av den. Jag skulle vilja formulera mig så här: en Tobin-skatt kan bara fungera om den blir global och om det finns globala kontrollinstrument – annars blir den ännu en protektionistisk åtgärd. Det finns idag inga som helst förutsättningar att få en internationell, global överenskommelse om en Tobin-skatt, så ordförandeskapet kommer inte att driva den frågan. Jag vill vara tydlig med det.

När det gäller Swift så handlar det om att vi är överens med USA om betydelsen om att kunna utbyta information om finansiella transfereringar. Det är värdefullt i kampen mot gränsöverskridande brottslighet och terrorism. Nu behövs det ett nytt avtal eftersom det belgiska företaget Swift flyttar till Europa, men vi är båda angelägna om att behålla programmet för att förhindra finansiering av terrorism.

I en övergångsfas behöver vi hitta ett avtal som kan gälla under kort tid tills vi har det nya Lissabonfördraget på plats. Det har varit experter som har tittat på detta, bland annat har den franske domaren Jean-Louis Bruguyère som på EU:s uppdrag inspekterat TFTP. Han menar att de rättssäkerhetskrav och skydd för personuppgifter finns i det nuvarande avtalet är tillräckliga. I det mer permanenta avtalet så småningom kommer det också, när Lissabonfördraget har trätt ikraft, att finnas möjligheter för Europaparlamentet att aktivt delta i utformandet av detta.

Det är ett mycket viktigt möte vi står inför nästa vecka, men det är trots allt bara ett möte. Jag tror att vi kan nå framåt, lösa vissa frågor och sätta i gång viktiga processer kring de frågor som vi har gemensamt och behöver lösa i ett nära och strategiskt partnerskap med den amerikanska regeringen. Jag är mycket glad över det starka stöd som finns i Europaparlamentet för rådet och kommissionen i våra ansträngningar. Jag kommer naturligtvis att rapportera om resultatet nästa gång vi ses på plenarsammanträdet i Bryssel.

 
  
MPphoto
 

  Benita Ferrero-Waldner, Member of the Commission. − Madam President, I would first of all agree with James Elles about a greater strategic dialogue with a great strategic partner. This is the objective that we have.

As I said before, it is about cooperating for global recovery, so financial and economic questions will be very high on our agenda. We have been one of the driving forces behind the activation of the G20 summit process which was raised, as you know, to leaders’ level last November on the initiative of President Barroso and President Sarkozy, but we are not the only ones that are needed.

The Pittsburgh G20 Summit has also been a success in providing a platform for flexible macroeconomic coordination as we also seek exit strategies to gradually pare back our respective policies of immediate crisis response.

The IMF and the World Bank agree that this will require different approaches from each party depending on the respective economic situation. Given the current economic global situation, the leaders will naturally also discuss possible ways out of the crisis, of boosting growth and creating jobs, and the question of the regulation of financial markets will be particularly important.

We think it is necessary to ensure the rapid establishment of a globally coordinated system of ‘macro-prudential’ supervision based upon close cooperation with the International Monetary Fund and the Financial Stability Board.

On banking, we need to deploy the London and Pittsburgh commitments for better and more capital and stricter prudential rules consistently among financial centres. We need to intensify our work towards effective global convergence policies on crisis management and systemically important financial institutions.

We should also achieve a single set of high-quality global accounting standards on financial instruments by the end of 2010 and, hopefully, complete convergence by June 2011.

On climate change, we had a very first exchange on climate change with President Obama in Prague. I was personally present and we pressured the United States to do more on climate change, but we also know that President Obama has a very important health-care issue in Congress and the Senate. I therefore think that we will have to put even more pressure on him to redouble the efforts to find committed, binding regulations for Copenhagen, in the light of his preoccupation with the domestic agenda.

With regard to the TEC, this is a very important new mechanism, or re-energised mechanism, to work on all matters regarding the free market and market barriers. We want to eliminate these, which is the ultimate objective of the TEC. This was clearly stated in the TEC framework agreement of 30 April 2007. Of course, I am aware of the different ideas that have been raised recently – such as reaching a unified transatlantic market by 2015 through the elimination of existing obstacles to economic integration: the so-called Millán Mon report. We no doubt need to work on the right balance between ambition and realism, which is why we are working on medium-term priority tasks for the TEC.

On the question of barriers, we already know that you, Parliament, want to have a study, and we welcome your support for this study. It would be important in guiding future work for the TEC. The study has not yet been finalised, but is under way, and there are still a number of technical issues to be cleared up before it is totally ready for publication. Commissioner Ashton here will deal with this, and I will certainly convey Parliament’s interest.

Let me also say, because this was mentioned, that the Energy Council will not overlap with the TEC. The agendas will complement each other. It is clear that security issues will go to the Energy Council, whereas regulatory issues go to the TECH. The focus of the Energy Council is on new technologies and energy security.

A very brief word on SWIFT and some GLS questions that have been mentioned. The SWIFT agreement is needed as it sets out specific safeguards on data. That is clear and the mutual legal assistance agreement would also really like to go there.

It should also be known that this mutual legal assistance agreement is at the heart of the SWIFT agreement, and any US request is subject to the authorisation of an EU judicial authority within that framework, so we have to keep working on it.

On the ESTA, we issued a preliminary assessment which concluded that, based on the interim final rule, ESTA is not tantamount to the Schengen visa application process as defined in the European Commission’s common consular instructions. We will, however, prepare a final assessment once the final rule on ESTA has been published, and this evaluation will also address the question of the ESTA fee if the fee is really put into place. You can imagine that we do not want it.

A last answer on terrorism. In our work on the Summit, we are discussing with the US how to move towards closer cooperation in the fight against terrorism, especially in the light of the plans to close Guantánamo.

The need to ensure respect for fundamental rights is essential. The conclusion of the mutual legal assistance treaties will also help us in this respect. We will therefore also cooperate on how to prevent radicalism, including misuse of the Internet.

You can see that there is an enormous range of issues. We have spoken about all the political issues before, but I agree with the Council President that although this will be an important summit, it will only be one meeting of a few hours. Not everything will be solved in one meeting, but it will be a very good restart or re-beginning.

 
  
MPphoto
 

  President. − I have received six motions for resolution(1) tabled in accordance with Rule 110(2).

The debate is closed.

The vote will take place on Thursday 22 October 2009.

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. Summitul UE-SUA din luna noiembrie vine să întărească parteneriatul transatlantic şi să dezvolte dialogul dintre cele două mari puteri. Relaţiile dintre acestea trebuie să se bazeze pe valorile şi obiectivele pe care le împărtăşim, iar cooperarea cât mai strânsă este în interesul şi beneficiul nostru comun.

Uniunea Europeană şi Statele Unite trebuie să îşi asume un rol primordial în combaterea schimbărilor climatice. În acest sens s-a stabilit o serie de angajamente comune în privinţa combaterii efectelor negative ale încălzirii globale. În ceea ce priveşte Europa, o soluţie viabilă şi practică de protejare a mediului este punerea în funcţiune a canalului de navigaţie Rhin-Main-Dunăre, ce face legătura directă între porturile Rotterdam şi Constanţa.

Folosirea ca alternativă a navigaţiei fluviale va atrage numeroase avantaje economice şi va duce la reducerea poluării fonice şi a emisiilor de gaze cu efect de seră. Utilizarea şi punerea în valoare a canalului va face ca transportul de mărfuri să fie mai ieftin, mai sigur şi mai eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor energetice.

Politicile privind protecţia mediului înconjurător pot fi completate de măsuri care să asigure o mobilitate transcontinentală şi conexiune internaţională în condiţii de siguranţă şi securitate pentru bunurile şi cetăţenii europeni.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. – As the Lisbon Treaty is about to enter into force, the rapid progress in the transatlantic relationship between the two biggest democratic and economic entities will have an increased importance. Both the EU and the US continue to be key actors in international trade and providers of stability. The European Parliament has been a leading force in advancing transatlantic cooperation, having proposed in its resolutions the creation of a transatlantic free market, as well as establishing new structures for closer political and interparliamentary relations. The Transatlantic Economic Council has done good work so far. I hope that in the near future we shall be able to work out solutions to overcome the regulatory barriers between the EU and the US. The role of legislators in this relationship will be important. Members of the European Parliament are willing and ready to fully contribute to TEC processes.

We should encourage the US Congress to fully commit itself to a routine Transatlantic Legislators’ Dialogue and thus also to an active participation in the TEC. I would like to ask the Commission and the Council how the European Parliament’s resolutions have been followed up and at the same time to encourage both institutions to vigorously work towards achieving a transatlantic free market area.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), in writing. – Relations between the US and the European Union have always been strong. It was with American aid that a shattered Europe was able to reconstruct and develop in the post war years. Now the world again faces a crisis and it is more vital than ever that we retain this link and work together to resolve the problems which have beset the world economy. The European Union and the United States have a strategic role to play in the recovery process. Combined our gross domestic product represents more than half the Global GDP, and we have the worlds strongest bilateral trade partnership, making up almost 40% of world trade. However further developments must be implemented if we are to combat the economic crisis effectively. The Trans-Atlantic Economic Council has created for itself the goal of an integrated Trans-Atlantic market by 2015. This will be done by reducing barriers to trade. If this goal is accomplished economic growth can re-commence and the recovery process can begin. The risk of a further “Credit Crunch” is not over. To avoid further economic collapse and unemployment the EC must ensure coordinated economic policies are put in place in both areas.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Zweifellos müssen die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und der EU gepflegt werden. Hierbei darf es jedoch unter keinen Umständen zu einer wirtschaftlichen Vereinnahmung Europas durch die USA kommen. Ganz im Gegenteil: Es gilt nun, aus der Wirtschaftskrise, welche ihren Ursprung in den unkontrollierten Finanzmärkten der USA hatte, zu lernen! Europa muss seine wirtschaftliche Eigenständigkeit wahren und einen eigenen Weg aus der Krise finden, zumal an der New Yorker-Börse bereits zu dieser Stunde wieder Boni in Milliardenhöhe ausgeschüttet werden. Ich fordere daher eine Stärkung der europäischen Position im Rahmen des Transatlantischen Wirtschaftsrates! Im April 2009 drängte der amerikanische Präsident Obama beim EU/USA-Gipfel in Prag die Europäische Union zu einer baldigen Vollmitgliedschaft der Türkei; die EU trüge so zu einer besseren Verständigung mit der islamischen Welt bei. Dass die USA ihren strategischen Nato-Verbündeten unterstützt (damit dieser den Weg für Rasmussen als Generalsekretär der NATO freimachte), darf nicht zu einer Beschleunigung der Verhandlungen über eine Vollmitgliedschaft führen. Die Türkei wird auch durch amerikanischen Rückenwind kein probater Beitrittskandidat, denn die massiven kulturellen, geografischen, wirtschaftlichen und politischen Unterschiede werden nicht geringer. Auch in diesem Sinne sollte die EU einen deutlichen Standpunkt gegenüber den USA vertreten!

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE), schriftlich. Die weitere Stärkung der Beziehungen zwischen der EU und den USA anlässlich des Treffens des Transatlantischen Wirtschaftsrats ist in Zeiten der Wirtschaftskrise und der Vorbereitungen zur Klimakonferenz in Kopenhagen ein wichtiger Schritt. Im Bereich Umwelt muss das Gespräch vor allem zu neuartigen Lebensmitteln gesucht werden. Möglichkeiten und Sichtweise der Nanotechnologien sind dabei relevant. Ein offenes Wort gesprochen werden sollte in jedem Fall auch im Bereich Gentechnik und Klonen von Tieren. Europa sollte nicht davor zurückscheuen, die Bedenken einiger Mitgliedstaaten dem Handelspartner klar offen zu legen. Im Bereich von chemischen Substanzen und giftigen Stoffen muss auf hohe Schutzstandards und bessere Abstimmung hingearbeitet werden. Dies erleichtert nicht nur den Handel und die wirtschaftlichen Beziehungen, sondern garantiert vor allem den Endverbrauchern in Europa, dass sie vor giftigen Stoffen in der Umwelt und in ihren Produkten geschützt sind. Mit den konstruktiven Gesprächen bleibt gesichert, dass die Beziehungen EU-USA einen besonderen Stellenwert haben.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), na piśmie. Panie Przewodniczy, Koleżanki i Koledzy! Dobrze się stało, że Rezolucja w sprawie przygotowania posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej oraz Szczytu UE/USA (2 i 3 listopada 2009) w p. 17 wzywa Stany Zjednoczone do równego traktowania obywateli Unii Europejskiej i do objęcia wszystkich krajów członkowskich UE programem ruchu bezwizowego.

Najwyższy czas, aby wezwania Parlamentu, starania Komisji i zabiegi dyskryminowanych wizowo państw członkowskich przyniosły rezultaty. W przeciwnym razie trzeba będzie podjąć radykalne działania na rzecz wprowadzenia obowiązku wizowego dla obywateli amerykańskich. Pora wreszcie skończyć z jednostronnym uprzywilejowaniem Stanów Zjednoczonych. Parlament Europejski nie może tolerować amerykańskiej dyskryminacji obywateli europejskich ze względu na narodowość. Stanowisko PE w tej sprawie jest tym istotniejsze, że nie wszystkie rządy państw członkowskich rozumieją konieczność stosowania zasady wzajemności wizowej. Należy do nich rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Zupełnie inne jest stanowisko obywateli. Ponad 61 procent Polaków jest za wprowadzeniem wiz wjazdowych dla obywateli Stanów Zjednoczonych. W sondzie internetowej było ich nawet 96 proc.

Mam nadzieję, iż nadchodzący szczyt UE/USA będzie przełomowy, przynajmniej w aspekcie polityki wizowej i już w nowym, 2010 roku obywatele wszystkich państw członkowskich Unii będą podróżować normalnie, czyli tak, jak każdy obywatel amerykański podróżuje do dowolnego kraju UE.

 
  

(1)See Minutes.

Avviż legali - Politika tal-privatezza