Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2735(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0100/2009

Arutelud :

PV 22/10/2009 - 12.3
CRE 22/10/2009 - 12.3

Hääletused :

PV 22/10/2009 - 13.3
CRE 22/10/2009 - 13.3

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2009)0061

Arutelud
Neljapäev, 22. oktoober 2009 - Strasbourg EÜT väljaanne

12.3. Sri Lanka
Sõnavõttude video
PV
MPphoto
 

  Juhataja. – Järgmine päevakorrapunkt on kuus resolutsiooni ettepanekut Sri Lanka kohta.

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden, ettepaneku esitaja. – Austatud juhataja! Sri Lanka elanikud – singalid ja eelkõige tamilid – on viimase 30 aasta jooksul tohutult kannatanud halastamatu terrorikampaania all, mida on läbi viinud Tamil Eelami Vabadusvõitluse Tiigrid (LTTE). Nüüd, kui LTTE on kohapeal lüüa saanud, vajavad Sri Lanka valitsus ja rahvas, kes üritavad veel kord oma riiki taastumise ja õitsengu teele aidata ning terrorismi taaspuhkemist ära hoida, meie kaastundlikku mõistmist ja eelkõige abi.

Leidub neid, sealhulgas LTTE toetajaid, kes soovivad Sri Lanka rahvale järgmise löögi andmiseks nõrgestada ELiga sõlmitud sooduskaubanduse kokkuleppeid, mis vastavad säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleerivale erikorrale (GSP Plussile). Loodetavasti komisjon mõistab, et mitte abi, vaid kaubandus on parim tee majanduse taastumise poole. Sri Lanka võimud omalt poolt peavad lahendama muresid, mida on väljendanud kolleegid rahvusvahelise üldsuse hulgast. Seega ei ole ettekäänet GSP Plussi seisundi ohustamiseks.

Esmatähtis on muidugi ümber asustada tuhanded tamili tsiviilisikud, kes on konflikti jooksul kinni peetud ja keda praegu hoitakse kehvade oludega laagrites. Nendega tuleb tegelda väga kiiresti ja rahvusvaheline üldsus tuleks appi kutsuda.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa, ettepaneku esitaja. – Austatud juhataja! Ma toetan seda resolutsiooni, kuigi see ei ole minu arvates Sri Lanka valitsuse suhtes piisavalt kriitiline. Olime selle aasta alguse poole tunnistajaks kohutavale sõjaväelisele rünnakule Tamili Tiigrite käes oleval alal, kus ei hoolitud vähimatki kodanike elust ega heaolust. Minu arvates kasutavad kõik asjaosalised neid hoopis etturitena ja see on põhjustanud 90 000 inimese hukkumise. Maailm tundis hirmu ja abitust ning tunneb seda ka praegu. Rohkem kui veerand miljonit Sri Lanka kodanikku on vangistuses, kus neil puudub nõuetekohane arstiabi, puhas vesi, kanalisatsioon ja elamispind.

Tänane resolutsioon on suhteliselt leebe üleskutse Sri Lanka võimudele austada oma kodanike õigusi. Minu enda arvamus on see, et kui lähiajal ei toimu resolutsioonis nõutud asjades käegakatsutavat edasiminekut, peab Euroopa Liit avaldama Sri Lanka valitsusele majanduslikku ja poliitilist survet.

Sri Lanka majanduse taastumine sõltub välistest otseinvesteeringutest ja ELi toetusest. Me peame kasutama seda hooba Sri Lanka elanike, sealhulgas tamili rahva huvides.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann, ettepaneku esitaja.(DE) Lugupeetud juhataja! Mul on aega kaks minutit. 25 aastat kestnud kodusõda Sri Lankal tundub olevat läbi. Mais vallutasid valitsuse väed LTTE käes olnud põhjapoolsed piirkonnad. Loodetavasti toob uus algus kaasa rahu ja koos sellega vabaduse.

Inimesed ei kannata üksnes kodusõja mõjude, vaid ka hiidlaine ja muude loodusõnnetuste tagajärgede käes. EL on suurendanud väliskaubandust ja pakub suuremaid tariifseid soodustusi kui ühelegi teisele Kagu-Aasia riigile. Rahvusvaheline abi toob Sri Lanka poliitilistele jõududele kohustuse rakendada inimõigusi. Kahtsada viitkümmend tuhandet inimest peetakse kinni ülerahvastatud laagrites, kus on halb joogivesi ja ebapiisavad meditsiinivahendid. Abiorganisatsioone ligi ei lasta. Valitsuse enda huvides peaks olema korraldada võimalikult kiiresti inimeste naasmine koduküladesse. Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon teeb lobitööd, et Rahvusvahelisele Punasele Ristile antaks keskne roll.

Teine valdkond, kus on vaja muudatusi, on ajakirjandus- ja sõnavabadus. Ajakirjanike röövimine ja vahistamine peab lõppema. Tuleb lõpetada vanglakaristuse määramine kriitiliste artiklite eest. SAARCi delegatsiooni liikmena on mul olnud võimalus mitu korda Sri Lankat külastada. Ma usun, et selle riigi uus algus on võimalusterohke, kui tamili liidrid kaasatakse läbimõeldult. Ent see tähendab igasuguse terrorismi ja vägivalla keelamist ning koostööd inimõiguste rakendamise strateegia asjus. Soovin Sri Lanka kodanike huvides, et väljendist, mida olen aeg-ajalt kuulnud – „sõda on väljakujunenud tava” – saaks lõpuks möödanik.

(Aplaus)

 
  
MPphoto
 

  Joe Higgins, ettepaneku esitaja. – Lugupeetud juhataja! Poliitika, mida president Rajapaksa valitsus tamili rahva peal on kasutanud, on toonud kannatusi nii Sri Lankal elavatele singalitele kui ka tamilitele, sest Sri Lanka riik on üksikisikuid ja rühmasid, kes on tema marurahvuslikule poliitikale vastu hakanud, massiliselt maha surunud.

Pärast Tamili Tiigrite lüüasaamist ei ole tamili rahva luupainaja kadunud, eriti Sri Lanka põhjaosas, kus hoitakse 300 000 inimest, sealhulgas 31 000 last vägivaldselt laagrites, kus on laialt levinud haigused ja alatoitumus.

Nüüd ähvardavad uued koledused, kui arvestada teateid, mille kohaselt kavatseb Rajapaksa valitsus paigutada singalid Sri Lanka ida- ja põhjaosasse – teisisõnu koloniseerida alad, kus tamilikeelsed elanikud on enamuses. See tooks tulevikus kaasa ühiskondliku konflikti.

Rajapaksa valitsus on tegelikult diktatuur, millel on väga vähe demokraatlikke omadusi. Avaldan heameelt võimaluse üle antud resolutsiooni kaudu see hukka mõista. Mul on üks märkus lõike 4 kohta, sest põhiline terrorism on tegelikult tulenenud Rajapaksa valitsuse tegevusest elanike vastu. Kuigi sotsialistina usun, et praegusel juhul ei paku sissisõda Sri Lankal lahendust, on tamili rahval õigus kaitsta end sõjaväe surveavalduste vastu.

Parim viis tamili rahvast kaitsta on tamili ja singali tööliste ja vaese elanikkonna ühine võitlus praeguse valitsuse ja selle uue liberaalse poliitika vastu ning Sri Lanka ühiskonna sotsialistlikud ümberkorraldused, mille järel saaks selle riigi suurepäraseid varasid kasutada kogu rahva hüvanguks. Olen uhke, et olen seotud Sri Lanka Ühinenud Sotsialistliku Parteiga, mis on Iirimaa Sotsialistliku Partei sõsarerakond. See partei on tamili ja singali inimeste õiguste ja tamilite enesemääramisõiguse nimel valitsuse marurahvuslusele kangelaslikult vastu astunud.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala, ettepaneku esitaja.(FI) Austatud juhataja! Kõik, mida kolleegid on siin Sri Lanka praeguse olukorra kohta kõnelnud, leidis kinnitust, kui inimõiguste allkomisjon korraldas hiljuti selle painajaliku olukorra teemal ärakuulamise.

Me võime tegelikult kinnitada, et nende 260 000 tamili liikumine on endiselt piiratud ja see on vastuolus kõikide rahvusvaheliste õigusaktidega, kuigi sõja lõpust on nüüd möödas mitu kuud. Me võime kinnitada, et kehtivad karmid ajakirjandusvabaduse piirangud. Eile avaldatud andmete kohaselt paigutas organisatsioon Piirideta Reporterid ajakirjandusvabaduse indeksi järgi Sri Lanka 175 riigi hulgas 162. kohale.

Me peame nüüd nõudma, et kõiki ÜRO delegeeritud organite esindajaid lubataks neisse laagritesse. Resolutsioonis mainitakse kohalike valimiste korraldamist. Meie, Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni öeldu on palju leebem ja ma loodan, et kolleegid toetavad seda. Tahaksime vaid üles tähendada, et need valimised korraldatakse.

Mis puutub kaubanduspoliitika küsimusse, siis olen väga rõõmus, et komisjon kontrollib praegu, kuidas Sri Lanka erinevate inimõigustealaste lepingute nõudeid rakendab. Ootan komisjonilt väga objektiivset ja erapooletut tegutsemist ning peatset järelduste koostamist selle kohta, kas Sri Lanka on GSP Plussi kohase sooduskohtlemise tegelikult ära teeninud.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt, fraktsiooni PPE nimel. (DE) Lugupeetud juhataja! Võitjad peaksid olema suuremeelsed ja minu arvates ei ole Sri Lankal paljud inimesed sellest veel aru saanud. Oluline on siinkohal kõrvaldada märgatavalt ägenenud etnilise konflikti põhjus. Me peame lihtsalt mõistma, et puudub plaan, mis tagaks tamilitele nende seaduslikud õigused. Mõlemad pooled peavad poliitilise lahenduse leidmiseks teineteisele vastu tulema.

Vägivalla vastu võitlemine oli õigustatud, vägivallatsejad on lüüa saanud ja vägivallas pole midagi ilustada. Tegelik ülesanne on kõrvaldada vägivalla põhjused. Lihtsam on sõda lõpetada, kui rahu luua. Me näeme, et Bosnias pole praegu ikka veel leitud püsivat lahendust rahu tagamiseks, kuigi sõda on ammu läbi.

Ma olen Sri Lanka stabiilsuse pärast mures, sest see vähemuste probleem on püsinud sajandeid ja teravnenud kolonialismi ajal. Seetõttu peame tegema kõik, et mõlemaid pooli vahendada ja panna nad teisiti mõtlema.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, fraktsiooni S&D nimel.(PL) Austatud juhataja! Selle aasta mais, pärast valitsuse võitu Tamili Tiigrite üle selgus, et Sri Lanka kodusõda on lõpuks pärast pikki aastaid lõppenud. Tegelikkuses on kahjuks siiski ikka veel palju probleeme, mis tuleb riigis lahendada.

Valitsus hoiab rohkem kui 250 000 inimest poliitilistel põhjustel laagrites, keelates humanitaarabiorganisatsioonide juurdepääsu. Ta represseerib meediat. Selle aasta septembris mõistis Colombo ülemkohus ajakirjaniku 20 aastaks vangi. ELi eesistujariik pidas seda sõnavabaduse ohustamiseks ja see mõisteti sõnaselgelt hukka.

Üks suur takistus riigi arengule on jalaväemiinid, mis ohustavad inimeste elu ja tervist. Sri Lanka ei ole siiani ühinenud jalaväemiine keelustava Ottawa konventsiooniga. Selle dokumendi allkirjastamine aitaks kindlasti antud probleemi lahendada, võimaldaks samas riigil taotleda abi maamiinide ohvritele ja kiirendada miinide kõrvaldamise kampaaniat, mida on alates 2003. aastast vähetõhusalt läbi viidud.

Sri Lanka kodanikud väärivad tõelist demokraatiat ja inimväärset elu.

 
  
MPphoto
 

  Karima Delli, fraktsiooni Verts/ALE nimel.(FR) Austatud juhataja, kallid kolleegid! Juba mitu kuud on Sri Lanka valitsus otsustanud tamili tsiviilelanikkonna olukorra kohta vaikida, takistades välismeedial ja humanitaarabiorganisatsioonidel neile juurde pääsemast. Alates 2009. aasta märtsist on Colombo hoidnud kinni peaaegu kõiki tsiviilisikuid, kes pagesid sõjaväe ja Tamili Tiigrite vahelise võitluse eest, ning sellega rikutakse põhjalikult rahvusvahelist õigust ja inimõigusi.

Juulis hoidis Sri Lanka valitsus rohkem kui 280 000 inimest saare kirdeosas asuvas kolmekümnes laagris, mida valvasid sõjaväelased. Põgenikud võisid laagritest lahkuda vaid erakorralise arstiabi saamiseks ja enamikul juhtudel saatis neid sõjaväeeskort. Mõnes laagris sureb iga päev üle tuhande inimese, enamasti düsenteeriasse. Elamistingimused on kohutavad. President Rajapaksa teatas eelmisel nädalal, et vabastatakse vaid 100 000 tamili põgenikku.

Arvestades selle tragöödia ulatust, peab Euroopa Liit tugevdama survet Sri Lanka valitsusele, et saavutada kõikide tsiviilisikute viivitamatu ja tingimusteta vabastamine, ajakirjanike juurdepääs laagritele ja humanitaarabi kiire kohaletoimetamine.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). – Lugupeetud juhataja! Esindades Londonit, linna, mis on viimase 40 aasta jooksul olnud korduvalt terroristide märklauaks, tunnen ma sügavalt kaasa kõikidest rahvustest srilankalastele. Karm terrorikampaania, mida Tamili Tiigrid pidasid, nõrgestas kõvasti selle kauni maa arengut.

President Rajapaksa tuli võimule demokraatlikult, võitis otsusekindlalt LTTE ja tema edusamme peaksime tunnustama me kõik, kes me põlgame terrorismi. Valitsusel on nüüd kohustus ehitada üles konfliktijärgne ühiskond, millele on omane vabadus, õiglus ja kõikide srilankalaste võrdõiguslikkus. Ümberasustatute koju naasmine ja sõjakurjategijate üle kohtumõistmine peavad olema nüüd valitsuse esmatähtsad eesmärgid.

Kuigi ma möönan, et president Rajapaksa võis mõne vahetult pärast konflikti võetud erakorralise meetme tõttu rahvusvahelist poolehoidu mõnevõrra kaotada, olen veendunud, et parim tee edasiliikumiseks on tagada turvalise ja eduka Sri Lanka areng ning toetada selle demokraatlikult valitud juhti ja valitsust. EL peab jätma jõusse GSP Plussi kohased kaubanduskokkulepped, mis lõpetamise korral hävitaksid otseselt miljon töökohta ja avaldaksid kaudset majanduslikku mõju 2,5 miljonile süütule Sri Lanka kodanikule.

 
  
MPphoto
 

  Seįn Kelly (PPE). – Lugupeetud juhataja! Mina kui Iirimaalt pärit parlamendiliige olen väga rõõmus, et minu Iiri kolleegid Joe Higgins ja Proinsias De Rossa on kirjeldanud mitmeid muresid Sri Lankal ja Iraanis, ning ma nõustun nendega. Iirimaa peakski tundma nende küsimuste pärast muret, sest ta on Põhja-Iirimaal palju aastaid näinud diskrimineerimist ja inimeste surma. Sellegipoolest saabub lahendus lõppkokkuvõttes ainult diplomaatia ja mõttevahetuse kaudu. Seetõttu avaldan lootust, et kui Lissaboni leping jõustatakse, siis kasutatakse eesistujale ja kõrgele esindajale antud uusi volitusi ja seisundit, et aidata loodetavasti arukusel ja mõistmisel nendesse kohtadesse jõuda, nii et nad parandaksid oma suhtumist ja hakkaksid oma tegevuses järgima diplomaatiat ja demokraatiat.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE).(FI) Austatud juhataja! Oleme jälginud ja kommenteerinud olukorda Sri Lankal korduvalt ning mõnikord peaaegu kaotanud lootuse leida lahendus. Siiski lõppes 25 aastat kestnud konflikt sel aastal Tamili Tiigrite lüüasaamisega. Nagu ikka, nõudis pikaajaline konflikt palju ohvreid ja tekitas riigis sisepõgenikud. Lisaks põhjustas see probleeme majanduses ja õigusriigi arengus. Nüüd on riik jõudnud lootusrikkasse, ehkki kriitilisse etappi.

Siin on väljendatud muret selle pärast, millises olukorras on laagrites elanud inimesed. Nagu resolutsioonis öeldud, loodame me, et võimud nõustuvad peagi rahvusvahelise abiga ning avavad laagrid, et võtta vastu humanitaarabi ja konfliktide puhuks koolitatud personali. Samal ajal on vaja, et rahvusvaheline üldsus võtaks kohustuse hakata looma kestvat rahu sellel kaunil saarel. Abi peaks kindlasti sisaldama ka komisjoni eraldatavaid lisasummasid demineerimise jaoks.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE).(ES) Austatud juhataja! Tahaksin oma sõnavõtus esiteks rõhutada seda, mida kolleeg Heidi Hautala ütles. Me peame silmas pidama rolli, mida selles protsessis täidab ja peaks täitma peale Punase Risti ka Ühinenud Rahvaste Organisatsioon.

Samas tahtsin vastata ka kolleeg Van Ordeni sõnadele, sest mulle tundub täiesti sobimatu nimetada neid meie seast, kes üritavad kasutada sellist otsest vahendit nagu GSP Plussi kohased kaubanduskokkulepped, LTTE heakskiitjateks ja toetajateks. See lihtsalt pole tõsi.

Me teame käimasolevast uurimisest, millega soovitakse teha kindlaks, kas Sri Lanka ametiasutused täidavad oma kohustused võtta inimõigustealased õigusnormid riigi õigusesse üle.

Kui seda ei tehta nõuetekohaselt, on üsna loomulik ja vajalik, et palume GSP Plussi süsteemi mitte pikendada. Seetõttu tundub mulle, et seoses nimetatud pikendamisega on see avaldus või see taotlus LTTE toetamise kohta üsna vale.

 
  
MPphoto
 

  Leonard Orban, komisjoni liige.(RO) Euroopa Komisjon on jälginud pidevalt ja hoolega Sri Lanka olukorda ning algatanud asjakohase dialoogi selle riigi valitsusega, et panna alus uutele suhetele, milles mõlemad pooled püüavad teha koostööd põhiliste probleeme tekitavate küsimuste lahendamiseks.

Oleme sügavalt mures kriitilise humanitaarolukorra pärast laagrites, kus ümberasustatud inimesi hoitakse. Nende valimatu kinnipidamine Sri Lankal on rahvusvahelise õiguse normide jäme rikkumine. Me peame nüüd kiiremas korras tagama, et kõik need inimesed, kes on veel laagrites, saaksid kasutada liikumisvabadust, ning et humanitaarabiasutustele antaks täielik juurdepääs neile laagritele, sealhulgas selleks, et sealse olukorraga tutvuda, nii et nad saaksid pakkuda humanitaarabi ja kaitset.

Lisaks on komisjon endiselt mures inimõiguste olukorra pärast Sri Lankal seepärast, et on teavet kohtuväliste tapmiste, inimröövide ja meedia tõsise hirmutamise kohta. Lepitus saarel on takistatud, kuni rahulolematuid tamileid eiratakse ja valitseb karistamatuse tunne. Euroopa Komisjon usub kindlalt, et lepituse võti on see, kui pooled võtavad vastutuse oma tegude eest.

Komisjonil valmis hiljuti põhjalik uurimus inimõiguste olukorrast Sri Lankal. Missiooni pädevuses oli vaadelda, kas riik täidab või ei täida kohustusi, mille ta võttis siis, kui sai kokkuleppel Euroopa Liiduga säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra (GSP Plussi) soodustatud riigiks, ja kas ta täidab või ei täida kohustusi järgida rahvusvahelisi õigusakte eelkõige inimõiguste vallas.

Uurimuse tulemusena täheldati märkimisväärseid puudujääke kolme inimõigusi käsitleva ÜRO konventsiooni täitmises – need on kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt, piinamisvastane konventsioon ja lapse õiguste konventsioon. See näitab, et Sri Lanka ei täida praegu neid konventsioone.

Paratamatult ohustab see olukord jätkuvalt uute kaubandussoodustuste andmist GSP Plussi raames, sest tingimus, mida kõik selles süsteemis osalevad soodustatud riigid peavad täitma, on nende kolme konventsiooni ratifitseerimine ja tõhus jõustamine.

Aitäh.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Arutelu on lõppenud.

Järgmine päevakorrapunkt on hääletamine.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika