Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2697(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0095/2009

Разисквания :

PV 21/10/2009 - 9
CRE 21/10/2009 - 9

Гласувания :

PV 22/10/2009 - 8.6
PV 22/10/2009 - 8.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2009)0058

Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 22 октомври 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

9. Обяснение на вот
Видеозапис на изказванията
Протокол
  

Устни обяснения на вот

 
  
  

- Финансова година 2010

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Г-н председател, във време, в което правителствата на отделните държави са принудени да свиват своите бюджети и когато на всичките ни избиратели се налага да ограничават бюджета на своите домакинства, съвсем типично е за Европейския съюз, за разлика от всички останали, да си позволява значително увеличаване на своя бюджет.

Това ще доведе до незабавни и осезаеми финансови последствия в държавите-членки. В собствената ми страна, например, нашите бюджетни вноски ще нараснат с 60% през следващите 12 месеца. В по-конкретни измерения това изглежда така: на последната си конференция нашата партия счете за необходимо да обещае, че ще спестява по 7 млрд. британски лири в рамките на всички правителствени разходи. Нашите разходи са два пъти по-големи само за това перо от брутните ни вноски в бюджета на Европейския съюз.

Можете да представите това като разход за стимулиране и като реакция към кредитната криза и всичко останало, но знаете, че съвсем не е така. Това, което правим в действителност, е, че вземаме пари от джобовете и портфейлите на хората и после ги харчим от тяхно име посредством бюрократичната система. Ако това беше по-ефективният начин за отпускане на средства, щяхме да загубим Студената война. Сега виждаме истината, а тя е, че централната функция на Европейския съюз е да създава работа на собствените си служители, поради което и бюджетът му постоянно расте.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI).(EN) Г-н председател, бих искала да обясня, че подкрепих предложенията за изменение 732 и 733; жалко е, че Парламентът не ги подкрепи. Приветствам всяка мярка за предотвратяване на финансирането на програми за семейно планиране, включващи пакет с програми за аборт и принудителна стерилизация.

Освен това би следвало да приветстваме предоставянето на правомощия на онези, които получават финансирането, да се борят активно с нарушеното равновесие на половете сред бебетата, родени в определени азиатски държави, причинено от предпочитанията към единия пол. Това изменение би следвало да даде възможност на Европейския съюз да подкрепи осъдителните си думи с положителни действия, отказвайки да подкрепи подобни схеми.

 
  
  

- Доклад: László Surján (A7-0038/2009)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Г-н председател, аз също искам да изразя своето раздразнение, че днес не успяхме да постигнем съгласие относно условието европейското финансиране на бюджета за подпомагане на развитието да не бъде в посока на дейности като семейно планиране чрез принудителни аборти или задължителна стерилизация. Искам да протестирам срещу методи, чрез които, особено в редица азиатски държави, жените биват принуждавани да абортират, особено в случаите, когато са бременни с момичета. Говори се, че по този начин са убити 35 млн. момичета. Не бива да подкрепяме онези, които организират подобни неща, и трябва да спрем да им изпращаме всякакво европейско финансиране. Непочтеното гласуване, което днес наблюдавахме сред либерали, комунисти и някои социалисти по време на приемането на бюджета ни, далеч не ни убеждава в това.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI).(HU) Множеството предложени изменения включваха изменение в текста, улучващо право в целта. То гласи, че отхвърля идеята бюджетът на Общността да се използва за финансиране на един по-милитаристичен и неолиберален Европейски съюз. Парламентът отхвърли това предложение за изменение и с това показа, че не си е взел поука нито от кризата през последните години, нито от заключението, до което стигнаха дори бившите защитници на либералния пазар, а именно, че повече не можем да продължаваме така. Бюджетът на Европейския съюз винаги разчита на върховенството на либералния пазар, който би могъл да нанесе такава вреда на европейските граждани, каквато вече преживяхме в близкото минало.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Г-н председател, докато най-различни институти и програми, които са в съгласие с доминиращите политически насоки за комуникация, както и с обучението и преквалификацията на гражданите, са получили милиарди евро, една бюрократична хитрост лиши нашите млекопроизводители от помощите, които бяха в правото си да очакват.

Всъщност бяха внесени две изменения: изменение 812, навярно подкрепено от Съвета, само за 300 млн. евро, и изменение 70 за 600 млн. евро. По-разумно би било да бъде подложено на гласуване първо изменение 70. Още повече, че това е съвсем ясно определено в член 161, параграф 2 от Правилника за дейността: „Ако са внесени две или повече взаимно изключващи се изменения на една и съща част от текста, предимство има и първо се гласува изменението, което най-много се отклонява от първоначалния текст“.

Докладчикът цитира едно неофициално правило, но официалните правила стоят над предполагаемите неофициални правила, а процедурата беше използвана, за да се обяви отпадането на второто изменение, в което отпуснатата помощ беше увеличена на 600 млн. евро.

Това е скандално!

 
  
  

- Доклад: Vladimír Maňka (A7-0037/2009)

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D).(LT) Гласувах в подкрепа на бюджет 2010, тъй като средствата, предвидени в този бюджет, наистина ще облекчат малко положението на гражданите на държавите-членки на Европейския съюз, засегнати от икономическата, социалната и финансовата криза. Нещо повече, в този бюджет бяха предвидени повече средства за социални нужди, а това е особено важно в днешно време. Подкрепих и онези разпоредби, които предвиждат заделяне на допълнителни средства за повишаване на заетостта и сигурността на работните места. Много е важно и да отпуснем определени средства за сектора на млечните продукти. Разбира се, можеше да заделим и повече средства за сектора на млечните продукти, както предложиха представители на Прогресивния алианс на социалистите и демократите, но е добре, че поне част от средствата в този проектобюджет бяха заделени за тази цел.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter van Dalen (ECR).(NL) Г-н председател, гласувах против бюджета, тъй като всички бюджетни пера бяха или същите, или дори по-големи – и то, когато всички държави-членки се борят с все по-ниския си приход. А тук ние харчим повече пари в Европа! Не мога да го проумея.

Гласувах „против“ и защото проектът предвижда като надбавка към заплатата им и към възстановяването на пътните и други разходи на всички членове на ЕП да се полагат още 4 202 евро за общи разходи. Предполага се, че членовете на ЕП ще изразходват тази значителна сума за канцеларски и телефонни разходи, например, но никой от тях не е задължен да дава отчет за начина, по който е изразходвана тази сума. Това означава, че ежемесечно всеки член на ЕП получава „празен чек“, който би учудил дори и Дядо Коледа.

Намирам това за крайно неприемливо. Ако Парламентът се възприема сериозно, трябва да прекрати тази практика. Това може да стане, като се присъедините към моя вот против бюджета, а аз ще призова всеки от членовете доброволно да се подложи на внимателна проверка на начина, по който са изхарчени тези 4 202 евро.

 
  
  

- Изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 (Общ регламент за ООП)

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Не крия, че гласувах в подкрепа на предложението, насочено към преодоляване на кризата в сектора на млечните продукти. Искам отново да изтъкна, че това е само едно подаяние, недостатъчно дори да уталожи страстите. И все пак, според мен би било грешка да се гласува против. Разочарована съм и съм наскърбена, че не получих никакъв отговор на трите си въпроса, дори след като ги повторих. Първият въпрос беше какво желае да направи Европейският съюз, за да гарантира, че в бъдеще няма да продължи да залита от една криза към друга, независимо дали в сектора на млечните продукти, или в която и да е друга област. Каква поука си е взел Европейският съюз от тази ужасна криза, разрушила и продължаваща да разрушава живота на много семейства? Вторият ми въпрос към члена на ЕК, когато беше тук, а следователно и към Комисията, беше как тези средства могат да бъдат разпределени за държавите-членки и дали е възможно това да бъде направено по такъв начин, че дребните производители, чието препитание е изложено на риск, първи да получат от тези средства. Третият ми въпрос, на който не получих отговор, беше какви действия възнамеряват да предприемат новите държави-членки срещу дискриминиращото положение, в което се намират. Сто процента от нашия пазар се наложи да бъде...

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). (DE) Г-н председател, бих искал да направя три коментара по резолюцията относно млечния сектор: първо, решително приветствам факта, че Комисията вече може да реагира по-бързо на изкривяванията на пазара в млечния сектор. Второ, радвам се, че заедно успяхме да осигурим финансова подкрепа на европейските млекопроизводители. Трето, именно защото парите не са всичко, сега трябва да оползотворим своето време, за да се подготвим за периода след млечните квоти. Ето защо се надявам на активен диалог между политици и представители на бранша, тъй като въпросът, как точно ще се структурира млечният пазар за млекопроизводителите след 2015 г., все още чака своя отговор – и това според мен е главният проблем.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE).(CS) Напълно подкрепям разширяването на обхвата на член 186, така че да включи сектора на млякото и млечните продукти. Това ще даде възможност за гъвкава реакция на внезапните промени на световните и европейските пазари на мляко и млечни продукти с цел избягване на неблагоприятно въздействие върху производителите или изкривяване на икономическата конкуренция. Въпреки това се съмнявам доколко е ефективно да се използва закупуването на квоти, финансирано от бюджетите на отделните държави-членки, за справяне с кризата в млечния сектор. Не всички държави-членки на ЕС имат равни възможности, когато става дума за финансиране на тази мярка. Считам, че това ще подкопае конкурентоспособността на земеделските стопани в тези държави, а следователно и икономическата конкуренция, разбира се. Затова, като член на ЕП от Чешката република, в този случай бих предпочела закупуването на квоти да бъде финансирано от бюджета на Общността, което може да бъде прилагано от всички държави при равно участие. Затова се въздържах при гласуването.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Г-н председател, след дълги месеци на очакване, след продължително обсъждане в комисията по земеделие и развитие на селските райони, след масови протести на земеделски стопани в различни държави-членки, ние одобрихме допълнителни форми на подкрепа за млекопроизводителите. И все пак това не е достатъчно, защото тези производители преживяха огромни загуби, а много от тях се намират на ръба на фалита, което подкопава авторитета на Европейския съюз и на нас, членовете на Европейския парламент.

Трябваше ли нещата да се развият по този начин? Защо Комисията забави своето решение? Означава ли това, че не следим правилно пазара? Ако е така, това говори зле за състоянието на ръководството на Европейския съюз. Именно ние, членовете на ЕП, повдигахме този въпрос в течение на месеци.

Нека не забравяме, че закъснялата намеса е далеч по-малко ефективна и в крайна сметка – по-скъпоструваща. Би следвало да извадим от това поука за бъдещето. Необходима ни е дълготрайна стабилност за сложната, трудоемка и скъпоструваща дейност на млекопроизводството. Това е нашият дълг към трудолюбивите земеделски стопани.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Благодаря Ви, г-н Siekierski. Бяха внесени още две обяснения на вот, и двете от новоприсъединили се държави-членки. Трябва да отбележа, че съгласно член 170 от Правилника за дейността след започване на първото обяснение не се приемат повече искания за даване на обяснение на вот. По изключение ще приема тези две обяснения, но бих искал службите отново да насочат вниманието на политическите групи към този въпрос по подходящ начин. Ако не продължим, съобразявайки се поне донякъде с правилника, нещата ще излязат от контрол.

Давам думата на г-н Seán Kelly.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Г-н председател, първо искам да изразя и своята удовлетвореност от това, че днес гласувахме бюджетните средства за млечния сектор, което действително показва, че Европейският съюз слуша и се отзовава – естествено в границите на своя бюджет. Щеше да е по-добре, ако имахме повече средства за млечния сектор, но се надяваме на положително развитие по този въпрос в бъдеще. По-добре малко, отколкото нищо.

Второ, бих искал да изтъкна, че днес бяха допуснати редица грешки в устния превод на английски. Г-н Buzek много любезно предположи, че вероятно това, че говори твърде бързо, може да е причината. Няма значение, а и не става въпрос да обвиняваме когото и да е, но „908“ беше преведено като „909“, „444“ – като „405“, а „440“ – като „444“, така че ако последват въпроси, това също трябва да се вземе под внимание. Разбира се, за съжаление и екранът не работеше за кратко, но това беше техническа грешка, а не човешка.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Г-н председател, гласувах за изменение на Регламента за установяване на обща организация на селскостопанските пазари, въпреки че имам съмнения дали новият начин на изчисляване на глобите за надвишаване на националните квоти следва да влезе в сила от 1 април тази година. Това означава анулиране на закони със задна дата, което подкопава принципа на правната сигурност. Въпреки това гласувах в подкрепа на това изменение, тъй като чрез него ще се отпуснат средства за млекопроизводителите в размер на 280 млн. евро и има основания да се надяваме, че млекопроизводителите вече преживяха най-лошото.

Все още стои обаче основният въпрос за бъдещето на млекопроизводството в Европейския съюз, а в тази област най-важният въпрос е бъдещето на млечните квоти. В настоящия момент има противоречия в действията на Комисията. От една страна, има предложение за увеличаване на квотите, докато не бъдат премахнати през 2015 г. От друга страна, предложението, внесено днес за разискване, е да се намалят количествата. Трябва да изберем едно от двете. Аз съм за продължаването на квотите.

 
  
  

- Предложение за резолюция RC-B7-0118/2009

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Г-н председател, френският философ Рене Декарт изказва известната догадка, че вероятно всичките ни сетива са манипулирани от зъл демон.

Понякога, слушайки тези доклади, оставам с впечатлението, че сме жители на тази Декартова вселена – свят, в който Европейският съюз подкрепя единствено ценностите на демокрацията, свободата и справедливостта, популяризирайки своите ценности по-скоро чрез търговски споразумения, отколкото по пътя на войната. Ала какво прави Европейският съюз в реалния свят? Подмазва се на тираните в Пекин и изолира Тайван. Отказва да разговаря с настроените срещу Кастро дисиденти в Куба. Опитва се с ласкателства да накара шиитските религиозни лидери да се откажат от ядрените си амбиции. Той е главният ковчежник на контролираната от Хамас Палестина.

Няма никаква връзка между този доклад относно разширяването на демокрацията и действителното поведение на нашите институции. Не казвам, че Европейският съюз е лицемерен, тъй като, разбира се, ние прилагаме същите стандарти и в границите на Общността, пренебрегвайки с лекота резултати от референдуми, когато ги намираме за незадоволителни. Както извън, така и вътре в Европейския съюз гледаме снизходително на представителното управление и се отнасяме с презрение към демократичната воля. Нека повторя, че Договорът от Лисабон следва да бъде поставен на гласуване чрез референдум. Pactio Olisipiensis censenda est!

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Г-н председател, не мисля, че някой би отрекъл необходимостта да се насърчава и подкрепя демокрацията в цял свят – както в самия Европейски съюз, така и извън него. Но нека обърнем поглед назад към миналото, към поуките на историята. Спомням си, че когато САЩ популяризираха демокрацията по света, хората коментираха: „А какво ще кажете за вашата собствена територия, за афроамериканците, които не могат да гласуват, на които е отказана тази възможност?“. Преди години Великобритания и другите колониални империи призоваваха колониалните си поданици да разширяват демокрацията, но все пак отказваха на жените право на глас.

А сега, вижте какво прави Европейският съюз – говори за разширяване на демокрацията в ЕС. Моят колега, г-н Hannan, вече приведе редица примери за подобно лицемерие. Но има нещо, което не бива да забравяме. Когато говорим за разширяване на демокрацията, нека първо проверим дали в собствената ни къща цари ред. Когато французите и нидерландците гласуваха „против“ на референдума за Конституционния договор, ние обявихме, че ще си дадем време за размисъл, а после пренебрегнахме резултатите от гласуването. Когато ирландците гласуваха „против“ първия път, казахме: „Знаете ли какво, одобряваме демокрацията само ако гласувате правилно. Ще ви дадем още един шанс“. Време е да въведем ред в собствената си къща, а именно тук, в Парламента.

 
  
  

- Доклад: Elmar Brok (A7-0041/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Г-н председател, налага ми се още веднъж да напомня на своите колеги, че Европейската конституция, или Договорът от Лисабон, технически не е влязъл в сила. Всяка клауза, всеки член от доклада на г-н Brok се основава върху този договор, когато вече ще бъде в законова сила, което, разбира се, още не се е случило.

Длъжен съм да кажа, че има нещо подозрително във факта, че този доклад беше задържан, докато се гарантира успехът на референдума в Ирландия и се преброиха всички гласове, а после изведнъж излезе предложението всички представителства на Европейския съюз по света да дават отчет за дейността си на Парламента и да станат част от единно европейско дипломатическо тяло.

Естествено, всички знаем, че в действителност външната политика на Европейския съюз съществува de facto, ако не de jure. Имаме делегации по цял свят, в сравнение с които всички национални мисии изглеждат нищожни; имаме, и то не само на име, посланици на ЕС; а сега за пореден път наблюдаваме как един доклад със закъснение легализира това, което се е превърнало в практика от много години в Европейския съюз.

Затова когато възразяваме, ни отговарят, че няма смисъл да се оплакваме сега, понеже това се е превърнало с годините в широко разпространена практика. Нима по този начин европейската политика от немислима се е превърнала в неизбежна без никакъв преходен етап?

 
  
  

- Предложение за резолюция RC-B7-0095/2009

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D).(EN) Г-н председател, подкрепих тази резолюция, тъй като придавам огромно значение на предстоящата среща на високо равнище ЕС-САЩ. На последната среща на Г-20 бяха дадени много обещания, които ще е трудно да бъдат изпълнени, ако всяка държава действа сама за себе си.

В това отношение Европейският съюз и САЩ следва да поемат ръководна роля в изпълнението на ангажиментите на Г-20. Ето защо има необходимост от по-добра и по-ефективна координация между мерките, предприети от САЩ, и тези, предприети от ЕС. Нямаме нужда от стратегическо партньорство между Европейския съюз и САЩ. Надявам се, че Комисията ще разгледа това искане на Европейския парламент.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Г-н председател, искам да благодаря на всички за търпението, в това число и на всички устни преводачи за тяхната чудесна работа. Всички сме съгласни колко са важни отношенията между ЕС и САЩ и мисля, че всички приветстваме радушно срещите на високо равнище и обсъжданията на равнището на Трансатлантическия икономически съвет (ТИС), както и различните други форми на трансатлантически диалог. Важно е обаче наистина да осъзнаем, че цял свят следи тези срещи на високо равнище, за да види демонстрация на морално лидерство – не само на равнището на ЕС, но и от страна на администрацията на САЩ. Несъмнено един от най-добрите начини за стимулиране на нашите икономики, особено в днешното време на криза, е да гарантираме, че наистина изпълняваме своите обещания, говорейки за отворена търговия.

Силно съм обезпокоен от факта, че що се отнася до общата ни селскостопанска политика, ние изглежда подпомагаме тази политика чрез засилване на протекционизма, а това причинява огромна вреда на земеделските стопани в развиващите се страни. Освен това, ако проследите действията на правителството на президента Обама и въведените от него мита за китайски гуми, отново ще откриете, че се спускаме по спиралата на протекционизма. Време е вече да се върнем към нашия принцип на отворената търговия, за да стимулираме световната икономика.

 
  
  

Писмени обяснения на вот

 
  
  

- Финансовата 2010 година

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма.(PT) Приносът на бюджета на ЕС за 2010 г. за насърчаване на икономическия растеж, конкурентоспособността, сближаването и защитата на работните места е от съществено значение за излизането от настоящата икономическа криза.

Като конкретен стимул за европейската икономика бих изтъкнала Европейския план за икономическо възстановяване, който насърчава, наред с други неща, проектите в енергийния сектор (проекти за електрическа мрежа и мрежа за снабдяване с природен газ, за улавяне и съхранение на въглерод), финансовите мерки, свързани с широколентовия интернет, позволяващ т. нар. „информационни магистрали“ да достигнат до селските райони, създава фонд за сектора на млекопроизводството като ново предизвикателство на общата селскостопанска политика, както и други програми за помощ на Общността, като например раздаването на плодове и мляко в училищата.

Искам специално да изтъкна изменението на проекта за общ бюджет за 2010 г., внесено от групата на Европейската народна партия (Християндемократи), което превръща в допълнителна цел на програмата „Еразъм“ да се насърчи създаването на първи работни места за младите хора чрез обучение в сътрудничество със стопанските предприятия, чрез стажове и курсове за предприемачи.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), в писмена форма. (SV) Пакетът изменения на бюджета на ЕС за 2010 г., съставящ т. нар. „Блок 3“, съдържа мерки за намеса и подкрепа, на които се противопоставям по принцип. Това включва разнообразни мерки за съхранението, например, на алкохол, както и обширна подкрепа от страна на Европейския съюз за сектора на винопроизводството. Включена е също и подкрепа от страна на ЕС за раздаването на мляко и плодове в училище, което може и да е от голямо значение, но не е нещо, за което Европейският съюз следва да взема решения. Същевременно този пакет предвижда важни инвестиции, например по отношение на благоденствието на животните и контрола върху превоза на животни, които приветствам радушно. И все пак, тъй като процедурата на гласуване ме принуждава да преценявам пакета изменения като едно цяло, избрах да гласувам с „въздържал се“ относно Блок 3.

Изменение 886 има препоръчителен характер – инвестиция в спорта. Този въпрос обаче не е на равнище Европейски съюз. Ето защо гласувах против него.

Изменение 905 се основава на отношението към мигрантите, което не приемам по принцип. Например, предвижда се осигуряване на средства с цел да се обясни на африканските жители колко е опасно пътуването до Европа. Не би следвало да издигаме стени около нашия континент. Ето защо гласувах против това изменение.

Изменение 909 е относно средствата за проследяване на европейските граждани. Това е нещо, което не мога да приема, и затова гласувах против него.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage (EFD), в писмена форма. (EN) Ние, членовете на Партията за независимост на Обединеното кралство, гласувахме в подкрепа на тези изменения главно защото се противопоставяме на ВСЯКАКВО увеличаване на бюджета и защото ограничението в изразходването на тези бюджетни редове, както беше предложено от групата на Европейските консерватори и реформисти, би могло да доведе до намаление на плащанията извън бюджета. Ние обаче искаме да подчертаем също така, че средствата на Европейския съюз, значителна част от които се събират от британските данъкоплатци, не би следвало да бъдат използвани за налагане на задължителни процедури, като например принудителни аборти, върху малцинствените и други обществени групи, които са жертва на антидемократични режими. Такава употреба противоречи на законите на Обединеното кралство. Тя противоречи и на законите в други държави, намиращи се под покровителството на ЕС, и е в нарушение на Всеобщата декларация за правата на човека, приета от ООН и подписана от Обединеното кралство, както и срещу Европейската конвенция за правата на човека, също подписана от Обединеното кралство. Независимо дали сумата достига милиони евро, засегнатото местно население с основание би намерило връзка между Партията за независимост на Обединеното кралство и тиранията на собствените си правителства, ако представителите на тази партия бяха гласували против въпросните изменения.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на изменение 812 от Блок 3, за да не бъде наложено наказание върху помощите за млекопроизводителите, колкото и абсурдни да са тези помощи (280 млн. евро). Недопустимо е обаче приемането на това изменение да доведе до отхвърлянето на изменение 70, отпускащо 600 млн. евро вместо 280 млн. евро, каквото е искането на парламентарната комисия по земеделие и развитие на селските райони. Протестирам срещу това правило на най-ниското бюджетно предложение, което е в ущърб на земеделските стопани.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Считам, че мерките, обявени от члена на Комисията Фишер Бьол в края на заседанието на Съвета на министрите на земеделието в Люксембург, както и по време на заседанието на комисията по земеделие и развитие на селските райони в Страсбург (на 19 октомври), са несъразмерни. Пакетът, който все предстои да бъде одобрен от Съвета по икономически и финансови въпроси на 19 ноември, се равнява на 280 млн. евро и ще бъде отпуснат на държавите-членки под формата на финансов пакет въз основа на продукцията и годишните квоти. Според изчисленията Португалия ще получи финансов пакет от 6-7 млн. евро, за да се справи със спада в цените на производителите, който е повече от 50% в сравнение с цените от периода 2007–2008 г. Считам, че 0,003 евро на литър мляко, произведено в Португалия (според изчисления, предоставени от производителите), е направо подаяние за този проблем, продължаващ вече месеци, особено ако министърът на земеделието употреби тези пари за очакваните реформи, както вече заяви той.

Сумата от 280 млн. евро изпраща важно послание от страна на Европейската комисия, но е несъразмерна на фона на онова, от което производителите в действителност се нуждаят, за да преодолеят кризата.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Преговорите относно бюджета са сред най-важните процеси в Общността, в които Парламентът, Комисията и Съветът си поделят правомощията за вземане на решения. Днес, чрез приключването на първото четене, Парламентът отново потвърждава своята роля като бюджетен орган, като успешно увеличава бюджетните кредити както за поетите задължения, така и за плащанията в съответствие с предложението на Съвета, въпреки че все пак това увеличение е по-малко от желаното. Критични въпроси, подкрепяни от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) по отношение на съживяването на европейските икономики в условията на настоящата криза, сега бяха подкрепени посредством акцент върху политиката на сближаване, насочена към подкрепа на растежа и конкурентоспособността, особено на малките и средните предприятия – основната движеща сила в създаването на работни места.

Като португалски социалдемократ и член на ЕП, имам причина да бъда особено доволен от приемането (с голямо мнозинство) на едно изменение, предложено от нашата делегация, което цели създаването на програма „Еразъм“ за започване на първа работа – едно от предложенията, които внесохме при последните избори за Европейски парламент. Помощите за млекопроизводителите и гаранцията за повече сигурност на гражданите, включително по отношение на снабдяването с електроенергия, също бяха осигурени. Това не е краят на този процес, тъй като трите институции ще трябва да постигнат обща позиция, която ще бъде гласувана на второ четене през декември.

 
  
  

- Доклад: László Surján (A7-0038/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), в писмена форма.(PT) За бюджета на ЕС за 2010 г. беше от съществена важност на фона на текущата икономическа, финансова и социална криза да постави специален акцент върху тази ситуация и да се превърне в ефикасно средство за преодоляване на кризата. Ето защо гласувах в подкрепа на проектобюджет 2010 на ЕС, тъй като вярвам, че той всестранно отговаря на тези потребности.

Парламентът е решен да направи всичко по силите си, за да гарантира подходящо финансиране за всички дейности и политически линии, насърчаващи растежа и създаването на работни места и предоставящи решения на европейските граждани. По-конкретно, това означава по-висока енергийна сигурност, повече помощи за научни изследвания и иновации, особено в областта на чистите технологии, подкрепа за малките и средните предприятия и по-голяма подкрепа за ученето през целия живот. В това отношение, както беше предложено от членовете на ЕП от групата на португалските социалдемократи, бих искала да изтъкна важността на създаването на програма „Еразъм“ за заетостта, която се занимава с младите хора, търсещи първата си работа, помагайки им да постигнат своите цели.

В заключение трябва да подчертая, че не съм съгласна с допълнителните съкращения, направени от Съвета по бюджетните функции, с които се подкрепя Лисабонската стратегия, при положение че такива съкращения са срещу насърчаването на растежа и икономическото възстановяване.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Briard Auconie (PPE), в писмена форма.(FR) Докато политиката на сближаване играе съществена роля в усилията за справяне с икономическата криза и изменението на климата, Съветът предложи значително съкращаване на бюджетните кредити за плащания, определени да бъдат отпуснати за тази политика през 2010 г. Осъзнавайки важността на европейското финансиране, както и реалните очаквания, за нас, членовете на ЕП, беше от съществено значение да възстановим, а в част от случаите дори да увеличим размера на средствата, предложени по-рано от Европейската комисия.

Резултатите от това гласуване са израз на политическата Европа, от която се нуждаем – Европа, която е в състояние да взема решения относно бюджета, гарантиращи добро бъдеще за солидарността, конкурентоспособността и растежа, за благото на своите граждани. Членовете на ЕП днес потвърдиха своята подкрепа за европейската политика на сближаване, която наистина има потенциал да постигне своите амбиции. Тъй като одобрявам общите насоки в докладите на г-н Surján и г-н Maňka относно проектобюджета на Европейския съюз за финансова година 2010, гласувах решително в подкрепа на тяхното приемане.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Подкрепям доклада на г-н Surján като допустим компромис по отношение на бюджета на Европейския съюз. Съжалявам, че Съветът още повече съкрати предварителния проектобюджет на Комисията, който, по мое мнение, и преди това вече беше лишен от необходимото. Европа не може да продължи напред с оскъден и напълно несъразмерен бюджет. Не съм съгласен особено със съкращенията по бюджетните функции, които са в подкрепа на Лисабонската стратегия. Не би могло да има по-голямо несъответствие между публичното обявяване на борбата с кризата като приоритетна и подкрепата на „конкурентоспособността за растеж и заетост“, от една страна, и размерите на бюджетните кредити, предложени за същите неща в този проектобюджет, от друга. Приветствам по-големия размер на бюджетните кредити в областта на свободата, сигурността и справедливостта и бих подчертал, че създаването на Европа на гражданите зависи също и от правилното прилагане на тези бюджетни функции.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), в писмена форма.(RO) Не гласувах в подкрепа на създаването на фонд от 300 млн. евро и за незабавна помощ, насочена към млекопроизводителите, понеже считам, че производителите на мляко и млечни продукти са изправени срещу рязък спад на цените, което води до липса на сигурност. Всъщност позицията, приета от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент (S&D), подкрепяща предложението за фонд от 600 млн. евро, би била израз на един по-бърз и по-ефективен начин за справяне с причините и преди всичко с последствията, довели до значителен спад на пазара на мляко и млечни продукти, продължаващ в условията на настоящата икономическа криза. Освен това мисля и че пакетът от мерки за подкрепа, приет от Европейската комисия, идва твърде късно. Наистина, един фонд от 600 млн. евро би осигурил реална подкрепа за държавите-членки, изправени срещу кризата.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt и Cecilia Wikström (ALDE), в писмена форма. (SV) Пакетът изменения на бюджета на ЕС за 2010 г., съставящ „Блок 3“, съдържа мерки за намеса и подкрепа, на които се противопоставяме по принцип (също както сме настроени критично към – и гласуваме против – подкрепата от страна на ЕС за отглеждане на тютюн). Това включва разнообразни мерки за съхранението, например, на алкохол, както и обширна подкрепа от страна на ЕС за сектора на винопроизводството. Включена е също и подкрепа от страна на ЕС за раздаването на мляко и плодове в училище, което само по себе си е важно, но според нас този въпрос следва да бъде уреден по-скоро на национално равнище. Същевременно пакетът изменения „Блок 3“ включва важни инвестиции по отношение на благоденствието на животните и контрола върху превоза на животни, например, които ние по принцип приветстваме, тъй като силно подкрепяме тези дейности при други условия, но тъй като процедурата на гласуване ни принуждава да преценяваме пакета изменения като едно цяло, избрахме да гласуваме като въздържали се относно „Блок 3“.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма.(PT) Считам, че по-високите цифри, предложени от Парламента по различните бюджетни функции, както и сумата от 1,5 млрд. евро за финансиране на Европейския план за икономическо възстановяване, са от съществена важност за Европейския съюз, за да се възстанови от икономическата криза, в която се намираме, както и да укрепи ролята си на световната сцена.

Както вече казах, считам, че е от особено решаващо значение да бъдат отпуснати необходимите средства, така че малките и средните предприятия, които са сред основните жертви на кризата, да получат подкрепата, която ще им даде възможност да оцелеят в тази криза. Увеличените помощи за Рамковата програма за иновации и конкурентоспособност ще дадат възможност за насърчаване на предприемаческия дух и иновациите, жизненоважни за утвърждаването на Европейския съюз на световния пазар и за социално-икономическото развитие на вътрешния пазар.

И все пак, съжалявам, че бяха отпуснати само 300 млн. евро за създаването на фонд за млечния сектор. Според мен тежката криза, понасяна понастоящем от този сектор, би оправдала отпускането на повече средства, като начало 600 млн. евро, в помощ на производителите за преодоляване на трудностите, пред които са изправени. Ето защо считам, че 300 млн. евро са крайно недостатъчни, и се надявам, че отпускането на тази сума все още подлежи на съществено преразглеждане, отчитайки потребностите на засегнатите от това решение страни.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Относно позицията на Парламента, бих искал да изтъкна: а) измененията за промяна в размера на отпуснатите средства, внесени от Комисията и впоследствие оттеглени от Съвета; б) Европейският план за икономическо възстановяване като приоритетен за Европейския парламент, който следва да осигури „свежи“ парични постъпления за неговото финансиране; в) предложенията за увеличаване на финансирането за енергийната сигурност, научните изследвания и развитието, подкрепата за малките и средните предприятия и ученето през целия живот; г) създаването на фонд за млечния сектор в размер на 300 млн. евро – една твърде недостатъчна сума, и все пак максималната възможна (според мен е от съществена важност да имаме механизъм за регулиране и поддържане на млечните квоти); д) финансиране на широколентов интернет за селските райони от наличните резерви по функция 2; е) проектоизменението, внесено от нас за разглеждане, относно укрепването и промяната на програмата „Еразъм“, за да бъде превърната също и в инструмент за създаване на възможности за младите хора да започнат своята първа работа.

Надявам се, че общият бюджет със стойности на плащанията от порядъка на 127 млрд. евро ще бъде изразходван изцяло, като се има предвид, че има забавяне в прилагането на фондовете, равно на една финансова година.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма.(PT) В разгара на тази икономическа и социална криза с нейните драстични последствия върху работните места и жизнените условия на гражданите проектобюджетът 2010 на Общността, който разискваме днес, не отговаря на голяма част от потребностите и за пореден път показва какво представлява всъщност „европейската солидарност“. Вместо да реагира на социалната криза, значителна част от бюджета е заделена за повишаване на военните разходи и в подкрепа на икономически и финансови групировки, поддържайки ескалацията на милитаристичните и неолиберални тенденции в Европейския съюз.

Въпреки че включва по-големи цифри в сравнение с проектобюджета на Съвета и на Европейската комисия, предложението на Парламента все пак е по-ниско с около 6 млрд. евро от сумите, предвидени в Многогодишната финансова рамка за периода 2007–2013 г., а крайната сума – за която ще бъде взето решение през декември – е все още неизвестна. И все пак, приветстваме одобрението на нашето предложение за създаване на нова бюджетна функция за дейности в текстилната и обувната промишленост, с оглед създаването на програма на Общността за промишлеността. Това предложение цели преодоляване на кризата в промишлеността, идваща от рязкото повишаване на вноса от трети държави, особено в региони, силно зависими от този сектор.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE), в писмена форма.(SV) Относно бюджета на Европейския съюз за 2010 г., ние подкрепяме основните принципи, стоящи зад него, и искаме да подчертаем, че той следва да оправдае отпуснатите средства. Следва да се съобразяваме с рамката, определена при дадената финансова перспектива, и затова приветстваме факта, че бюджетът ще се придържа стриктно в границите на тази рамка. Искаме да съкратим значително помощите за земеделие и регионално развитие и така да намалим общия бюджет. Искаме да вложим повече от общите средства в научни изследвания и развитие, растеж, инфраструктура и сигурност.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Бих искал първо да изразя съжалението си, че Съветът съкрати още повече предварителния проектобюджет на Комисията и че, въпреки предположението, че приоритетът на бюджет 2010 ще бъдат гражданите и справянето с икономическата криза, няма достатъчно средства по бюджетна функция 1А – Конкурентоспособност за растеж и заетост. Съкращенията в бюджета, направени от Съвета, отдалечават фондовете от прилагането на Лисабонската стратегия, което не подпомага преодоляването на настоящата икономическа криза.

И все пак бих искал да приветствам факта, че изменението, внесено от членовете на ЕП от португалската социалдемократическа партия, което беше едно от предизборните обещания към португалските избиратели, беше одобрено. То се отнася до създаването на концепцията „Еразъм“ за започване на първа работа като начин за подпомагане на заетостта при младите хора и съдействие за преодоляването на икономическата криза.

В заключение, не съм съгласен със съкращенията, направени от Съвета по бюджетна функция 1б (Сближаване за растеж и заетост) в момент, когато структурните фондове и Кохезионният фонд са от особено значение за насърчаване на растежа и икономическото възстановяване, но също и защото голям брой важни политики, насочени към борба с изменението на климата и подкрепа на растежа и заетостта, се финансират по тази бюджетна подфункция.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), в писмена форма.(RO) Гласувах в подкрепа на създаването на нов фонд за млякото и млечните продукти, който ще осигури подкрепа на производителите в техните усилия за преодоляване на кризата в този сектор, въпреки че тази подкрепа трябваше да бъде предвидена много по-рано. Съжалявам, че не можахме да гласуваме за отпускането на 600 млн. евро, както беше предвидено в доклада по собствена инициатива, гласуван на 1 септември от комисията по земеделие и развитие на селските райони, и както би желала групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент. Ако земеделските стопани в Европейския съюз не могат да се ползват от по-голяма подкрепа от страна на ЕС, това се дължи на лоши чувства от страна на европейската десница.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), в писмена форма. (EN) Предложеният антисоциален бюджет на Европейския съюз за 2010 г. отразява всеки аспект на неговите реакционерски цели и за пореден път доказва, че ЕС е международен империалистически съюз в служба на капитала. Капиталистическата криза се използва за извършване на дълбинно, реакционерско, капиталистическо преструктуриране за сметка на работническата класа и с цел увеличаване на печалбите на монополните предприятия. Финансират се програми с цел изопачаване на трудовите отношения, погазване на трудовите и социалните права, популяризиране на гъвкави форми на труд и анулиране на условията на колективните споразумения.

Укрепват се системите на несигурните работни места и практиката да се държат младите хора като заложници чрез стажуване и обучение през целия живот вместо да им се даде нормална работа. Засилва се процесът на концентрация на земи и насилствено отклоняване на земеделските стопани от приложението на Общата селскостопанска политика (ОСП) с цел облагодетелстването на хранителната промишленост и търговията. Средствата и механизмите за преследване и потискане на движението на работна сила, като например Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Frontex) Европейската полицейска служба (Европол) и Европейското звено за съдебно сътрудничество (Евроюст), биват увеличавани и укрепвани, както и базите с лични данни и механизмите за налагане на империалистическата политика на ЕС, на общата външна политика и политиката на сигурност, както и на военната инфраструктура.

Подкрепата за бюджета на ЕС, дадена от десноцентристките и левоцентристките партии в Европейския парламент, е знак за всеобща атака срещу работническата класа. Гласувахме против бюджета на ЕС, защото той служи на едрия бизнес, причинявайки още по-големи трудности на народа.

 
  
  

- Доклад: Vladimír Maňka (A7-0037/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (ECR), в писмена форма.(EN) Британските консерватори продължават да поддържат своята вяра в по-добрата стойност и по-голямата отчетност в рамките на бюджета на Европейския парламент.

И все пак, нека повторя, че Парламентът потърси начин за значително увеличаване на бюджета извън рамките на проекта, предложен от Съвета на министрите. Ето защо консерваторите гласуваха за съкращаването на много области на разходи на ЕС.

Продължаваме да подкрепяме областите, в които Европейският съюз добавя стойност, като например научните изследвания в областта на новите технологии, достъпа до информация за гражданите на ЕС, Европейския омбудсман и Сметната палата. Въпреки това гласувахме и против редица други бюджетни редове, които са неоправдани и разточителни в момент, когато всички следва да проявяваме благоразумие по отношение на икономиката.

По-конкретно, гласувахме против финансирането на комисията по регионално развитие и подкрепихме мерките, насочени към отмяната на някои от най-разточителните бюджетни редове, като например помощите за тютюнопроизводството, както и редица други редове, отнасящи се до субсидии и схеми за селското стопанство и до разточителство в администрацията.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (ECR), в писмена форма.(EN) Групата на Европейските консерватори и реформисти вярва в по-добрата стойност и по-голямата отчетност в рамките на бюджета на Европейския парламент.

И все пак, нека повторя, че Парламентът потърси начин за значително увеличаване на бюджета извън рамките на проекта, предложен от Съвета на министрите. Ето защо консерваторите гласуваха за съкращаването на много области на разходи на ЕС.

Продължаваме да подкрепяме областите, в които Европейският съюз добавя стойност, като например научните изследвания в областта на новите технологии, достъпа до информация за гражданите на ЕС, Европейския омбудсман и Сметната палата. Въпреки това гласувахме и против редица други бюджетни редове, които са неоправдани и разточителни в момент, когато всички следва да проявяваме благоразумие по отношение на икономиката.

По-конкретно, гласувахме против финансирането на комисията по регионално развитие и подкрепихме мерките, насочени към отмяната на някои от най-разточителните бюджетни редове, отнасящи се до субсидии и схеми за селското стопанство и до разточителство в администрацията.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма.(PT) В текущото разискване относно общия бюджет на ЕС аз подкрепям това, че се вземат под внимание на специфичните условия на настоящата криза, когато обсъждаме отпускането на средства за различните сектори на европейската икономика.

Бих искал да насоча вашето внимание към спешната необходимост от създаване на фонд за сектора на млекопроизводството, с оглед на тежките условия, в които се намират производителите, и се надявам, че за този сектор ще бъдат приети ефективни мерки за подкрепа.

Изключително важно е да бъдат отпуснати необходимите средства, така че малките и средните предприятия, които са сред основните жертви на кризата, да получат подкрепата, която ще им даде възможност да оцелеят в тази криза. Увеличените помощи за Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации ще дадат възможност за насърчаване на предприемаческия дух и иновациите, които са жизненоважни за утвърждаването на позицията на ЕС на световния пазар и за социално-икономическото развитие на вътрешния пазар.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Приветствам факта, че беше приета политиката на бюджетиране на нулева база в началото на всеки законодателен мандат, която предложих за разглеждане от името на групата на Европейската народна партия (Християндемократи). В резултат на това бюджетът на Парламента ще отговори на реалните потребности и ще повиши прозрачността, бюджетната дисциплина и ефективност. Подкрепям също така разграничаването на постоянните и променливите разходи, като последните са оправдани на базата на приходно-разходен анализ. В области, като например политиката на комуникация, този приходно-разходен анализ е от значение за гарантирането на по-добри резултати и по-успешно управление на ресурсите.

Подчертавам, че този проектобюджет не взема под внимание изискванията, произтичащи от предстоящото влизане в сила на Договора от Лисабон, което вероятно ще наложи създаването на проект на коригиращ бюджет. Бих искал да изтъкна, че високото качество на законодателството следва да бъде главен приоритет на Парламента и за тази цел следва да бъдат отпуснати необходимите средства. Освен това съм на мнение, че е изключително важно да възприемем дългосрочна политика по отношение на сградния фонд, която да вземе предвид разходите за поддръжка на сгради.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма.(FR) На първо четене гласувах в подкрепа на бюджета за 2010 г., който се равнява на 127,5 млрд. евро за плащания, но същевременно се надявам, че на второ четене ще ни бъде дадена възможност за постигане на по-високи резултати, по-специално по отношение на средствата, отпуснати за един план за възстановяване, отговарящ на предизвикателствата, с които предстои да се срещнем по отношение на работните места, социалното сближаване, изменението на климата и борбата с бедността. За мен това беше преди всичко въпрос на защита на подпомагането на микрокредитите, което е приоритет на социалистите, чрез осигуряване на средства за социалната икономика при едновременното поддържане на програмата „Прогрес“ в нейната цялостност. Средствата за този бюджет наистина са ограничени, по-специално поради ограничената му финансова перспектива. В обсъждането на новата бюджетна перспектива е необходимо да се вложат сериозни усилия.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма.(PT) Приветствам факта, че общият размер на парламентарния бюджет е под самоналожената горна граница от 20% от разходите по функция 5 (административни разходи) от многогодишната финансова рамка. За Парламента е важно в година на криза да даде пример за дисциплина и контрол върху разходите.

Одобреният бюджет не включва някои корекции, които може да се окажат необходими, ако Договорът от Лисабон влезе в сила, особено по отношение на законодателството. Във връзка с това е възможно да се наложи да бъде разработен коригиращ бюджет, в случай че Договорът от Лисабон влезе в сила. Важно е да се отбележи, че главният приоритет на Парламента е неговата законодателна роля – по мнението на групата на Европейската народна партия (Християндемократи) – и че на Парламента следва да бъдат отпуснати необходимите средства, за да може да върши отлична работа.

По отношение на информационната политика, приветствам споразумението за финансиране на политическите партии на равнище ЕС и на политическите фондации на равнище ЕС, което следва да съдейства за подобряването на комуникацията с гражданите и на тяхното участие в политическия живот на Европейския съюз. То също така е призив за по-задълбочено обсъждане на дългосрочните бюджетни принципи в тази област.

Гласувах в подкрепа на този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма.(PT) Бих искал да приветствам факта, че общият размер на парламентарния бюджет е под самоналожената горна граница от 20% от разходите по функция 5 (административни разходи) от многогодишната финансова рамка. И все пак е важно да се отбележи, че влизането в сила на Договора от Лисабон и последващото нарастване на отговорностите на Парламента означава, че ще се наложи да бъде съставен проект на коригиращ бюджет и че ще бъде трудно да се поддържат административните разходи под наложената граница от 20%. Главният приоритет на Парламента следва да бъде високото качество на законодателството и затова трябва да бъдат създадени необходимите условия това да се превърне в реалност.

Искам още и да похваля работата, извършена от докладчика в сянка от групата на Европейската народна партия (Християндемократи), José Manuel Fernandes, благодарение на когото този доклад се превърна в изключително важен документ за Парламента. В извършената от него работа бих искал да подчертая току-що одобреното предложение за прилагане на политика на бюджетиране на нулева база в началото на всеки законодателен мандат, която ще даде възможност на парламентарния бюджет да задоволи само реалните потребности и ще повиши прозрачността, бюджетната дисциплина и ефективността.

 
  
  

- Доклад: Claude Moraes (A7-0040/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма.(PT) От 1998 г. насам Парламентът последователно отхвърляше всички инициативи, внасяни като предложения при запитвания за подробности по въпроси, засягащи Европол, докато Европол си оставаше междуправителствена организация по своя обхват, неподлежаща нито на демократичен, нито на правен контрол. Сега, след като беше одобрено решението Европол да се преобразува в агенция на Европейския съюз, финансирана от бюджета на Общността, и беше засилена надзорната роля на Парламента, вече не е необходимо да се поддържа този курс на действие.

Затова гласувах в подкрепа на инициативата на Чешката република, предназначена да бъде реакция на един административен проблем, а именно, коригиране на основните заплати и добавките, прилагани по отношение на членовете на персонала на Европол, така че да бъдат съобразени с повишаването на разходите за издръжка в Нидерландия. Въпреки това бих подчертал, че всяко едно решение за коригиране на заплатите на служителите на Европол следва да бъде вземано единодушно от Съвета.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), в писмена форма.(FR) Гласувах за това предложение за решение, насочено към коригиране на основните заплати и добавки, прилагани по отношение на членовете на персонала на Европол. Целта на доклада е техните възнаграждения да бъдат адаптирани спрямо повишаването на разходите за издръжка в Нидерландия, както и спрямо измененията на заплатите в публичния сектор в държавите-членки. Тази подкрепа стана още по-необходима, откакто Европол се превърна в агенция на Европейския съюз, финансирана от бюджета на Общността.

 
  
  

- Изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 (Общ регламент за ООП)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма.(PT) Гласувах в подкрепа на включването на млякото в приложното поле на член 186, за да се даде възможност на Комисията да реагира бързо на кризисни ситуации, тъй като той представя средство, чието прилагане е от значение. И все пак, прилагането на това средство не бива да отдалечава Парламента от този процес, още повече че приближава процедурата на съвместно вземане на решение и точно затова е жизненоважно Комисията да наблюдава тези действия.

По отношение на доброволното коригиране на режима на допълнителните такси, обикновено наричани „глоби“, целящо укрепването на вътрешното финансиране за преструктуриране на млечния сектор, считам, че това е мярка, генерираща реакция на национално равнище, въпреки че, по мое мнение, би било по-подходящо да приемем европейски подход за реакция на кризите, засягащ Европа като цяло.

В заключение, считам, че, след като през последните месеци се борихме толкова усилено Комисията да предложи мерки, сега не сме в положение да отхвърляме каквито и да било помощи в днешните особено тежки времена за европейските млекопроизводители и техните семейства.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Ashworth (ECR), в писмена форма.(EN) Гласувах в подкрепа на промените в Общия регламент за ООП, тъй като считам, че пакетът от 280 млн. евро е реалистичен и ще бъде приет положително от страна на млекопроизводителите. Ето защо съм убеден, че ще бъде необходимо да се дадат временни пълномощия на Управителния комитет съгласно член 186, с цел отпускането на тези помощи. Все пак съм на мнение, че Комисията следва да разполага с тези пълномощия в продължение най-много на две години, с цел гарантиране на безпроблемното отпускане на този пакет помощи.

Въпреки това не мога да подкрепя схемата за обратно изкупуване на националните млечни квоти, също предложена от Комисията, включваща планове за увеличаване на допълнителните такси за производителите, надхвърлили квотата. Не трябва да наказваме експедитивните производители, които са бъдещето на отрасъла. Този пакет е краткосрочна мярка, насочена към намиране на краткосрочни решения, но все пак промишлеността се нуждае от ясна дългосрочна стратегия за бъдещето.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), в писмена форма.(FR) По отношение на включването на млякото в приложното поле на член 186 и схемата за обратно изкупуване на квоти, радвам се, че прилагането на това решение не беше отложено за по-късна дата... нещо, от което някои от нас в определен момент биха могли да се опасяват, тъй като млечната година (която е от 1 април до 31 март) вече е в своя разгар. Въпреки че подкрепям предложените мерки, все пак искам да отидем по-далеч: наистина, тези мерки все още съвсем не са достатъчни, особено след като по отношение на схемата за обратно изкупуване на квоти топката е отново в полето на държавите-членки и националното финансиране. Още повече, че тук говорим за средносрочни и дългосрочни мерки.

Въпреки всичко това, спешно са необходими краткосрочни мерки на Общността. Това е особено важно: в това отношение очакванията в тази област са много високи. В крайна сметка, в контекста на член 186 в бъдеще ще е необходимо да се следи ежегодното възобновяване на този механизъм и да се дава на Комисията възможност тази мярка да се възобновява автоматично всяка година. Това също така ще даде възможност на Парламента и на Съвета да оказват по-голям натиск върху Комисията.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма.(PT) Гласувах в подкрепа на предложението за Общ регламент за ООП, тъй като с оглед на тежката криза, понасяна от млечния сектор в Европа, се изискват спешни мерки за възстановяване на равновесието на пазарите и за гарантиране на съразмерни приходи за млекопроизводителите, както е декларирано в целите на Общия регламент за ООП, отново потвърдени в Договора от Лисабон.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма.(PT) Тези предложения са признание за провала на политиката на Комисията в областта на сектора на млякото и млечните продукти. Гласувахме против поради ред причини: 1) сумата, предложена от Комисията за стабилизиране на пазара на мляко и млечни продукти явно е недостатъчна и ще бъде на разположение едва през 2010 г., и затова няма да позволи справянето с една очевидно спешна ситуация в необходимата степен, особено в случая с дребните и средните производители; 2) със заложеното в това предложение включване на млякото и млечните продукти в обхвата на член 186 на Комисията се гарантират пълномощия, дадени й от Парламента и от Съвета, без да се определя какви дейности следва да бъдат извършени; 3) предложените мерки не променят целите на последното изменение на Общия регламент за ООП, а именно, цялостното либерализиране и отпадане на пазарните регулаторни механизми, на квотите и правата за производство – насоки, в които се корени настоящата криза; 4) одобрените средства преди всичко са предназначени за преструктуриране на сектора, което според Комисията означава хиляди производители да изоставят своята дейност с всички произтичащи от това последици за обществото и околната среда; 5) предложението ще разстрои допълнително вече нарушеното равновесие в разпределянето на средствата между производителите и между държавите, което само ще влоши още повече нещата за безчет производители.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма.(FR) Гласувах в подкрепа на новите антикризисни мерки относно цените на млякото, за да подкрепя производителите, продължаващи борбата си при особено тежки условия за своята професия. Тези мерки закъсняха, въпреки че млекопроизводителите говорят за своите проблеми още от миналата пролет. Бюджетът от 280 млн. евро, предложен от държавите-членки, е незадоволителен; трябва да покажем, че сме по-целеустремени и подкрепяме пакет помощи от 600 млн. евро, за да дадем шанс на нашите производители да излязат от кризата, в която попаднаха. Изключително съм загрижена за бъдещето на този сектор, тъй като нищо не се предприема поне производителите да бъдат освободени от хватката на пазарните механизми, въпреки че Европейската сметна палата заяви необходимостта от механизми за управление на млечния пазар, с риск да бъдат подкопани основите на млекопроизводството в редица уязвими области и да остане незабелязано, че Европа може да утвърди позицията си на световния пазар именно чрез продукти с висока добавена стойност.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), в писмена форма.(EN) В този момент млекопроизводителите са под огромно напрежение. В Ирландия, където млечната промишленост е от стратегическо значение, почти всеки млекопроизводител ще претърпи загуба през 2009 г. Това не е състояние на устойчиво развитие на един от ключовите европейски отрасли. Гласувах в подкрепа на днешното изменение, за да покажа солидарност към общността на земеделските стопани във време на криза. Съжалявам единствено за това, че не гласуваме да им дадем 600 млн. евро вместо 300 млн. евро, както първоначално беше предложено от Парламента. За съжаление, гласуването по този въпрос беше блокирано на равнище комисии от десноцентристките партии в Парламента. По-добре 300 млн. евро, отколкото нищо, но в бъдеще са необходими по-решителни действия в подкрепа на този отрасъл.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), в писмена форма.(EN) Въздържах се при окончателното гласуване на Общия регламент за ООП (член 142 от Правилника), тъй като предложените от Комисията мерки според мен не се простират достатъчно далеч.

Кризата в млечния сектор е проблем, изискващ неотложни действия, а това беше и причината да гласувам в подкрепа на прилагането на неотложната процедура съгласно член 142 от Правилника към промените в Общия регламент за ООП. Тъй като обаче настоящото предложение на Комисията е твърде недостатъчно, бих искала в много скоро време да видя адекватни мерки за подкрепа, ефективни в борбата с кризата в млечния сектор. Гласуването в подкрепа на това предложение би направило невъзможни в бъдеще всички по-ефективни мерки.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), в писмена форма. (DE) Кризата в млекопроизводството доведе много земеделски стопани до ръба на фалита. След месеци на изчакване за по-високи цени на млякото, Европейската комисия най-накрая предприе спешни мерки за спасяване на млекопроизводителите.

Помощта за частното складиране на сирене ще бъде увеличена на 15 млн. евро, което ще подпомогне главно италианците.

Предстои да бъде удължен периодът на интервенция за производството на мляко на прах и масло, както и да бъде увеличен размерът на възстановените средства при износ. Тези мерки следва да стабилизират цените на млякото в средносрочен план.

На държавите-членки предстои да бъде отпуснат млечен фонд в размер на около 280 млн. евро с цел финансиране на националните мерки за подпомагане. Въпреки всичко, това е само капка в морето.

Комисията предлага на държавите-членки схема за доброволно обратно изкупуване на квоти с цел мотивиране на млекопроизводителите частично или напълно да се откажат от своето производство. Продуктивните производители, които доставят твърде много, ще бъдат принудени да бръкнат по-дълбоко в своите джобове. Тези мерки са в голям ущърб на националните бюджети, тъй като във време на обща икономическа криза в тези бюджети няма останал никакъв резерв. В това отношение нямам големи надежди.

Най-реалната мярка в кризисния пакет е включването на млякото в член 186 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, така че Комисията да може да предприеме бързи мерки за преодоляване на кризата. Въпреки това, аз бих поставила под въпрос ограничението във времето, наложено на тази мярка. С тази уговорка гласувах в подкрепа на позицията на Парламента.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма.(ES) Гласувах против решението относно млечния сектор, защото мисля, че предложението на Комисията за този сектор да бъдат отпуснати 280 млн. евро идва твърде късно, за да може да бъде приложено още тази година, и защото тази мярка при всички случаи няма да бъде достатъчна. По тази причина дадох моята подкрепа за предложението да бъдат отпуснати 600 млн. евро за млечния сектор. От друга страна, включването на млякото и млечните продукти в член 186 дава определени пълномощия на Комисията, издигната от Европейския парламент, както и на Съвета, въпреки че не е дадено никакво конкретно определение какви практически дейности следва да бъдат извършени. Въпреки това, приетите мерки не променят целта на последното изменение на Общата селскостопанска политика (ОСП), а именно, цялостното либерализиране на пазара на млечни продукти, отхвърляно от нашата политическа група. Тези мерки дават предимство на хранително-вкусовата промишленост и мрежите на големите дистрибуторски вериги, в ущърб на малките и средните производители, и допринасят за концентрацията на производството и увеличаването на печалбите от промишлеността, които нараснаха през последните години благодарение на резкия спад в цените на млекопроизводителите и увеличаването на крайната покупна цена.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), в писмена форма. (FR) Подкрепих създаването на „млечен фонд“ за подпомагане на този сектор във време на криза, и по-специално на земеделските стопани, изправени пред крайно неотложни проблеми. По-конкретно, гласувах в подкрепа на изменението, изискващо 20 млн. евро повече от сумата, обявена от Европейската комисия, като по този начин тя беше увеличена на 300 млн. евро. Това е изменение на Регламента за установяване на обща организация на селскостопанските пазари (Общ регламент за ООП), който упълномощава в частност Европейската комисия да предприема по собствена инициатива неотложни мерки в случай на сериозни смущения на млечния пазар, какъвто е случаят през последните няколко месеца. Този бюджет очевидно е недостатъчен, за да извади всички производители от сложната ситуация, в която се намират. Въпреки това, предвид настоящата бюджетна рамка, за съжаление, щеше да бъде безотговорно да искаме повече. Освен това, искайки повече, рискувахме да не получим нищо. Бих изтъкнала, че сега бяха положени само основите. Продължава разискването относно регулаторната структура, която следва да бъде въведена след 2013 г., и в това отношение Европейският парламент ще продължи своите усилия за постигането на ефективна, надеждна рамка за селскостопанските пазари. В допълнение ще спомена, че Договорът от Лисабон ще ни предостави нови инструменти в тази насока.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма.(PT) На пленарното заседание на Парламента в Страсбург бяха приети доклади, съдържащи три конкретни мерки (280 млн. евро преки помощи за производителите, краткосрочно правило за изчисление на обратно изкупените квоти и включването на млякото в член 186 (неотложни мерки) от Общия регламент за ООП). Според мен това са важни, но недостатъчни и едностранчиви мерки за преодоляването на проблем, който вече е приел много сериозни размери в структурно отношение. Секторът се нуждае от механизми за успешно и ефективно управление, за да може да се намеси в пазара, когато е необходимо, в противовес на подхода, препоръчан от Европейската комисия, която подкрепя либерализирането и дерегулирането.

Тази криза в млечния сектор ясно показа, че общата организация на селскостопанските пазари по отношение на млякото все още се нуждае от инструменти, и по-специално от механизма на квотите, с цел преодоляването на смущенията на пазарите.

Пакетът, който все още предстои да бъде одобрен от Съвета по икономически и финансови въпроси на 19 ноември, е в размер на 280 млн. евро и ще бъде отпуснат на държавите-членки под формата на финансов пакет въз основа на продукцията и годишните квоти. Според изчисленията Португалия ще получи финансов пакет от 6 до 7 млн. евро за борба с резкия спад на производствените цени, който е повече от 50% в сравнение с цените от периода 2007–2008 г….

(Обяснението на вота се съкращава в съответствие с член 170 от Правилника за дейността)

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Мерките на Комисията и на правителствата за преодоляване на кризата в сектора на животновъдството вървят ръка за ръка с по-обхватната и антисоциална Обща селскостопанска политика (ОСП), и което е по-важно – с решението на Европейския съюз относно цялостното либерализиране на млечния пазар. Най-сериозното е, че предложените бюджетни функции се използват за ускоряване на преструктурирането с цел увеличаване на печалбите от хранително-вкусовата промишленост, като по този начин се укрепват бизнес групировките в млечния сектор за сметка на животновъдите. Мерките не са адекватни на острите проблеми, срещу които протестираха собствениците на малки и средни предприятия за млекопроизводство: а именно, срещу високите производствени разходи и смешно ниските цени за производителите.

По-същественото е, че тези мерки не отговарят на острите проблеми на всички животновъди: в скотовъдството, в производството на месо, в отглеждането на овце и кози. Фабрикантите и търговците увеличават двойно своите печалби, както от смешно ниските изкупни цени, така и от все по-високите цени, плащани от работниците за тези основни хранителни продукти. Гласувахме против това предложение, тъй като неговата цел е още по-голямата концентрация на производството в този сектор. Изходът за малките и средните собственици на земеделски стопанства е да се борят срещу политиката на Европейския съюз, която подкрепя монопола, както и за нов тип развитие, което да освободи животновъдите от експлоатацията, да им гарантира доходи и бъдеще и като цяло да обслужва хранителните нужди и благоденствието на народа.

 
  
  

- Предложение за резолюция B7-0097/2009

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма.(FR) Г-н председател, госпожи и господа, фактът, че вътрешните граници на Европейския съюз бяха премахнати, преди да бъдат засилен контролът на външните граници и преди първоначално предвидените системи за сигурност – колкото и минимални да са те – да започнат да цялостно да функционират, представлява реален проблем. И тъй като сме подвластни на принципа да бъдем реалисти, няма да се противопоставяме на тази резолюция, в която е изразена загриженост относно забавянето, причинено от новите системи за информационен обмен по въпроси, засягащи престъпността и визите. Всичко това обаче всъщност е проблем само привидно: действителният проблем е самият Шенген, неговите псевдо „достижения на правото“, вече включени в договорите, както и политиката, водена от Брюксел, по отношение на визите, имиграцията и движението на хора...

Днес Европа е залята от законни и незаконни имигранти, а ръстът на престъпността, която става все по-насилствена, е скочил неимоверно високо, защото на отделните държави им беше отнето правото на контрол върху собствените им граници. Шенген насърчи бума на трансграничната престъпност и незаконните вълни от хора и стоки, които, сами по себе си, понякога са законни, а понякога – не, без никаква реална полза за европейците. Ето защо, докато тези системи не започнат да функционират, поне активирайте предпазната клауза и възстановете контрола!

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), в писмена форма.(PL) Подкрепям изцяло резолюцията относно положението по отношение на Шенгенската информационна система (ШИС II) и Визовата информационна система (ВИС). Разработването на ШИС II продължи по-дълго от определеното време, а множеството технически засечки вече забавиха влизането на нови държави в системата на Шенген. Това изисква Европейският парламент постоянно да следи напредъка в създаването на ШИС II и ВИС.

ШИС II е ключов политически проект за целия Съюз. Нейното дългоочаквано прилагане и правилно функциониране е от съществено значение за по-нататъшното разширяване на Шенгенското пространство, както и за произтичащото от него свободно движение на хора в границите на ЕС, за което предстои да бъде дадено право на гражданите на България, Румъния, Кипър и Лихтенщайн. ШИС II е ключов елемент също и в борбата с престъпността и незаконната имиграция. През първата половина на 2008 г. граничарите на полската граница успяха да задържат 50%повече незаконно преминаващи чужденци в сравнение със същия период на предходната година благодарение на това, че Полша се присъедини към Шенгенското пространство (съгласно доклад на Министерството на вътрешните работи и администрацията от 2008 г.).

Повече от 350 лица, издирвани по силата на Европейската заповед за арест (ЕЗА), бяха задържани на полска територия, а други 600 лица, издирвани от полската правосъдна система, бяха задържани извън страната. Базата данни с безследно изчезнали деца, която не фигурираше в ШИС I, а е планирано да бъде включена в ШИС II, е от особена важност. Нашата надеждност в очите на гражданите ни зависи от първостепенни проекти като тези. Една обединена Европа не може да си позволи повече закъснения и небрежност.

 
  
  

- Предложение за резолюция RC-B7-0118/2009

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма.(PT) Приемането на тази резолюция няма как да не предизвика някои коментари относно нейните цели и съдържание. Първо, Европейският съюз вместо да претендира, че е първенец в демокрацията, какъвто не е, и да дава на другите държави „практически препоръки“, следва, преди всичко, да се занимае със състоянието на демокрацията в самия ЕС. Процесът на ратифицирането на Договора от Лисабон е съвсем пресен пример наред с други подобни примери за това, как така нареченият „Европейски проект“ нарушава демократичното участие на европейските народи и техните интереси, желания и стремежи, като оказва върху тях натиск, изнудва ги и не зачита техните решения относно посоката, в която искат да поеме съвместното им бъдеще. Второ, по повод външните отношения на ЕС: вместо да подпомагат възраждането на надпреварата във въоръжаването и милитаризацията в международните отношения, държавите-членки на ЕС следва да допринасят за демокрацията, като насърчават истинска политика за мир и международно сътрудничество, основана върху зачитане на суверенитета на всяка държава и върху принципа на ненамесата, както и зачитането на международното право и Хартата на ООН. За съжаление, още сме още далеч от даването на такъв принос. Един Европейски съюз с все по-остър дефицит на демокрация не би могъл да служи за пример и още по-малко да съдейства за „утвърждаване“ на демокрацията по света, оттук следва и нашият отрицателен вот.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма.(FR) Г-н председател, госпожи и господа, тази резолюция е израз, както обикновено, на т. нар. „добри намерения“ на Парламента по отношение на правата на човека: поне външно изглежда, че ролята на Европейския съюз е да просвещава човечеството като цяло относно своите представи за демокрация, да финансира демократичното развитие във всички държави и т.н. Но как тогава можем да гласуваме доверие на този Съюз, който прилага толкова колебливо, когато изобщо го прави, предпазните клаузи (които, независимо от всичко, все пак съществуват в тази област) във всичките си външнотърговски споразумения и продължава да търгува и да финансира, без значение какво?

Как можем да му гласуваме доверие, имайки предвид неговия модел на поведение дори в Европа, където налага на държавите Европейската конституция, преименувана като „Договора от Лисабон“, след като част от тези държави ясно заявиха, че не я искат? И как може да се вярва на вас, госпожи и господа от левицата на Парламента, след вчерашния отвратителен фарс по отношение на Италия, по време на който демонстрирахте невиждан досега сектантски и партизански дух?

 
  
  

- Доклад: Elmar Brok (A7-0041/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма.(PT) Гласувах в подкрепа на доклада Brok относно институционалните аспекти на създаването на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), която ще бъде от изключително значение, ако външните отношения на ЕС в бъдеще станат по-последователни и ефективни. Важно е да се гарантира, че създаването на ЕСВД, като резултат от новите положения, въведени чрез Договора от Лисабон, ще даде възможност за запазване и по-нататъшно развиване на модела на Общността във външните отношения на ЕС и за поддържане на равновесието между институциите на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма.(PT) Създаването на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) е естествена последица от процеса, чрез който Европейският съюз придобива все повече външни правомощия. Тя би могла да се превърне във важен инструмент за координация и за утвърждаване на позицията на ЕС във външната политика, стига да съумее да устои на натиска на дирекциите и да основава действията си повече върху работата с дипломатическите представителства на държавите-членки, отколкото върху конкуренцията с тях.

Съжалявам, че в комисията по външни работи не беше възможно да получим подкрепа за едно предложено от мен изменение, призоваващо при установяването на бъдещия вътрешен езиков режим на ЕСВД да бъдат взети под внимание европейските световни езици.

Това става още по-ясно от факта, че приоритетът на ЕСВД следва да бъде създаването на комуникационни мостове, контакти и връзки с останалата част на света и затова следва да възприеме като свои предпочитани работни инструменти най-подходящите езици за прякото създаване на такива връзки. Ето защо е непонятно защо, разглеждайки този въпрос, Парламентът избира да не зачете външнополитическия аспект на многоезичието и стратегическия характер на тези езици, признат не само от него, но дори и от Европейската комисия.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма.(FR) Подкрепих становището на Европейския парламент относно структурата на бъдещата дипломатическа служба на Европейския съюз. Надявам се, че Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) ще възприеме един подход, основаващ се по същество върху принципите на Общността, и ще даде възможност на ЕС да упражни своето дипломатическо влияние ефективно и демократично. Европейската служба за външна дейност трябва да бъде подчинена на Комисията относно административните и бюджетните въпроси и да бъде формално част от Комисията. Надявам се също така, че новият член на ЕК, отговарящ за развитието, ще може да запази изцяло своята самостоятелност и изключителните си права по отношение на тази служба в противовес на идеята, че следва да съсредоточи усилията си върху сектори, свързани с външната дейност на Европейския съюз, включително търговската политика на ЕС и разширяването на ЕС. Важно е гласът на Парламента да бъде чут от Съвета, който следва да определи водещите насоки в развитието на тази нова структура на своето заседание на 29–30 октомври 2009 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. (ES) Гласувах против доклада на г-н Brok относно Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), тъй като по мое мнение той е най-яркият пример за милитаризацията на Европейския съюз. Службата, която предстои да бъде създадена след приемането на Договора от Лисабон, покрива всички аспекти на политиката за сигурност и отбрана на ЕС. Съгласно доклада ЕСВД и върховният представител (и заместник-председател на Европейската комисия) ще поемат функциите на външни представители на ЕС, подкрепяни от мрежа от 5 000 държавни служители, без да са подвластни на никакъв парламентарен контрол. Върховният представител ще ръководи военното и гражданското управление на кризи и ще бъде отговорен за правата на човека, но без да дава отчет на държавите-членки. Освен това ЕСВД ще бъде създадена чрез решение на Съвета и с одобрението на Комисията. Към Парламента само ще се обръща за консултация, което отразява антидемократичния характер на тази схема. Според мен Европейската служба за външна дейност не е в духа на Европейския проект, който нашата политическа група иска да защити, а именно: една Европа, създадена за и от нейните граждани, а не тази Европа, която сега се изгражда по икономически модел, основан на избягването на всякаква намеса в икономиката.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Европейската служба за външна дейност на Европейския съюз (ЕСВД), създадена по силата на реакционерския Договор от Лисабон, е един механизъм за подпомагане на нарастващата империалистическа агресия и на антинародната стратегия на ЕС. Нахлуването в Европейския парламент на политически представители на капитала – както на консерватори, така и на социалдемократи, либерали и зелени – гласуващи в подкрепа на ЕСВД, доказва тяхната преданост към икономическата политика и военните намерения на евро-обединяващия капитал:

• независимо представителство на Европейския съюз във всички международни организации, независимо от неговите държави-членки, както е уредено чрез Договора от Лисабон;

• създаване на ЕСВД – автономна служба на ЕС с граждански и военни пълномощия, основана на линията, поддържана от Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и APCA и съставена от високопоставени граждански и военни служители на Европейския съюз под ръководството на върховния представител;

• използването на ЕСВД като инструмент за подпомагане на империалистическата политика на ЕС, със свои собствени посолства и дипломатически действия, независими от държавите-членки. Пътят за това развитие беше прокаран чрез Договора от Маастрихт, който създаде Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на ЕС и APCA и беше знак за ескалация на военната агресия и милитаризация на ЕС.

Гръцката комунистическа партия гласува против този доклад, разкриващ всички аспекти на Договора от Лисабон и опасностите, които крие неговото прилагане за хората, борещи се срещу Европейския съюз, това транснационално обединение на капитала, и срещу неговата антинародна политика.

 
  
  

- Предложение за резолюция RC-B7-0095/2009

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), в писмена форма.(FR) Не взех участие в това гласуване, понеже за пореден път отхвърлям идеята за укрепване на нашите икономически връзки със САЩ. Партньорството ЕС–САЩ не е най-важното за Европа и не е това, от което се нуждае кръгът от преговори от Доха: ЕС трябва да разнообрази своя избор на партньори, ако иска да запази във възможно най-голяма степен своята независимост. За тази цел той трябва да увеличи броя на споразуменията с развиващите се страни. Вместо да американизираме европейските стандарти, по-скоро следва да дадем приоритет на въвеждането на многополюсен модел за развитие, чрез който Европа най-после да намери своето подобаващо място и цялостно значение.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма.(PT) Отношенията между Европейския съюз и САЩ несъмнено представляват най-важното стратегическо партньорство на ЕС. Споделяме помежду си отговорността за популяризиране на общочовешките ценности, като зачитане на правата на човека, демокрация, стабилност и мир, но също и за намиране на по-добри решения на различните глобални опасности и предизвикателства, какъвто е случаят с икономическата и финансова криза, изменението на климата, разпространението на ядреното оръжие, борбата с международната престъпност и тероризма и изкореняването на бедността, както и други въпроси.

Относно съдебното и полицейското сътрудничество и сътрудничеството в областта на вътрешната и външната сигурност, бих подчертал, че с оглед успеха на бъдещите преговори, изключително важно е мерките за сигурност да не нарушават гражданските свободи и основните права, да не говорим за необходимостта от зачитане на неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни.

Отново ще повторя, че европейските лични данни следва да бъдат прехвърляни в трети държави единствено при спазването на два основни принципа: необходимост и пропорционалност. Пълното съобразяване с европейското и националното законодателство относно защитата на данни също следва да бъде взето под внимание, както и да бъдат осигурени адекватни процесуални гаранции.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма.(PT) Гласувах в подкрепа на предложението за обща резолюция относно предстоящата среща на високо равнище ЕС–САЩ и заседанието на Трансатлантическия икономически съвет (ТИС), тъй като тя подчертава необходимостта от укрепване на трансатлантическите отношения в момент, когато първостепенните международни проблеми призовават към координиран отговор на световно равнище. Бих изтъкнала ролята на ТИС в насърчаването и гарантирането на координирана реакция на световната финансова криза, както и важността на трансатлантическите отношения за постигането на международно споразумение на срещата COP 15 в Копенхаген, включваща подходящ финансов пакет в помощ на развиващите се страни за борба с изменението на климата по отношение както на мерките за намаляване на изменението, така и на мерките за адаптиране към него.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма.(PT) Поради стратегическото значение на САЩ за ЕС и обратното, на предстоящата среща на високо равнище следва да бъде укрепено трансатлантическото партньорство, така че да се затвърди умението за предприемане на действия за справяне с предизвикателствата, пред които сме изправени, като се започне с настоящата тежка социална и икономическа криза и се стигне до въпроси като разоръжаването, борбата с тероризма, изменението на климата, зачитането на правата на човека и т.н.

Координираните действия на САЩ и ЕС са от решаващо значение за достигането на по-висока степен на развитие на икономическите и търговските отношения между двете страни, водеща до създаването фактически на трансатлантически пазар до 2015 г. с намалена бюрокрация и в резултат на това на по-устойчива и привлекателна среда за стопанска дейност на двата пазара, която им предлага по-ниски оперативни разходи.

Освен това, ако САЩ не предприемат еквивалентни мерки, по-специално по отношение на финансовото регулиране, ЕС ще се окаже в неизгодно конкурентно положение, което изключително много ще навреди на европейската икономика.

Ето защо отново напомням за необходимостта от защита на интересите на ЕС посредством съгласувана и координирана политика между ЕС и САЩ в различните области на общите интереси.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма.(ES) Гласувах против резолюцията относно предстоящата трансатлантическа среща на високо равнище между Съединените европейски щати и Европейския съюз, тъй като въпреки големите надежди, вдъхнати от влизането на президента Обама в Белия дом след историческата му победа на изборите в една държава, в която етническите малцинства все още са подложени на дискриминация, действията му засега са само символични жестове. Настоящият президент на САЩ споделя с предходния режим еднакъв икономически модел на ненамеса в икономическите въпроси, продължава същата военна политика, каквато имаше неговият предшественик (изпрати още войници в Афганистан и създава нови военни бази в Колумбия), все още не е затворил лагера в Гуантанамо, нито е вдигнал ембаргото над Куба. Той не оказа никакъв натиск върху Израел и Мароко, за да се съобразят с международното законодателство. До ден днешен САЩ продължават да прилагат смъртно наказание в 38 федерални щата и още не са ратифицирали Договора от Отава относно контрола върху търговията с оръжие, нито Протокола от Киото. Поради изброените причини гласувах против тази резолюция.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), в писмена форма.(FR) Гласувах в подкрепа на тази резолюция, тъй като придавам голямо значение на предстоящата среща на високо равнище Европейски съюз–Съединени американски щати, която ще се състои в началото на ноември 2009 г. По време на последната среща на Г-20 бяха дадени много обещания, които трудно ще бъдат изпълнени, ако държавите действат самостоятелно. В това отношение ЕС и Съединените американски щати следва да изиграят водеща роля в изпълнението на ангажиментите, поети от Г-20. Следователно е необходима по-ефективна координация между мерките, предприемани от САЩ, и тези, предприемани от ЕС. Ето защо насърчавам тези съвместни срещи на европейци и американци, и по-специално обсъжданията на равнище Трансатлантически икономически съвет (ТИС).

 
Правна информация - Политика за поверителност