Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2732(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0102/2009

Rozpravy :

PV 22/10/2009 - 12.1
CRE 22/10/2009 - 12.1

Hlasovanie :

PV 22/10/2009 - 13.1

Prijaté texty :

P7_TA(2009)0059

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 22. októbra 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

12.1. Guinea
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je rozprava o šiestich návrhoch uznesení o Guinei.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser , autorka.(FR) Vážený pán predsedajúci, som presvedčená, že miera záujmu o túto záležitosť výrazne prevyšuje zástup ľudí, ktorí sa dnes popoludní ponáhľali do rokovacej sály, čo opäť v mene našej skupiny a ostatných ľutujem.

Pán predsedajúci, Guinea – Konakry potrebuje podporu medzinárodného spoločenstva. Po úmrtí prezidenta Contého prevzala moc vojenská junta. Aj napriek kritike zo strany medzinárodného spoločenstva sa jej však podarilo získať domácu podporu, pretože prisľúbila rýchly prechod na civilný režim prostredníctvom slobodných volieb. Vodca junty kapitán Dadis Camara sa pevne zaviazal nekandidovať v prezidentských voľbách. Po katastrofálnom riadení krajiny – bez existencie rozpočtu, ponúk na verejné súťaže alebo základných služieb pre obyvateľstvo – sa kapitán rozhodol získať moc a tak pevne sa toho držal, že je teraz kandidátom vo voľbách. Jeho volebná kampaň sa opiera o všetky organizačné, mediálne a hospodárske zdroje krajiny. Z dôvodu porušenia záväzkov, ktoré predtým junta prijala, opozícia zorganizovala manifestáciu, ktorú prezidentská stráž surovo potlačila. 150 ľudí prišlo o život, viac ako 1 000 bolo zranených a mnohé ženy boli znásilnené a dobodané.

Reakcia Európskeho parlamentu, a dúfam, že aj Európskej únie, bude jasná. Žiadame o pozastavenie dohody Európskej únie o rybolove. Vyzývame Africkú úniu, aby uvalila sankcie voči vojenskej junte a usporiadala dialóg v rámci výboru pre zmierenie. Žiadame o vytvorenie prechodnej vlády, ktorá by pripravila prezidentské a parlamentné voľby, a vyzývame medzinárodné spoločenstvo, aby definitívne vyhlásilo juntu za protizákonnú.

Dúfam, že tieto reakcie, ktoré sú primerané vzhľadom na tragédiu, ktorá sa odohrala, vytvoria precedens a že aj v ďalších prípadoch takéhoto ohavného porušovania ľudských práv bude mať Európska odvahu konať rovnako rýchlo.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, autorka. – Vážený pán predsedajúci, keď sa niekto pozrie na situáciu v Guinei a dozvie sa o zverstvách, ktoré sa tam v posledných mesiacoch odohrali, prvou opodstatnenou otázkou je, prečo sa tieto udalosti takmer nedostali do pozornosti médií. Kde-tu sa vyskytlo niekoľko riadkov, ako keby ani nešlo o stovky zabitých osôb, hrozné skutky týrania a desivé prípady znásilnení namierených na zničenie ľudskej dôstojnosti.

Je pravdou, že mnohé medzinárodné inštitúcie odsúdili vojenskú juntu, ktorá prevzala moc po štátnom prevrate, myslím si však, že na zvýšenie povedomia bežných občanov vrátane európskych občanov sa malo urobiť oveľa viac. Preto som rada, že aspoň Európsky parlament vystupujúci v mene občanov, ktorí nás sem poslali, primerane reagoval a uznesenie, o ktorom dnes budeme hlasovať, sa primerane zaoberá touto otázkou.

Považujem však za mimoriadne dôležité nielen kritizovať a odsúdiť súčasný režim, ale tiež odstrániť akúkoľvek možnosť zneužitia európskych finančných prostriedkov zameraných na pomoc obyvateľom Guiney.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, autor.(RO) 28. september je dôležitým dátumom pre obyvateľov Guiney, pretože v tento deň sa konalo referendum o nezávislosti. Od tohto roku však 28. september bude pripomínať deň masakru v meste Konakry, ktorý proti oponentom spáchala násilne vytvorená vláda.

Udržanie tejto vojenskej junty pri moci je neprijateľné. V skutočnosti, počas celého tohto obdobia kapitán Dadis Camara, ktorý prevzal moc, sľuboval, že sa nezúčastní boja a nepredstaví sa ako kandidát. Dátum už vypršal a čoskoro vyprší aj ultimátum udelené Africkou úniou.

Teraz, keď sú pri moci vojaci, je zrejmé, že klamú a ich slovu sa nedá dôverovať. Z tohto dôvodu je potrebná demokratická vláda, ktorá vznikne na základe volieb, a medzinárodné spoločenstvo musí v tomto smere vyvíjať tlak.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, autorka.(FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v rozprave som už vystúpila pred dvoma týždňami na minizasadnutí v Bruseli. Preto nebudem opakovať to, čo som povedala vo svojom prejave.

Naši kolegovia poslanci už poukázali na niekoľko bodov. Za seba by som chcela povedať, že som veľmi rada, že všetky politické skupiny v rámci Parlamentu dnes dokážu spoločne reagovať na výzvu predloženú guinejskou občianskou spoločnosťou a odsúdiť zákrok vojenskej junty, ktorá je od decembra pri moci. Išlo o potlačenie nenásilnej manifestácie, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti oslavy nezávislosti Guiney.

Guinejská občianska spoločnosť nás žiada o pomoc, ale skutočnosť je taká, že je absolútne neprijateľné uvoľniť finančné prostriedky v rámci dohody o rybolove, keďže veľmi dobre vieme, že by skončili priamo vo vreckách vojenskej junty, ktorá je pri moci, a neboli by použité na pomoc guinejským rybárom, ako sa v textoch uvádza.

Guinejský režim je v súčasnosti najskorumpovanejším režimom na svete. To netvrdím ja, ale orgány, ktoré sa zaoberajú monitorovaním situácie.

Preto úprimne dúfam, že spolu dokážeme hlasovať za spoločné uznesenie v celom rozsahu vrátane odseku, ktorý požaduje pozastavenie dohody o rybolove, a dúfam, že v tejto záležitosti budeme mať podporu Rady a Komisie.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan, spravodajca.(PL) Vážený pán predsedajúci, keď na konci minulého roka vojenská junta pod vedením kapitána Camaru prevzala moc v Guinei po úmrtí prezidenta Contého, medzinárodné spoločenstvo, bohužiaľ, naivne verilo, že kapitán usporiada slobodné a demokratické voľby, ktorých sa sám nezúčastní. Teraz vieme, že 28. septembra, keď sa na národnom štadióne zhromaždilo vyše 50 000 zástancov opozície, aby protestovali proti zmene taktiky a porušeniu sľubov kapitána Camaru, vyslal proti nim vojenské jednotky. Zomrelo viac ako 150 ľudí, vyše 1 200 ľudí bolo zranených a početné boli aj prípady znásilnení.

Som veľmi rád, že Javier Solana, vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničnú politiku a bezpečnosť, tak rýchlo reagoval. Chcel by som poďakovať francúzskej vláde za pozastavenie vojenskej spolupráce s Guineou. Od masakru však už uplynuli tri týždne a tieto kroky nepriniesli žiadne viditeľné výsledky. Z tohto dôvodu si myslím, že Európska únia by sa mala spolu s OSN a Africkou úniou zamerať na vyvíjanie tlaku na Guineu a uplatniť čo možno najprísnejšie sankcie. Až potom môžeme hovoriť o tom, že kapitán Camara sa vzdá moci.

 
  
MPphoto
 

  Isabella Lövin, autorka.(SV) Vážený pán predsedajúci, vítam rozhodnutie Komisie o stiahnutí návrhu dohody o rybolove s Guineou, ktoré pred niekoľkými dňami oznámil komisár pre rybolov Joe Borg. Výbor pre rybné hospodárstvo už hlasoval proti takejto dohode. Hlasovali sme dva dni po masakri v Konakry, keď vládne jednotky pod velením Moussa Camaru zastrelili viac ako 150 ľudí.

Dúfam, že toto je prvý krok k tomu, aby Európska únia preskúmala svoju obchodnú politiku s rozvojovými krajinami. Máme obrovskú zodpovednosť, pretože pokiaľ ide o obchod a takisto o rozvoj, sme jedným z najdôležitejších a najväčších aktérov na svete. Náš obchod musí byť v súlade s takýmto druhom režimu. Už niekoľko rokov sa pokúšame vylepšiť dohodu o rybolove a tvrdíme, že časť peňazí z dohody by mala podporovať miestny rybolov. Vlastné hodnotenia Komisie však ukázali, že peniaze v skutočnosti nie sú použité na účel, ktorý sa uvádza v dohode, ale využívajú sa priamo na podporu takéhoto druhu režimu. Európska únia musí prestať poskytovať túto podporu.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek, v mene skupiny PPE.(PL) Vážený pán predsedajúci, o Guinei sme už hovorili pred dvoma týždňami. Situácia v krajine si však zasluhuje našu nepretržitú pozornosť a reakciu. Tento týždeň v pondelok si Výbor pre rozvoj vypočul správu, ktorú predniesol bývalý premiér a hlava opozičnej strany UFDG pán Diallo, očitý svedok udalostí z 28. septembra.

Mám pocit, že vyzývať juntu, aby rešpektovala slobodu prejavu, slobodu zhromažďovania alebo ľudské práva vo všeobecnosti, nebude stačiť. Keby junta rešpektovala tieto princípy a hodnoty, nebola by to junta, a preto nemôžeme očakávať, že si vypočuje tieto výzvy. Muž činu, ktorým kapitán Dadis Camara určite je, sa dá zastaviť len činmi, nie slovami. Preto vyzývam Európsku komisiu, aby konala.

 
  
MPphoto
 

  Patrice Tirolien, v mene skupiny S&D.(FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, Guineou v súčasnosti otriasajú tragické udalosti, ktoré šokovali medzinárodnú verejnosť a ignorovali zákon.

28. septembra 2009 vojenská junta pod vedením kapitána Dadisa Camaru skutočne krvavým spôsobom potlačila nenásilnú manifestáciu, čím zblížila všetky opozičné strany.

V súčasnosti sa na základe Dohody z Cotonou zakladajú vzťahy medzi Európskou úniou a jej partnermi zo štátov AKT na rešpektovaní ľudských práv a demokratických princípov. Jednostranné rozhodnutie kapitána Dadisa Camaru pozastaviť voľby a odmietnuť otvorenie otázky súvisiacej s jeho kandidovaním na post prezidenta Guiney je preto vážnym zlyhaním dodržiavania záväzkov prijatých s cieľom zabezpečiť, aby sa do jedného roka konali slobodné a transparentné voľby.

Európska únia musí preto podniknúť okamžité kroky, ktoré budú v súlade s princípmi a trvalými hodnotami posilňujúcimi tieto kroky, aby sa zastavilo násilie, ktoré predstavuje porušenie toľkých ľudských práv.

Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, som veľmi rád, že kompromisné uznesenie je plne v súlade s našimi hodnotami a princípmi, predovšetkým by som tu však chcel zdôrazniť článok 10 tohto textu, a to konkrétne pozastavenie protokolu dohody o rybolove medzi Európskou úniou a Guinejskou republikou až do začatia demokratického procesu.

Počujem, ako sa ľudia pýtajú, či takéto rozhodnutie nebude mať katastrofálne sociálno-hospodárske následky pre obyvateľstvo, ale tvárou v tvár násiliu z 28. septembra si musíme uvedomiť, že guinejskú vládu sotva zaujímajú životné podmienky obyvateľov, a preto nám nezostáva iná možnosť, ako byť tvrdí.

Odkedy sa Guinea stala v roku 1958 nezávislou, pozná iba diktátorské režimy.

 
  
MPphoto
 

  Carl Haglund, v mene skupiny ALDE.(SV) Vážený pán predsedajúci, nebudem opakovať všetky inteligentné a múdre slová, ktoré už povedali kolegovia poslanci. V prvom rade by som chcel povedať, že som veľmi rád, že sa tu dnes vedie rozprava o tejto problematike. Chcel by som v krátkosti spomenúť rozpravu súvisiacu s dohodou o rybolove, ktorú sme dňa 30. septembra viedli vo výbore. V skutočnosti, keď sme diskutovali o tejto otázke, mysleli by ste si, že Európska únia je v procese uzatvorenia dohody o obchode s ktoroukoľvek starou západnou demokraciou. V diskusii ani v dokumentoch sa ani raz nespomínala skutočnosť, že dohoda, ktorú sme mali pred sebou, sa týka národa, v ktorom je situácia taká, aká je, a ktorá už bola v tomto Parlamente veľmi dobre opísaná.

Mnoho ľudí si možno myslelo, že rybolov a ľudské práva sú úplne rozdielne otázky a že by sa navzájom nemali miešať. Ja osobne nechápem, ako môže niekto, kto je politikom, takto uvažovať. Skutočnosť, že pomer hlasov vo výbore bol 11 ku 9 v prospech neuzavretia dohody, je tiež veľmi znepokojujúca. Znamená to, že v Parlamente sa nachádzala dosť veľká skupina, ktorá si minimálne v tom štádiu myslela, že je úplne v poriadku uzavrieť dohodu o obchode s krajinou, ako je Guinea, ktorá má taký druh režimu, aký má. S radosťou môžem povedať, že po prvé, pokiaľ ide o zaujatie jasného postoja v súvislosti s Guineou, je medzi nami oveľa vyššia úroveň zhody a po druhé, pokiaľ ide o odstúpenie od tejto dohody, Rada má momentálne širokú podporu. Mimoriadne ma to teší.

Poniektorí sa môžu domnievať, že tí, ktorí podporujú odstúpenie od dohody, nemyslia na rybárov, ktorých toto odstúpenie zasiahne. Toto však vôbec nie je ten prípad. Samozrejme, musíme pre nich nájsť udržateľné riešenie, ľudské práva však nesmieme zmiesť pod koberec len preto, že treba zaistiť potreby niekoľkých rybárskych lodí.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, v mene skupiny Verts/ALE.(ES) Vážený pán predsedajúci, mal som tú česť zúčastniť sa stretnutia Výboru pre rybné hospodárstvo, keď hlasoval, hoci len veľmi tesnou väčšinou, proti obnoveniu dohody o rybolove s Guineou práve pre masakre, znásilnenia a porušovanie ľudských práv, ktoré sa odohrali a ktoré sa ešte musia prešetriť.

Chcel by som, aby Európsky parlament dnes v pléne prijal toto uznesenie. Takýto krok by vyslal jasnú správu európskym inštitúciám, ako aj vláde v Guinei, že nechceme prispievať peniazmi daňovníkov na udržiavanie moci skorumpovanej vlády, ktorá je zapojená do trestnej činnosti.

Bol by som rád, keby sa ľudské životy a ľudské práva tentoraz považovali za dôležitejšie ako hospodárska dohoda, a dúfam, že tento krok vytvorí precedens. Toto by ma potešilo ešte viac, pretože Komisia, a takisto aj Výbor pre rybné hospodárstvo, už tento krok urobili. Je najvyšší čas, aby aj Parlament počas plenárneho zasadnutia ratifikoval toto rozhodnutie.

Takže toto je pre nás veľká príležitosť a dúfam, že ako už bolo spomenuté, článok 10 ostane neporušený.

(Potlesk z určitých strán)

 
  
MPphoto
 

  Tomasz Piotr Poręba, v mene skupiny ECR.(PL) Vážený pán predsedajúci, najmenej 157 mŕtvych a viac ako 1 200 zranených je výsledkom intervencie guinejskej armády počas septembrovej nenásilnej manifestácie opozície, ktorá sa konala na štadióne v meste Konakry. Je to najväčší masaker v Guinei od získania nezávislosti v roku 1958.

Keď v decembri minulého roka kapitán Camara prevzal moc, sľúbil, že bude bojovať proti korupcii a anarchii a že odovzdá moc v demokratických voľbách. Dnes naďalej vládne v krajine vojenská junta, ktorá neberie žiadny ohľad na základné zásady právneho štátu alebo základné ľudské práva. Bandy vojakov sa pravidelne podieľajú na útokoch, lúpežiach a znásilneniach.

Ako predstavitelia demokratických krajín musíme požadovať okamžité stiahnutie junty a predviesť pred súd všetky osoby zodpovedné za krvavý masaker civilistov, strieľanie do davov a verejné znásilňovanie žien. Guinea je krajinou s obrovským hospodárskym potenciálom, avšak aj napriek tomu je jednou z najchudobnejších krajín na svete a jedným z najskorumpovanejších štátov Afriky a ďalšia diktatúra pod vedením vojenskej junty by mohla viesť k občianskej vojne a destabilizovať situáciu v celej západnej Afrike.

 
  
MPphoto
 

  Anne Delvaux (PPE).(FR) Vážený pán predsedajúci, dnes sme hovorili o 150 úmrtiach a nespočetných prípadoch sexuálnej degradácie. 28. septembra sa odohralo bezprecedentné porušenie ľudských práv guinejského civilného obyvateľstva. Bol to tiež neprimeraný zákrok vojenskej junty pri moci a svedecké výpovede nenechávajú žiaden priestor pre pochybnosti.

Tvárou v tvár takéhoto barbarstva musíme byť mimoriadne tvrdí, a preto vítam sankcie namierené proti junte kapitána Moussa Dadisa Camaru, o ktorých včera rozhodli členské štáty EÚ. Odsúdenie týchto udalostí zjavne nestačí. Musíme požadovať, aby sa tieto udalosti plne prešetrili skutočným medzinárodným vyšetrovacím výborom a aby spáchané zločiny neostali nepotrestané.

Okrem toho by som aj ja sama chcela počas nasledujúcich 30 sekúnd, ktoré mi zostávajú, vyzvať Úniu, aby použila všetky prostriedky, ktoré má vo svojej právomoci, na boj proti používaniu sexuálneho násilia ako vojnovej zbrane. Toto je rýchlo rastúci fenomén v mnohých zónach ozbrojeného konfliktu. Obeťami sú ženy, často tie staršie alebo veľmi mladé. Vo všetkých prípadoch sú však cieľom zraniteľné osoby.

Podpora právneho štátu a dobrej správy musí byť automaticky sprevádzaná rešpektovaním ľudských práv, rodovou rovnosťou a ochraňovaním tých najzraniteľnejších. To sú minimálne podmienky na každý nový druh dohody o spolupráci.

 
  
MPphoto
 

  Harlem Désir (S&D).(FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, 28. septembra obyvatelia Guiney vyšli do ulíc, aby žiadali o dodržanie prijatých záväzkov a zorganizovanie slobodných a demokratických volieb tak, ako bolo sľúbené.

Stali sa však obeťami najhoršieho možného utláčania režimom, ktorý už nemal žiadnu legitimitu, a v ten deň stratil aj svoju dôstojnosť. Muži boli potlačení, ženy dobodané bodákmi a znásilnené a politickí oponenti a odborári mučení a zmrzačení.

Európska únia dnes musí podporiť Africkú úniu, Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) a OSN a nesmie dovoliť, aby tento zločin ostal nepotrestaný, a predovšetkým prejaviť solidaritu guinejskému obyvateľstvu. Táto krajina má veľké bohatstvo, ktoré nikdy nebude môcť použiť na svoj rozvoj, kým sa ho môže zmocniť skorumpovaná diktatúra a využívať ho v prospech klanu.

Preto vítam tvrdý prístup, ktorý ohlásila Európska komisia a ktorý dnes môže ukázať aj Parlament. Nemôžeme porovnávať čisto hospodárke záujmy so záväzkami súvisiacimi s rešpektovaním ľudských práv a demokratických princípov, ktoré prijali partneri Európskej únie, a to predovšetkým tí, ktorí podpísali Dohodu z Cotonou. Dnes prijímame záväzok voči obyvateľom Guiney, že ich budeme podporovať v boji za slobodu a demokraciu.

 
  
MPphoto
 

  Ioannis Kasoulides (PPE). – Vážený pán predsedajúci, požiadal som o slovo len preto, aby som sa vyjadril k návrhu pozastaviť existujúci protokol o rybolove medzi EÚ a Guineou. Pochybujem, že sa takého brutálneho režimu, ktorý neváha pripraviť o život 156 svojich občanov a je zodpovedný za toľko ďalších zverstiev, dotkne tak neúmerne malá sankcia za daný problém. Nemali by sme tiež zabúdať na to, že voči osobám zamestnaným v sektore rybolovu v Guinei existujú právne povinnosti vyplývajúce z tejto dohody a že tieto osoby nemajú nič spoločné s brutálnym režimom. Preto skupina EPP váha, pokiaľ ide o podporu tohto návrhu.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). – Vážený pán predsedajúci, incident, ktorý sa odohral v Guinei – Konakry, sa riadil skľučujúco známym africkým scenárom: diktátorský vodca, vojenský puč, jeden autoritatívny režim nahrádza ďalší a väčšina obyvateľov žijúca v hroznej chudobe. Vďaka bohatým zásobám nerastných surovín a ropy by sa Guinea mohla stať jedným z najbohatších národov v Afrike. Namiesto toho bohatstvo podnecuje konflikt a utrpenie, a to nielen na Guinei, ale v celej oblasti, ktorá bola za posledných 20 rokov svedkom desivého krviprelievania a chronickej nestability.

V minulosti som naliehal na Európsku komisiu, aby pomohla vytvoriť obdobu Kimberleyského procesu nielen pre diamanty, ale aj pre iné zdroje s cieľom zabezpečiť, aby činnosť banských spoločností nepodporovala občiansku vojnu alebo bezcitnú diktatúru, akou je diktatúra kapitána Camaru v Guinei. Preto ma zvlášť znepokojuje masívne obchodovanie medzi guinejskými a čínskymi spoločnosťami a dúfam, že Komisia a Rada vyjadria Pekingu naše očakávania, že ich obchodné činnosti nebudú provokovať vnútorné rozpory ani ďalej podkopávať ľudské práva v Guinei. Podobne ako pán Kasoulides sa však obávam, že návrhy na pozastavenie dohody EÚ o rybolove budú slúžiť len na potrestanie miestnych komunít, nie vojenskej junty.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala (Verts/ALE).(FI) Vážený pán predsedajúci, keďže tu chválime Komisiu za rozhodnutie, ktoré prijala v súvislosti s guinejským protokolom o rybolove, a predovšetkým v súvislosti s porušovaním ľudských práv, chcela by som sa Komisie opýtať, či odteraz plánuje vykonávať systematický prieskum ďalších podobných situácií alebo sa aspoň pripravuje primerane a rovnako tvrdo konať aj v prípade vážneho porušovania ľudských práv v inej oblasti.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE).(FI) Vážený pán predsedajúci, nedávno sa ma jeden fínsky volič opýtal, ako by som definovala ľudské práva. Odpovedala som, že ich nemusím definovať, keďže moja vlastná definícia by bola zbytočná a nedostali by sme sa ňou ďaleko. Chcela som tým povedať, že ľudské práva už boli definované a že krajiny sa zaviazali rešpektovať ich. Sú pre medzinárodné spoločenstvo záväzné. Preto na ne apelujeme.

Guinea je signatárom Dohody z Cotonou, ktorá vyžaduje rešpektovanie ľudských práv a demokracie. Toto je základným východiskom. Ak budeme uzatvárať viac dohôd o spolupráci na základe Dohody z Cotonou, naozaj musíme trvať na tom, aby demokratický rozvoj krajiny riadne prebiehal. Ako sme počuli, situácia v Guinei je momentálne neprijateľná a vyžaduje si rýchlu reakciu a možné sankcie. Guinea má dôležité zásoby rudy a z toho vyplývajú obrovské príležitosti na rozvoj. Zároveň je aj jednou z najskorumpovanejších krajín na svete. Je naozaj poľutovaniahodné, že čínske štátne spoločnosti a podniky, ktoré investujú do Guiney, netrvajú na akomkoľvek spôsobe dodržiavania ľudských práv.

 
  
MPphoto
 

  Leonard Orban, člen Komisie.(RO) Komisia pri viacerých príležitostiach rýchlo a dôrazne odsúdila (predsedajúci prerušil rečníka) masakre a neslýchané porušovanie ľudských práv, ktoré sa odohrali 28. septembra 2009 a ktoré tiež odvtedy pokračujú.

Komisia prostredníctvom svojej účasti v medzinárodnej kontaktnej skupine pre Guineu schválila závery, ku ktorým dospela na schôdzi 12. októbra, na ktorej sa zvažovalo prijatie rôznych opatrení podporujúcich dodržiavanie ľudských práv.

Po prvé, na humanitárnej úrovni vyžadujeme, aby bola každá svojvoľne zatknutá osoba prepustená, telá obetí odovzdané rodinám a aby bola všetkým zraneným, predovšetkým znásilneným ženám, poskytnutá zdravotná starostlivosť. Musíme však vyjadriť zdesenie a obavy, pretože sa zdá, že doteraz sa žiaden z týchto krokov nevykonal.

Po druhé, Komisia víta rozhodnutie generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov vytvoriť medzinárodný vyšetrovací výbor na prešetrenie masakrov z 28. septembra s cieľom predviesť pred súd páchateľov týchto činov. Je pre nás mimoriadne dôležité, aby sme skoncovali s touto beztrestnosťou a so zhoršovaním situácie v oblasti ľudských práv v Guinei. Medzinárodný vyšetrovací výbor a predbežné vyšetrovanie vykonané Medzinárodným trestným súdom pomôže zlepšiť situáciu v tomto smere.

Komisia je v tejto situácii pripravená preskúmať možnosť poskytnúť finančnú pomoc medzinárodnej pozorovateľskej misii a ponúknuť ochranu členom Komisie a svedkom, aby boli chránení pred aktmi zastrašovania, a pomôcť vytvoriť bezpečnú atmosféru medzi obyvateľstvom Guiney.

Na druhej strane, okrem uvalenia úplného zbrojného embarga Komisia uvažuje aj o preskúmaní možnosti podporiť reformu v oblasti bezpečnosti s cieľom reformovať armádu tak, aby sa stala profesionálnou, a tým prispela k obnoveniu stability v Guinei.

Nakoniec by som chcel poukázať na skutočnosť, že opatrenia požadované v súvislosti s článkom 96 Dohody z Cotonou už boli prijaté 27. júla 2009.

Rád by som tiež spomenul bod, ktorý bol zdôraznený už predtým. V záujme jednotnosti a s cieľom zvýšiť tlak na vojenskú juntu pán Borg, komisár zodpovedný za rybolov a námorné záležitosti, oznámil zámer Komisie stiahnuť dohodu o partnerstve navrhnutú v sektore rybolovu, ktorú mala Guinea onedlho podpísať. V skutočnosti zatiaľ neplánujeme vyplatiť (potlesk) príslušný finančný príspevok.

Odpoveď na otázku, ktorú som dostal, je, že v iných prípadoch bude Komisia určite podnikať kroky, a to prístupom ku každému prípadu, a bude sa zaoberať situáciami, ktoré sa v jednotlivých prípadoch odohrali.

Ďakujem vám.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Po skončení rozpráv pristúpime k hlasovaniu.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) Hlavým cieľom novej dohody o partnerstve medzi EÚ a Guineou – Konakry je posilniť spoluprácu medzi EÚ a Guinejskou republikou, a tak podporiť vytvorenie partnerstva s cieľom rozvíjať politiku udržateľného rybolovu a zodpovedného využívania zdrojov rybného hospodárstva v rybárskej zóne Guiney, ktoré sú v záujme oboch strán.

Finančný príspevok v rámci protokolu je stanovený na 450 000 EUR ročne a je určený na rybolovné možnosti súvisiace s kategóriou výrazne migrujúcich druhov. Celá suma je určená na vytvorenie národnej politiky rybného hospodárstva založenej na zodpovednom rybolove a udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v guinejských vodách.

Uvedená dohoda je v súlade s návrhom Portugalskej komunistickej strany týkajúcim sa dohôd o rybolove s tretími krajinami, a preto som hlasovala za tento dokument.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia