Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 22 октомври 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

5. Финансовото и икономическо положение в Молдова (разискване)
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е изявление на Комисията относно икономическото и финансовото положение в Молдова.

 
  
MPphoto
 

  Леонард Орбан, член на Комисията. – (RO) Изборите, които бяха проведени отново на 29 юли в Република Молдова, бяха изключително важен тест за способността на държавата да консолидира своето демократично развитие и да продължи да напредва към сближаване с Европейския съюз. Ние сме удовлетворени от факта, че изборите се проведоха при спокойна, изрядна атмосфера и новото правителство не само изрази своето твърдо намерение да поддържа проевропейски курс, а също така прие много мерки с подобна насоченост.

От друга страна, новите органи в Република Молдова са изправени пред огромни затруднения. Една от най-сериозните кризи и едно от най-големите затруднения е необходимостта от справяне с последиците от икономическата и финансовата криза. Измежду източните съседи на Европейския съюз Република Молдова вероятно е в най-несигурното икономическо положение. Търговската и промишлената продукция се сринаха не само в резултат на кризата, но и поради политическото неспокойствие, предизвикано от парламентарните избори през април.

Паричните суми, прехвърляни от чужбина от граждани на Молдова, които до миналата година възлизаха на повече от една трета от брутния вътрешен продукт на страната, спаднаха много под обичайното равнище. Износът и вносът намаляха драматично. Същото се отнася и за вътрешното търсене и промишлената продукция. За 2009 г. се прогнозира силен спад, дори с повече от 10% от БВП.

Като се има предвид, че Република Молдова вече е най-бедната държава в Европа, този спад ще я засегне изключително силно и ще задълбочи още повече трудностите, с които се бори населението, по-специално най-уязвимите хора в обществото. За да бъде предоставена помощ на Република Молдова и нейното население, Европейският съюз е готов да подкрепи тази държава, като предложи макрофинансова помощ, освен всичко, което може да бъде предоставено от Международния валутен фонд и като част от координирани усилия с последния. Освен това ние ще предоставим помощ от специалисти и ще ускорим изплащането на нашата обичайна помощ за тази държава.

По отношение на макрофинансовата помощ, както е необходимо при този вид помощ, нашата подкрепа ще зависи от сключването на споразумение относно програма за подпомагане между Република Молдова и Международния валутен фонд. Понастоящем в Кишинев има представители на Международния валутен фонд и ние очакваме техния доклад с интерес. Не можем да продължим с изготвянето на програмата за макрофинансова помощ, преди да стартираме програмата с Международния валутен фонд. Затова за нас е прекалено рано да знаем каква ще бъде формата на програмата за макрофинансова помощ, която може да предостави Европейската комисия.

Надяваме се органите на държавата да поискат помощ не само за консолидиране на своите валутни резерви, но и за покриване на своя бюджетен дефицит. Трябва също така да спомена, че Република Молдова отговаря на изискванията за отпускане както на безвъзмездни средства, така и на заеми. Окончателният състав на този пакет за помощ ще зависи, разбира се, от установените потребности.

Междувременно Европейската комисия вече е изпратила мисия от експерти в Кишинев, която се ръководи от Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ (DG ECFIN), за да предостави на органите на Република Молдова помощ при изготвянето на нейната икономическа програма. Целта на мисията, която произтича от неотдавнашната среща с органите в Кишинев, беше те да бъдат подпомогнати при оценката на реакцията на държавата на настоящото икономическо положение. Службите на Комисията в този случай бяха използвани за събиране на необходимата информация за изготвяне на програма за макрофинансова помощ.

Комисията остава на разположение непрекъснато да предлага на органите в Кишинев специализирани консултации в тази област. В същото време ние полагаме усилия да ускорим плащанията от операциите за бюджетна подкрепа като част от Европейския инструмент за съседство и партньорство. През септември Европейската комисия одобри увеличение от 30,5 млн. евро на 34,5 млн. евро на горната граница за плащанията, определени за бюджетна подкрепа през тази година. Разбира се, целта на нашата помощ под формата на бюджетна подкрепа е преди всичко да се насърчат реформите в договорените сектори, а не само да се запълват празнини в бюджета.

Въпреки това, при настоящото положение това е повече от средство за допълване на ограничените бюджетни ресурси. Това също така е начин да се помогне на населението на Република Молдова да преодолее реалните трудности, пред които е изправено.

По-конкретно, ние приветстваме това, че членовете на Европейския парламент са изискали незабавна подкрепа за Република Молдова. През предстоящите месеци ще ви призовем да подкрепите усилията, които полагаме в тази област. Ние сме уверени, че Парламентът незабавно ще одобри пакета за макрофинансова помощ за Република Молдова, когато той бъде внесен в Парламента. Това ще ни позволи да гарантираме, че тази помощ се предоставя своевременно.

Преди да завърша изказването си, госпожи и господа, позволете ми да се позова накратко на ситуацията в Транснистрия. Първо, искам да наблегна на това, колко е важно за нас да не изпускаме от поглед този проблем в контекста на съществените политически промени, които настъпват в Република Молдова. Преговорите, насочени към решаване на конфликта, следва да бъдат възобновени възможно най-скоро във формат 5+2. Ние сме оптимисти в това отношение, тъй като новото правителство потвърди отново своята подкрепа на този принцип в програмата си. Европейският съюз има все по-важно влияние в този процес.

Разчитаме на новото правителство в Кишинев да предприеме активен подход към този проблем, който ще спомогне за решаването на конфликта. Що се отнася до нас, ние вече стартирахме два проектни пакета с финансиране от Европейската комисия за укрепване на доверието в здравеопазването, опазването на околната среда, социалния и икономическия сектор. Това действие е част от нашите постоянни по-обхватни усилия, насочени към решаване на конфликта.

Госпожи и господа, Република Молдова е на политически и икономически кръстопът. Ние сме изцяло ангажирани да подпомагаме бъдещото развитие на държавата. Ние ще продължим да полагаме максимални усилия в този изключително критичен момент, за да гарантираме, че нашата подкрепа е съществена и ефективна и че се предоставя в подходящия момент.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu, от името на групата PPE.(RO) Република Молдова преминава през сериозна икономическа, финансова и институционална криза, предизвикана от световната икономическа и финансова обстановка, и по-специално от осем години на комунистическо управление.

Предсрочните избори, проведени през юли 2009 г. и победата на Алианса за европейска интеграция отбелязват важна стъпка към постигането на европейските стремежи на гражданите на Молдова. Победата беше постигната посредством усилията на партиите от Алианса срещу комунистическите методи и срещу влиянието на положението в Транснистрия, като и влиянието на Руската федерация. Трябва да се възхищаваме на тези, които постигнаха победата почти сами, като успешно спечелиха доверието на гражданите на Молдова.

Молдова се нуждае от помощ. Стабилността на новото правителство в Кишинев зависи от това, както и бъдещото развитие на тази бивша съветска държава към запада или изтока. Аз силно вярвам, че Молдова ще получи помощ от много страни. Ние също трябва да сме една от тях.

Европейският съюз не разполага с друга възможност, освен да реагира положително на усилията на Алианса за европейска интеграция в Молдова. Това по-специално означава възможно най-скоро да се преговаря за споразумение за асоцииране между Европейския съюз и Молдова, като много бързо се постави началото на конструктивен диалог, насочен към въвеждане на отмяна на визовия режим за гражданите на Молдова и предоставяне на Република Молдова на финансова подкрепа, така че тя да може да покрие бюджетния си дефицит. Европейската комисия трябва възможно най-скоро да предостави на Молдова макрофинансовата помощ, от която тя толкова отчаяно се нуждае.

Г-н член на Комисията, слушах внимателно това, което казахте и съм удовлетворен от факта, че Комисията обръща внимание на Република Молдова и че подготвяте пакет за макрофинансова помощ, с изключение на това, че всичко зависи също и от сътрудничеството с Международния валутен фонд. Това, за което настоявам, е Вие, Комисията и Международният валутен фонд да не работите с Молдова паралелно, а да си сътрудничите, така че да не стигнем до сценария, при който Международният валутен фонд очаква Комисията да предприеме действия и обратното.

 
  
MPphoto
 

  Кристиан Вигенин, от името на групата S&D. – С особено задоволство изслушах г-н Орбан за намеренията на Европейската комисия и за подхода й към Молдова. Смятам, че ние трябва да дадем много ясни сигнали от страна на европейските институции и Европейския съюз като цяло към Молдова, и да окажем необходимата подкрепа, и финансова, икономическа, но подчертавам и политическа, за сегашното правителство и за опитите му да извади Молдова от тежката ситуация, в която се намира страната. След два поредни избора, очевидно това правителство се стреми да се обърне към реалните проблеми на хората, нещо, което като че ли беше останало на заден план в предишните месеци, да не кажа години. Заедно с това, ние трябва да имаме предвид, че политическата ситуация в Молдова, макар и да изглежда по-стабилна, по-позитивна, в момента може много бързо да се насочи в друга посока. Имам предвид това, че все още има пълна неяснота около това ще успее ли Молдова да избере своя президент и ако това не стане, очевидно страната ще тръгне към нови избори догодина. Това би било най-негативното развитие, не просто за страната като страна, но и за хората на Молдова.

Затова ние подкрепяме усилията на Комисията. Нашата група и Парламентът вярвам ще подкрепят намеренията на Европейската комисия, но заедно с това трябва много ясно да дадем нашия сигнал към Молдова, към управляващите, но и към опозицията в момента, че е време Молдова да се обърне с лице към реалните проблеми на хората и политическите игри не бива да бъдат за сметка на гражданите. Струва ми се, че един такъв силен сигнал ще бъде разбран в Молдова и от опозицията в момента. Ние подкрепяме също идеята за едно по-бързо сключване на споразумение за асоцииране, което както нашият колега Marinescu спомена, би следвало да включва и либерализиране на визовия режим, един сериозен проблем, който създава напрежение между Молдова и Румъния, което би следвало да включва и създаване на зона за свободна търговия. Ние смятаме също така, че освен спешните мерки, които Комисията предлага, трябва да направим така, че източното партньорство, лансирано в средата на тази година, да почне да действа реално и да покажем реални резултати и по линия на тази политика на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi, от името на групата ALDE. – (RO) Република Молдова е в изключително трудно икономическо положение. Финансовата криза в Европейския съюз засегна и присъединяващите се към нас държави и наш дълг е да им помогнем.

Икономическата криза в Молдова не е само последица от световната криза, а се дължи предимно на липсата на незабавни действия, които бяха необходими, когато тази криза настъпи в Република Молдова. В действителност заради изборите бившата комунистическа администрация опорочи местните бюджети, като отпусна преференциални средства за органите, контролирани от комунистите. Също така беше взето решение да се поддържа изкуствен обменен курс между леята и еврото на равнище, на което да се гарантира, че населението на тази държава, която е разположена до нас, не е засегнато от кризата. Така че сега с наближаването на зимата съществува риск местните органи да не могат да заплатят топлинната енергия, а правителството ще има проблеми с изплащането на заплатите и пенсиите.

Приветстваме започването на преговори между правителството на Република Молдова и Международния валутен фонд и Световната банка. Убеден съм, че те ще приключат със споразумение, което ще вземе предвид икономическата, политическата и социалната действителност в Република Молдова. Република Молдова не се нуждае от това да й бъдат налагани условия, които е невъзможно да бъдат изпълнени, като се има предвид деликатното политическо и икономическо положение в страната.

През април имаше няколко случая, при които обсъждахме Република Молдова в Европейския парламент. Всички ние се съгласихме, че Европейският съюз трябва да предостави финансова подкрепа. Това е още по-важно сега, когато са на власт либерални, проевропейски сили. Поради това, от името на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, безусловно изисквам Комисията да гарантира, че предложението, за което ще изготви проект, включва конкретни предложения за макрофинансова помощ, тъй като Република Молдова се нуждае от незабавна помощ, за да може да покрие бюджетния си дефицит, който вероятно ще достигне 14% от БВП на страната до края на 2009 г.

В средносрочен план Източното партньорство може да послужи като важен инструмент, но то трябва да започне да функционира възможно най-скоро и да му бъдат отпуснати достатъчно средства. Ние също така искаме в бъдещото споразумение за асоцииране да бъде включено предложение за създаване на разширена, всеобхватна, обща зона за свободна търговия, заедно с предложение за отмяна на визовия режим за гражданите на Молдова.

 
  
MPphoto
 

  Werner Schulz, от името на групата Verts/ALE. (DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, вероятно политическото положение в Молдова ще се успокои утре в резултат на избора на президент, който има подкрепата на Коалицията за европейска интеграция. В противен случай, както вече чухме, ще трябва да се проведат нови предсрочни избори и ако се стигне до това, Европейският съюз следва да предостави конструктивна помощ.

Тя, разбира се, не може да се ограничи до наблюдаване на изборите и тук аз искам да разгледам проблема за това, как участието на избирателите може да се увеличи и резултатите да се направят по-прозрачни. Приблизително един милион граждани на Молдова работят и живеят в чужбина, на запад, по-специално в Италия, Португалия и Австрия. Процентът на тяхното участие в изборите беше в единични цифри на последните избори и за това има логични причини. Например в Италия имаше възможност да се гласува само в Рим и Болоня и много граждани на Молдова, разпръснати в цялата страна, не се възползваха от тази възможност поради разходите, които трябваше да направят.

Ние, Европейският парламент, Комисията, Съветът, а също и правителството на Молдова, следва да гарантираме, че на следващите избори ще има повече избирателни урни и специални избирателни пунктове, така че гражданите на Молдова, които живеят в чужбина, да могат да участват в тези избори, защото именно от тях можем да очакваме ясен ангажимент към Европа, поради което искам да насоча вниманието ви не само към икономическата и финансовата подкрепа, а също и към необходимостта да предоставим съзнателна и конструктивна политическа подкрепа.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, от името на групата ECR.(EN) Г-н председател, Молдова е най-бедната държава в Европа и също така няма излаз на море, но наскоро имаше успешни демократични избори. Новият парламент сега трябва разумно да избере нейния президент.

Въпреки това, тя несъмнено щеше бъде по-просперираща и сигурна, ако не страдаше от изкуствено териториално разделение. Много малък напредък е направен за решаването на замразения конфликт в Транснистрия, проблем, който датира приблизително отпреди 17 години. Това се дължи предимно на факта, че Русия се ангажира с незаконния режим в Тираспол и продължава да разполага войски на гарнизон в Транснистрия.

Ние обикновено можем да преценим искреността на Русия по степента на нейната ангажираност за решаването на конфликти като този, но е факт, че в Транснистрия, както и в Грузия, и в Украйна, Русия не може да устои да не се намеси. Русия поддържа мнението, че Молдова, като бивша съветска република, е в нейната сфера на влияние. Такива понятия са остарели. Молдова, като явно суверенна и европейска държава, може един ден да се присъедини към НАТО или дори към Европейския съюз.

Европейският съюз сега трябва да удвои усилията си, за да реши нерешените въпроси в Молдова и да й предостави подходяща финансова помощ, която й е необходима, но това няма да се случи чрез наивно подновяване на отношенията с Кремъл.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL.(CS) Искам да се изкажа относно тези два проблема, а също така и относно следващия доклад за Грузия. Имаме прекалено малко време, за да оценим такива сложни въпроси. Чувствам се длъжен да заявя, че чешкият президент Вацлав Клаус не грешеше в своите твърдения относно положението в Молдова или относно граничния конфликт между Грузия и Русия. Разбира се, всичко това е минало, докато ние днес сме изправени пред нови проблеми, независимо от факта, че имаме председател на Комисията, а нямаме нова Комисия.

Искам да приветствам доклада относно конфликта между Грузия и Русия и усилията за обективна оценка на цялото положение. Ние обявихме амбициозната програма за Източно партньорство и искам да направя някои кратки предложения във връзка с Молдова и Грузия. Първо, проектът за Източно партньорство не трябва да се счита за политически инструмент срещу Русия, а за инструмент за решаване на въпросите съвместно с Русия. Второ, въпросът за териториалната цялост на Молдова и Грузия трябва да бъде решен съгласно международното право, а не чрез така наречения вариант Солун-Косово. Трето, двете държави са изразили интерес към по-тясно сътрудничество с Европейския съюз и това трябва да включва подходяща финансова подкрепа, както и реална политическа подкрепа, например чрез облекчаване на визовия режим. Четвърто, двете държави имат нужда от голяма помощ в областта на консултантските услуги, по-специално във връзка с управлението на публичните институции като президентството, парламента, прокуратурата и други. Пето, двете държави имат нужда от незабавна помощ, по-специално за установяването на правна рамка за свободата на изразяване и на свободни медии, чрез която те могат да предоставят на собствените си граждани по-силно чувство на сигурност.

За да бъде изпълнено всичко това, Европейският съюз трябва да бъде готов и способен да завърши работата по интеграцията на тези държави в нова Европа посредством политическа и финансова подкрепа, а също така и посредством други механизми. Ако не постигнем това, Източното партньорство ще се възприеме единствено като геополитическо маневриране и ще остане само една празна идея. Ако не постигнем това, рискуваме да има само разочарование и нови изречени думи в края на нашия мандат за необходимостта от нови оранжеви, розови или каквито и да е други революции. Можем наистина да предоставим финансиране за тях, но те няма да доведат до действително решаване на положението или подобряване на живота на хората.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, от името на групата EFD.(NL) Г-н председател, финансовото и икономическото положение в Молдова може да бъде обобщено с няколко думи. Това е пълна катастрофа, както ме уведоми вчера д-р Анели Габани, един от водещите експерти на Европа относно Молдова. Нов екип на правителството може да е встъпил в длъжност в Кишинев на 25 септември с обещаващо име и програма – Алианс за европейска интеграция – но Комунистическата партия остава силна и вече се готви да се завърне на власт, като настоява за нови избори, както се очакваше.

Ако Европейският съюз иска да подкрепи настоящия европейски курс на правителството на Молдова, Брюксел трябва да обърне внимание на това много бързо. Следователно Съветът и Комисията трябва да настоятелно да призоват Международния валутен фонд да окаже помощ на Молдова възможно най-бързо, без незабавно да изисква социална строгост. Нека да дадем на насочения към реформи кабинет политическо пространство. Очевидно е, че самият Европейски съюз трябва също да предостави щедро финансиране в този случай. Въпреки всичко, политическото бъдеще на Молдова е в европейския дневен ред тук и сега.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Аз също искам да приветствам намерението на Комисията да подкрепи Република Молдова. Република Молдова се нуждае от подкрепа, която да е насочена към населението на страната. Това е единственият начин, по който гражданите на Република Молдова ще имат възможност да придобият увереността, която им е необходима, за да намерят път към стабилност и растеж.

Пакетът за макрофинансова помощ, който беше договорен тук, трябва очевидно да се състави възможно най-скоро. Действията не трябва да закъсняват, тъй като, ако има закъснение, в Молдова ще има разочарование вместо доверие. Също така аз считам, че правителството в Кишинев трябва да бъде подкрепено политически, тъй като след дълъг период от време страната най-накрая се отваря към Европейския съюз. Името, избрано от правителствената коалиция, със сигурност не е случайно съвпадение. Тя се състои от партии, които наистина искат различна възможност от тази, която беше избрана от Молдова досега.

Тази политическата подкрепа е жизненоважна, още повече, тъй като има риск, и аз силно наблягам на това, Молдова да се счита за местен проблем, който е на крачка да се превърне в проблем за румънците в рамките на Европейския съюз. Тя е всичко останало, но не и това. Тя е европейски проблем и аз се радвам, че има членове на ЕП, които в изказванията си изразяват разнообразни гледни точки. Въпреки всичко, Молдова е близо до Европа и трябва да бъде подкрепена в момент, когато се отваря към Европа. В противен случай, рискуваме да попаднем обратно в цикъла от закъснения и отлагания, който беше типичен за администрацията на Воронин.

Демократичното развитие и подкрепата от Европейския съюз могат в действителност също да доведат до решаване на положението в Транснистрия, тъй като този регион беше в безизходица. Това се дължеше на факта, че правителството в Кишинев не беше склонно да сложи край на безизходното положение и прие двусмислена, неконструктивна позиция.

Накрая, за гражданите на Молдова се изискват визи. Положението там по никакъв начин не е по-лошо от това в Западните Балкани и следователно гражданите на Република Молдова трябва да се радват на свободата да пътуват.

 
  
MPphoto
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D).(RO) Както казах и в понеделник тук, в Европейския парламент, Молдова се нуждае от конкретни действия, а не от обещания. Понастоящем Молдова е в най-трудното икономическо положение от държавите на нашия континент. Именно поради това институциите на Европейския съюз трябва да определят решения за предоставяне на незабавна макроикономическа финансова помощ на Република Молдова.

Тази помощ е предназначена да покрие бюджетния дефицит, равняващ се на 14% от БВП. В продължение на много дълъг период от време съществуваше необходимост от започване на преговори за ново споразумение с Молдова. Сега те са възможни и се надяваме да бъдат проведени възможно най-бързо. Въпреки това, парламентът в Кишинев е в затруднено положение. Все още има риск от нови избори. Изборът на нов президент, първоначално планиран за утре, трябваше да бъде отложен с още десет дни.

Удовлетворен съм от ентусиазма, с който Комисията обяви началото на тези преговори и се надявам този ентусиазъм да продължи. Не можем да си позволим да разочароваме хората от Молдова. Те имат нужда от нас, те имат нужда от Европа.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Г-н председател, при нашите обсъждания в тази зала относно Молдова наблегнахме на много бедното икономическо положение в държавата, но ако трябва да бъдем честни, положението днес е много по-добро, отколкото преди една година. Виждаме явния напредък на Молдова към икономика, която може да осигури благоденствие на своите граждани. Парадоксално, на Молдова сега е в по-добро положение, отколкото беше преди една година, докато Украйна, която служеше за пример на всички, е в по-лошо положение.

Виждаме напредък в това, което правят Молдова и нейното правителство. Европейският съюз трябва да поддържа ясна европейска перспектива относно тази държава и да окаже твърда подкрепа на настоящите органи, за да предотврати завръщането на стария политически кошмар. Настоящото положение в Молдова е резултат от осем години управление на комунистите и ако не искаме да бъдем средство за връщането на власт на този некомпетентен екип, нека да помогнем на настоящото правителство на Молдова и на хората на Молдова.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г-жа WALLIS
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Lena Barbara Kolarska-Bobińska (PPE).(EN) Г-жо Председател, аз също така искам да благодаря на члена на Комисията и на Комисията за всички декларации относно Молдова и стъпките, които Комисията иска да предприеме в бъдеще. Тъй като съм от Полша, знам колко важни са тези стъпки и декларации за укрепване на слабата демокрация при прехода в техните държави. Развитието в Молдова е важно за нейния народ, но също така е много важно и за целия регион. Искам да наблегна на това.

В процеса на преход реформите са много нестабилни в много от бившите съветски държави и успехите на Молдова ще бъдат важен пример и важен сигнал за други прореформистки групи в бившия съветски регион.

Като говорим за нестабилността на правителството в този момент и за положението в Молдова, ние трябва да си спомним опита от началото на 90-те години на ХХ век в тази страна, когато трудното икономическо положение доведе до неизплащане на пенсиите и заплатите и до прекратяване на реформите. Точно сега говорим за подпомагане на икономическото положение, но трябва също така да си припомним и необходимостта от укрепване на институциите. В центъра на всички демокрации са институциите: политическите институции, институциите, свързани с принципите на правовата държава, съдебната система и свободата на печата.

Полша неотдавна направи много, за да помогне на Молдова по време на изборите и преди тях, но считам, че по-специално трябва да използваме Източното партньорство като подходяща мярка, тъй като то предлага много възможности. Считам, че не само Комисията предприема важни стъпки, но ние в Парламента, когато получим всички документи, също трябва да ускорим нашата процедура и нашите решения, за да помогнем за справяне с положението.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE).(EN) Г-жо председател, ние не можем да оставим проевропейското правителство в Република Молдова да стане жертва на тежкото икономическо положение. Призовавам за по-съществена помощ от пакета, който вече е договорен от Комисията, и настоявам за това.

Финансовата помощ трябва да подпомага населението и реформите, които държавата трябва да осъществи, насърчавана от Съюза. Тези реформи трябва да бъдат подпомогнати със засилена и бърза финансова подкрепа от Съюза, в комбинация с механизъм за наблюдение и контрол, за да се гарантира и подпомага правилното управление на неговите фондове. Накрая, новото споразумение с Република Молдова следва да бъде споразумение за асоцииране, както с другите държави съгласно Европейската политика за съседство. Следва да се преговаря за либерализиране на визовия режим и да се окаже помощ за постигането му.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Икономическата криза силно се усеща и в Република Молдова. Румъния и Република Молдова имат особено близки икономически отношения. Моята страна е най-предпочитаната дестинация за износ от Молдова и вторият по големина източник на внос. Въпреки това, търговският обмен беше силно засегнат от неблагоприятното въвеждане на визова схема от бившето комунистическо управление. Въпреки това, обменът беше подновен след премахването на тази схема.

Отпускането на кредита от 100 млн. евро, обещан от Комисията, трябва да се ускори. Като се има предвид това, мисия на Международния валутен фонд може да посети Кишинев в близко бъдеще. Полша също обеща да предостави съществена помощ. Европейският съюз трябва да има предвид, че резултатът, за който гласуваха гражданите на Република Молдова през юли, показа, че те се отварят към Европа.

Сега от Европейския съюз се изисква значителна интервенция преди началото на зимата, за да не бъде предоставен никакъв шанс на антиевропейските сили да се възползват от затрудненото положение, в което понастоящем е Република Молдова. Досега нито едно евро не е стигнало до Молдова.

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru (S&D).(RO) Волята на гражданите на Молдова доведе до радикална промяна в Кишинев – проевропейско правителство, което искрено иска да се ангажира с подходящ проект за Република Молдова, един Европейски проект.

Понастоящем Молдова е изправена пред сериозни икономически и социални проблеми и Европейският съюз трябва да покаже, че тази символична дума „солидарност“ не е в сила единствено по време на предизборни кампании. Трябва да покажем, че ние в Европейския съюз сме готови да изпълним очакванията на гражданите на тази държава. Изправена пред бедствено положение след режима на Воронин, пред последиците от икономическата криза, без дори да споменаваме началото на зимата, Република Молдова сега се нуждае от помощ. Когато говорим за МВФ, не трябва да забравяме, че много държави-членки на Европейския съюз са основни участници в Международния валутен фонд и решението трябва да бъде взето сега.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D).(LT) Аз всъщност бях наблюдател по време на изборите в Молдова и съм запознат с положението там. Това е държава с доста сложно историческо минало – съществуват Транснистрия, Гагаузия, Молдова и много други въпроси. Почти на всички държави от бившата съветска система първо им е необходима известна финансова подкрепа. Поради това, наистина искам настоятелно да ви призова да започнем преговори възможно най-бързо, както и преговори с Международния валутен фонд, тъй като всички ние наистина трябва да подкрепим тази държава и това правителство, което беше сформирано след последните избори и което следва пътя към демокрацията. Считам, че моите колеги бяха прави в доста голяма степен за това, което казаха относно конкретните бъдещи стъпки, а именно за откриване на възможност за зона за свободна търговия и относно визовия режим. Това се ежедневни въпроси, които също трябва да решим в бъдеще.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE).(ES) Г-жо председател, искам официално да заявя причините за моя глас.

Аз подкрепям идеята Европейският съюз да предостави помощ на Молдова за справяне с критичното положение. Подкрепям финансовата помощ, предоставена от Международния валутен фонд и Европейския съюз, е именно спешната подкрепа и финансовата помощ за народа на Молдова. Подкрепям предоставянето на политическа подкрепа за коалиционното правителство в Кишинев, тъй като това действие ще отвори вратите на надеждата. Тези врати трябва да се задържат отворени с финансова помощ.

Хората от Молдова трябва да могат да напускат своята страна и да пътуват, поради което аз подкрепям въвеждането на подходяща визова политика. Също така силно и решително подкрепям идеята споразумението да бъде споразумение за асоцииране. Г-жо председател, 100 млн. евро не изглеждат достатъчна сума. Ние отчаяно се нуждаем от предоставяне на незабавна и спешна помощ.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D).(RO) Все по-насърчаващите послания, които Европейският съюз изпраща до Кишинев, напоследък там се приветстват с голям ентусиазъм. Това е така, тъй като мнозинството от гражданите на държавата хранят големи надежди да станат част от Европа. Тези стремежи лесно могат да бъдат разбрани.

Европейският съюз неведнъж е демонстрирал способността си да помага на своите членове при излизането им от трудни икономически положения, както и че разполага с необходимите за това механизми. Въпреки това, има мотиви, които пораждат известни опасения, свързани с опасността от отслабване на ентусиазма на гражданите на Молдова. Основната причина за това е, че образецът на споразумение, който се предлага на Молдова не предлага същите гаранции за интеграция, както Споразумението за стабилизиране и асоцииране, което се предлага на държавите от Западните Балкани. От друга страна, преговорите относно споразумението ще изискват повече време, което вече беше заявено в самото начало.

Считам, че Европейският съюз също така трябва бързо да предложи алтернатива, като голям план за икономическа помощ, даже мини-план „Маршал“ за Молдова.

 
  
MPphoto
 

  Леонард Орбан, член на Комисията. – (RO) Аз направих едно изключително важно наблюдение: в Парламента има политическа подкрепа за укрепване на връзките с Република Молдова и за доближаването на тази държава до Европейския съюз.

Трябва по-специално да отговоря на някои от въпросите, които бяха повдигнати сега. Един от най-важните от тях се отнася до координацията между Европейската комисия и Международния валутен фонд относно отпускането на макрофинансова помощ. Както вече казах, ние работим в тясно сътрудничество с МВФ относно координирането на нашите процедури за предоставяне на помощ. Все още е прекалено рано да кажем как ще проработят тези споразумения, но считаме, че Европейският съюз може да поиска гаранции, че програмата за приспособяване също включва поредица от реформи, които ние считаме за съществени за гарантиране на добро управление и устойчив растеж в бъдеще.

Въз основа на придобития опит от програмите за макрофинансова помощ за други държави е възможно, като част от преговорите относно точните процедури за предоставянето на тази помощ, някои условия да се окажат конкретно свързани например с доброто управление, което беше споменато от няколко оратори, и с хармонизирането на Европейската политика за съседство. Искам още веднъж да подчертая следния факт: въз основа на правилата, които трябва да следваме, нямаме възможност сами да отпуснем макрофинансова помощ. Поради това, трябва да бъде сключено споразумение между органите на Република Молдова и Международния валутен фонд. Без това споразумение макрофинансовата помощ, за която по-специално говорим, не може да бъде предоставена.

От друга страна, искам да ви уверя, че координираме нашите действия с Международния валутен фонд. Делегация на МВФ понастоящем е в Кишинев. Както вече ви казах, нашите колеги от Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ също са в Кишинев и координират диалога с Международния валутен фонд, както и с органите на Република Молдова.

Друг въпрос, който беше споменат, се отнася до това, каква друга помощ може да предостави Европейският съюз на Република Молдова, която да е насочена към населението, за да покаже, че ние действително искаме да подкрепим не само органите на Република Молдова, но и нейното население. Позволете ми да ви дам няколко примера. Тази помощ от Общността е донесла и ще продължава да носи специфични ползи за населението.

Ние съфинансираме проекти за пътна инфраструктура, за модернизирането на летището в Кишинев, за разширяването на Републиканската клинична болница в Кишинев, която е най-голямата в страната, както и за консолидирането на първоначалната медицинска помощ. През пролетта на тази година доставихме медицинско оборудване на стойност от 4,5 млн. евро на 60 клиники в Република Молдова.

Тази страна е най-големият бенефициер на глава от населението на помощ от Общността след палестинските територии. Като част от Европейската политика на съседство, бюджетът за помощта, който нарасна до 40 млн. евро през 2007 г., тази година се увеличи до 62 млн. евро и според прогнозите ще продължи да се увеличава.

В момента не можем ясно до определим количествено размера на пакета за финансова помощ като част от макроикономическата помощ и другите програми и видове подкрепа, които ще предоставим. Тази цифра ще бъде предоставена, когато стигнем до етапа на сключване на споразумение с органите на Република Молдова и тя по-специално ще отговаря на потребностите на държавата.

Бяха повдигнати два допълнителни въпроса. Единият от тях се отнася до графика за преговорите за сключване на ново споразумение за асоцииране с Република Молдова. Искам да ви кажа, че през миналата седмица Европейската комисия изпрати делегация в Кишинев за технически консултации с органите относно договарянето на ново споразумение.

Дневният ред за тези преговори съдържа формат, цели и график за преговорите, както и компонентите на бъдещото споразумение. Следователно ние водим преговори по този въпрос.

Последното, което искам да спомена, се отнася до въпроса за отмяната на визовия режим. Съгласно съвместната декларация от 7 май 2009 г., която отбелязва началото на Източното партньорство, Европейският съюз ще приеме мерки, с които постепенно се преминава към отмяна на визовия режим, с дългосрочната цел за постигане на това по отношение на всяка държава, която е член на това партньорство. Условията за това са: изпълнение на изискванията, свързани с доброто управление и сигурността, и гарантиране на сигурност на движението.

При настоящите обстоятелства Европейската комисия очаква с особен интерес обсъждането в Съвета относно започването на структуриран диалог за отмяна на визовия режим с Република Молдова. Дотогава ние сме насърчавали и продължаваме да насърчаваме органите на Република Молдова да продължават своите реформи в области като правосъдието, свободата и сигурността, които несъмнено ще улеснят обсъжданията относно облекчаването на визовия режим.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма. (RO) Докладът на Европейската комисия относно икономическото и финансово положение в Република Молдова е напълно недвусмислен. Правителството в Кишинев преодолява трудности, причинени не само от световната икономическа рецесия, а също от икономически решения, които са били грешни или отлагани прекалено дълго от предишното правителство. Независимо от това, в момента е сигурно, че Република Молдова ясно е заявила своята европейска ориентация и иска да бъде нещо повече от държава, която граничи с Европейския съюз.

Понастоящем Молдова търси подкрепа, за да се справи с икономическия спад, а също така и съюзници. Молдова е неразделна част от Европа и подкрепата от Общността може да приеме формата на конкретни мерки, освен насърчаването и изявленията за подкрепа и сближаване. Ние живеем във взаимосвързана, глобална Европа, в която нито едно правителство не може да направи чудеса самостоятелно, по-специално, когато това се очаква да стане за една нощ от хора, които са били забравени в продължение на прекалено дълго време от собствените си ръководители.

Ръката за сътрудничество, подадена от Европа на Молдова, и по-голямото сближаване между Кишинев и Брюксел ще вдъхне повече доверие на инвеститорите в тази държава. Това ще се отрази в дългосрочен план на стабилността и растежа.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), в писмена форма. (RO) Пътят на Република Молдова към демокрацията беше труден и сега тя се обръща към Европа. Въпреки това, новото правителствено мнозинство в Кишинев е в нестабилно положение, тъй като трябва да се справи с отлагането на гласуването от парламента за избор на президент на Молдова.

В същото време трудното икономическо положение, пред което е изправено новото правителство, може да има сериозни социални и политически последици. При тези обстоятелства е необходима спешна, сериозна подкрепа от страна на Европейския съюз в много области, включително по отношение на трите основни насоки на бъдещото споразумение за асоцииране: политическо споразумение, споразумение за свободна търговия и отмяна на визовия режим.

Финансовата подкрепа е изключително важна за гарантиране на стабилността на тази държава и за насърчаване на демократичните и икономическите реформи. Действително ЕС и МВФ трябва да отпуснат значителна макроикономическа помощ, за да покрият бюджетния дефицит и социалните разходи за следващия период.

Трябва да изразя надежда, че президентските избори в Молдова и промените, които ще настъпят в Европейската комисия и председателството на Европейския съюз няма да засегнат приоритета, който трябва да се отдаде на европейската помощ за тази държава, която е в непосредствена близост до нас, на чиято територия е най-близкият до границите на Европейския съюз нерешен конфликт. Този фактор не трябва да бъде пренебрегван, тъй като той пряко засяга стабилността на Източна Европа и сигурността на границите на Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Kazimierz Trzaskowski (PPE), в писмена форма.(PL) Република Молдова е много важен партньор за Европейския съюз и положението в държавата се отразява на стабилността в целия регион. Новото правителство иска да се присъедини към Европейския съюз в бъдеще, поради което ние следва да го подкрепим да задържи промените, които държавата предприема, в правилната посока. В този контекст, много е важно да използваме възможностите, предоставени от сътрудничеството в рамките на Източното партньорство, които включват подписването на споразумение за асоцииране и либерализиране на визовата политика. Европейският съюз не трябва да забравя, колко е важно да се подкрепят бившите съветски държави, които се опитват да демократизират своя политически живот.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), в писмена форма. (RO) Изявлението, направено от шведското председателство относно започването възможно най-скоро на преговори за ново споразумение с Република Молдова, чиято цел е да замени настоящото Споразумение за партньорство и сътрудничество, е повече от навременно с оглед на новото политическо положение в тази държава. Европейската съдба на Република Молдова беше подкрепена от проевропейското правителствено мнозинство, сформирано в парламента в Кишинев.

Считам, че особено сега, когато последиците от икономическата криза се усещат толкова силно, Република Молдова трябва да бъде подкрепена от Европейския съюз, включително и финансово, като се определят механизми, които ще помогнат за насърчаване на реформите в Република Молдова, които на свой ред ще доближат тази държава до осъществяването на нейното желание за присъединяване към Европейския съюз. Механизмите, които включват икономическо сътрудничество и търговски споразумения, са мощни инструменти за реализирането на европейската съдба на Република Молдова.

Преференциалните търговски условия, предоставени от Европейския съюз през ранната 2006 г., и участието на Молдова в Централноевропейското споразумение за свободна търговия през 2007 г., заедно с всички държави от Западните Балкани, някои от които са страни кандидатки за членство в Европейския съюз, свързват икономиката на тази държава с единния европейски пазар. Това е мястото, на което тя може да чака перспективата за своята интеграция в Европейския съюз. Считам, че европейските институции трябва да отдават конкретно значение не само на политическите отношения с Република Молдова, но също така и на икономическите и търговските отношения.

 
Правна информация - Политика за поверителност