Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2732(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0102/2009

Rozpravy :

PV 22/10/2009 - 12.1
CRE 22/10/2009 - 12.1

Hlasování :

PV 22/10/2009 - 13.1

Přijaté texty :

P7_TA(2009)0059

Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 22. října 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

12.1. Guinea
Videozáznamy vystoupení
Zápis
MPphoto
 

  Předsedající. – Dalším bodem je rozprava o šesti návrzích usnesení o Guineji.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, autorka.(FR) Pane předsedající, domnívám se, že míra důležitosti tohoto tématu dalece převyšuje počet osob, který dnes odpoledne přispěchal do této sněmovny, nad čímž za svoji skupinu a za ostatní opět vyjadřuji politování.

Pane předsedající, Guinea – Conakry potřebuje podporu mezinárodního společenství. Po smrti prezidenta Contého se moci chopila vojenská junta. Přestože byla kritizována mezinárodním společenstvím, dostalo se jí podpory na domácí půdě, protože slíbila rychlý přechod k civilnímu režimu se svobodnými volbami. Vůdce junty kapitán Dadis Camara, se zavázal nekandidovat v prezidentských volbách, ale po katastrofální správě země – bez rozpočtu, bez zadávání veřejných zakázek formou veřejné soutěže a bez základních služeb pro obyvatelstvo – mu moc zachutnala a lpí na ní tak silně, že nyní ve volbách kandiduje. Jeho volební kampaň se opírá o veškeré organizační, mediální a hospodářské zdroje země. Vzhledem k nedodržení závazků, které junta dříve učinila, zorganizovala opozice demonstraci, která byla prezidentskou gardou surově potlačena. Následkem bylo 150 mrtvých a více než 1 000 zraněných a mnoho žen bylo znásilněno a bylo jim rozpáráno břicho.

Reakce Evropského parlamentu a doufám, že i Evropské unie, bude jednoznačná. Vyzýváme k pozastavení dohody s Evropskou unií o rybolovu. Vyzýváme Africkou unii, aby na vojenskou juntu uvalila sankce a zorganizovala dialog ve výboru pro usmíření. Vyzýváme k ustavení přechodné vlády, která by připravila prezidentské a parlamentní volby, přičemž by junta byla mezinárodním společenstvím definitivně postavena mimo zákon.

Doufám, že tyto reakce, které jsou přiměřené nastalé tragédii, budou sloužit jako precedens a že v jiných případech zjevného porušování lidských práv bude mít Evropská unie odvahu jednat stejně pohotově.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, autorka. – Pane předsedající, když se zabýváme situací Guineje a zjišťujeme, jaké krutosti se zde v posledních měsících udály, pak první logickou otázkou, již si musíme si klást, je, proč byla tato situace tak málo medializována. Objevilo se tu a tam jen pár řádek, jako kdyby zde nedošlo k zabití stovek osob, děsivým případům mučení a hrůzným znásilněním s cílem likvidace lidské důstojnosti.

Je pravdou, že různé mezinárodní organizace odsoudily vojenskou juntu, která se moci ujala po státním převratu, ale jsem přesvědčena, že pro zvýšení povědomí mezi občany, včetně evropských občanů, se mělo udělat více. Proto jsem potěšena, že alespoň Evropský parlament, jenž jedná jménem občanů, kteří nás sem vyslali, odpovídajícím způsobem reaguje a usnesení, o kterém budeme dnes hlasovat, je toho náležitým vyjádřením.

Domnívám se však, že kromě kritiky a odsouzení stávajícího režimu je nanejvýš důležité také vyloučení jakékoli možnosti zneužití evropských finančních prostředků určených pro pomoc guinejskému obyvatelstvu.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, autor.(RO) Datum 28. září je pro obyvatelstvo Guineje důležité, protože je to den, kdy se konalo referendum o nezávislosti. Počínaje letošním rokem bude však 28. září dnem připomínajícím masakr ve městě  Conakry, který spáchala na svých odpůrcích vláda, jež se funkce ujala násilím.

Další setrvání této vojenské junty u moci není přijatelným řešením. Po celou tuto dobu totiž kapitán Dadis Camara, který převzal moc, sliboval, že se nezúčastní volebního boje a nebude kandidovat. Tato lhůta nyní vypršela a brzy vyprší také ultimátum dané Africkou unií.

Je zjevné, že pokud je nyní u moci armáda, tak lže a nesmíme věřit jejím slovům. Proto je potřebná demokratická vláda vzešlá z voleb a mezinárodní společenství musí vyvíjet tlak vedoucí k tomuto cíli.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, autorka.(FR) Pane předsedající, dámy a pánové, v rozpravě jsem hovořila již před dvěma týdny během bruselského krátkého zasedání. Nebudu se tedy ke svému projevu vracet.

Moji kolegové poslanci se již dotkli velkého počtu otázek. Já osobně bych ráda vyjádřila, jak jsem potěšena, že všechny politické skupiny v Parlamentu mohou dnes společně reagovat na výzvu vyslanou guinejskou občanskou společností tím, že odsoudí potlačení poklidné demonstrace konané u příležitosti výročí nezávislosti Guineje vojenskou juntou, která je u moci od prosince.

Tato guinejská občanská společnost nás žádá o pomoc a bylo by vskutku zcela nepřijatelné, aby Evropská unie poskytovala v rámci dohody o rybolovu finanční prostředky, které, jak nyní bezpečně víme, putují přímo do kapes vládnoucí vojenské junty a nebudou použity na pomoc guinejským rybářům, jak tyto texty zamýšlejí.

Guinejský režim je v současné době nejvíce zkorumpovaným režimem na světě. To neříkám já, ale orgány zodpovědné za sledování situace.

Proto upřímně doufám, že společně budeme moci hlasovat pro společné usnesení v celém jeho rozsahu, včetně odstavce požadujícího pozastavení dohody o rybolovu, a doufám, že nás v této věci Rada a Komise podpoří.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan, zpravodaj.(PL) Pane předsedající, když se na konci minulého roku kapitán Camara stal vedoucím představitelem vojenské junty, která převzala moc po smrti prezidenta Contého, mezinárodní společenství bohužel naivně věřilo, že kapitán Camara uspořádá svobodné a demokratické prezidentské volby, kterých se nebude účastnit. Nyní víme, že když se 28. září shromáždilo na národním stadionu více než 50 000 stoupenců opozice, aby protestovali proti změně plánů kapitána Camary a nedodržení jeho slibů, poslal proti nim vojenské jednotky. Více než 150 osob zemřelo, více než 1 200 bylo zraněno a došlo k velkému počtu znásilnění.

Jsem potěšen, že Javier Solana, vysoký představitel Evropské unie pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, tak pohotově promluvil. Rád bych poděkoval francouzské vládě za pozastavení vojenské spolupráce s Guinejí. Od masakru však uplynuly tři týdny a tato opatření nepřinesla žádné viditelné výsledky. Proto se domnívám, že Evropská unie by se měla společně s OSN a Africkou unií zaměřit na vyvíjení tlaku na Guineu a zavést co nejpřísnější sankce. Jen tak budeme moci mluvit o tom, že kapitán Camara předá svou moc.

 
  
MPphoto
 

  Isabella Lövin, autorka.(SV) Pane předsedající, vítám rozhodnutí oznámené komisařem pro rybolov Joem Borgem před několika dny, že Komise stahuje svůj návrh na dohodu o rybolovu s Guineou. Výbor pro rybolov již proti takové dohodě hlasoval. My jsme tak učinili dva dny po masakru ve městě Conakry, při němž bylo vládními jednotkami v čele s Moussou Camarou zastřeleno více než 150 osob.

Doufám, že toto je první krok k tomu, aby Evropská unie přehodnotila svoji obchodní politiku vůči rozvojovým zemím. Jako jeden z nejdůležitějších a největších světových hráčů v oblasti obchodu a také rozvoje máme obrovskou zodpovědnost. Musí panovat jednotný přístup, pokud jde o náš vztah k tomuto typu režimu a náš obchod s ním. V průběhu let jsme se snažili dohodu o rybolovu zdokonalit požadavkem, aby část peněz z dohody byla vyčleněna na podporu místního rybolovu. Vlastní vyhodnocení Komise však ukázalo, že peníze ve skutečnosti nejsou využívány k účelům uvedeným v dohodě, ale místo toho jdou přímo na podporu tohoto typu režimu. Evropská unie nesmí nadále tuto podporu poskytovat.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek, jménem skupiny PPE.(PL) Pane předsedající, o Guineji jsme již jednali před dvěma týdny. Situace v této zemi si však zasluhuje naši stálou pozornost a reakci. Toto pondělí vyslechl Výbor pro rozvoj zprávu očitého svědka událostí z 28. září pana Dialla, bývalého předsedy vlády a vůdce opoziční strany Unie demokratických sil Guineje (UFDG).

Zdá se mi, že vyzývání junty k dodržování svobody slova, svobody shromažďování a lidských práv obecně nebude dostatečné. Kdyby junta tyto zásady, tyto hodnoty dodržovala, nebyla by juntou, nemůžeme proto očekávat, že tyto výzvy vyslyší. Muže činu, kterým kapitán Dadis Camara rozhodně je, je možné zastavit pouze činy, ne slovy. Proto vyzývám Evropskou komisi, aby jednala.

 
  
MPphoto
 

  Patrice Tirolien, jménem skupiny S&D.(FR) Pane předsedající, dámy a pánové, Guineou v současné době zmítají tragické události, které otřásly mezinárodní veřejností a byly výsměchem právním předpisům.

Dne 28. září 2009 vojenská junta vedená kapitánem Dadisem Camarou krvavě potlačila poklidnou demonstraci spojující všechny opoziční strany.

Dohody z Cotonou zakládají vztahy mezi Evropskou unií a jejími partnery ze zemí AKT na dodržování lidských práv a demokratických zásad. Jednostranné rozhodnutí kapitána Dadise Camary odložit volby a odmítnout otevření otázky jeho kandidatury na guinejského prezidenta je vážným porušením přijatého závazku, že do roka uspořádá svobodné a transparentní volby.

Evropská unie proto musí neprodleně přijmout opatření v souladu se zásadami a trvalými hodnotami, o které se její opatření opírají, s cílem zastavit toto násilí, jež představuje tak rozsáhlé porušování lidských práv.

Pane předsedající, dámy a pánové, jsem potěšen, že kompromisní usnesení je plně v souladu s našimi hodnotami a zásadami, ale obzvláště bych zde rád zdůraznil článek 10 tohoto dokumentu, který se týká pozastavení protokolu dohody o rybolovu mezi Evropskou unií a Guinejskou republikou do doby, než bude zahájen demokratický proces.

Slyším názory zabývající se otázkou, zda by takové rozhodnutí nemělo katastrofální sociální a hospodářské následky pro obyvatelstvo, ale vzhledem k násilí z 28. září musíme uznat, že guinejská vláda se sotva zajímá o životní podmínky svých občanů a že nám nezbývá nic jiného, než jednat nesmlouvavě.

Od získání nezávislosti v roce 1958 poznala Guinea pouze diktátorské režimy.

 
  
MPphoto
 

  Carl Haglund, jménem skupiny ALDE.(SV) Pane předsedající, nebudu opakovat všechna ta rozumná a citlivá slova, která již zazněla z úst mých kolegů poslanců. Nejprve bych rád řekl, že jsem velmi potěšen, že je zde dnes tato otázka projednávána. Krátce se zmíním o diskusi k dohodě o rybolovu, kterou jsme ve výboru vedli dne 30. září. Když jsme projednávali tuto otázku, mohli byste si myslet, že se EU právě chystá uzavřít dohodu o obchodu s jakoukoli tradiční západní demokracií. Nikde v diskusi ani v dokumentech nezazněla zmínka, že dohoda, kterou jsme měli před sebou, má být uzavřena s národem, který se nachází v takové situaci, v jaké se dnes nachází, a jež byla již v této sněmovně velmi dobře popsána.

Mnoho lidí bylo možná toho názoru, že rybolov a lidská práva jsou zcela samostatné otázky a že bychom je neměli míchat dohromady. Osobně nemohu pochopit, jak by někdo mohl jako politik smýšlet tímto způsobem. Skutečnost, že hlasování ve výboru skončilo v poměru 11 : 9 ve prospěch neuzavření dohody, je také velmi zneklidňující. Znamená to, že v Parlamentu byla docela silná skupina, která přinejmenším v té době zastávala názor, že uzavřít dohodu o obchodu se zemí, jako je Guinea, v níž vládne takový režim, je naprosto v pořádku. Jsem potěšen, že mohu říci, zaprvé, že nyní je míra shody na našem jednoznačném postupu, pokud jde o Guineu, mnohem vyšší, a zadruhé, že existuje široká podpora pro to, aby Rada nyní tuto dohodu stáhla. To mě nesmírně těší.

Někteří lidé mohou domnívat, že ti, kteří jsou pro stáhnutí dohody, nemyslí na rybáře, již tím budou postiženi. Tak tomu ale v žádném případě není. Samozřejmě, že pro ně musíme nalézt udržitelné řešení, nemůžeme však smést otázku lidských práv se stolu pouze z důvodu, že máme rybářské lodě, o něž se musíme postarat.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, jménem skupiny Verts/ALE.(ES) Pane předsedající, měl jsem tu čest účastnit se zasedání Výboru pro rybolov, během něhož hlasoval, třebaže velmi těsným rozdílem, proti obnovení dohody o rybolovu s Guinejí právě kvůli masakrům, znásilněním a veškerému porušování lidských práv, ke kterému došlo a které musí být ještě vyšetřeno.

Dnes bych byl rád, aby Evropský parlament přijal toto usnesení v plénu. Tento krok by jak evropským orgánům, tak guinejské vládě vyslal jasný signál, že nejsme ochotni přispívat penězi daňových poplatníků k udržení moci v rukou zkorumpované vlády, která se podílí na kriminální činnosti.

Uvítal bych, kdyby pro jednou, a doufám, že tím bude vytvořen precedens, byly lidské životy a lidská práva považovány za důležitější než hospodářská dohoda. Takový posun by mě potěšil o to více, že Komise, stejně jako Výbor pro rybolov, tato opatření již přijala. Nyní je nejvyšší čas, aby Evropský parlament na svém plenárním zasedání také ratifikoval toho rozhodnutí.

Toto je pro nás tedy významná příležitost a doufám, jak již bylo zmíněno, že článek deset zůstane nedotčen.

(Potlesk některých poslanců)

 
  
MPphoto
 

  Tomasz Piotr Poręba, jménem skupiny ECR.(PL) Pane předsedající, výsledkem zásahu guinejské armády na poklidné opoziční demonstraci na stadionu v Conakry v září je nejméně 157 mrtvých a více než 1 200 zraněných. Jedná se o největší masakr od roku 1958, kdy Guinea získala nezávislost.

Když se v prosinci prezident Camara ujímal moci, slíbil, že se pustí do boje s korupcí a anarchií, a poté předá moc v demokratických volbách. Dnes vojenská junta dále vládne zemi, aniž by dodržovala základní zásady právního státu nebo základní práva. Skupiny vojáků se pravidelně zapojují do útoků, loupeží a znásilňování.

Jako zástupci demokratických zemí musíme žádat, aby junta okamžitě odstoupila a všechny osoby zodpovědné za krvavý masakr civilistů, střílení do davů a veřejné znásilňování žen byly vydány spravedlnosti. Guinea je zemí s velkým hospodářským potenciálem, avšak přesto je jednou z nejchudších zemí na světě a jedním z nejvíce zkorumpovaných států v Africe, a další diktatura vojenské junty by mohla vést k občanské válce a destabilizaci situace v celé západní Africe.

 
  
MPphoto
 

  Anne Delvaux (PPE).(FR) Pane předsedající, dnes zde bylo zmíněno 150 úmrtí a bezpočet případů sexuálního ponižování. 28. září došlo ke spáchání nebývalého násilí na guinejském civilním obyvatelstvu. Jednalo se také o nepřiměřenou represi ze strany vládnoucí vojenské junty a prohlášení svědků vylučují veškeré pochybnosti.

Vůči takové krutosti musíme být mimořádně nesmlouvaví a já vítám sankce namířené proti juntě kapitána Moussy Dadise Camary, o kterých včera rozhodly členské státy EU. Odsouzení takových událostí nepochybně nestačí. Musíme žádat, aby tyto události byly plně vyšetřeny skutečnou mezinárodní vyšetřovací komisí a aby spáchané zločiny byly potrestány.

Osobně bych navíc ráda ve 30 vteřinách, které mi zbývají, vyzvala Unii, aby využila veškerých prostředků, jimiž disponuje, k boji proti používání sexuálního násilí jako válečné zbraně. Tento jev se rychle šíří v mnoha oblastech ozbrojeného konfliktu. Oběťmi se často stávají velmi staré nebo velmi mladé ženy. V každém případě jsou však terčem zranitelné osoby.

Podpora právního státu a řádné správy věcí veřejných musí jít automaticky ruku v ruce s dodržováním lidských práv, rovností mužů a žen a ochranou nejzranitelnějších osob, jakožto minimálními podmínkami pro uzavření jakéhokoli druhu nové dohody o spolupráci.

 
  
MPphoto
 

  Harlem Désir (S&D).(FR) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, 28. září se obyvatelé Guineje vydali do ulic, aby vyzvali k respektování přijatých závazků a ke konání svobodných a demokratických voleb, jak bylo slíbeno.

Byli vystaveni nejtvrdšímu možnému potlačení ze strany režimu, který byl již zbaven veškeré legitimity a který v ten den ztratil veškerou důstojnost. Proti mužům byly namířeny represe, ženám bylo rozpáráno břicho bajonety a byly znásilněny a političtí odpůrci a odboráři byli mučeni a mrzačeni.

Evropská unie musí dnes podpořit Africkou unii, země společenství ECOWAS a Organizaci spojených národů a zabránit tomu, aby tento trestný čin zůstal nepotrestán, a především je podpořit v projevu solidarity s guinejským obyvatelstvem. Tato země, která disponuje velkým množstvím zdrojů, je nikdy nebude moci použít ke svému rozvoji, dokud se jich bude moci zmocnit zkorumpovaná diktatura ve svůj vlastní prospěch.

Proto vítám nesmlouvavý postoj oznámený Evropskou komisí, který může dnes ukázat i náš Parlament. Nemůžeme na jedné straně zvažovat hospodářské zájmy a na druhé závazky, které byly přijaty partnery Evropské unie, zvláště těmi, kteří podepsali dohodu z Cotonou týkající se dodržování lidských práv a demokratických zásad. Dnes musíme slíbit guinejskému lidu, že ho podpoříme v jeho boji za svobodu a demokracii.

 
  
MPphoto
 

  Ioannis Kasoulides (PPE). – Pane předsedající, požádal jsem o možnost vystoupit, pouze abych učinil komentář k návrhu na pozastavení stávajícího protokolu o rybolovu mezi EU a Guineou. Pochybuji, zda brutální režim, který neváhal zmařit životy 156 svých občanů a je odpovědný za tolik dalších zvěrstev, vůbec pocítí tak nepoměrně malý postih v této otázce. Měli bychom také vzít v úvahu, že pokud jde o tuto dohodu, existují právní závazky vůči osobám zaměstnaným v odvětví rybolovu v Guineji, které s tímto brutálním režimem nemají nic společného. Proto skupina PPE váhá s podporou tohoto pozastavení.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). – Pane předsedající, příběh Guineje-Conakry následuje neblaze proslulý africký scénář: diktátorský vládce, vojenský převrat, jeden autoritářský režim střídající druhý a většina obyvatelstva neustále žijící v nejhlubší bídě. Značné nerostné a ropné zdroje by mohly z Guineje učinit jeden z nejvíce vzkvétajících afrických států. Místo toho živí bohatství konflikty a bídu, a to nejen v Guineji, ale v celém regionu, který v uplynulých 20 letech zažil děsivé krveprolití a trvalou nestabilitu.

V minulosti jsem naléhal na Evropskou komisi, aby pomohla vytvořit cosi na způsob kimberleyského procesu pro jiné suroviny než pouze diamanty s cílem zajistit, aby činnost těžebních společností nepodporovala občanskou válku nebo kruté diktátory, jako například kapitána Camaru v Guineji. Proto jsem obzvláště znepokojen velmi čilými obchodními vztahy mezi Guineou a čínskými podniky a doufám, že Komise a Rada sdělí Pekingu naše očekávání, že jeho tamní obchodní aktivity by neměly vyvolávat vnitřní spory ani dále podkopávat lidská práva v Guineji. Stejně jako pan Kasoulides se však obávám, že návrhy na zrušení dohody o rybolovu s EU potrestají pouze místní společenství, a nikoli vojenskou juntu.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala (Verts/ALE).(FI) Pane předsedající, protože jsme zde chválili Komisi za rozhodnutí, které učinila o protokolu o rybolovu s Guineou, zejména kvůli porušování lidských práv, ráda bych Komisi položila otázku, zda nyní zamýšlí provádět systematické sledování jiných podobných situací, nebo zda je alespoň připravena jednat důsledně a stejně tak nesmlouvavě, pokud by někde jinde docházelo k vážnému porušování lidských práv.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE).(FI) Pane předsedající, nedávno se mě jeden finský volič zeptal, jak bych definovala lidská práva. Odpověděla jsem, že bych je já sama definovat neměla a že to nemá význam; s jejich případným vymezením bych se daleko nedostala; mám tím na mysli, že lidská práva již vymezena byla a že země jsou povinny je dodržovat. Jsou závazná pro mezinárodní společenství. Proto se jich dovoláváme.

Guinea podepsala dohodu z Cotonou, která požaduje dodržování lidských práv a demokracie. To je základní předpoklad. Skutečně musíme trvat na tom, aby se demokratický vývoj země ubíral náležitým směrem, pokud uzavíráme více dohod o spolupráci na základě dohody z Cotonou. Jak jsme již slyšeli, situace v Guineji je v současné době netolerovatelná a vyžaduje rychlou odezvu a možné sankce. Guinea disponuje významnými zásobami rudy, a má tedy velký potenciál k rozvoji. Zároveň je jednou z nejvíce zkorumpovaných zemí na světě. Je skutečně politováníhodné, že čínské státem vlastněné společnosti a podniky, které v Guineji investují, netrvají na jakémkoli druhu závazku vůči lidským právům.

 
  
MPphoto
 

  Leonard Orban, člen Komise. – (RO) Komise rychle a opakovaně silnými slovy odsoudila (předsedající řečníka přerušil) masakry a nehorázné porušování lidských práv, ke kterým došlo 28. září 2009 a ke kterým od té doby stále dochází.

Komise v rámci své účasti v mezinárodní kontaktní skupině pro Guineu schválila závěry, k nimž se dospělo na zasedání dne 12. října a které předpokládají přijetí různých opatření podporujících dodržování lidských práv.

Pokud jde o humanitární stránku, je především nutné, aby byly propuštěny všechny osoby, které byly svévolně uvězněny, aby těla obětí byla předána jejich rodinám a aby všem obětem, zejména znásilněným ženám, byla poskytnuta lékařská péče. Nemůžeme než vyjádřit naše zděšení a obavu, že se nyní zdá, že žádná z těchto opatření provedena nebyla.

Zadruhé, Komise vítá rozhodnutí generálního tajemníka Organizace spojených národů ustavit mezinárodní vyšetřovací výbor, který by vyšetřil masakr z 28. září a postavil před soud pachatele těchto činů. Je pro nás nesmírně důležité učinit konec jejich beztrestnosti a zhoršujícímu se stavu lidských práv v Guineji. Mezinárodní vyšetřovací výbor a předběžná šetření provedená Mezinárodním trestním soudem pomohou situaci v tomto ohledu zlepšit.

V této situaci je Komise připravena posoudit možnost poskytnutí finanční podpory mezinárodní pozorovatelské misi a poskytnutí ochrany členům výboru a svědkům před zastrašováním a pomoci vytvořit atmosféru bezpečí mezi guinejským obyvatelstvem.

Na druhou stranu je Komise kromě zavedení celkového zbrojního embarga ochotna posoudit možnost podpořit reformy v oblasti bezpečnosti s cílem reformovat armádu a profesionalizovat ji, aby tak mohla být v Guineji obnovena stabilita.

Konečně bych rád zdůraznil, že opatření požadovaná v souladu s článkem 96 dohody z Cotonou byla přijata již 27. července 2009.

Také bych rád zmínil bod, který již byl zdůrazněn. Komisař pro rybolov a námořní záležitosti pan Borg oznámil, že má Komise v zájmu zajištění soudržnosti a s cílem zvýšit tlak na vojenskou juntu v úmyslu stáhnout dohodu o partnerství navrženou v odvětví rybolovu, která má být podepsána s Guineou. Prozatím tedy nebudeme platit (potlesk) příslušný finanční příspěvek.

Abych odpověděl na dotaz, který mi byl položen při jiných příležitostech, Komise zajisté přijme individuální opatření a bude přezkoumávat nastalé situace na základě posouzení v každém jednotlivém případě.

Děkuji.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava je ukončena.

Hlasování se uskuteční po rozpravách.

Písemná prohlášení (článek 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrăo Neves (PPE), písemně.(PT) Hlavním cílem nové dohody o partnerství mezi EU a Guineou-Conakry je posílení spolupráce mezi Evropskou unií a Guinejskou republikou ve snaze v zájmu obou stran podpořit vytváření partnerství pro rozvoj politiky udržitelného rybolovu a odpovědného využívání rybolovných zdrojů ve guinejské rybolovné zóně.

Finanční příspěvek je podle protokolu stanoven na 450 000 EUR ročně za rybolovná práva týkající se kategorie vysoce stěhovavých druhů. Celá částka je určena k provádění vnitrostátní rybářské politiky založené na zodpovědném rybolovu a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v guinejských vodách.

Výše uvedené je v souladu s návrhem Komunistické strany Portugalska, který se týká dohod o rybolovu se třetími zeměmi, proto jsem hlasovala pro tento dokument.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí