Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Torstai 22. lokakuuta 2009 - Strasbourg EUVL-painos

5. Moldovan rahoitus- ja taloustilanne (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. (ES) Esityslistalla on seuraavana komission julkilausuma Moldovan rahoitus- ja taloustilanteesta.

 
  
MPphoto
 

  Leonard Orban, komission jäsen. – (RO) Moldovan tasavallassa 29. heinäkuuta uudelleen toimitetut vaalit mittasivat ratkaisevalla tavalla maan kykyä vakauttaa demokratiakehitystään ja jatkaa lähentymistä Euroopan unioniin. Olemme tyytyväisiä siihen, että vaalit toimitettiin rauhallisessa järjestyksen ilmapiirissä ja että uusi hallitus on paitsi ilmaissut vakaan aikomuksensa edistää EU-myönteistä linjaa myös toteuttanut joukon tämänsuuntaisia toimenpiteitä.

Toisaalta Moldovan tasavallan uusilla viranomaisilla on vastassaan valtavia vaikeuksia. Yksi vakavimmista kriiseistä ja suurimmista vaikeuksista on tarve selviytyä talous- ja rahoituskriisin seurauksista. Euroopan unionin itäisistä naapurivaltioista Moldovassa on todennäköisesti kaikkein epävakain taloustilanne. Kauppa ja teollisuustuotanto ovat romahtaneet sekä kriisin seurauksena että huhtikuisten parlamenttivaalien laukaisemien poliittisten levottomuuksien takia.

Moldovan kansalaisten ulkomailta lähettämät rahavarat, jotka muodostivat viime vuoteen saakka yli kolmanneksen maan BKT:sta, ovat laskeneet reilusti alle tavanomaisen tason. Vienti ja tuonti ovat vähentyneet rajusti. Sama pätee kotimaiseen kysyntään ja teollisuustuotantoon. Vuodeksi 2009 on ennustettu jyrkkää pudotusta, jopa yli 10:tä prosenttia BKT:sta.

Koska Moldovan tasavalta on jo ennestään Euroopan köyhin maa, tämän laskun vaikutukset ovat erityisen vakavat ja pahentavat entisestään vaikeuksia, joiden kanssa kansalaiset, ja etenkin kaikkein heikoimmassa yhteiskunnallisessa asemassa olevat ihmiset, kamppailevat. Moldovan tasavallan ja sen väestön auttamiseksi Euroopan unioni on valmis tukemaan maata myöntämällä sille makrotaloudellista rahoitusapua Kansainvälisen valuuttarahaston mahdollisesti myöntämän tuen lisäksi ja osana rahaston kanssa toteutettuja yhteensovitettuja toimia. Lisäksi EU antaa Moldovalle asiantuntija-apua ja nopeuttaa maalle myöntämänsä tavanomaisen tuen maksamista.

Makrotaloudellisen rahoitusavun osalta tukemme riippuu Moldovan tasavallan ja Kansainvälisen valuuttarahaston välistä tukiohjelmaa koskevan sopimuksen tekemisestä – kuten tämäntyyppinen apu edellyttää. IMF:n edustajat ovat parhaillaan Chişinăussa, ja odotamme heidän raporttiaan kiinnostuneina. Emme voi jatkaa makrotaloudellisen rahoitusapuohjelman valmistelua ennen ohjelman käynnistämistä IMF:n kanssa. Siksi emme vielä tässä vaiheessa voi tietää, missä muodossa Euroopan komission mahdollisesti järjestämä makrotaloudellinen rahoitusapuohjelma toteutetaan.

Odotamme Moldovan viranomaisten pyytävän apua sekä valuuttavarantojen vakauttamiseen että valtiontalouden alijäämän kattamiseen. Mainittakoon myös, että Moldovan tasavalta voi saada sekä avustuksia että lainoja. Tukipaketin lopullinen rakenne riippuu tietenkin määriteltävistä tarpeista.

Tällä välin Euroopan komissio on jo lähettänyt talouden ja rahoituksen pääosaston (PO ECFIN) johtaman asiantuntijaryhmän Chişinăuhun auttamaan Moldovan tasavallan viranomaisia maan talousohjelman laatimisessa. Ryhmän tavoitteena, joka pohjautui äskettäiseen tapaamiseen viranomaisten kanssa Chişinăussa, oli auttaa heitä arvioimaan maan ratkaisua nykyiseen taloustilanteeseen. Komission yksiköiden tehtävänä on tässä yhteydessä ollut kerätä tarvittavaa tietoa makrotaloudellisen rahoitusapuohjelman suunnittelua varten.

Komissio on edelleen käytettävissä tarjotakseen jatkuvasti Chişinăun viranomaisille tätä alaa koskevaa asiantuntijaneuvontaa. Samanaikaisesti pyrimme nopeuttamaan eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen talousarviotukitoimien perusteella suoritettavia maksuja. Syyskuussa Euroopan komissio hyväksyi tämän vuoden talousarviotukeen varattujen maksujen enimmäismäärän korottamisen 30,5 miljoonasta eurosta 34,5 miljoonaan euroon. Tietenkin talousarviotuen muodossa annetun avun tarkoituksena on ennen kaikkea edistää uudistuksia sovituilla aloilla eikä ainoastaan paikata talousarviovajetta.

Nykytilanteessa se on kuitenkin muutakin kuin niukkojen talousarviovarojen täydennyskeino. Se on myös tapa auttaa Moldovan tasavallan väestöä selviytymään kohtaamistaan käytännön vaikeuksista.

Olemme erityisen tyytyväisiä siihen, että Euroopan parlamentin jäsenet ovat pyytäneet kiireellistä tukea Moldovan tasavallalle. Lähikuukausina pyydämme teitä tukemaan komission tällä alalla toteuttamia toimia. Olemme varmoja siitä, että parlamentti hyväksyy pikaisesti Moldovan tasavallan makrotaloudellisen rahoitusapupaketin, kun se jätetään sen käsiteltäväksi. Näin pystymme varmistamaan, että apua annetaan ajoissa.

Hyvät parlamentin jäsenet, ennen kuin päätän puheenvuoroni, haluan käsitellä lyhyesti Transnistrian tilannetta. Haluan ensimmäiseksi korostaa, miten tärkeää on, ettemme päästä näkyvistämme tätä ongelmaa Moldovan tasavallassa parhaillaan tapahtuvien merkittävien poliittisten muutosten yhteydessä. Selkkauksen ratkaisemiseen tarkoitettuja neuvotteluja olisi jatkettava mahdollisimman pian 5+2-kokoonapanossa. Suhtaudumme tähän luottavaisesti, sillä uusi hallitus on vahvistanut ohjelmassaan tukensa tälle periaatteelle. Euroopan unionilla on yhä suuremmat vaikutusmahdollisuudet tässä prosessissa.

Luotamme siihen, että Chişinăussa toimiva uusi hallitus omaksuu tähän ongelmaan aktiivisen lähestymistavan, joka auttaa selkkauksen ratkaisemisessa. Omalta osaltamme olemme juuri käynnistäneet kaksi Euroopan komission rahoittamaa hankepakettia vahvistaaksemme luottamusta terveydenhuollon, ympäristönsuojelun, sosiaaliasioiden ja talouden aloilla. Tämä toiminta on osa jatkuvia laajempia pyrkimyksiämme selkkauksen ratkaisemiseksi.

Hyvät parlamentin jäsenet, Moldovan tasavalta on sekä poliittisesti että taloudellisesti käännekohdassa. Olemme täysin sitoutuneet maan tulevan kehityksen tukemiseen. Tässä varsin ratkaisevassa vaiheessa pyrimme edelleen parhaamme mukaan varmistamaan, että tukemme on merkittävää, tehokasta ja oikea-aikaista.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu, PPE-ryhmän puolesta. – (RO) Moldovan tasavallassa on meneillään maailmanlaajuisen talous- ja rahoitustilanteen sekä erityisesti kahdeksan vuoden kommunistihallinnon aiheuttama vakava talous- ja rahoitusalan sekä institutionaalinen kriisi.

Heinäkuussa 2009 toimitetut ennenaikaiset vaalit ja Euroopan yhdentymistä kannattavan allianssin (Alianţei pentru Integrare Europeană) voitto edistävät merkittävästi Moldovan kansalaisten EU-jäsenyystavoitteiden saavuttamista. Voitto oli niiden allianssiin kuuluvien puolueiden toiminnan ansiota, jotka vastustivat kommunistisia menettelytapoja sekä Transnistrian tilanteen vaikutusta ja Venäjän federaation vaikutusvaltaa. Ihailkaamme niitä, jotka saavuttivat tämän voiton onnistumalla lähes yksin saamaan taakseen Moldovan kansalaisten luottamuksen.

Moldova tarvitsee apua. Tästä riippuu Chişinăussa toimivan uuden hallituksen vakaus samoin kuin tämän entisen neuvostovaltion tulevan kehityksen suuntautuminen länteen tai itään. Uskon vakaasti Moldovan saavan tukea useilta tahoilta. Meidän on kuuluttava niihin.

Euroopan unionilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin reagoida myönteisesti Moldovan Euroopan yhdentymistä kannattavan allianssin pyrkimyksiin. Käytännössä tämä tarkoittaa Euroopan unionin ja Moldovan välisten assosiaatiosopimusneuvottelujen käymistä mahdollisimman pian, Moldovan kansalaisten viisumivapautta koskevan rakentavan vuoropuhelun käynnistämistä hyvin nopeasti ja Moldovalle talousarvion alijäämän kattamiseen myönnettävää taloudellista tukea. Euroopan komission on annettava Moldovalle mahdollisimman pian sen kipeästi tarvitsemaa makrotaloudellista rahoitusapua.

Arvoisa komission jäsen, kuuntelin tarkasti puheenvuoroanne ja olen tyytyväinen siihen, että komissio kiinnittää huomiota Moldovan tasavaltaan ja suunnittelee makrotaloudellista rahoitusapupakettia, paitsi että kaikki tämä riippuu myös IMF:n kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Pyytäisin, että komissio ja IMF eivät käsittelisi Moldovaa rinnakkaisesti, vaan tekisivät keskenään yhteistyötä, jotta ei ajauduttaisi tilanteeseen, jossa IMF olettaa komission toimivan ja päinvastoin.

 
  
MPphoto
 

  Kristian Vigenin, S&D-ryhmän puolesta. – (BG) Olin erityisen iloinen kuunnellessani komission jäsenen Leonard Orbanin puheenvuoroa Euroopan komission Moldovaa koskevista suunnitelmista ja lähestymistavasta. Mielestäni EU:n toimielinten ja koko Euroopan unionin viestin Moldovalle on nyt oltava hyvin selvä, ja sille on myönnettävä tarvittavaa rahoitustukea ja taloudellista tukea. Minun on kuitenkin korostettava, että poliittinen tuki on tarpeen myös nykyiselle hallitukselle ja sen yrityksille vapauttaa Moldova parhaillaan vallitsevasta vaikeasta tilanteesta. Kaksien peräkkäisten vaalien jälkeen nykyinen hallitus yrittää nähtävästi ratkaista väestön konkreettiset ongelmat, jotka vaikuttavat jääneen taka-alalle viime kuukausina, ellei jopa vuosina. Tämän lisäksi on pidettävä mielessä, että vaikka Moldovan tämänhetkinen poliittinen tilanne vaikuttaisikin vakaammalta ja myönteisemmältä, sen suunta voi hyvin nopeasti muuttua. Uskoakseni on vielä täysin epävarmaa, onnistuuko Moldova valitsemaan itselleen presidentin, ja ellei niin tapahdu, maa ilmeisesti toimittaa ensi vuonna uudet vaalit. Tämä olisi pahin mahdollinen kehityskulku, ei vain Moldovalle itselleen vaan myös sen kansalaisille.

Siksi tuemme komission pyrkimyksiä. Uskon, että ryhmämme ja parlamentti tukevat Euroopan komission suunnitelmia. Tämän lisäksi meidän on teroitettava Moldovalle, sen hallitukselle ja nykyiselle oppositiolle hyvin selvästi, että Moldovan on aika käydä käsiksi väestön konkreettisiin ongelmiin ja ettei poliittinen peli sen kansalaisten kustannuksella ole sallittua. Minusta vaikuttaa siltä, että myös Moldovan oppositio ymmärtää tällaisen vakavan varoituksen nykytilanteessa. Kannatamme myös ajatusta assosiaatiosopimuksen pikaisesta allekirjoittamisesta sekä sopimukseen sisällytettävästä viisumivapaudesta, jonka Marian-Jean Marinescu mainitsi. Kyseessä on vakava ongelma, joka on luonut jännitteitä Moldovan ja Romanian välille. Lisäksi sopimukseen pitäisi sisältyä vapaakauppa-alueen perustaminen. Mielestämme meidän on komission ehdottamien kiireellisten toimien ohella saatava tämän vuoden puolivälissä käynnistetty itäinen kumppanuus toimimaan kunnolla. Meidän on myös saatava aikaan kyseisen Euroopan unionin toimintalinjan mukaisia konkreettisia tuloksia.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi, ALDE-ryhmän puolesta. – (RO) Moldovan tasavallan taloustilanne on äärimmäisen vakava. Euroopan unionin rahoituskriisi on vaikuttanut myös sen rajanaapureihin, ja velvollisuutemme on auttaa niitä.

Moldovan talouskriisi ei ole vain maailmanlaajuisen kriisin seuraus, vaan sen pääasiallinen syy on välittömien toimien toteuttamatta jättäminen silloin, kun niitä olisi tarvittu tämän kriisin puhjetessa Moldovan tasavallassa. Tosiasiassa entinen kommunistihallinto vääristi vaalien takia paikallisia talousarvioita antamalla kommunistien valvomille viranomaisille etuoikeuden määrärahoihin. Lisäksi leun ja euron välinen keinotekoinen valuuttakurssi päätettiin säilyttää sellaisella tasolla, joka varmistaisi, etteivät kriisin vaikutukset ulotu naapurivaltiomme Moldovan väestöön. Niinpä talven lähestyessä vaarana on, etteivät paikalliset viranomaiset pysty maksamaan lämpöenergiasta, ja hallitukselle tulee ongelmia palkkojen ja eläkkeiden maksamisessa.

Kannatamme Moldovan tasavallan hallituksen, IMF:n ja Maailmanpankin välisten neuvottelujen käynnistämistä. Luotan siihen, että niiden päätteeksi saavutetaan yhteisymmärrys, jossa otetaan huomioon Moldovan tasavallan taloudelliset, poliittiset ja sosiaaliset realiteetit. Moldovan tasavallalle ei ole tarpeen määrätä sellaisia ehtoja, joita sen on mahdoton noudattaa maan horjuva poliittinen ja taloudellinen tilanne huomioon ottaen.

Huhtikuussa meillä oli muutamaan otteeseen tilaisuus keskustella Moldovan tasavallasta Euroopan parlamentissa. Olimme kaikki yksimielisiä siitä, että Euroopan unionin on myönnettävä rahoitustukea. Tämä on entistäkin tärkeämpää nyt, kun vallassa ovat liberaalit, Eurooppa-myönteiset voimat. Tästä syystä pyydän Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän puolesta avoimesti komissiota varmistamaan, että ehdotuksessa, jonka se aikoo laatia, tarjotaan nimenomaan makrotaloudellista rahoitusapua, sillä Moldovan tasavalta tarvitsee välitöntä apua pystyäkseen kattamaan valtiontalouden alijäämän, joka todennäköisesti kasvaa 14 prosenttiin maan BKT:sta vuoden 2009 loppuun mennessä.

Keskipitkällä aikavälillä itäinen kumppanuus voi olla hyödyllinen väline, mutta se on saatava toimintavalmiiksi mahdollisimman pian ja sille on myönnettävä riittävät varat. Pyydämme myös, että tulevaan assosiaatiosopimukseen sisällytetään ehdotus laajan ja kattavan yhteisen vapaakauppa-alueen perustamisesta sekä Moldovan kansalaisia koskevasta viisumivapaudesta.

 
  
MPphoto
 

  Werner Schulz, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisat puhemies ja komission jäsen, hyvät kollegat, Moldovan poliittinen tilanne saattaa lieventyä huomenna Euroopan yhdentymistä kannattavan koalition tukeman presidentin valinnan ansiosta. Kuten olemme kuulleet, muussa tapauksessa joudutaan toimittamaan uudet ennenaikaiset vaalit, ja jos niin käy, EU:n on annettava rakentavaa apua.

Se ei tietenkään voi rajoittua vaalitarkkailuun, ja haluaisin tässä yhteydessä käsitellä ongelmaa, joka koskee keinoja äänestysaktiivisuuden ja vaalituloksen avoimuuden lisäämiseksi. Noin miljoona moldovalaista työskentelee ja elää ulkomailla, länsimaista erityisesti Italiassa, Portugalissa ja Itävallassa. Heidän äänestysprosenttinsa edellisissä vaaleissa oli yksinumeroinen, ja siihen on järkeenkäyvät syyt. Esimerkiksi Italiassa äänestäminen oli mahdollista vain Roomassa ja Bolognassa, ja hajallaan eri puolilla maata asuvat moldovalaiset eivät hyödyntäneet tätä tilaisuutta sen aiheuttamien kustannusten takia.

Euroopan parlamentin, komission, neuvoston ja myös Moldovan hallituksen on huolehdittava siitä, että seuraavia vaaleja varten perustetaan enemmän äänestyspaikkoja ja tarkoitukseen varattuja vaalihuoneistoja, jotta ulkomailla elävät moldovalaiset voivat osallistua vaaleihin, sillä oletettavasti juuri he sitoutuvat selkeästi Euroopan unioniin, ja tästä syystä haluaisin teidän kiinnittävän huomiota ja keskittyvän taloudellisen tuen ja rahoitustuen lisäksi tietoiseen ja rakentavaan poliittiseen tukeen, jota meiltä edellytetään.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, ECR-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, Moldova on Euroopan köyhin maa ja myös sisämaavaltio, mutta siellä on hiljattain toimitettu onnistuneesti demokraattiset vaalit. Uuden parlamentin on nyt valittava maan presidentti viisaasti.

Maa olisi epäilemättä vauraampi ja turvallisempi, ellei sen aluejako olisi keinotekoinen. Transnistrian jäätyneen konfliktin ratkaisemisessa ei ole juurikaan edistytty – ongelma juontaa juurensa 17 vuoden taakse. Pääasiallinen syy tähän on, että Venäjä rahoittaa Tiraspolin laitonta hallitusta ja pitää joukkojaan edelleen sijoitettuna Transnistriaan.

Venäjän vilpittömyyttä voidaan yleensä arvioida sen perusteella, miten sitoutunut se on tämänkaltaisten konfliktien ratkaisemiseen, mutta tosiasia on, että Transnistriassa, aivan kuten Georgiassa ja Ukrainassakin, Venäjä ei malta olla sekaantumatta asioihin. Venäjä väittää, että entisenä neuvostotasavaltana Moldova kuuluu sen vaikutuspiiriin. Tällaiset käsitteet ovat vanhentuneita. Moldova, joka on selvästi täysivaltainen eurooppalainen valtio, saattaa tulevaisuudessa liittyä Natoon ja jopa EU:hun.

EU:n on entistä ponnekkaammin pyrittävä selvittämään ratkaisemattomat kysymykset Moldovassa ja annettava sille sen tarvitsemaa tarkoituksenmukaista rahoitusapua, mutta on naiivia ajatella, että tämä toteutuisi uudistamalla suhteet Venäjän hallitukseen.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Maštálka, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (CS) Haluan näiden molempien ongelmien lisäksi käsitellä Georgiaa koskevaa seurantakertomusta. Meille annetaan liian vähän aikaa näin monimutkaisten kysymysten arviointiin. Minun on pakko todeta, että Tšekin presidentti Václav Klaus ei erehtynyt julkilausumissa, jotka hän antoi Moldovan tilanteesta ja Georgian ja Venäjän välisestä rajaselkkauksesta. Tuo kaikki on tietenkin ollutta ja mennyttä, kun taas meillä on tänään ratkaistavana joukko uusia ongelmia siitä huolimatta, että meillä on komission puheenjohtaja, mutta ei uutta komissiota.

Haluan antaa kiitosta ainakin Georgian ja Venäjän välistä selkkausta koskevalle raportille ja sen pyrkimyksille arvioida puolueettomasti kokonaistilannetta. Olemme julkistaneet kunnianhimoisen itäisen kumppanuusohjelman, ja haluan esittää lyhyesti muutamia sekä Moldovaa että Georgiaa koskevia ehdotuksia. Itäistä kumppanuushanketta ei ensinnäkään pidä käsittää Venäjää vastaan suunnatuksi politiikan välineeksi, vaan välineeksi, jolla asioita ratkaistaan yhdessä Venäjän kanssa. Toiseksi kysymys sekä Moldovan että Georgian alueellisesta koskemattomuudesta on ratkaistava kansainvälisen oikeuden mukaisesti eikä niin kutsutun Thessaloniki-Kosovo-vaihtoehdon avulla. Kolmanneksi molemmat maat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa tiiviimpään yhteistyöhön Euroopan unionin kanssa, ja tämä edellyttää tarkoituksenmukaista rahoitustukea sekä konkreettista poliittista tukea esimerkiksi höllentämällä viisumijärjestelyjä. Neljänneksi molemmat maat tarvitsevat runsaasti asiantuntija-apua, joka liittyy etenkin julkisten laitosten kuten puhemiehen kabinetin, parlamentin ja yleisen syyttäjän viraston johtamiseen. Viidenneksi molemmat maat tarvitsevat kiireellistä apua etenkin oikeudellisten puitteiden määrittämiseksi sananvapaudelle ja vapaille tiedotusvälineille, joiden kautta maat voivat vahvistaa kansalaisten luottamusta.

Kaiken tämän toteuttamiseksi Euroopan unionin on oltava valmis ja kykenevä saattamaan loppuun näiden maiden yhdentäminen osaksi uutta Eurooppaa poliittisen tuen ja rahoitustuen sekä muiden järjestelyjen avulla. Jos tässä epäonnistutaan, itäistä kumppanuutta pidetään vain geopoliittisena taktikointina, ja se jää vain tyhjäksi ajatukseksi. Jos epäonnistumme tässä, vaarana on tuottaa pelkkää pettymystä ja lisää puhetta uuden oranssin, vaaleanpunaisen tai muunvärisen vallankumouksen tarpeellisuudesta vaalikauden lopussa. Voimme toki rahoittaa niitä, mutta ne eivät tuo todellista ratkaisua tilanteeseen tai parannusta kansalaisten elämään.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, EFD-ryhmän puolesta.(NL) Arvoisa puhemies, Moldovan rahoitus- ja taloustilanne voidaan tiivistää muutamaan sanaan. Se on täydellinen katastrofi, kuten yksi Euroopan johtavista Moldova-asiantuntijoista, tohtori Aneli Gabani, minulle eilen ilmoitti. Vaikka Chişinăussa astui 25. syyskuuta virkaan uusi hallitus, jolla on lupaava nimi ja ohjelma – Euroopan yhdentymistä kannattava allianssi – kommunistipuolue on edelleen voimissaan ja valmistelee jo paluutaan valtaan toimittamalla väkisin uudet vaalit, kuten oli odotettavissa.

Jos Euroopan unioni haluaa tukea Moldovan nykyisen hallituksen lähentymistä EU:hun, asiaan on tartuttava nopeasti. Siksi neuvoston ja komission on kehotettava IMF:ää tulemaan Moldovan avuksi mahdollisimman pian vaatimatta välitöntä yhteiskunnallista vakautta. Antakaamme uudistusmieliselle hallitukselle poliittinen hengähdystauko. On aivan selvää, että Euroopan unionin on tässä tapauksessa myös itse myönnettävä avokätisesti rahoitusta. Onhan EU:n asialistalla sentään tänään Moldovan poliittinen tulevaisuus.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Minäkin haluan antaa tukeni komission suunnitelmalle Moldovan tasavallan tukemiseksi. Moldovan tasavalta tarvitsee tukea, joka on suunnattava maan väestölle. Tämä on ainoa keino, jolla Moldovan tasavallan kansalaiset pystyvät saavuttamaan tarvittavan luottamuksen edetäkseen kohti vakautta ja kasvua.

On selvää, että makrotaloudellinen rahoitusapupaketti, josta parlamentissa sovittiin, on saatava kokoon mahdollisimman pian. Toimet eivät saa viivästyä, sillä viivästyminen aiheuttaa Moldovassa pettymystä luottamuksen sijasta. Tämän lisäksi olen sitä mieltä, että Chişinăussa toimivaa hallitusta on tuettava poliittisesti, sillä maa on pitkän ajan jälkeen vihdoinkin todella avautumassa Euroopan unionin suuntaan. Hallituskoalition valitsema nimi ei tosiaankaan ole sattumaa. Koalitio muodostuu puolueista, jotka todella haluavat toisen vaihtoehdon kuin se, jonka Moldova on tähän saakka valinnut.

Painotan voimakkaasti seuraavaa: poliittinen tuki on välttämätöntä, etenkin kun vaarana on, että Moldovaa pidetään paikallisena ongelmana tai korkeintaan Euroopan unioniin kuuluvien romanialaisten sisäisenä ongelmana. Se on kaikkea muuta kuin sitä. Se on eurooppalainen ongelma, ja mielestäni on hienoa, että Euroopan parlamentin jäsenet käyttävät tästä aiheesta puheenvuoroja monista erilaisista näkökulmista. Moldova on kuitenkin lähellä EU:ta, ja sitä on tuettava nyt, kun sen avautuminen on ajankohtaista. Muutoin vaarana on ajautuminen uudelleen lykkäysten ja viivytysten kierteeseen, joka oli tunnusomaista Voroninin hallinnolle.

Demokratiakehitys ja EU:lta saatava tuki voivat itse asiassa myös johtaa Transnistrian tilanteen selviämiseen, sillä alue on ollut umpikujassa. Tämä johtui siitä, että Chişinăussa toimiva hallitus oli haluton tekemään lopun pattitilanteesta, ja sen suhtautuminen asiaan oli tulkinnanvaraista ja kyseenalaista.

Lopuksi totean, että Moldovan kansalaiset tarvitsevat viisumeja. Maan tilanne ei ole lainkaan sen pahempi kuin tilanne Länsi-Balkanilla, ja Moldovan tasavallan kansalaisten on näin ollen voitava matkustaa vapaasti.

 
  
MPphoto
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D).(RO) Kuten totesin maanantaina täällä Euroopan parlamentissa, Moldova tarvitsee lupausten sijasta käytännön toimia. Moldovan nykyinen taloustilanne on Euroopan valtioista kaikkein vaikein. Juuri tästä syystä Euroopan unionin toimielinten on löydettävä ratkaisuja välittömän makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämiseksi Moldovan tasavallalle.

Avun on tarkoitus kattaa talousarvioalijäämä, joka vastaa 14:ää prosenttia BKT:sta. Uusien sopimusneuvottelujen aloittaminen Moldovan kanssa on ollut tarpeen jo hyvin pitkään. Nyt neuvottelut ovat mahdolliset, ja toivomme, että ne hoidetaan mahdollisimman nopeassa tahdissa. Chişinăussa toimiva parlamentti on kuitenkin vaikeassa asemassa. Uusien vaalien uhka on edelleen todellinen. Uuden presidentin valintaa, jonka oli alun perin määrä tapahtua huomenna, jouduttiin lykkäämään vielä kymmenellä päivällä.

Olen ilahtunut siitä innostuksesta, jolla komissio ilmoitti näiden neuvottelujen käynnistymisestä, ja toivon innostuksen jatkuvan. Meillä ei ole varaa tuottaa moldovalaisille pettymystä. He tarvitsevat meitä, he tarvitsevat EU:ta.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Arvoisa puhemies, parlamentin Moldovaa koskevissa keskusteluissa on kiinnitetty paljon huomiota maan erittäin heikkoon taloustilanteeseen, mutta suoraan sanoen nykytilanne on selvästi parempi kuin vuosi sitten. Moldova on selvästi kehittymässä sellaiseksi taloudeksi, joka kykenee turvaamaan kansalaisten hyvinvoinnin. Paradoksaalista kyllä Moldovan tilanne on nyt parempi kuin vuosi sitten, kun taas Ukraina, jota korostettiin malliesimerkkinä kaikille muille, on huonommassa tilanteessa.

Moldovan ja sen hallituksen toimissa on havaittavissa edistystä. Euroopan unionin on tarjottava Moldovalle selkeästi eurooppalainen näkökulma ja tuettava horjumatta nykyisiä viranomaisia, jotta aikaisempi poliittinen painajainen ei toistuisi. Moldovan nykyiseen tilanteeseen on syynä kahdeksan vuotta kestänyt kommunistihallinto, ja ellemme halua edesauttaa kyseisen epäpätevän ryhmän palaamista valtaan, auttakaamme Moldovan nykyistä hallitusta ja moldovalaisia.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

 
  
MPphoto
 

  Lena Barbara Kolarska-Bobińska (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, minäkin haluan kiittää komission jäsentä ja komissiota kaikista Moldovaa koskevista julkilausumista ja toimista, joita komissio aikoo tulevaisuudessa toteuttaa. Puolalaisena tiedän, mikä merkitys tällaisilla toimilla ja kyseisten maiden heiveröisen demokratiakehityksen tukemista koskevilla julkilausumilla on. Moldovan tapahtumat ovat tärkeitä sen kansalaisille, mutta erittäin tärkeitä myös koko alueelle. Tätä haluan korostaa.

Siirtymävaiheen aikana uudistukset ovat hyvin hauraita monissa entisissä neuvostovaltioissa, ja Moldovassa saavutetut tulokset ovat tärkeä esimerkki ja varteenotettava näyttö muille uudistusmielisille ryhmille entisen Neuvostoliiton alueella.

Moldovan hallituksen epävarmasta asemasta ja Moldovan nykytilanteesta puhuttaessa on pidettävä mielessä tämän maan kokemukset 1990-luvun alussa, jolloin eläkkeet ja palkat jäivät vaikean taloustilanteen takia maksamatta ja uudistukset keskeytyivät. Juuri nyt keskustelemme taloustilanteen parantamisesta, mutta meidän on pidettävä mielessä myös toimielinten välttämätön lujittaminen. Kaikkien demokratioiden ydin ovat instituutiot: poliittiset elimet, oikeusvaltioperiaatteen noudattamista valvovat elimet, oikeusjärjestelmä ja lehdistönvapaus.

Puola on viime aikoina tehnyt paljon auttaakseen Moldovaa vaalien aikana ja ennen niitä, mutta mielestäni meidän on erityisesti hyödynnettävä itäistä kumppanuutta, joka lukuisten mahdollisuuksiensa ansiosta on tarkoituksenmukainen toimenpide. Mielestäni komissio ei ole ainoa, joka toteuttaa tärkeitä toimia, vaan myös parlamentin on kaikki asiakirjat saatuaan nopeutettava menettelyään ja päätöksentekoaan edistääkseen tilanteen ratkeamista.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, Moldovan tasavallan Eurooppa-myönteistä hallitusta ei voida jättää vakavan taloustilanteen armoille. Vaadin komission hyväksymää tukipakettia huomattavasti tuntuvampaa tukea, ja pidän tästä tiukasti kiinni.

Rahoitustuella on autettava väestöä ja tuettava uudistuksia, jotka Moldovan on toteutettava EU:n kannustamana. Edistääkseen näitä uudistuksia EU:n on nopeasti lisättävä rahoitustukeaan, johon yhdistetään seurantamekanismi sen varojen asianmukaisen hallinnan varmistamiseksi ja tukemiseksi. Lopuksi totean, että Moldovan kanssa tehtävän uuden sopimuksen pitäisi muiden Euroopan naapuruuspolitiikan alaan kuuluvien maiden sopimusten tavoin olla assosiaatiosopimus. Viisumivapaudesta olisi neuvoteltava ja sen toteutumista olisi edistettävä.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Talouskriisin vaikutukset tuntuvat voimakkaina myös Moldovan tasavallassa. Romanialla ja Moldovan tasavallalla on erityisen tiiviit taloussuhteet. Kotimaani Romania on Moldovan ensisijainen vientikohde ja sen toiseksi suurin tuontilähde. Entisen kommunistihallinnon käyttöön ottamasta viisumijärjestelmästä on kuitenkin ollut suurta haittaa kaupankäynnille. Kauppavaihtoa on silti jatkettu järjestelmän poistamisen jälkeen.

Komission lupaaman 100 miljoonan euron luoton myöntämistä on nopeutettava. Tätä silmällä pitäen IMF:n valtuuskunta saattaa vierailla Chişinăussa lähitulevaisuudessa. Myös Puola on luvannut myöntää huomattavaa tukea. Euroopan unionin on otettava huomioon, että Moldovan tasavallan kansalaisten heinäkuinen äänestystulos osoitti heidän olevan avautumassa Euroopan suuntaan.

Euroopan unionilta edellytetään nyt merkittävää panosta ennen talven tuloa, jotta EU:n vastaiset voimat eivät saa tilaisuutta hyötyä Moldovan tasavallan vaikeasta nykytilanteesta. Toistaiseksi Moldovan tasavalta ei ole saanut euroakaan.

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru (S&D).(RO) Moldovan kansalaisten tahdonvoima on saanut aikaan perinpohjaisen muutoksen yhdessä Chişinăun Eurooppa-myönteisen hallituksen kanssa, joka haluaa vilpittömästi sitoutua Moldovan tasavallan kannalta tarpeelliseen hankkeeseen, Euroopan yhdentymiseen.

Moldovalla on nykyisin vakavia taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia, ja Euroopan unionin on osoitettava, että symbolista sanaa "solidaarisuus" käytetään muulloinkin kuin vaalikampanjoiden aikana. Meidän on osoitettava että me – Euroopan unioni – pystymme vastaamaan Moldovan kansalaisten odotuksiin. Selvitäkseen Voroninin hallinnon aiheuttamasta katastrofaalisesta tilanteesta ja talouskriisin seurauksista, puhumattakaan tulevasta talvesta, Moldovan tasavalta tarvitsee apua nyt. IMF:stä puhuttaessa emme saa unohtaa, että monet Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat merkittäviä vaikuttajia Kansainvälisessä valuuttarahastossa, ja päätös on tehtävä nyt.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D).(LT) Oltuani Moldovassa vaalitarkkailijana olen selvillä maan tilanteesta. Moldovan valtiolla on varsin monimutkainen historiallinen tausta, johon liittyvät Transdniestria, Gagausia, Moldova ja monet muut kysymykset. Lähes kaikki entiset neuvostovaltiot tarvitsevat aluksi tietyn määrän rahoitustukea. Siksi kehotan teitä todellakin käynnistämään neuvottelut mahdollisimman pian ja aloittamaan neuvottelut Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa, sillä meidän pitäisi ehdottomasti tukea Moldovaa ja sen hallitusta, joka muodostettiin edellisten vaalien jälkeen ja on viemässä maata kohti demokratiaa. Mielestäni kollegani olivat täysin oikeassa siinä, mitä he totesivat tulevaisuutta koskevista erityistoimista, toisin sanoen mahdollisen vapaakauppa-alueen perustamisesta ja viisumijärjestelmästä. Nämä ovat jokapäiväisiä asioita, jotka joudumme myös ratkaisemaan tulevaisuudessa.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE).(ES) Arvoisa puhemies, haluaisin äänestysperusteeni kirjattavaksi pöytäkirjaan.

Kannatan Euroopan unionin tukea Moldovalle kriittisen tilanteen ratkaisemiseksi. Kannatan Kansainvälisen valuuttarahaston ja Euroopan unionin myöntämää rahoitustukea, nimittäin kiireellistä tukea ja rahoitustukea Moldovan kansalaisille. Puollan poliittista tukea Chişinăussa toimivalle koalitiohallitukselle, sillä tällainen teko avaa toivon portit. Näitä portteja on pidettävä auki rahoitustuen avulla.

Moldovalaisten on voitava lähteä maastaan ja matkustaa, ja siksi kannatan tarkoituksenmukaista viisumipolitiikkaa. Kannatan myös vahvasti ja määrätietoisesti sitä, että maan kanssa tehtäisiin assosiaatiosopimus. Arvoisa puhemies, 100 miljoonaa euroa ei vaikuta riittävältä summalta. Meidän on välttämätöntä antaa välitöntä ja kiireellistä apua.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D).(RO) Yhä rohkaisevammat viestit, joita Euroopan unioni on viime aikoina lähettänyt Chişinăuhun, otetaan siellä hyvin innostuneesti vastaan. Tämä johtuu siitä, että enemmistö Moldovan kansalaisista elättää suuria toiveita maan tulevasta jäsenyydestä Euroopan unionissa. Näitä toiveita on helppo ymmärtää.

Euroopan unioni on useaan otteeseen osoittanut, että se kykenee pelastamaan jäsenvaltioita taloudellisesta ahdingosta ja että sillä on tähän tarvittavat mekanismit. Osa vaikuttimista on kuitenkin jossain määrin huolestuttavia ja liittyy vaaraan moldovalaisten innostuksen hiipumisesta. Tähän on pääasiassa syynä se, että Moldovalle ehdotettu sopimusmalli ei tarjoa samoja takeita yhdentymisestä kuin Länsi-Balkanin alueen valtioille tarjottu vakautus- ja assosiaatiosopimus. Toisaalta sopimusneuvottelut vaativat enemmän aikaa, mikä todettiin jo alusta lähtien.

Mielestäni Euroopan unionin on myös ehdotettava kiireesti vaihtoehtoista ratkaisua, kuten mittavaa taloustukisuunnitelmaa, kenties jopa pienimuotoista Marshall-apua Moldovalle.

 
  
MPphoto
 

  Leonard Orban, komission jäsen. – (RO) Olen tehnyt yhden erittäin tärkeän havainnon: parlamentti antaa poliittisen tukensa suhteiden tiivistämiselle Moldovan tasavallan kanssa ja maan lähentämiselle Euroopan unioniin.

Minun on vastattava erityisesti joihinkin kysymyksiin, jotka juuri äsken esitettiin. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä liittyi Euroopan komission ja Kansainvälisen valuuttarahaston väliseen koordinointiin makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisen yhteydessä. Kuten aiemmin totesin, komissio tekee tiivistä yhteistyötä IMF:n kanssa avunantomenettelyjen yhteensovittamiseksi. Vielä on liian aikaista sanoa, millaisia näistä sopimuksista tulee, mutta nähdäksemme Euroopan unioni saattaa haluta varmistaa, että sopeutusohjelmaan sisältyy myös joukko uudistuksia, joita pidämme keskeisinä hyvän ja hallintotavan ja kestävän kasvun turvaamiselle tulevaisuudessa.

Muille maille tarkoitetuista makrotaloudellisista rahoitusapuohjelmista saatujen kokemusten perusteella on mahdollista, että yksityiskohtaisista avunantomenettelyistä käytävien neuvottelujen yhteydessä ilmaantuu tiettyjä edellytyksiä, jotka liittyvät nimenomaan esimerkiksi useiden puhujien mainitsemaan hyvään hallintotapaan ja Euroopan naapuruuspolitiikan yhdenmukaistamiseen. Haluan jälleen kerran korostaa seuraavaa: niiden sääntöjen perusteella, joita komission on noudatettava, se ei pysty itse myöntämään makrotaloudellista apua. Näin ollen Moldovan tasavallan viranomaisten ja Kansainvälisen valuuttarahaston on tehtävä keskinäinen sopimus. Ilman tätä sopimusta makrotaloudellista rahoitusapua, jota olemme yksityiskohtaisemmin käsitelleet, ei voida myöntää.

Toisaalta haluan vakuuttaa teille, että komissio yhteensovittaa toimintaansa Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa. IMF:n valtuuskunta on parhaillaan Chişinăussa. Kuten olen jo todennut, kollegamme ECFIN-pääosastosta ovat myös Chişinăussa koordinoimassa sekä Kansainvälisen valuuttarahaston että Moldovan tasavallan viranomaisten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Toinen mainittu asia käsittelee sitä, mitä muuta väestölle tarkoitettua apua Euroopan unioni voi antaa Moldovan tasavallalle osoittaakseen, että me todella haluamme tukea paitsi Moldovan tasavallan viranomaisia myös sen väestöä. Kerron vain muutaman esimerkin. Moldovalaiset ovat saaneet ja saavat jatkossakin erityistä hyötyä yhteisön avusta.

EU osallistuu tieinfrastruktuurihankkeiden rahoittamiseen, Chişinăun lentokentän nykyaikaistamiseen, Chişinăussa sijaitsevan Moldovan suurimman sairaalan laajentamiseen sekä ensisijaisen lääkinnällisen avun vakiinnuttamiseen. Tämän vuoden keväällä toimitimme 4,5 miljoonan euron arvosta lääkinnällisiä laitteita 60 klinikalle Moldovan tasavallassa.

Moldova saa palestiinalaisalueiden jälkeen eniten yhteisön tukea henkeä kohti. Euroopan naapuruuspolitiikan avustusmäärärahoja, jotka olivat 40 miljoonaa euroa vuonna 2007, lisättiin tänä vuonna 62 miljoonaan euroon, ja niiden määrän ennustetaan edelleen kasvavan.

Emme tällä hetkellä pysty tarkasti ilmoittamaan sen makrotaloudelliseen tukeen sekä muihin ohjelmiin ja tukimuotoihin sisältyvän rahoitusapupaketin kokoa, jonka aiomme myöntää. Tukisumma ilmoitetaan, kunhan pääsemme Moldovan tasavallan viranomaisten kanssa sopimuksentekovaiheeseen – sellaisen sopimuksen, joka vastaa juuri kyseisen maan tarpeita.

Esiin nostettiin vielä kaksi kysymystä. Toinen niistä koskee Moldovan tasavallan kanssa tehtävän uuden assosiaatiosopimuksen neuvotteluaikataulua. Haluan kertoa, että viime viikolla Euroopan komissio lähetti valtuuskunnan Chişinăuhun kuulemaan viranomaisia uusiin sopimusneuvotteluihin liittyvistä teknisistä kysymyksistä.

Neuvottelujen asialistalle kuuluvat neuvottelujen rakenne, tavoitteet ja aikataulu sekä tulevat sopimusasiat. Siksi neuvottelemme parhaillaan tästä kysymyksestä.

Viimeinen asia, jonka haluan mainita, koskee viisumivapautta. Itäisen kumppanuuden käynnistämisestä 7. toukokuuta 2009 annetun yhteisen julistuksen mukaan Euroopan unioni aikoo toteuttaa toimenpiteitä, joilla edistetään viisumivapautta vähitellen asettamalla pitkän aikavälin tavoitteeksi kaikkien itäiseen kumppanuuteen osallistuvien valtioiden viisumivapaus. Tämä edellyttää hyvään hallintotapaan ja turvallisuuteen liittyvien vaatimusten täyttämistä sekä matkustusturvallisuuden takaamista.

Nykyisessä ratkaisuvaiheessa Euroopan komissio odottaa erityisen kiinnostuneena neuvoston keskustelua viisumivapautta koskevan jäsennellyn vuoropuhelun aloittamisesta Moldovan tasavallan kanssa. Toistaiseksi olemme kannustaneet, ja kannustamme edelleen voimakkaasti, Moldovan tasavallan viranomaisia jatkamaan oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden alaan liittyviä uudistuksia, jotka epäilemättä edistävät viisumijärjestelyjen helpottamista koskevia neuvotteluja.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Keskustelu on päättynyt.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjallinen.(RO) Euroopan komission kertomus Moldovan tasavallan talous- ja rahoitustilanteesta on täysin yksiselitteinen. Chişinăussa toimiva hallitus elää vaikeita aikoja, jotka johtuvat maailmanlaajuisen talouslaman lisäksi myös taloutta koskevista päätöksistä, jotka olivat vääriä tai joita edellinen hallitus lykkäsi liian pitkään. Lisäksi varmaa on tällä hetkellä se, että Moldovan tasavalta on selvästi ilmoittanut kannattavansa eurooppalaista vaihtoehtoa ja haluaa olla paljon enemmän kuin vain Euroopan unionin rajanaapuri.

Tällä hetkellä Moldova tarvitsee tukea selviytyäkseen taloudellisesta taantumasta ja etsii liittolaisia. Moldova on erottamaton osa Eurooppaa, ja yhteisö voisi rohkaisun ja tukea ja lähentymistä koskevien julkilausumien lisäksi antaa tukea erityistoimenpiteiden muodossa. Elämme yhteenliittyneessä, globaalissa Euroopassa, jossa mikään hallitus ei yksin pysty tekemään ihmeitä, varsinkaan kun kansa, jonka sen omat johtajat ovat unohtaneet aivan liian kauan sitten, odottaa niitä yhdessä yössä.

EU:n yhteistyötarjous Moldovalle ja Moldovan hallituksen ja EU:n tiiviimpi lähentyminen vahvistavat sijoittajien luottamusta Moldovaan. Tämä puolestaan heijastuu pitkällä aikavälillä vakauteen ja kasvuun.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), kirjallinen.(RO) Moldovan tasavallan demokratiakehitys on ollut vaikeaa, ja se on nyt kääntynyt Euroopan puoleen. Chişinăussa toimivan uuden enemmistöhallituksen asema on kuitenkin horjuva, sillä sekin on toipumassa parlamentin päätöksestä lykätä Moldovan presidentin valinnasta toimitettavaa äänestystä.

Samanaikaisesti vaikealla taloustilanteella, joka uudella hallituksella on vastassaan, saattaa olla vakavia yhteiskunnallisia ja poliittisia jälkiseurauksia. Tässä tilanteessa tarvitaan kiireellistä, mittaavaa apua Euroopan unionilta monilla aloilla, joihin kuuluvat myös tulevan assosiaatiosopimuksen kolme osaa: poliittinen sopimus, vapaakauppasopimus ja viisumivapaus.

Rahoitustuella on ratkaiseva merkitys Moldovan vakauden varmistamisessa sekä demokraattisten ja taloudellisten uudistusten edistämisessä. EU:n ja IMF:n on todellakin myönnettävä merkittävää makrotaloudellista tukea talousarvion alijäämän sekä myöhemmässä vaiheessa syntyvien sosiaalimenojen kattamiseksi

On toivottavaa, etteivät Moldovan presidentinvaalit sekä Euroopan komissiossa ja EU:n puheenjohtajuudessa tapahtuvat muutokset vaarantaisi suorastaan ensisijaisen tärkeää EU:n tukea tälle aivan lähituntumassamme sijaitsevalle valtiolle, jonka alueella on parhaillaan käynnissä EU:n rajoja lähinnä oleva ratkaisematon konflikti. Tätä seikkaa ei pidä vähätellä, sillä se vaikuttaa suoraan Itä-Euroopan vakauteen ja EU:n rajaturvallisuuteen.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Kazimierz Trzaskowski (PPE), kirjallinen.(PL) Moldovan tasavalta on Euroopan unionille erittäin tärkeä kumppani, ja maan sisäinen tilanne vaikuttaa koko alueen vakauteen. Uusi hallitus haluaisi maan liittyvän tulevaisuudessa Euroopan unioniin, ja tästä syystä meidän olisi autettava sitä pitämään maassa toteutettavat muutokset oikeansuuntaisina. Tässä yhteydessä on erittäin tärkeää hyödyntää itäisen kumppanuuden tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia, jotka edellyttäisivät assosiaatiosopimuksen allekirjoittamista ja viisumipolitiikan vapauttamista. Euroopan unionin on muistettava, miten tärkeää on tukea entisiä neuvostovaltioita, jotka pyrkivät demokratisoimaan poliittista elämäänsä.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), kirjallinen.(RO) Puheenjohtajavaltio Ruotsin ilmoitus uusien sopimusneuvottelujen aloittamisesta Moldovan tasavallan kanssa mahdollisimman pian kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen korvaamiseksi on enemmän kuin tervetullut, kun otetaan huomioon Moldovan uusi poliittinen tilanne. Chişinăussa toimivan parlamentin muodostama Eurooppa-myönteinen enemmistöhallitus on lujittanut Moldovan tasavallan tulevaisuutta EU:ssa.

Mielestäni Euroopan unionin on tuettava Moldovan tasavaltaa varsinkin nyt, kun talouskriisin vaikutukset ovat syvällekäyviä, myöntämällä sille myös rahoitusta. Samalla on selvitettävä mekanismit, joiden avulla edistetään Moldovan tasavallassa tehtäviä muutoksia, jotka puolestaan tuovat sen lähemmäksi sen tavoittelemaa EU:n jäsenyyttä. Taloudelliset yhteistyömekanismit ja kauppasopimukset ovat tehokkaita välineitä Moldovan tasavallan eurooppalaisen tulevaisuuden toteuttamisessa.

Euroopan unionin alkuvuonna 2006 myöntämä kaupallinen etuuskohtelu ja Moldovan liittyminen CEFTA-sopimukseen vuonna 2007 yhdessä muiden Länsi-Balkanin alueen valtioiden kanssa, joista jotkut ovat EU:n ehdokasvaltioita, liittävät Moldovan talouden EU:n sisämarkkinoihin. Juuri tässä yhteydessä sille voi tarjoutua mahdollisuus päästä EU:n jäseneksi. Mielestäni EU:n toimielinten on kiinnitettävä erityistä huomiota paitsi poliittisiin suhteisiin myös talous- ja kauppasuhteisiin Moldovan tasavallan kanssa.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö