Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2697(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0095/2009

Rozpravy :

PV 21/10/2009 - 9
CRE 21/10/2009 - 9

Hlasovanie :

PV 22/10/2009 - 8.6
PV 22/10/2009 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2009)0058

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 22. októbra 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

9. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Rozpočtový rok 2010

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, v čase, keď národné vlády musia redukovať svoje rozpočty a domácnosti našich voličov musia šetriť, je pre Európsku úniu príznačné, že si dovolí svoj rozpočet zvýšiť.

Bude to mať okamžité a hmatateľné finančné následky pre členské štáty. Napríklad, pokiaľ ide o našu krajinu, naše rozpočtové príspevky sa v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov zvýšia o 60 %. Uvediem to v kontexte: na poslednej straníckej konferencii sa naša strana zaviazala ušetriť na všetkých vládnych výdavkoch 7 miliárd GBP za rok. Dvakrát toľko míňame len na jednu položku, a to celkové príspevky do rozpočtu EÚ.

Môžete to nazývať nákladmi na podnety i reakciou na úverovú krízu alebo čímkoľvek iným, viete však, že to nie je pravda. V skutočnosti totiž vyťahujeme peniaze z vreciek a peňaženiek našich ľudí a v ich mene tieto peniaze míňame na byrokraciu. Keby to bol efektívnejší spôsob prideľovania prostriedkov, prehrali by sme studenú vojnu. Teraz poznáme pravdu. Hlavnou funkciou EÚ je zamestnávanie svojich zamestnancov, a preto sa jej rozpočet neustále zvyšuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI). – Vážený pán predsedajúci, chcela by som objasniť, že som podporila pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 732 a 733. Je škoda, že ich nepodporil Parlament. Vítam každé opatrenie, ktoré znemožňuje financovanie programov plánovaného rodičovstva, ktoré budú zahŕňať programy zamerané na vynútené potraty a nariadenú sterilizáciu.

Okrem toho treba vítať podporovanie tých, ktorí dostávajú finančné prostriedky na boj proti rodovej nerovnováhe súvisiacej s rodovou selekciou detí narodených v niektorých krajinách Ázie. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by bol pre EÚ príležitosťou stáť si za svojimi slovami odsúdenia prostredníctvom pozitívnych krokov a zároveň zamietnuť podporu podobným programom.

 
  
  

– Správa: László Surján (A7-0038/2009)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE).(CS) Vážený pán predsedajúci, aj ja by som chcela vyjadriť svoje rozhorčenie na tým, že sme dnes pre rozpočet na rozvojovú pomoc nedokázali odhlasovať podmienku, že európske prostriedky nesmú byť použité na financovanie takých aktivít, ako je plánovanie rodičovstva prostredníctvom vynútených potratov alebo nariadenej sterilizácie. Som proti metódam, na základe ktorých sú ženy hlavne v ázijských krajinách nútené podstúpiť potrat, a to najmä vtedy, keď čakajú dieťa ženského pohlavia. Uvádza sa, že sa týmto spôsobom nenarodilo 35 miliónov dievčat. Nemôžeme podporovať tých, ktorí to organizujú, a už vôbec im nemôžeme posielať finančné prostriedky z Európy. Dnešné čierne hlasovanie liberálov, komunistov a niektorých socialistov pri prijímaní nášho rozpočtu takúto poistku zablokovalo.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI).(HU) Medzi veľkým množstvom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov bol aj textový pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý zasiahol klinec po hlavičke. Píše sa v ňom: „odmieta myšlienku využívania rozpočtu Spoločenstva na financovanie militaristickej a neoliberálnej EÚ.“ Parlament tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh odmietol. Týmto len ukázal, že sa nepoučil z krízy v posledných rokoch, a ani zo záverov, ku ktorým dospeli dokonca i niekdajší zástancovia liberálneho trhu, a to, že už ďalej nemôžeme pokračovať touto cestou. Rozpočet EÚ sa vždy spolieha na rozhodujúci vplyv liberálneho trhu, čo môže obyvateľstvu Európy uškodiť tak vážne, ako sme to zažili v nedávnej minulosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Vážený pán predsedajúci, kým rôzne inštitúcie a programy v politicky dominantných oblastiach, ako sú komunikácia, vzdelávanie a reedukácia obyvateľstva, dostali miliardy eur, procedurálny trik pripravil našich výrobcov mlieka a mliečnych výrobkov o pomoc, ktorú oprávnene očakávali.

V skutočnosti nám boli predložené dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, a to pozmeňujúci a doplňujúci návrh 812, ktorý mal možno aj podporu Rady, na vyčlenenie prostriedkov vo výške iba 300 miliónov EUR a pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70 na 600 miliónov EUR. Je rozumné, aby sa najprv hlasovalo o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 70. Navyše to veľmi jasne uvádza aj článok 161 odsek 2 rokovacieho poriadku: „Ak boli k tej istej časti textu predložené dva alebo viaceré vzájomne sa vylučujúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, má prednosť a na hlasovanie sa predkladá ako prvý ten pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý sa najviac vzďaľuje od pôvodného textu“.

Pán spravodajca spomenul nepísané pravidlo, ale tento formálny článok má prednosť pred údajným nepísaným pravidlom. Uplatnenie tohto pravidla spôsobilo, že druhý pozmeňujúci a doplňujúci návrh prepadol, čo má za následok pridelenie finančných prostriedkov vo výške až 600 miliónov EUR.

To je škandál!

 
  
  

– Správa: Vladimír Maňka (A7-0037/2009)

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D).(LT) Hlasovala som za rozpočet na rok 2010, pretože vyčlenené finančné prostriedky v skutočnosti aspoň trochu zmiernia situáciu občanov v členských štátoch EÚ postihnutých hospodárskou, sociálnou a finančnou krízou. Okrem toho sa v tomto rozpočte vyčlenilo viac prostriedkov na sociálne potreby a to je v súčasnosti zvlášť dôležité. Tiež som podporila tie ustanovenia, ktoré vydeľujú finančné prostriedky na zvýšenie zamestnanosti a zabezpečenie pracovných miest. Je tiež veľmi dôležité, že sme vyčlenili osobitné financie pre sektor mlieka a mliečnych výrobkov. Mohli sme, samozrejme, tomuto sektoru prideliť viac peňazí, ako to navrhovali zástupcovia sociálnodemokratickej strany, ale je dobré, že preň boli v tomto návrhu rozpočtu vyčlenené aspoň nejaké prostriedky.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter van Dalen (ECR).(NL) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som proti rozpočtu, pretože všetky položky zostali buď nezmenené, alebo sa zvýšili, a to v čase, keď všetky členské štáty zápasia s klesajúcimi príjmami. A my tu míňame viac peňazí na Európu! Tomu nerozumiem.

Hlasoval som proti, pretože teraz je stanovené, že okrem svojho platu a náhrad cestovných a iných výdavkov má každý poslanec nárok na 4 202 EUR na všeobecné výdavky. Poslanci majú túto nemalú čiastku použiť napríklad na výdavky spojené s prevádzkou kancelárie a telefonovaním. Žiaden z nich však nie je povinný preukázať, ako túto čiastku použil. Znamená to teda, že každý poslanec dostáva bianko šek, ktorý by prekvapil aj Santa Clausa.

Považujem to za absolútne nehanebné. Ak sa tento Parlament berie vážne, musí s takouto praktikou prestať. To je možné dosiahnuť, ak sa ku mne pridáte a budete hlasovať proti tomuto rozpočtu. Chcel by som tiež vyzvať všetkých poslancov, aby dobrovoľne dbali na to, ako týchto 4 202 EUR použijú.

 
  
  

– Zmena nariadenia (ES) č. 1234/2007 (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Pochopiteľne, hlasovala som za tento návrh, ktorého cieľom je zmierniť krízu v sektore mlieka a mliečnych výrobkov. Chcem znovu zdôrazniť, že ide iba o prídel, ktorý nestačí ani na odvrátenie nebezpečenstva. Považovala by som však za nesprávne hlasovať proti tomuto návrhu. Som sklamaná a smutná, že som nedostala odpoveď na svoje tri otázky, a to dokonca ani po opakovaných pokusoch. Prvá otázka sa týkala toho, čo chce Európska únia urobiť, aby zaistila, že sa v budúcnosti nebude naďalej potácať od jednej krízy k druhej, či už v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, alebo kdekoľvek inde. Aké ponaučenie si Európska únia vzala z tejto hroznej krízy, ktorá zničila a stále ničí životy mnohých rodín? Moja druhá otázka pre pani komisárku, keď tu bola prítomná, a teda aj pre Komisiu znela: ako sa rozdelia tieto peniaze členským štátom, prípadne je možné to urobiť tak, aby sa malí výrobcovia, ktorých živobytie je ohrozené, dostali k peniazom ako prví? Moja tretia otázka, na ktorú som nedostala odpoveď, sa týkala krokov, ktoré chcú nové členské štáty prijať proti pretrvávajúcej diskriminácii. 100 % nášho trhu…

(Predsedajúci prerušil rečníčku.)

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, mám tri poznámky k uzneseniu o sektore mlieka a mliečnych výrobkov: po prvé, jednoznačne vítam skutočnosť, že teraz môže Komisia rýchlejšie reagovať na prudké zmeny na trhu v sektore mlieka a mliečnych výrobkov. Po druhé, teší ma, že sa nám spoločne podarilo schváliť finančnú podporu európskym výrobcom mlieka a mliečnych výrobkov. Po tretie, keďže peniaze nie sú všetko, musíme využiť čas a pripraviť sa na obdobie po zrušení kvót na mlieko. Z tohto dôvodu dúfam v intenzívny dialóg medzi politikmi a zástupcami tohto odvetvia. Stále totiž nebola zodpovedaná otázka usporiadania trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami po roku 2015. A to je podľa môjho názoru hlavný problém.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE).(CS) Plne podporujem rozšírenie pôsobnosti článku 186 aj na sektor mlieka a mliečnych výrobkov. Umožní to pružne reagovať na náhle zmeny na svetovom i európskom trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, aby nedošlo k negatívnemu ovplyvňovaniu výrobcov či narušeniu hospodárskej súťaže. Pochybujem však o účinnosti odkupovania kvót financovaného z rozpočtov jednotlivých členských štátov s cieľom riešiť krízu v sektore mlieka a mliečnych výrobkov. Nie všetky štáty EÚ majú rovnaké možnosti, pokiaľ ide o financovanie tohto opatrenia. Domnievam sa, že to naruší konkurencieschopnosť poľnohospodárov v týchto štátoch a, prirodzene, aj hospodársku súťaž. Ako poslankyňa z Českej republiky preto v tomto ohľade uprednostňujem financovanie odkupovania kvót z rozpočtu Spoločenstva, ktoré by mohli využiť všetky štáty rovnako. Z tohto dôvodu som sa zdržala hlasovania.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, po mnohých mesiacoch čakania, po mnohých diskusiách vo Výbore pre poľnohospodárstvo a po obrovských protestoch poľnohospodárov v rôznych členských štátoch sme schválili dodatočné formy podpory výrobcov mlieka a mliečnych výrobkov. A predsa to nestačí. Títo poľnohospodári totiž utrpeli nesmierne straty, mnohí sa ocitli na pokraji bankrotu, čo poškodilo povesť Európskej únie a aj nás poslancov.

Muselo to tak byť? Prečo Komisia reagovala tak neskoro? Znamená to, že trh dôkladne nemonitorujeme? Ak je to tak, potom to svedčí o chabom stave administratívy v EÚ. My poslanci upozorňujeme na tento problém už celé mesiace.

Nezabúdajme, že oneskorený zásah je oveľa menej účinný a v konečnom dôsledku stojí viac. Mali by sme si z toho vziať ponaučenie do budúcnosti. Potrebujeme zabezpečiť stabilitu pre takú náročnú a nákladnú činnosť s vysokým podielom ľudskej práce, akou je výroba mlieka. Je to naša povinnosť voči ťažko pracujúcim poľnohospodárom.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďakujem vám, pán Siekierski. Dostal som ďalšie dve žiadosti o podanie vysvetlenia hlasovania. Obidve sú od nových poslancov. Chcel by som upozorniť, že podľa článku 170 rokovacieho poriadku sa po začatí vysvetlení hlasovania už neprijímajú žiadne ďalšie žiadosti o podanie vysvetlenia hlasovania. V tomto prípade urobím výnimku a tieto dve podania vysvetlení hlasovania dovolím, ale chcel by som požiadať administratívu parlamentu, aby na to ešte raz vhodným spôsobom upozornila skupiny. Ak aspoň do určitej miery nebudeme postupovať podľa pravidiel, stratíme nad vecami kontrolu.

Slovo má pán Seán Kelly.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Vážený pán predsedajúci, predovšetkým by som chcel povedať, že aj mňa teší, že sme dnes odsúhlasili rozpočtové finančné prostriedky pre sektor mlieka a mliečnych výrobkov. Dokazuje to, že Európska únia počúva a reaguje, samozrejme, v medziach svojho rozpočtu. Bolo by lepšie, keby sme tomuto sektoru mohli prideliť viac peňazí, dúfame však, že sa nám túto situáciu podarí v budúcnosti zlepšiť. Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche.

Po druhé, chcel by som upozorniť, že dnes sa pri tlmočení do angličtiny vyskytlo niekoľko chýb. Pán Buzek sám povedal, že k tomu mohlo dôjsť, lebo hovoril veľmi rýchlo. Neprekáža to a ani nechceme nikoho viniť, ale návrh 908 bol ohlásený ako 909, návrh 444 ako 445 a návrh 440 ako 444. Ak sa teda neskôr vyskytnú otázky, je potrebná brať túto skutočnosť do úvahy. Samozrejme, istý čas, žiaľ, nefungovala ani obrazovka. Išlo však o chybu elektroniky, nie o ľudské zlyhanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za zmenu a doplnenie nariadenia o spoločnej organizácii poľnohospodárskych trhov. Mám však určité pochybnosti, či by mal nový spôsob výpočtu pokút za prekročenie vnútroštátnych kvót vstúpiť do platnosti 1. apríla. Znamená to retrospektívne zrušenie právnych predpisov, čo podkopáva zásadu právnej istoty. Hlasoval som však za tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, pretože pre výrobcov mlieka a mliečnych výrobkov uvoľní finančné prostriedky vo výške 280 miliónov EUR. Dáva to nádej, že títo výrobcovia majú už najhoršie obdobie za sebou.

Aj naďalej však zostáva zásadná otázka, ktorá sa týka budúcnosti výroby mlieka a mliečnych výrobkov v Európskej únii. V tejto súvislosti je najdôležitejšou záležitosťou budúcnosť kvót na mlieko. V opatreniach Komisie je v súčasnosti veľa protirečení. Na jednej strane je tu návrh zvýšiť kvóty a v roku 2015 ich zrušiť. Na druhej strane sa v návrhu, ktorý bol dnes predložený, odporúča znížiť ponuku. Musíme sa rozhodnúť pre jednu z týchto možností. Ja som za zachovanie kvót.

 
  
  

– Návrh uznesenia RC-B7-0118/2009

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, francúzsky filozof René Descartes sa chýrne domnieval, že všetky naše zmysly manipuluje akýsi zlomyseľný démon.

Niekedy, keď počúvam tieto správy, nadobúdam dojem, že obývame takýto karteziánsky svet, teda svet, v ktorom Európska únia zastáva iba hodnoty demokracie, slobody a spravodlivosti a rozširuje tieto hodnoty prostredníctvom obchodných zmlúv a dohôd, a nie prostredníctvom vojny. A teraz sa vráťme späť do reálneho sveta. Čo robí Európska únia? Snaží sa získať priazeň tyranov v Pekingu a izolovať Taiwan. Odmieta hovoriť s proticastrovskými aktivistami na Kube. Snaží sa odhovoriť ajatolláhov od ich jadrových ambícií. Je hlavným financovateľom Hamasom riadenej Palestíny.

Medzi touto správou o šírení demokracie a skutočným konaním našich inštitúcií nie je žiadna spojitosť. Nehovorím, že Európska únia je pokrytecká. Rovnaké normy, prirodzene, uplatňujeme aj v rámci vlastných hraníc, pričom s radosťou odsunieme nabok výsledky referenda, ak ich považujeme za nevhodné. Vonku, ale aj doma pohŕdame zastupiteľskou vládou a ignorujeme demokratickú vôľu. Dovoľte mi zopakovať, že Lisabonská zmluva by mala byť predmetom referenda. Pactio Olisipiensis censenda est!

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR). – Vážený pán predsedajúci, nemyslím si, že by niekto nesúhlasil s potrebou presadzovať a podporovať demokraciu vo svete, teda za hranicami EÚ, ale aj v rámci nej. Vráťme sa však späť k lekciám z histórie. Pamätám si, keď Spojené štáty podporovali demokraciu vo svete, ľudia sa ich pýtali: „A čo situácia u vás, čo vaši Afroameričania, ktorí nemôžu voliť alebo sa im táto možnosť odopiera?“ Pred rokmi Británia a ostatní kolonizátori hovorievali svojim kolóniám: „Dovoľte nám šíriť demokraciu.“ Popritom upierali ženám právo voliť.

Pozrite sa teraz na to, čo robí EÚ. Európska únia rozpráva o šírení demokracie v celej EÚ. Náš kolega pán Hannan už uviedol viacero príkladov v súvislosti s týmto pokrytectvom. Je tu však jedna vec, na ktorú by sme mali pamätať. Keď hovoríme o šírení demokracie, postarajme sa, aby sme mali pozametané pred vlastným prahom. Keď v referende Francúzi a Holanďania hlasovali proti ústavnej zmluve, povedali sme, že budeme mať čas na prehodnotenia. A potom sme tieto hlasovania ignorovali. Keď v prvom kole Íri hlasovali proti zmluve, povedali sme: „Pozrite, súhlasíme s demokraciou, ale iba ak budete správne hlasovať. Dáme vám ešte jednu možnosť.“ Nastal čas, aby sme poupratovali náš Parlament.

 
  
  

– Správa: Elmar Brok (A7-0041/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, opäť musím kolegom pripomínať, že európska ústava alebo Lisabonská zmluva ešte technicky nenadobudla platnosť. Každá veta, každý článok správy pána Broka vychádza z toho, že táto zmluva je súdne vymáhateľná, čo, prirodzene, nie je.

Musím povedať, že určité podozrenie vyvoláva skutočnosť, že sa s touto správou čakalo, kým bude írske referendum bezpečne vo vrecku a všetky hlasy spočítané. Potom sa tu zrazu objavil návrh na zriadenie veľvyslanectiev EÚ vo svete podliehajúcich tomuto Parlamentu, ako aj na zriadenie spoločného diplomatického zboru.

Samozrejme, všetci vieme, že zahraničná politika EÚ existuje de facto, ak aj nie de jure. V celom svete máme delegácie, ktoré prevyšujú akúkoľvek z národných misií. Máme veľvyslancov, ktorí sú vo všetkom okrem názvu veľvyslancami EÚ. Teraz opäť vidíme, že táto správa oneskorene legalizuje to, čo je v Európskej únii už dlhé roky bežnou praxou.

Takže, keď teraz namietame, tvrdia nám, že nemá zmysel sa sťažovať, pretože toto je už dlhé roky bežnou praxou. Znamená to, že európske politiky začínajú ako niečo nemysliteľné a potom sa stávajú nevyhnutnými, a to bez akejkoľvek fázy zásahu?

 
  
  

– Návrh uznesenia RC-B7-0095/2009

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D) . – Vážený pán predsedajúci, podporil som toto uznesenie, pretože pripisujem veľký význam nadchádzajúcemu samitu EÚ – USA. Na nedávnom stretnutí skupiny G20 sa veľa sľúbilo a bude ťažké to dosiahnuť, ak budú krajiny konať samostatne.

V tejto súvislosti by mali EÚ a Spojené štáty prevziať vedúcu úlohu pri plnení záväzkov skupiny G20. Potrebujeme preto lepšiu a efektívnejšiu koordináciu medzi opatreniami prijatými Spojenými štátmi a EÚ. Nepotrebujeme vytvoriť strategické partnerstvo EÚ – USA. Dúfam, že Komisia vyhovie tejto žiadosti Európskeho parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - Vážený pán predsedajúci, chcel by som poďakovať všetkým za ich trpezlivosť, a to vrátane všetkých tlmočníkov, ktorí robia vynikajúcu prácu. Všetci súhlasíme s významom vzťahov medzi EÚ a USA. Myslím si, že všetci vítame samity a diskusie na úrovni Transatlantickej hospodárskej rady, ako aj ostatné transatlantické dialógy. Je však skutočne dôležité, aby sme pochopili, že celý svet sa na tieto samity pozerá a pozerá sa aj na morálne vodcovstvo, ktoré môžeme ponúknuť nielen na úrovni EÚ, ale aj na úrovni USA. Bezpochyby jedným z najlepších spôsobov, ako povzbudiť naše hospodárstva najmä teraz v období krízy, je zabezpečiť, aby sme dodržali to, o čom v súvislosti s voľným obchodom hovoríme.

Pri pohľade na našu spoločnú poľnohospodársku politiku som veľmi znepokojený. Zdá sa, že túto politiku dopĺňame a zvyšujeme protekcionizmus, čo vážne škodí poľnohospodárom v rozvojových krajinách. Aj keď sa pozrieme na administratívu prezidenta Obamu a jej nedávne dovozné tarify na čínske pneumatiky, dostávame sa do špirály protekcionizmu. Nastal čas, aby sme sa vrátili k našej zásade voľného obchodu s cieľom povzbudiť svetové hospodárstvo.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

- Rozpočtový rok 2010

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne.(PT) Prínos európskeho rozpočtu na rok 2010 k podpore hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti, súdržnosti a ochrane pracovných miest je nevyhnutnou reakciou na nedávnu hospodársku krízu.

Za osobitný podnet pre európske hospodárstvo by som označila Plán hospodárskej obnovy Európy, ktorý okrem iného podporuje projekty v energetickom sektore (projekty elektrickej siete, siete zemného plynu a zachytávania a skladovania uhlíka), financuje opatrenia týkajúce sa širokopásmového internetu, rozširuje takzvané informačné diaľnice vo vidieckych spoločenstvách, vytvára fond pre mliekarenský priemysel, ktorý predstavuje novú problematickú oblasť spoločnej poľnohospodárskej politiky, a iné programy pomoci Spoločenstva, ako napríklad distribúciu ovocia a mlieka v školách.

Predovšetkým by som chcela poukázať na pozmeňujúci a doplňujúci návrh všeobecného rozpočtu na rok 2010, ktorý predložil Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), na základe ktorého predstavuje podpora prvého zamestnania pre mladých ľudí prostredníctvom školenia v spojení s podnikmi, stážami a kurzmi súkromného podnikania dodatočný cieľ programu Erasmus.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), písomne.(SV) Súbor pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov rozpočtu EÚ na rok 2010, ktoré tvoria „blok 3“, obsahuje intervencie a podporné opatrenia, s ktorými zásadne nesúhlasím. Patria sem rôzne opatrenia týkajúce sa skladovania, napríklad pokiaľ ide o alkohol, a rozsiahlej podpory zo strany EÚ pre sektor vína. Ďalej ide o podporu zo strany EÚ v súvislosti s distribúciou mlieka a ovocia v školách, čo je síce určite dôležité, ale nie je to niečo, o čom by mala rozhodovať EÚ. Tento súbor ďalej zahŕňa napríklad dôležité investície v oblasti životných podmienok zvierat a kontroly prepravy zvierat, ktoré oceňujem. Keďže som však v zmysle postupu pri hlasovaní nútená posudzovať súbor pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov ako celok, rozhodla som sa zdržať sa hlasovania o bloku 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 886 má chvályhodný účel – investície v oblasti športu. Táto problematika však nepatrí na úroveň EÚ. Z tohto dôvodu som hlasovala proti nemu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 905 je založený na postoji k migrantom, s ktorým v zásade nemôžem súhlasiť. Návrh predpokladá vyčlenenie finančných prostriedkov na to, aby sa ľudom žijúcim v Afrike vysvetlilo, aké je nebezpečné dostať sa do Európy. Nemali by sme okolo nášho kontinentu budovať múry. Z tohto dôvodu som hlasovala proti tomuto návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 909 zahŕňa prostriedky na monitorovanie európskych občanov. To je niečo, s čím nemôžem súhlasiť, a preto som hlasovala proti nemu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage (EFD), písomne. – Členovia Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) z principiálneho hľadiska hlasovali za tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, pretože sme proti AKÉMUKOĽVEK zvýšeniu rozpočtu a navyše obmedzenie použitia týchto rozpočtových riadkov podľa návrhu ECR môže spôsobiť zníženie platieb z rozpočtu. Chceli by sme však tiež zdôrazniť, že prostriedky EÚ, na ktoré štedro prispievajú britskí daňovníci, by sa nemali používať na zavádzanie takých politík, ako je napríklad nátlakové prerušenie tehotenstva pri menšinových a iných národoch, ktoré trpia pod nedemokratickými režimami. Takéto využitie financií je v rozpore s právom Spojeného kráľovstva. Je to tiež v rozpore s právom iných štátov podriadených EÚ, so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv Organizácie Spojených národov, ktorej signatárom je Spojené kráľovstvo, ako aj s Európskym dohovorom o ľudských právach, ktorej je Spojené kráľovstvo tiež signatárom. Či ide o miliónové sumy alebo nie, dotknuté miestne obyvateľstvo by mohlo oprávnene spájať stranu UKIP s tyraniou svojich vlastných vlád, ak by delegácia strany UKIP hlasovala proti týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), písomne. (FR) Hlasoval som za pozmeňujúci a doplňujúci návrh 812 bloku 3 s cieľom nepenalizovať finančnú pomoc pre výrobcov mlieka a mliečnych výrobkov, nech už je akokoľvek smiešna (280 miliónov EUR). Je však neprípustné, aby prijatie tohto návrhu viedlo k zamietnutiu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 70, ktorý poskytuje pomoc vo výške 600 miliónov EUR namiesto 280 miliónov EUR, ako požaduje Výbor Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Protestujem proti tomuto pravidlu najnižšieho návrhu rozpočtu na úkor poľnohospodárov.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) Domnievam sa, že opatrenia, ktoré predniesla komisárka Fischerová Boelová na konci zasadnutia Rady ministrov poľnohospodárstva v Luxemburgu a vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v Štrasburgu (dňa 19. októbra), sú neprimerané. Hodnota balíka, ktorý ešte musí schváliť Rada Ecofin dňa 19. novembra, predstavuje 280 miliónov EUR a bude poskytnutý členským štátom vo forme finančného krytia na základe výrobných a ročných kvót. Podľa výpočtov dostane Portugalsko finančné krytie vo výške 6 až 7 miliónov EUR na riešenie poklesu výrobných cien, ktorý dosahuje v porovnaní s cenami v období rokov 2007 až 2008 viac ako 50 %. Myslím si, že 0,003 EUR za liter mlieka vyrobeného v Portugalsku (výpočty poskytli výrobcovia) je almužnou, pokiaľ ide o problém, ktorý sa už ťahá toľko mesiacov, predovšetkým ak minister poľnohospodárstva použije tieto financie na očakávané reformy, ako už oznámil.

Táto suma vo výške 280 miliónov EUR je dôležitým znamením Európskej komisie, je však nedostatočná v porovnaní s tým, čo výrobcovia v skutočnosti potrebujú na to, aby túto krízu dokázali prekonať.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne.(PT) Rokovanie o rozpočte patrí medzi najdôležitejšie procesy Spoločenstva, v rámci ktorých sa Parlament, Komisia a Rada delia o rozhodovaciu právomoc. Dnes po ukončení prvého čítania si Parlament opätovne zaistí svoju úlohu rozpočtového orgánu tým, že úspešne zvýši viazané aj výdavkové rozpočtové prostriedky v súvislosti s návrhom Rady, hoci o menej, ako by si želal. Zásadné otázky, ktoré podporuje Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) v súvislosti s oživením európskych hospodárstiev v kontexte súčasnej krízy, boli odsúhlasené so zreteľom na kohéznu politiku zameranú na podporu rastu a konkurencieschopnosti, predovšetkým pokiaľ ide o MSP, hlavnú hnaciu silu vytvárania pracovných miest.

Ako poslanec Európskeho parlamentu z radov portugalských sociálnych demokratov mám dôvod na radosť, pretože pozmeňujúci a doplňujúci návrh týkajúci sa vytvorenia programu Erasmus so zameraním na prvé zamestnanie, ktorý predložila naša delegácia ako jeden z návrhov počas ostatných európskych volieb, schválila veľká väčšina. Zabezpečila sa aj podpora výrobcov mlieka a problematika zaistenia väčšej miery bezpečnosti pre občanov vrátane dodávok energie. Toto nie je koniec tohto procesu, keďže všetky tri inštitúcie budú musieť dosiahnuť spoločné stanovisko, o ktorom sa bude hlasovať v druhom čítaní v decembri.

 
  
  

– Správa: László Surján (A7-0038/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), písomne.(PT) Na pozadí súčasnej hospodárskej, finančnej a sociálnej krízy bolo nevyhnutné, aby rozpočet Európskej únie na rok 2010 kládol osobitný dôraz na túto situáciu a aby sa stal účinným nástrojom na jej prekonanie. Z tohto dôvodu som hlasovala za návrh rozpočtu EÚ na rok 2010, keďže verím, že komplexne reaguje na tieto potreby.

Parlament je odhodlaný robiť všetko, čo je v jeho silách, aby zabezpečil primerané financovanie všetkých činností a politík, ktoré podporujú rast a tvorbu pracovných miest a ktoré poskytujú riešenia európskym občanom. Konkrétne to znamená zvýšenie energetickej bezpečnosti, podpory výskumu a inovácií, predovšetkým v oblasti ekologických technológií, podpory malých a stredných podnikov, ako aj celoživotného vzdelávania. V tejto súvislosti by som chcela zdôrazniť význam vytvorenia programu Erasmus so zameraním na zamestnávanie mladých ľudí, ktorí si hľadajú svoje prvé zamestnanie, s cieľom pomôcť im dosiahnuť tieto ciele, ako navrhujú poslanci Európskeho parlamentu z radov portugalských sociálnych demokratov.

Nakoniec musím zdôrazniť, že nesúhlasím s dodatočným znižovaním rozpočtových riadkov zo strany Rady v súvislosti s podporou lisabonskej stratégie, keďže takéto znižovanie je v rozpore s tým, čo je nevyhnutné na účely podpory rastu a obnovy hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Briard Auconie (PPE), písomne.(FR) Kým kohézna politika zohráva významnú úlohu v rámci úsilia zameraného na boj proti hospodárskej kríze a zmene klímy, Rada navrhla značne znížiť výdavkové rozpočtové prostriedky, ktoré jej boli pridelené na rok 2010. Keďže sme si vedomí významu európskych fondov a existujúcich očakávaní, my, poslanci Európskeho parlamentu, sme boli nútení opätovne stanoviť a v niektorých prípadoch dokonca zvýšiť sumy vopred navrhnuté Európskou komisiou.

Toto hlasovanie je prejavom politickej Európy, ktorú potrebujeme a ktorá je schopná prijímať rozhodnutia týkajúce sa rozpočtu s cieľom zabezpečiť dobrú budúcnosť plnú solidarity, konkurencieschopnosti a rastu v prospech svojich občanov. Poslanci Európskeho parlamentu dnes potvrdili, že podporujú európsku kohéznu politiku, ktorá skutočne má k dispozícii zdroje potrebné na to, aby bola schopná splniť svoje ambície. Keďže sa tiež stotožňujem so všeobecným smerovaním správ pána Surjána a pána Maňku v súvislosti s návrhom rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2010, za ich prijatie som hlasovala bez zaváhania.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne.(PT) Podporujem správu pána Surjána ako možný kompromis v súvislosti s rozpočtom EÚ. Je mi ľúto, že Rada dodatočne znížila predbežný návrh rozpočtu Komisie, ktorý podľa môjho názoru už vo vtedajšej podobe zaostával za tým, čo bolo potrebné. Nemôžeme dopustiť, aby mala Európa biedny a jednoznačne neprimeraný rozpočet. Predovšetkým nesúhlasím so znížením rozpočtových riadkov v súvislosti s podporou lisabonskej stratégie. Priepasť medzi verejnými vyhláseniami, že je nutné uprednostniť riešenie hospodárskej krízy a podporu „konkurencieschopnosti pre rast a zamestnanosť“, a rozpočtovými prostriedkami vymedzenými v tomto návrhu rozpočtu by už nemohla byť väčšia. Oceňujem zvýšenie rozpočtových prostriedkov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a chcel by som zdôrazniť, že budovanie Európy občanov závisí aj od náležitého uplatnenia týchto rozpočtových riadkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica (S&D), písomne.(RO) Nehlasovala som za vytvorenie fondu vo výške 300 miliónov EUR ani za okamžitú podporu určenú pre výrobcov mlieka, keďže sa domnievam, že výrobcovia mlieka a mliečnych výrobkov čelia kolapsu cien, ktorý spôsobuje neistotu. Stanovisko, ktoré prijala Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente (S&D) v súvislosti s fondom vo výške 600 miliónov EUR, by v skutočnosti bolo rýchlejším a účinnejším prostriedkom v boji proti príčinám a predovšetkým následkom, ktoré viedli k značnému poklesu cien na trhu s mliečnymi výrobkami, ktoré ďalej klesajú na pozadí súčasnej hospodárskej krízy. Taktiež sa domnievam, že súbor podporných opatrení, ktoré prijala Európska komisia, prišiel príliš neskoro. Fond vo výške 600 miliónov EUR by nepochybne poskytol skutočnú podporu členským štátom, ktoré čelia tejto kríze.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt a Cecilia Wikström (ALDE), písomne. – (SV) Súbor pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov rozpočtu EÚ na rok 2010, ktoré tvoria „blok 3“, obsahuje intervencie a podporné opatrenia, s ktorými zásadne nesúhlasíme (v podobnom duchu kritizujeme a hlasujeme aj proti podpore zo strany EÚ zameranej na pestovanie tabaku). Patria sem rôzne opatrenia týkajúce sa skladovania, napríklad pokiaľ ide o alkohol, a rozsiahlej podpory zo strany EÚ pre sektor vína. Ďalej ide o podporu zo strany EÚ v súvislosti s distribúciou mlieka a ovocia v školách, čo je samo osebe dôležité, ale podľa nášho názoru by sa táto problematika mala riešiť na vnútroštátnej úrovni. Blok 3 ďalej zahŕňa napríklad dôležité investície v oblasti životných podmienok zvierat a kontroly prepravy zvierat, ktoré by sme v zásade uvítali, pretože vo veľkej miere podporujeme tieto otázky v iných súvislostiach. Keďže sme však v zmysle postupu pri hlasovaní nútení posudzovať súbor pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov ako celok, rozhodli sme sa zdržať sa hlasovania o bloku 3.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Podľa môjho názoru je zvýšenie rôznych rozpočtových riadkov, ktoré navrhuje Parlament, spolu so sumou vo výške 1,5 miliardy EUR na financovanie Plánu hospodárskej obnovy Európy nevyhnutné na obnovu EÚ po hospodárskej kríze, v ktorej sa nachádzame, ako aj na posilnenie úlohy Európskej únie na svetovej úrovni.

Ako som už povedal, domnievam sa, že je zvlášť nevyhnutné vyčleniť malým a stredným podnikom, ktoré sú jednými z hlavných obetí tejto krízy, potrebné finančné prostriedky, t. j. podporu, ktorá im umožní krízu prekonať. Zvýšenie súvisiace s rámcovým programom pre konkurencieschopnosť a inovácie umožní podporovať podnikateľského ducha a inovácie, ktoré EÚ nevyhnutne potrebuje na to, aby sa dokázala presadiť na globálnom trhu, ako aj na spoločensko-hospodársky rozvoj na medzinárodnom trhu.

Je mi však ľúto, že na vytvorenie fondu pre mliekarenský priemysel bolo vyčlenených len 300 miliónov EUR. Podľa môjho názoru je táto vážna kríza, ktorú tento sektor v súčasnosti zažíva, dostatočným odôvodnením na vyčlenenie väčšieho objemu finančných prostriedkov, na začiatok 600 miliónov EUR, čím by sme výrobcom pomohli prekonať problémy, ktorým momentálne čelia. Preto sa domnievam, že 300 miliónov EUR je neprimeraná suma a verím, že ju ešte bude možné značne upraviť so zreteľom na potreby strán dotknutých týmto rozhodnutím.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne.(PT) Pokiaľ ide o stanovisko Parlamentu, chcel by som poukázať na: a) pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na prerozdelenie finančných prostriedkov, ktoré predložila Komisia a ktoré neskôr stiahla Rada, b) Plán hospodárskej obnovy Európy ako prioritu Európskeho parlamentu, ktorý musí zabezpečiť „čerstvé“ finančné prostriedky na jeho financovanie, c) návrhy na zvýšenie finančných prostriedkov pre energetickú bezpečnosť, výskum a vývoj, podporu MSP a celoživotné vzdelávanie, d) vytvorenie fondu pre mliekarenský priemysel vo výške 300 miliónov EUR, čo je neprimeraná, ale maximálna možná suma (domnievam sa, že je nevyhnutné nastoliť mechanizmus na reguláciu a udržiavanie kvót na mlieko), e) financovanie širokopásmového pripojenia pre vidiecke spoločenstvá z rezervy dostupnej v kapitole 2, f) pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý sme predložili s cieľom podporiť a zmeniť program Erasmus a urobiť z neho nástroj na vytváranie príležitostí prvého zamestnania pre mladých ľudí.

Verím, že celkový rozpočet s hodnotami platieb vo výške rádovo 127 miliárd EUR sa využije naplno so zreteľom na posun pri uplatňovaní finančných prostriedkov pre rozpočtový rok.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. – (PT) Uprostred hospodárskej a sociálnej krízy s drastickými následkami pre pracovné miesta a životné podmienky ľudí návrh rozpočtu Spoločenstva na rok 2010, o ktorom dnes rokujeme, značne zaostáva za tým, čo potrebujeme, a opäť dokazuje, čo v skutočnosti znamená pojem „Európska solidarita“. Namiesto toho, aby tento rozpočet reagoval na sociálnu krízu, jeho značná časť je vyčlenená na zvýšenie vojenských výdavkov a na podporu hospodárskych a finančných skupín v súvislosti so stupňovaním militaristických a neoliberálnych tendencií Európskej únie.

Hoci návrh Parlamentu je v porovnaní s návrhom rozpočtu Rady a Európskej komisie vyšší, ešte vždy zaostáva za sumou vyčlenenou na rok 2010 vo viacročnom finančnom rámci na roky 2007 – 2013 o približne 6 miliárd EUR, pričom konečná suma, o ktorej sa má rozhodnúť v decembri, ešte stále nie je známa. Oceňujeme však schválenie nášho návrhu na vytvorenie nového rozpočtového riadku pre činnosti v textilnom a obuvníckom priemysle so zreteľom na vytvorenie programu Spoločenstva pre tento priemysel. Tento návrh je zameraný na riešenie krízy v tomto priemysle, ktorá vyplýva z exponenciálneho nárastu dovozu z tretích krajín, predovšetkým v regiónoch, ktoré sú od tohto sektoru najviac závislé.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE), písomne.(SV) Čo sa týka rozpočtu EÚ na rok 2010, podporujeme základné princípy, o ktoré sa opiera, a chceli by sme zdôrazniť, že musí ľuďom zabezpečiť účinné využitie finančných prostriedkov. Rámec stanovený z finančného hľadiska by sa mal rešpektovať, a preto vítame skutočnosť, že daný rozpočet tento rámec zaručene nepresiahne. Chceme výrazne znížiť výdavky na poľnohospodárstvo a regionálnu pomoc a tiež znížiť celkový rozpočet. Chceme vložiť viac z našich spoločných zdrojov do výskumu a vývoja, rastu, infraštruktúry a bezpečnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne.(PT) V prvom rade by som chcel vyjadriť ľútosť nad tým, že Rada dodatočne znížila predbežný návrh rozpočtu Komisie a že napriek domnienke, že prioritou rozpočtu na rok 2010 sú občania a riešenie hospodárskej krízy, kapitola 1a – Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť – nezabezpečuje primerané financovanie. Zníženie rozpočtu zo strany Rady má za následok zníženie objemu finančných prostriedkov určených na zavedenie lisabonskej stratégie, čo je v rozpore s riešením súčasnej hospodárskej krízy.

Chcel by som však uvítať schválenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý predložili poslanci Európskeho parlamentu z radov portugalských sociálnych demokratov ako volebný sľub pre portugalských voličov, keďže sa zaoberá vytváraním koncepcie prvého zamestnania v rámci programu Erasmus so zameraním na podporu zamestnávania mladých ľudí a riešenie hospodárskej krízy.

Nakoniec by som chcel povedať, že nesúhlasím so znížením výdavkov zo strany Rady vo výdavkovej kapitole 1b – Súdržnosť pre rast a zamestnanosť – v čase, keď štrukturálne fondy a Kohézny fond zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore rastu a hospodárskej obnovy, ale tiež z toho dôvodu, že prostredníctvom tejto kapitoly sa financuje veľké množstvo významných politík zameraných na boj proti zmene klímy a podporu rastu a zamestnanosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), písomne.(RO) Hlasovala som za vytvorenie nového fondu pre sektor mliečnych výrobkov, ktorý poskytne podporu výrobcom usilujúcim sa prekonať krízu v tomto sektore, hoci o tejto podpore sa malo uvažovať oveľa skôr. Je mi ľúto, že sme nemohli hlasovať o sume vo výške 600 miliónov EUR, ako sa uvádzalo v správe z vlastnej iniciatívy, za ktorú 1. septembra hlasoval Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, a ako by si želala skupina S&D. Ak EÚ nie je schopná poskytnúť poľnohospodárom EÚ väčšiu mieru podpory, ide o zaujatosť európskeho práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písomne. – Navrhovaný rozpočet EÚ na rok 2010, ktorý je namierený proti jednoduchým občanom, odzrkadľuje všetky aspekty svojich reakcionárskych cieľov, čím opäť dokazuje, že EÚ je nadnárodná imperialistická únia v službách kapitálu. Kapitalistická kríza sa využíva na dosiahnutie hlbokej, reakcionárskej, kapitalistickej reštrukturalizácie na úkor pracujúcej triedy a na zvýšenie ziskov monopolných podnikov. Programy sa financujú s cieľom zmeniť pracovné vzťahy, udupať pracovné a sociálne práva, podporiť pružné formy zamestnania a zmeniť podmienky kolektívnych zmlúv.

Posilňujú sa systémy neistého zamestnania a zadržiavanie mladých ľudí ako rukojemníkov prostredníctvom štipendií a celoživotného vzdelávania namiesto toho, aby im boli poskytnuté pracovné miesta. Sústreďovanie pôdy a znemožňovanie farmárom uplatňovať SPP sa upevňuje v prospech potravinárskeho priemyslu a obchodu. Prostriedky a mechanizmy stíhania a potláčania robotníckeho hnutia, ako napríklad Frontex, Europol a Eurojust, sa upevňujú a ich počet rastie, ako je to aj v prípade osobných databáz a mechanizmov na uplatňovanie imperialistickej politiky EÚ, spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a vojenských infraštruktúr.

Hlasovanie stredopravých a stredoľavých strán Európskeho parlamentu za rozpočet EÚ predstavuje otvorený útok na pracujúcu triedu. Hlasovali sme proti rozpočtu EÚ, pretože hrá v prospech veľkých podnikov a obyčajných ľudí vrhá do ešte väčšej biedy.

 
  
  

– Správa: Vladimír Maňka (A7-0037/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (ECR), písomne. – Britskí konzervatívci veria, že rozpočet Európskeho parlamentu dosiahne lepšiu hodnotu a väčšiu zodpovednosť.


Parlament sa však opäť snažil značne zvýšiť rozpočet v porovnaní s návrhom Rady ministrov. Konzervatívci preto hlasovali za zníženie výdavkov v mnohých oblastiach rozpočtu EÚ.

Naďalej podporujeme oblasti, ktorým EÚ pridáva hodnotu, ako napríklad výskum nových technológií, prístup k informáciám pre občanov EÚ, európsky ombudsman a Dvor audítorov. Taktiež sme však hlasovali proti veľkému počtu iných rozpočtových riadkov, ktoré sú neopodstatnené a nehospodárne v čase, keď by sme si všetci mali uťahovať opasky.

Hlasovali sme konkrétne proti financovaniu Výboru regiónov a podporili činnosť zameranú na vyškrtnutie niektorých najrozmarnejších rozpočtových riadkov, napríklad dotácií na tabak, ako aj mnohých iných riadkov súvisiacich s poľnohospodárskymi dotáciami a systémami a plytvaním v oblasti administratívy.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (ECR), písomne. – Skupina ECR verí, že rozpočet Európskeho parlamentu dosiahne lepšiu hodnotu a väčšiu zodpovednosť.


Parlament sa však opäť snažil značne zvýšiť rozpočet v porovnaní s návrhom Rady ministrov. Skupina ECR preto hlasovala za zníženie výdavkov v mnohých oblastiach rozpočtu EÚ.

Naďalej podporujeme oblasti, ktorým EÚ pridáva hodnotu, ako napríklad výskum nových technológií, prístup k informáciám pre občanov EÚ, európsky ombudsman a Dvor audítorov. Taktiež sme však hlasovali proti veľkému počtu iných rozpočtových riadkov, ktoré sú neopodstatnené a nehospodárne v čase, keď by sme si všetci mali uťahovať opasky.

Hlasovali sme konkrétne proti financovaniu Výboru regiónov a podporili činnosť zameranú na zníženie niektorých najrozmarnejších rozpočtových riadkov súvisiacich s poľnohospodárskymi dotáciami a systémami a plytvaním v oblasti administratívy.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) V tejto rozprave o všeobecnom rozpočte Európskej únie sa prikláňam k tomu, aby sme v rámci rokovania o vyčlenení finančných prostriedkov pre jednotlivé sektory európskeho hospodárstva brali do úvahy konkrétne podmienky krízy, ktorú v súčasnosti zažívame.

Chcel by som vás upozorniť na naliehavú potrebu vytvorenia fondu pre mliekarenský priemysel so zreteľom na náročné podmienky, ktorým čelia výrobcovia, a dúfam, že pre tento sektor sa prijmú účinné podporné opatrenia.

Je nevyhnutné, aby sme pre malé a stredné podniky, ktoré sú jednými z hlavných obetí tejto krízy, vyčlenili potrebné finančné prostriedky, t. j. podporu, ktorá im ju umožní prekonať. Zvýšenie súvisiace s rámcovým programom pre konkurencieschopnosť a inovácie umožní podporovať podnikateľského ducha a inovácie, ktoré EÚ nevyhnutne potrebuje na to, aby sa dokázala presadiť na globálnom trhu, ako aj na spoločensko-hospodársky rozvoj na medzinárodnom trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. – Oceňujem, že politika, pri ktorej sa v rámci zostavovania rozpočtu na začiatku každého legislatívneho obdobia vychádza z nuly a ktorú som predložil v mene Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), bola prijatá. Bude to mať za následok, že rozpočet Parlamentu odzrkadlí skutočné potreby a zvýši transparentnosť, rozpočtovú disciplínu a účinnosť. Podporujem tiež rozlíšenie medzi fixnými a variabilnými nákladmi, pričom na odôvodnenie variabilných nákladov sa použije analýza nákladov a výnosov. V oblastiach, ako je napríklad komunikačná politika, má táto analýza nákladov a výnosov veľký význam na zabezpečenie lepších výsledkov a riadenia zdrojov.

Chcel by som zdôrazniť, že tento návrh rozpočtu neberie do úvahy požiadavky vyplývajúce z budúceho vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti, čo si pravdepodobne vyžiada vypracovanie opravného rozpočtu. Chcem podotknúť, že odbornosť v zákonodarstve by mala byť hlavnou prioritou Parlamentu a na tento účel by sa mali vyčleniť potrebné zdroje. Ďalej sa domnievam, že je nevyhnutné prijať dlhodobú politiku v oblasti budov, ktorá by mala brať do úvahy náklady na údržbu budov.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne.(FR) Hlasovala som za prvé čítanie rozpočtu na rok 2010, t. j. platby vo výške 127,5 miliardy EUR, dúfajúc, že pri druhom čítaní budeme schopní dosiahnuť ambicióznejšie výsledky, predovšetkým pokiaľ ide o prostriedky na účely plánu obnovy, ktorý reaguje na problémy, ktoré je nutné riešiť v súvislosti s pracovnými miestami, sociálnou súdržnosťou, zmenou klímy a bojom proti chudobe. Ja som pod tým rozumela predovšetkým obhajobu podpory mikroúverov, čo je prioritou socialistov, zabezpečenie prostriedkov pre sociálne hospodárstvo a zároveň zachovanie programu PROGRESS ako celku. Prostriedky tohto rozpočtu sú nepochybne obmedzené, a to predovšetkým z dôvodu obmedzeného finančného výhľadu, ktorého je súčasťou. V rámci rokovania o novom rozpočtovom výhľade bude nutné prejaviť nemalé úsilie.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) Vítam skutočnosť, že celková hodnota rozpočtu Parlamentu nepresahuje hranicu 20 % výdavkov v rámci kapitoly 5 (administratívne výdavky) viacročného finančného rámca, ktorú si Parlament sám stanovil. V roku krízy je dôležité, aby bol Parlament príkladom v oblasti disciplíny a kontroly nákladov.

Schválený rozpočet nezahŕňa úpravy, ktoré by mohli byť potrebné po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, predovšetkým čo sa týka legislatívy. Z tohto dôvodu je pravdepodobné, že ak Lisabonská zmluva nadobudne platnosť, bude nutné vypracovať opravný rozpočet. Je nutné uvedomiť si, že hlavnou prioritou Parlamentu je jeho legislatívna úloha (podľa názoru Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)) a že Parlament by mal mať k dispozícii dostatočné zdroje na to, aby bol schopný vykonávať činnosť odborne.

Pokiaľ ide o informačnú politiku, oceňujem schválenie financovania určeného politickým stranám a politickým nadáciám na európskej úrovni, ktoré by mali prispieť k zlepšeniu komunikácie s občanmi a ich účasti na politickom živote EÚ. V tejto oblasti je tiež nutné viesť podrobnejšie rokovania v súvislosti s dlhodobými rozpočtovými zásadami.

Hlasovala som za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne.(PT) Vítam skutočnosť, že celková hodnota rozpočtu Parlamentu nepresahuje hranicu 20 % výdavkov v rámci kapitoly 5 (administratívne výdavky) viacročného finančného rámca, ktorú si Parlament sám stanovil. Musím však podotknúť, že nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy a následný nárast povinností Parlamentu znamená, že bude nutné vypracovať opravný rozpočet a bude náročné neprekročiť hranicu 20 % administratívnych výdavkov. Hlavnou prioritou Parlamentu by malo byť odborné zákonodarstvo a ak chceme, aby sa to stalo skutočnosťou, je nutné zabezpečiť príslušné podmienky.

Chcel by som tiež zablahoželať tieňovému spravodajcovi z Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) pánovi Josému Manuelovi Fernandesovi k urobenej práci, pretože vďaka svojej zručnosti urobil z tejto správy dokument, ktorý má pre Parlament nesmierny význam. Z jeho práce by som chcel poukázať na práve schválený návrh zaviesť politiku, pri ktorej sa v rámci zostavovania rozpočtu na začiatku každého legislatívneho obdobia vychádza z nuly, vďaka čomu rozpočet Parlamentu odzrkadlí len skutočné náklady a zvýši transparentnosť, rozpočtovú disciplínu a účinnosť.

 
  
  

– Správa: Claude Moraes (A7-0040/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne.(PT) Od roku 1998 Parlament dôsledne odmietal všetky iniciatívy, ktoré mu boli predložené v rámci konzultácií o podrobnostiach týkajúcich sa Europolu, kým bol rozsah pôsobnosti Europolu na medzivládnej úrovni a nepodliehal demokratickej ani právnej kontrole. Teraz, po schválení rozhodnutia zmeniť Europol na agentúru EÚ financovanú z rozpočtu Spoločenstva a rozšírení dozornej úlohy Parlamentu, už nie je potrebné zachovať tento postup.

Preto som hlasoval za iniciatívu Českej republiky, ktorá reaguje na administratívne opatrenie zamerané na úpravu základných platov a príspevkov zamestnancov Europolu v súlade so zvýšenými nákladmi na živobytie v Holandsku. Chcel by som však zdôrazniť, že akékoľvek rozhodnutie týkajúce sa úpravy platov zamestnancov Europolu musí prijať Rada jednomyseľne.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), písomne.(FR) Hlasovala som za tento návrh rozhodnutia, ktorým sa upravujú základné platy a príspevky zamestnancov Europolu. Táto správa sa teda zameriava na úpravu ich odmeňovania v súlade so zvýšenými nákladmi na živobytie v Holandsku, ako aj so zmenami platov vo verejnej službe v členských štátoch. Táto podpora je ešte dôležitejšia, odkedy sa Europol stal agentúrou Európskej únie, ktorá je financovaná z rozpočtu Spoločenstva.

 
  
  

– Zmena nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za zahrnutie mlieka do článku 186, aby sa umožnilo Komisii rýchlo reagovať na krízové situácie, pretože zavádza nástroj, ktorý je dôležité využiť. Využitie tohto nástroja však nemôže vzdialiť Parlament od tohto procesu najmä teraz, keď sa blíži spolurozhodovací postup. Preto je dôležité, aby Komisia dohliadala na tieto kroky.

Čo sa týka dobrovoľnej úpravy režimu dodatočných poplatkov bežne označovaných ako „pokuty“, ktorá by mala zabezpečiť vnútorné financovanie reštrukturalizácie mliekarenského odvetvia, som presvedčený, že tento nástroj vyvoláva reakcie na vnútroštátnej úrovni. Hoci podľa mňa by bolo vhodnejšie prijať európske riešenie krízy, ktoré by sa týkalo Európy ako celku.

Na záver som presvedčený, že keďže sme v posledných mesiacoch tak tvrdo bojovali, aby Komisia predložila opatrenia, nemôžeme si v tomto veľmi zložitom čase pre európskych výrobcov mlieka a ich rodiny dovoliť odmietnuť žiadny príspevok.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Ashworth (ECR), písomne. – Hlasoval som za tieto zmeny jednotnej spoločnej organizácie trhov, pretože som presvedčený, že balík 280 miliónov EUR je realistický a mliekarenský priemysel ho prijme kladne. Preto som presvedčený, že na to, aby sa doručila táto pomoc, bude potrebné udeliť dočasné právomoci riadiacemu výboru podľa článku 186. Myslím si však, že Komisia by mala mať tieto právomoci maximálne dva roky, aby sa zabezpečilo hladké poskytnutie tohto balíka.

Nemôžem však podporiť systém vnútroštátnych kvót výkupu mlieka, ktorú Komisia tiež navrhla a ktorá zahrňovala plány na vyberanie obrovských poplatkov od výrobcov, ktorí prekročia kvótu. Nemali by sme penalizovať tých, ktorí sú efektívni a predstavujú budúcnosť odvetvia. Tento balík je krátkodobým opatrením na riešenie krátkodobého problému. Toto odvetvie však potrebuje jasnú dlhodobú stratégiu do budúcnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), písomne. (FR) Pokiaľ ide o zahrnutie mlieka do článku 186 a systém výkupných kvót, som rada, že realizácia tohto rozhodnutia sa neodložila na neskoršie… čoho sme sa v určitej chvíli zo strany niektorých mohli obávať, pretože mliečny rok, ktorý začína 1. apríla a končí 31. marca, už značne pokročil. Aj keď som za navrhnuté opatrenia, napriek tomu by som chcela ísť ďalej. V skutočnosti tieto opatrenia zďaleka nie sú primerané, najmä preto, že v súvislosti s výkupnými kvótami je loptička znovu na strane členských štátov a ich vnútroštátneho financovania. Navyše tu hovoríme o strednodobých a dlhodobých opatreniach.

Naliehavo však potrebujeme krátkodobé opatrenia na úrovni Spoločenstva. Je to nevyhnutné. V tejto súvislosti sú očakávania v teréne veľmi vysoké. Napokon v rámci článku 186 bude v budúcnosti potrebné sledovať každoročnú obnovu mechanizmu a umožniť Komisii automaticky obnoviť toto opatrenie každý rok. Parlamentu a Rade to tiež umožní vyvinúť väčší tlak na Komisiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za návrh nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov, pretože vzhľadom na vážnu krízu, ktorú zažíva mliekarenské odvetvie v Európe, sú potrebné naliehavé opatrenia na obnovenie trhovej rovnováhy a na zabezpečenie primeraného príjmu poľnohospodárov, ako sa uvádza v cieľoch SPP, ktoré opätovne zdôraznila Lisabonská zmluva.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. – (PT) Tieto návrhy sú priznaním zlyhania politiky Komisie v oblasti mliekarenského odvetvia. Existuje niekoľko dôvodov, prečo sme hlasovali proti: 1) suma, ktorú navrhla Komisia na stabilizáciu trhu s mliekom, je jasne nepostačujúca a bude sprístupnená až v roku 2010. Preto nebude možné riešiť jasne naliehavú situáciu v požadovanom rozsahu najmä v prípade malých a stredných výrobcov; 2) zahrnutie mlieka a mliečnych výrobkov do článku 186, ktoré sa uvádza v tomto návrhu, zaručuje Komisii právomoc udelenú Parlamentom a Radou bez spresnenia krokov, ktoré sa vypracujú; 3) navrhnuté opatrenia nemenia ciele poslednej reformy spoločnej organizácie trhov úplne liberalizovať a zrušiť regulačné nástroje trhu, kvóty a výrobné práva – usmernenia, ktoré sú podstatou súčasnej krízy; 4) schválené prostriedky sú predovšetkým určené na reštrukturalizáciu odvetvia, čo pre Komisiu znamená tisíce výrobcov, ktorí ukončia svoju činnosť so všetkými súvisiacimi sociálnymi a environmentálnymi dôsledkami; 5) návrh zhorší existujúce nerovnováhy v rozdeľovaní fondov medzi výrobcov a krajiny, čo mnohým výrobcom iba zhorší situáciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Hlasovala som za nové protikrízové opatrenia týkajúce sa ceny mlieka, aby som podporila výrobcov, ktorí majú v súčasnosti problémy vo veľmi zložitom prostredí pre svoju profesiu. Tieto opatrenia prichádzali pomaly, aj keď výrobcovia mlieka hovorili o svojich problémoch od jari minulého roku. Rozpočet 280 miliónov EUR, ktorý navrhli členské štáty, je neprimeraný. Musíme ukázať, že máme vyššie ambície, a podporiť balík pomoci vo výške 600 miliónov EUR, aby sme umožnili našim výrobcom dostať sa z krízy. Mimoriadne ma znepokojuje budúcnosť tohto odvetvia, pretože sa nerobí nič pre to, aby sa výrobcovia oslobodili zo zovretia trhových mechanizmov, hoci Európsky dvor audítorov oznámil potrebu nástrojov na riadenie trhu s mliekom, keďže hrozí riziko ohrozenia výroby mlieka v mnohých zraniteľných oblastiach a zlyhania úsilia Európy získať postavenie na svetovom trhu prostredníctvom výrobkov s vysokou pridanou hodnotou.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. – Poľnohospodári v oblasti mliekarenského odvetvia sú práve teraz pod veľkým tlakom. V Írsku, kde je mliekarenský priemysel strategicky dôležitý, bude v roku 2009 skoro každý poľnohospodár v oblasti mliekarenského odvetvia v strate. Pre jedno z kľúčových odvetví Európy to nie je udržateľná situácia. Hlasoval som za dnešný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, aby som v čase krízy prejavil solidaritu s poľnohospodárskou komunitou. Ľutujem len, že namiesto 300 miliónov EUR nehlasujeme o poskytnutí 600 miliónov EUR, ako to pôvodne navrhoval tento Parlament. Hlasovanie o tejto otázke však zablokovali na úrovni výboru stredopravé parlamentné strany. Tristo miliónov EUR je lepších ako nič, ale v budúcnosti sú potrebné oveľa ráznejšie kroky na podporu tohto odvetvia.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), písomne. – Zdržala som sa záverečného hlasovania o nariadení o jednotnej spoločnej organizácii trhov (článok 142), pretože opatrenia navrhnuté Komisiou podľa mňa nemajú dostatočný dosah.

Kríza v mliekarenskom odvetví je problém, ktorý potrebuje neodkladné opatrenia, a preto som hlasovala za naliehavý postup podľa článku 142 v prípade úprav nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov. Súčasný návrh Komisie je však príliš slabý a vo veľmi krátkej dobe by som rada videla primerané a podporné opatrenia, ktoré budú účinné v boji s krízou v mliekarenskom odvetví. Hlasovanie za tento návrh by znemožnilo prijatie akýchkoľvek účinnejších opatrení v budúcnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), písomne. (DE) Kríza v mliekarenskom priemysle doviedla mnohých poľnohospodárov na pokraj krachu. Po mesiacoch čakania na lepšie ceny mlieka nakoniec Európska komisia prijala núdzové opatrenia na záchranu výrobcov mlieka a mliečnych výrobkov.

Pomoc pre súkromné zásoby syra sa zvýši na 15 miliónov EUR, z čoho budú mať prospech hlavne Taliani.

Intervenčné obdobie na sušené mlieko a maslo sa predĺži a zvýšia sa vývozné náhrady. Tieto opatrenia by mali zo strednodobého hľadiska stabilizovať ceny mlieka.

Fond pre mlieko v hodnote zhruba 280 miliónov EUR sa rozdelí členským štátom, aby sa mohli financovať opatrenia vnútroštátnej pomoci. Je to však len o málo viac ako kvapka v mori.

Komisia ponúka členským štátom dobrovoľný systém spätného odkúpenia kvót s cieľom motivovať výrobcov mlieka, aby sa čiastočne alebo úplne vzdali výroby mlieka. Od produktívnych prevádzok, ktoré dodávajú príliš veľa, sa bude žiadať, aby siahli hlbšie do svojich vreciek. Tieto opatrenia zahŕňajú vysoké vnútroštátne náklady, pretože v čase všeobecnej hospodárskej krízy nezostali žiadne rezervy v rozpočtoch členských štátov. Nevkladám do toho veľké nádeje.

Najkonkrétnejším opatrením v krízovom balíku je zahrnutie mlieka do článku 186 nariadenia (ES) č. 1234/2007, aby mohla Komisia prijať rýchle opatrenia na boj s krízou. Zdá sa mi však otázne toto opatrenie časovo obmedzovať. S touto výhradou som hlasovala za pozíciu Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. (ES) Hlasoval som proti uzneseniu o mliekarenskom odvetví, keďže si myslím, že návrh Komisie prideliť odvetviu 280 miliónov EUR prichádza príliš neskoro na to, aby sa realizoval tento rok. V každom prípade toto opatrenie nebude dostatočné. Preto som podporoval návrh prideliť odvetviu 600 miliónov EUR. Na druhej strane zaradenie mlieka a mliečnych derivátov do článku 186 zaručuje isté právomoci výboru zriadenému Európskym parlamentom a Rade, hoci sa neposkytli žiadne konkrétne náznaky o tom, aké praktické kroky sa uskutočnia. Napriek tomu prijaté opatrenia nemenia cieľ poslednej reformy SPP, a to konkrétne úplnú liberalizáciu trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, ktorú naša skupina odmieta. Tieto opatrenia uprednostňujú agropotravinársky priemysel a veľké distribučné reťazce na úkor menších a stredných výrobcov a prispievajú ku koncentrácii výroby a k rastu zisku tohto priemyslu, ktorý v posledných rokoch rástol vďaka poklesu cien platených výrobcom mlieka a nárastu konečnej kúpnej ceny.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), písomne. (FR) Podporila som vytvorenie fondu pre mlieko, aby som pomohla odvetviu v kríze a konkrétne tým poľnohospodárom, ktorí čelia najnaliehavejším problémom. Predovšetkým som hlasovala za pozmeňujúci a doplňujúci návrh požadujúci o 20 miliónov EUR viac, ako bola suma oznámená Komisiou, aby sa celková suma zvýšila na 300 miliónov EUR. Je to pozmeňujúci a doplňujúci návrh k nariadeniu o jednotnej spoločnej organizácii poľnohospodárskych trhov umožňujúci predovšetkým Európskej komisii prijímať z vlastnej iniciatívy núdzové opatrenia v prípade vážneho narušenia trhu s mliekom, akého sme teraz svedkami už niekoľko mesiacov. Tento rozpočet jasne nepostačuje na to, aby sa všetci výrobcovia dostali zo zložitej situácie, v ktorej sa nachádzajú. Vzhľadom na súčasné rozpočtové rezervy by však bolo, žiaľ, nezodpovedné žiadať viac. Okrem toho, ak by sme žiadali viac, riskovali by sme, že nedostaneme vôbec nič. Chcela by som zdôrazniť, že zatiaľ sa položili len základy. Debata pokračuje v súvislosti s regulačnou štruktúrou, ktorú bude treba zaviesť po roku 2013, a v tejto záležitosti bude Európsky parlament pokračovať vo svojom úsilí o dosiahnutie účinného a zodpovedného rámca pre poľnohospodárske trhy. Okrem toho Lisabonská zmluva nám v tejto súvislosti poskytne nové zbrane.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Počas plenárneho zasadnutia Parlamentu v Štrasburgu sa prijali správy obsahujúce tri konkrétne opatrenia (280 miliónov EUR priamej pomoci výrobcom, dočasné pravidlo na výpočet spätného odkúpenia kvót a zahrnutie mlieka do spoločnej organizácie trhov podľa článku 186 (núdzové opatrenia)). Verím, že tieto opatrenia sú dôležité, ale sú to nedostatočné jednorazové opatrenia na riešenie problému, ktorý už nabral veľmi vážne štrukturálne rozmery. Odvetvie potrebuje užitočné a účinné riadiace mechanizmy, aby mohlo v prípade potreby zasahovať do trhu, čo je v protiklade s prístupom odporúčaným Európskou komisiou, ktorý podporuje liberalizáciu a dereguláciu.

Táto kríza v mliekarenskom odvetví jasne ukázala, že spoločná organizácia trhov v prípade mlieka stále vyžaduje nástroje, predovšetkým mechanizmus kvót, na riešenie nerovnováhy na trhu.

Balík, ktorý ešte musí schváliť Rada Ecofin dňa 19. novembra, predstavuje 280 miliónov EUR a bude sa poskytovať členským štátom vo forme finančných prostriedkov na základe výrobných a ročných kvót. Podľa výpočtov dostane Portugalsko finančné prostriedky vo výške 6 až 7 miliónov EUR na riešenie prepadu výrobných cien, ktorý je v porovnaní s cenami v rokoch 2007 – 2008 viac ako 50 %…

(Vysvetlenie hlasovania skrátené v súlade s článkom 170 rokovacieho poriadku)

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písomne. (EL) Opatrenia Komisie a vlád proti kríze v odvetví chovu dobytka idú ruka v ruke so všeobecnejšou a protiľudovou SPP, a čo je dôležitejšie, s rozhodnutím EÚ o plnej liberalizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami. Najdôležitejšie je, že navrhované kapitoly sa používajú na urýchlenie reštrukturalizácie, aby sa zvýšili zisky potravinárskeho priemyslu, a tým sa posilnili obchodné skupiny v mliekarenskom odvetví na úkor chovateľov dobytka. Opatrenia neriešia naliehavé problémy, proti ktorým protestujú majitelia malých a stredných poľnohospodárskych podnikov v mliekarenskom odvetví, a to konkrétne vysoké výrobné náklady a smiešne výrobné ceny.

Ešte presnejšie, tieto opatrenia neriešia naliehavé problémy všetkých chovateľov dobytka v oblasti chovu hovädzieho dobytka, výroby mäsa a chovu oviec a kôz. Priemyselníci a obchodníci zdvojnásobujú svoje zisky na základe smiešnych výrobných cien, ako aj exponenciálnych cien, ktoré platia robotníci za tieto základné potraviny. Hlasovali sme proti návrhu, pretože jeho cieľom je ďalej sústreďovať výrobu v tomto odvetví. Riešením pre majiteľov chudobných a malých a stredných poľnohospodárskych podnikov je bojovať proti politike EÚ podporujúcej monopoly a za iný druh rozvoja, ktorý oslobodzuje chovateľov dobytka od vykorisťovania, zaručuje im príjem a budúcnosť a vo všeobecnosti slúži výživovým potrebám a blahobytu ľudí.

 
  
  

– Návrh uznesenia B7-0097/2009

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, je skutočný problém, že vnútorné hranice Európskej únie sa zrušili v tom istom čase, a dokonca ešte pred tým, ako sa posilnili kontroly na vonkajších hraniciach a ako začali plne fungovať pôvodne plánované bezpečnostné nástroje, akokoľvek minimálne. Keďže sa riadime princípom reality, nebudeme proti tomuto uzneseniu, v ktorom sa vyjadruje obava v súvislosti s oneskoreniami spôsobenými novými systémami výmeny informácií o záležitostiach týkajúcich sa trestných činov a víz. Všetko je to však v skutočnosti len predstieraný problém. Skutočným problémom je samotný Schengen, jeho pseudo-acquis, ktorý je teraz súčasťou zmlúv, a politika, ktorú presadzuje Brusel v súvislosti s vízami, prisťahovalectvom a pohybom osôb…

Európa je dnes zaplavená zákonnými a nezákonnými prisťahovalcami, trestnými činmi, ktoré sú čoraz násilnejšie a prudko narastajú, pretože štáty sú obraté o právo kontrolovať svoje vlastné hranice. Schengen podporil prudký vzrast cezhraničnej trestnej činnosti a nezákonných tokov ľudí a tovarov, ktoré samotné sú niekedy zákonné a niekedy nie, bez akéhokoľvek skutočného prínosu pre Európanov. Preto dovtedy, kým tieto systémy začnú fungovať, aspoň uplatnime ochrannú doložku a obnovme znovu kontroly.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), písomne. (PL) Plne podporujem uznesenie o situácii týkajúcej sa projektov SIS II a VIS. Doba vývoja systému SIS II sa pretiahla a mnohé technické poruchy už spôsobili oneskorený vstup nových krajín do Schengenského systému. Je potrebné, aby Európsky parlament neustále monitoroval pokrok v zriaďovaní systémov SIS II a VIS.

SIS II je kľúčovým politickým projektom pre celú Úniu. Jeho dlho očakávané uplatňovanie a správne fungovanie je nevyhnutné pre ďalšie rozšírenie schengenského priestoru a pre následný voľný pohyb v rámci EÚ pre ďalších občanov, ktorí na to budú mať oprávnenie (Bulharsko, Rumunsko, Cyprus a Lichtenštajnsko). SIS II je tiež kľúčovým prvkom boja proti trestnej činnosti a nezákonnému prisťahovalectvu. Poľskej pohraničnej stráži sa vďaka tomu, že Poľsko vstúpilo do schengenského priestoru, podarilo v prvej polovici roku 2008 zadržať o 50 % viac nelegálnych cudzincov ako v rovnakom období predchádzajúceho roku (zo správy Ministerstva vnútra a správy z roku 2008).

Viac ako 350 ľudí hľadaných na základe európskeho zatykača bolo zatknutých na poľskom území a asi 600 ľudí hľadaných na základe poľského právneho systému bolo zadržaných v zahraničí. Zvlášť dôležitá je databáza nezvestných detí, ktorá nebola v systéme SIS I a je plánovaná pre systém SIS II. Naša dôveryhodnosť v očiach našich občanov závisí od takýchto veľkých projektov. Zjednotená Európa si nemôže dovoliť ďalšie odklady a nedbanlivosť.

 
  
  

– Návrh uznesenia RC-B7-0118/2009

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. – (PT) Prijatie tohto uznesenia vyvoláva niekoľko pripomienok k jeho cieľom a obsahu. Po prvé, Európska únia by sa mala namiesto tvrdenia, že je zástancom demokracie, čo nie je, a poskytovania praktických odporúčaní iným krajinám v prvom rade starať o stav demokracie v rámci EÚ. Proces ratifikácie Lisabonskej zmluvy je okrem iných možných príkladov nedávnym príkladom toho, ako je takzvaný „európsky projekt“ v rozpore s demokratickou účasťou európskych národov a s ich záujmami, želaniami a snahami, pričom sa na nich robí nátlak, sú vydieraní a ignorujú sa ich rozhodnutia o ceste, ktorou sa chcú v budúcnosti spoločne vybrať. Po druhé, pokiaľ ide o vonkajšie vzťahy, členské štáty EÚ by mali namiesto podpory obnovy pretekov v zbrojení a militarizácie medzinárodných vzťahov prispievať k demokracii podporou skutočnej politiky mieru a medzinárodnej spolupráce založenej na rešpektovaní suverenity každej krajiny a zásade nezasahovania, ako aj na rešpektovaní medzinárodného práva a Charty Organizácie Spojených národov. Žiaľ, máme ďaleko k takejto podpore. EÚ s narastajúcim jasným deficitom demokracie nemôže byť príkladom a určite nemôže pomáhať upevňovať demokraciu vo svete, a preto hlasujeme proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, toto uznesenie ukazuje, ako zvyčajne, takzvané dobré úmysly tohto Parlamentu, pokiaľ ide o ľudské práva. Úlohou Európskej únie je zdanlivo informovať celé ľudstvo o svojej predstave o demokracii, financovať demokratický rozvoj vo všetkých krajinách a podobne. Ako potom môže byť dôveryhodná Únia, ktorá takto polovičato, ak vôbec, uplatňuje ochranné doložky, ktoré napriek tomu v tejto súvislosti existujú vo všetkých zahraničných obchodných dohodách, keď naďalej s hocičím obchoduje a financuje hocičo?

Ako môže byť dôveryhodná podľa toho, ako koná aj v Európe, vnucujúc národom európsku ústavu, znovu pokrstenú Lisabonskú zmluvu, keď niektoré z nich jasne vyhlásili, že ju nechcú? A ako môžete byť vy, dámy a páni z ľavého krídla tohto Parlamentu, dôveryhodní po včerajšej hroznej fraške týkajúcej sa Talianska, keď ste sa prejavili nevídaným sektárskym a straníckym duchom?

 
  
  

– Správa: Elmar Brok (A7-0041/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu pána Broka o inštitucionálnych aspektoch zriadenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (EEAS), ktorá bude nesmierne dôležitá, ak sa majú vonkajšie vzťahy Únie stať dôslednejšími a efektívnejšími. Je dôležité zabezpečiť, aby zriadenie EEAS v dôsledku inovácií zavedených Lisabonskou zmluvou umožnilo zachovať a ďalej rozvíjať model Spoločenstva v oblasti vonkajších vzťahov Únie a zachovávať medziinštitucionálnu rovnováhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Zriadenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť je prirodzeným dôsledkom procesu, ktorým Európska únia získava stále viac vonkajších právomocí. Mohla by sa stať dôležitým nástrojom na koordináciu a na to, aby EÚ presadila svoju pozíciu v zahraničí, ak je schopná odolávať tlakom riaditeľstiev a založiť svoje aktivity viac na spolupráci s diplomatickými zastúpeniami členských štátov ako na súťažení s nimi.

Je mi ľúto, že vo Výbore pre zahraničné veci nebolo možné získať podporu pre pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý som predniesol a v ktorom som žiadal, aby sa pri zriaďovaní budúcich vnútorných jazykových podmienok EEAS brali do úvahy európske svetové jazyky.

Je to o to jasnejšie, že prioritou EEAS by malo byť vytvoriť väzby, kontakty a spojenie so zvyškom sveta, a preto by EEAS mala prijať najvhodnejšie jazyky za svoje zvolené pracovné nástroje, aby priamo nadviazala kontakty. Je preto nepochopiteľné, že Parlament pri posudzovaní tejto otázky neberie do úvahy vonkajšie aspekty viacjazyčnosti a strategickej povahy týchto jazykov, čo priznáva nielen samotný Parlament, ale aj Európska komisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Podporila som stanovisko Európskeho parlamentu o štruktúre budúcej diplomatickej služby EÚ. Dúfam, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť (EEAS) bude v zásade predstavovať prístup založený na Spoločenstve a umožní EÚ efektívne a demokraticky využiť svoj diplomatický vplyv. Čo sa týka administratívnych a rozpočtových záležitostí, EEAS musí patriť pod Komisiu a musí byť oficiálne súčasťou Komisie. Dúfam tiež, že nový komisár pre rozvoj bude schopný zostať plne nezávislý a zaručiť svoje právomoci v súvislosti s touto službou a nebude sústreďovať právomoci v sektoroch týkajúcich sa vonkajšej činnosti Európskej únie vrátane obchodnej politiky EÚ a rozširovania EÚ. Je dôležité, aby názor Parlamentu počuli v Rade, ktorá by mala na svojom zasadnutí 29. – 30. októbra 2009 stanoviť usmernenia pre tento nový orgán.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. (ES) Hlasoval som proti správe pána Broka o Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (EEAS), keďže to považujem za najjasnejší príklad militarizácie Európskej únie. Služba, ktorá bude spustená po prijatí Lisabonskej zmluvy, zahŕňa všetky aspekty bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ. EEAS a vysoký predstaviteľ (a podpredseda Európskej komisie) prevezmú podľa tejto správy úlohu vonkajších zástupcov s podporou siete 5 000 štátnych zamestnancov bez toho, aby podliehali akejkoľvek parlamentnej kontrole. Vysoký predstaviteľ bude mať na starosti civilné a vojenské riadenie kríz a bude zodpovedný za ľudské práva, ale nebude sa zodpovedať členským štátom. Navyše EEAS bude založená na základe rozhodnutia Rady a so súhlasom Komisie. S Parlamentom sa bude len konzultovať, čo odráža protidemokratickú povahu systému. Myslím si, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť sa nenesie v duchu európskeho projektu, ktorý by naša skupina chcela obhajovať, konkrétne Európu vytvorenú pre občanov a občanmi, a nie Európu, ktorá sa v súčasnosti buduje na princípe hospodárskeho modelu založeného na vyhýbaní sa akémukoľvek zásahu do hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písomne. (EL) Európska služba pre vonkajšiu činnosť (EEAS) zriadená podľa reakcionárskej Lisabonskej zmluvy je mechanizmom na podporu zvýšenej imperialistickej agresie a protiľudovej stratégie EÚ. Náhlenie sa politických predstaviteľov kapitálu v Európskom parlamente – konzervatívcov, sociálnych demokratov, liberálov a rovnako aj zelených – za tým, aby sa hlasovalo za EEAS, je dôkazom ich oddanosti hospodárskym politikám a vojenským riešeniam eurounifikovaného kapitálu:

• nezávislé zastúpenie EÚ vo všetkých medzinárodných organizáciách, nezávisle od svojich členských štátov, ako to stanovuje Lisabonská zmluva;

• zriadenie EEAS, samostatnej služby EÚ s civilnými a vojenskými právomocami založenej na smerovaní k spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike (SZBP) a k európskej bezpečnostnej a obrannej politike (EBOP) a riadenej civilnými a vojenskými štátnymi zamestnancami EÚ pod vedením vysokého predstaviteľa;

• využitie EEAS ako nástroja na podporu imperialistickej politiky EÚ so svojimi vlastnými veľvyslanectvami a diplomatickou činnosťou nezávislou od členských štátov. Cesta pre tento vývoj sa pripravila v Maastrichtskej zmluve, ktorá založila SZBP a EBOP a naznačila vystupňovanie vojenskej agresie a militarizácie EÚ.

Komunistická strana Grécka hlasovala proti tejto správe, ktorá odhaľuje všetky hľadiská Lisabonskej zmluvy a nebezpečenstvá, ktoré jej uplatňovanie skrýva pre ľudí bojujúcich proti EÚ, nadnárodnej únii kapitálu a jej protiľudovej politike.

 
  
  

– Návrh uznesenia RC-B7-0095/2009

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), písomne. (FR) Nezúčastnila som sa tohto hlasovania, pretože odmietam myšlienku opätovného posilnenia našich hospodárskych vzťahov s USA. Partnerstvo medzi EÚ a USA nie je najdôležitejšie pre Európu a nie je tým, čo potrebuje kolo rokovaní v Dauhe. Ak si chce EÚ udržať čo najväčšiu nezávislosť, musí rozšíriť svoj výber partnerov. Na to, aby tak urobila, musí zvýšiť počet dohôd s rozvojovými krajinami. Namiesto amerikanizácie európskych noriem musíme uprednostniť zavedenie multipolárneho modelu rozvoja, v ktorom si Európa nakoniec nájde svoje pravé miesto a úplný zmysel.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Vzťahy medzi EÚ a USA nepochybne predstavujú najdôležitejšie strategické partnerstvo EÚ. Máme spoločnú zodpovednosť podporovať spoločné hodnoty, ako sú dodržiavanie ľudských práv, demokracia, stabilita a mier, ale aj nájsť lepšie riešenia na rôzne celosvetové nebezpečenstvá a problémy, akými sú hospodárska a finančná kríza, zmena klímy, šírenie jadrových zbraní, boj proti medzinárodnej trestnej činnosti a terorizmu a okrem iných záležitostí odstránenie chudoby.

Pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti súdnictva, policajného dozoru a vnútornej a vonkajšej bezpečnosti, chcel by som zdôrazniť, že pre budúce úspešné rokovania je dôležité, aby bezpečnostné opatrenia neporušovali občianske slobody a základné práva, nehovoriac o potrebe rešpektovať súkromie a ochranu údajov.

Rád by som zopakoval, že európske osobné údaje by sa mali preniesť do tretích krajín len vtedy, keď sú splnené dve základné zásady: nevyhnutnosť a primeranosť. Mal by sa brať do úvahy aj úplný súlad s európskymi a vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane údajov a poskytnúť primerané procesné záruky.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za spoločný návrh uznesenia o nadchádzajúcom samite EÚ – USA a zasadnutí Transatlantickej hospodárskej rady, pretože zdôrazňuje potrebu posilniť transatlantické vzťahy v čase, keď si hlavné medzinárodné problémy vyžadujú koordinované globálne riešenie. Rada by som zdôraznila úlohu Transatlantickej hospodárskej rady v oblasti podpory a zabezpečenia koordinovaného riešenia globálnej finančnej krízy a význam transatlantických vzťahov pri dosiahnutí medzinárodnej dohody na konferencii strán rámcového dohovoru o zmene klímy (COP 15) v Kodani, ktorá zahŕňa primeraný finančný balík na pomoc rozvojovým krajinám v boji proti zmene klímy z hľadiska opatrení na zmierňovanie dôsledkov, ako aj opatrení na prispôsobovanie sa.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na strategický význam USA pre EÚ a naopak by sa na budúcom samite malo posilniť transatlantické partnerstvo, aby sa skonsolidovala schopnosť konať s cieľom riešiť problémy, ktorým v súčasnosti čelíme, od súčasnej vážnej sociálno-hospodárskej krízy až po otázky, ako sú odzbrojenie, boj proti terorizmu, zmena klímy, dodržiavanie ľudských práv atď.

Koordinované kroky medzi USA a EÚ sú tiež veľmi dôležité na dosiahnutie vyspelejšieho stavu hospodárskych a obchodných vzťahov medzi obidvoma stranami, ktoré by mali de facto viesť k vzniku transatlantického trhu do roku 2015 so zníženou byrokraciou a v dôsledku toho stabilnejším a atraktívnejším prostredím pre podnikanie na obidvoch trhoch, čo im ponúka nižšie prevádzkové náklady.

Navyše ak USA a EÚ neprijmú rovnocenné opatrenia, najmä čo sa týka finančnej regulácie, EÚ sa ocitne v konkurenčnej nevýhode, ktorá bude mimoriadne škodlivá pre európske hospodárstvo.

Preto znovu zdôrazňujem potrebu chrániť záujmy EÚ prostredníctvom súdržnej a koordinovanej politiky medzi EÚ a USA v rôznych oblastiach spoločného záujmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. (ES) Hlasoval som proti uzneseniu o nadchádzajúcom transatlantickom samite Spojených štátov a Únie, pretože napriek veľkým nádejam, ktoré vyvolal príchod prezidenta Obamu do Bieleho domu a jeho historické zvolenie v krajine, v ktorej etnické menšiny ešte stále čelia diskriminácii, doteraz urobil len symbolické gestá. Súčasný prezident USA sa stotožňuje s tým istým hospodárskym modelom nezasahovania do hospodárskych záležitostí ako predchádzajúca administratíva, pokračuje v tej istej vojenskej politike ako jeho predchodca (poslal ďalšie vojenské jednotky do Afganistanu a zakladá nové vojenské základne v Kolumbii), musí ešte zavrieť tábor v Guantáname alebo zrušiť embargo na Kubu. Nevyvinul tlak na Izrael ani Maroko, aby dodržiavali medzinárodné právne predpisy. Spojené štáty do dnešného dňa uplatňujú trest smrti v 38 federálnych štátoch. Ešte neratifikovali Ottawskú zmluvu o kontrole obchodu so zbraňami alebo Kjótsky protokol. Z týchto dôvodov som hlasoval proti tomuto uzneseniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), písomne. (FR) Hlasovala som za toto uznesenie, pretože pripisujem veľký význam samitu EÚ – USA, ktorý sa bude konať začiatkom novembra 2009. Počas nedávneho stretnutia skupiny G20 sa veľa sľúbilo a bude ťažké tieto sľuby dodržať, ak krajiny budú konať podľa vlastných právomocí. V tejto súvislosti by mali EÚ a USA prevziať vedúcu úlohu pri plnení záväzkov skupiny G20. V dôsledku toho potrebujeme efektívnejšiu koordináciu medzi opatreniami prijatými USA a EÚ. Preto podporujem tieto spoločné rokovania medzi Európanmi a Američanmi a konkrétnejšie diskusie na úrovni Transatlantickej hospodárskej rady.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia