Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/2735(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0100/2009

Viták :

PV 22/10/2009 - 12.3
CRE 22/10/2009 - 12.3

Szavazatok :

PV 22/10/2009 - 13.3
CRE 22/10/2009 - 13.3

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2009)0061

Viták
2009. október 22., Csütörtök - Strasbourg HL kiadás

12.3. Sri Lanka
A felszólalásokról készült videofelvételek
PV
MPphoto
 

  Elnök . – A következő napirendi pont a Srí Lankára vonatkozó hat állásfoglalási indítványról szóló vita.

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden , szerző. – Elnök úr, Srí Lanka lakossága – a szingalézek és különösen a tamilok – az elmúlt 30 évben rengeteget szenvedett az LTTE által folytatott könyörtelen terrorista hadviseléstől. Most, hogy az LTTE a harcmezőn vereséget szenvedett, Srí Lanka kormányának és népének szüksége van a mi együttérző megértésünkre, és mindenekfelett segítségnyújtásunkra az ország újbóli talpraállításához, a jólét felé vezető útra való rálépéshez, és a terrorizmus bármiféle újraéledésének a megelőzéséhez.

Vannak olyanok, köztük az LTTE védelmezői, akik újabb csapást akarnak mérni a srí lankai népre azzal, hogy aláássák az EU-val kötött GSP+ preferenciális kereskedelmi megállapodásokat. Remélem, a Bizottság megérti, hogy nem a segélyek, hanem a kereskedelem kínálja a legjobb utat a gazdasági talpraállás felé. A srí lankai hatóságoknak pedig kezelniük kell a nemzetközi közösségbeli barátaik által kifejezett aggályokat, ezért nincs mentség a GSP+ státus veszélyeztetésére.

Az azonnali prioritás természetesen a konfliktusba belekeveredett több ezernyi, jelenleg táborokban, siralmas körülmények között élő tamil letelepítése. Helyzetüket a legsürgősebben kezelni kell, és ehhez segítséget kell kérni a nemzetközi közösségtől.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa , szerző. – Elnök úr, támogatom az állásfoglalást, még akkor is, ha úgy gondolom, hogy nem fogalmaz meg kellően erős bírálatot a srí lankai kormány irányában. Ez év során tanúi lehettünk a tamil tigrisek által ellenőrzött terület elleni félelmetes katonai támadásnak, melynek során semmilyen tekintettel nem voltak a véleményem szerint mindkét fél által bábuknak tekintett polgárok életére vagy jóllétére, és amelyben 90 000 ember halt meg. A világ elszörnyedve és tehetetlenül nézte a vérfürdőt, és még ma is több mint negyedmillió srí lankai polgár él menekülttáborokban megfelelő orvosi ellátás, tiszta víz, higiénia vagy élettér nélkül.

A mai állásfoglalás viszonylag enyhe felhívást tartalmaz a srí lankai hatóságok felé polgáraik jogainak tiszteletben tartására. Saját véleményem szerint, ha ezen állásfoglalás követeléseinek nem lesz hamarosan mérhető foganatja, az Európai Uniónak gazdasági és politikai nyomást kell gyakorolnia a srí lankai rezsimre.

Srí Lanka gazdasági talpraállása a közvetlen külföldi befektetésektől és az EU gazdasági támogatásától függ. Ezt az ösztönzőt ki kell aknáznunk a srí lankai lakosok érdekében, ideértve a tamilokat is.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann , szerző. – (DE) Elnök úr, két percem van. Úgy tűnik, hogy véget ért a 25 éve Srí Lankán dúló polgárháború. Májusban a kormánycsapatok elfoglalták az LTTE által ellenőrzött északi területeket. Az újrakezdés remélhetőleg békét, és a békével együtt szabadságot hoz.

A lakosság nemcsak a polgárháború folyományaitól szenved, hanem a cunami és más természeti csapások következményeitől is. Az EU fokozta külkereskedelmét, és nagyobb tarifális preferenciákat nyújt, mint bármely más délkelet-ázsiai országnak. A nemzetközi segítség a srí lankai politikai erők számára az emberi jogok megvalósításának kötelezettségével jár. Kétszázötvenezer ember zsúfolódik össze menekülttáborokban, ahol nincs tiszta ivóvíz, és gyatrák az egészségügyi viszonyok. A segélyszervezeteket nem engedik be a menekülttáborokba. A kormánynak saját érdeke lenne, hogy mihamarabb megszervezze az embereknek szülőfalujukba történő visszatérését. Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoportja azért jár közben, hogy a Nemzetközi Vöröskereszt ebben kulcsszerepet kapjon.

A másik terület, ahol változásra van szükség, a sajtószabadság és a véleménynyilvánítás szabadsága. Véget kell vetni az újságírók elrablásának és börtönbe vetésének. Véget kell vetni annak, hogy a rendszert bíráló cikkeket börtönnel torolják meg. A SAARC-küldöttség tagjaként számos alkalommal járhattam Srí Lankán. Meggyőződésem, hogy az ország számára az újrakezdés a lehetőségek gazdag tárházát tartogatja, amennyiben a tamil vezetőket konstruktív módon bevonják a folyamatba. Ez azonban a terrorizmus és az erőszak minden formájának elutasítását, valamint az emberi jogok megvalósítását célzó stratégiában való együttműködést feltételezi. A srí lankai polgárok érdekében azt kívánom, hogy az a kifejezés, amelyet ott időről időre hallottam – „a háború, az egy intézmény”végleg eltűnjön a történelem süllyesztőjében.

(Taps)

 
  
MPphoto
 

  Joe Higgins , szerző. – Elnök úr, a Rajapaksa elnök kormánya által a tamil néppel szemben folytatott politika Srí Lankán mind a szingaléz, mind a tamil népesség számára rémálomba torkollt, a srí lankai állam tömegesen elnyomja az állami soviniszta politika ellen fellépő egyéneket és csoportokat.

A tamil tigrisek veresége után a tamil nép számára folytatódik a rémálom, főként Srí Lanka északi részén, ahol 300 000 embert – közöttük 31 000 gyermeket – tartanak erőszakkal fogva olyan táborokban, ahol betegség és alultápláltság pusztít.

Most újabb szörnyűség fenyeget, a jelentések szerint ugyanis a Rajapaksa-kormány azt tervezi, hogy szingalézeket telepít Srí Lanka keleti és északi vidékeire – vagyis elfoglalja azokat a területeket, ahol a tamil nyelvű népesség van többségben. Ez jövőbeli helyi viszályok csíráját hordozza magában.

A Rajapaksa-kormány valójában önkényuralmi rendszer, hajszálvékony demokratikus mázzal. Üdvözlöm, hogy az állásfoglaláson keresztül lehetőség nyílik ennek a diktatúrának az elítélésére. Erőteljes fenntartásaim vannak a 4. bekezdéssel kapcsolatban, ugyanis a fő terrorizmust valójában a Rajapaksa-kormány gyakorolja a saját népével szemben. Miközben szocialistaként meggyőződésem, hogy a srí lankai viszonyok között a gerillaháború nem vezet eredményre, le kell szögeznem, hogy a tamil népnek igenis joga van megvédeni saját magát a katonai elnyomással szemben.

A tamil nép megvédésének legjobb módja az lenne, ha a tamil és szingaléz munkások és szegények egyesült erővel harcolnának a jelenlegi kormány és annak neoliberális politikája ellen, valamint ha a srí lankai társadalom szocialista átalakuláson menne keresztül, amely társadalomban az ország csodálatos erőforrásait az egész lakosság javára lehetne fordítani. Büszke vagyok arra, hogy azonosulhatok az Ír Szocialista Párt testvérpártjával, a Srí Lankai Egyesült Szocialista Párttal, amely a tamil és a szingaléz nép jogaiért, valamint a tamil nép önrendelkezési jogáért hősiesen dacol a kormányzati sovinizmussal.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala , szerző. – (FI) Elnök úr, mindaz, amiről képviselőtársaim itt a srí lankai helyzet kapcsán tanúságot tettek, megerősítést nyert akkor, amikor az Emberi Jogi Albizottság nemrég meghallgatást rendezett erről a rémálomba illő helyzetről.

Valóban meg tudjuk erősíteni, hogy a 260 000 tamil mozgásszabadságát minden nemzetközi jogi norma dacára még mindig korlátozzák, jóllehet maga a háború már hónapokkal ezelőtt véget ért. Megerősíthetjük, hogy a sajtószabadságot súlyosan korlátozzák. Tegnap a Riporterek Határok Nélkül sajtószabadság-indexe Srí Lankát 175 ország közül a 162. helyre tette.

Márpedig követelnünk kell, hogy valamennyi kiküldött ENSZ-szerv képviselőit engedjék be a táborokba. Az állásfoglalás említést tesz helyi választások szervezéséről; mi, a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja sokkal kevésbé erélyesen fejezzük ki magunkat, és remélem, hogy ez támogatásra lel majd. Mi csak azt szeretnénk rögzíteni, hogy a választásokat épp most szervezik.

Ami a kereskedelempolitikát illeti, nagyon örülök, hogy a Bizottság most megvizsgálja, hogy Srí Lanka miként hajtja végre a különböző emberi jogi megállapodások előírásait. Azt várom a Bizottságtól, hogy nagyon objektíven és pártatlanul járjon el, és időben vonja le a következtetéseket arra vonatkozóan, hogy Srí Lanka valóban kiérdemli-e a GSP+ szerinti kivételes bánásmódot.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt , a PPE képviselőcsoport nevében. (DE) Elnök úr, a győzőknek nagylelkűeknek kell lenniük, márpedig azt hiszem, hogy Srí Lankán ezt sokan még mindig nem értették meg. A feladat a borzalmasan elmérgesedett etnikai konfliktus megoldása. Egyszerűen rá kell döbbennünk arra, hogy nem létezik olyan terv, amely szavatolná a tamilokat megillető jogokat. Mindkét félnek közelednie kell egymáshoz, ha politikai megoldást akarnak találni.

Az erőszakot joggal verték le, az erőszakot elkövetők vereséget szenvedtek, és az erőszakra kár is több szót fecsérelni. Az igazi feladat az erőszak okainak a felszámolása. Könnyebb egy háborúnak véget vetni, mint a békét megteremteni. Példa erre ma Bosznia esete, ahol jóval a háború befejezése után még mindig nincs tartós megoldás a békére.

Aggódom Srí Lanka stabilitása miatt, mert a kisebbségi probléma már évszázadok óta fennáll, a gyarmatosítás ezt csak fokozta, és nekünk ezért kell mindent megtennünk a két fél közötti közvetítés és mindkét fél megbékélése érdekében.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg , az S&D képviselőcsoport nevében. (PL) Elnök úr, miután a kormánycsapatok ez év májusában leverték a tamil tigriseket, úgy tűnt, hogy sok-sok év után végre befejeződött a srí lankai polgárháború. Valójában azonban az országban sajnos még sok megoldandó probléma maradt.

A kormány több mint 250 000 embert tart gyűjtőtáborokban politikai alapon, ahová még a humanitárius szervezeteket sem engedi be, a médiát pedig elnyomja. Ez év szeptemberében a colombói legfelsőbb bíróság egy újságírót 20 év szabadságvesztésre ítélt, amit az EU elnöksége a szólásszabadság elleni fenyegetésnek minősített, és kategorikusan elítélt.

Az ország fejlődésének egyik óriási gátja az emberi életet és egészséget veszélyeztető taposóaknák. Srí Lanka még nem csatlakozott a taposóaknák betiltásáról szóló ottawai egyezményhez. E dokumentum aláírása egészen bizonyosan segítene a probléma megoldásában, és ezzel egyidejűleg lehetővé tenné az ország számára, hogy segítségért folyamodjon a gyalogsági aknák áldozatai számára, valamint a 2003 óta kevés eredménnyel zajló aknamentesítési program felgyorsítása érdekében.

Srí Lanka polgárai valódi demokráciát és normális életet érdemelnek.

 
  
MPphoto
 

  Karima Delli , a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. (FR) Elnök úr, hölgyeim és uraim, a srí lankai kormány már hónapok óta konokul hallgat a tamil polgári lakosság helyzetéről, a külföldi médiát és a humanitárius szervezeteket pedig nem engedi a közelükbe. 2009 márciusa óta Colombo a nemzetközi jog és az emberi jogok súlyos megsértésével tart fogva a hadsereg és a tamil tigrisek közötti összecsapások elől menekülő majdnem minden polgári személyt.

Júliusban a srí lankai kormány több mint 280 000 embert tartott fogva a hadsereg által őrzött 30 táborban a sziget észak-keleti részén. Csak a sürgős orvosi ellátásra szoruló menekültek hagyhatják el a tábort, és az esetek többségében ők is csak katonai kísérettel. A legtöbb táborban hetente több mint 1000 ember hal meg, főként vérhasban. Az életkörülmények rettenetesek. Rajapaksa elnök a múlt héten bejelentette, hogy csak 100 000 tamil menekültet fognak elengedni.

A tragédia mérete láttán az Európai Uniónak fokoznia kell a srí lankai kormányra nehezedő nyomást az összes polgári személy azonnali és feltétel nélküli elengedése, az újságíróknak a táborokba való bejutása, valamint a gyors humanitárius segítségnyújtás érdekében.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR) . – Elnök úr, London, egy olyan város képviselőjeként, amely az elmúlt 40 évben folyamatosan terroristák célpontja volt, nagy együttérzéssel viseltetem a srí lankaiak iránt, bármely etnikai csoporthoz tartozzanak is. A tamil tigrisek által viselt kíméletlen terrorista hadjárat kerékbe törte e gyönyörű ország fejlődését.

Rajapaksa elnök azzal az eltökélt szándékkal jutott demokratikus úton hatalomra, hogy leveri az LTTE-t, és sikeréhez mindannyiunknak, akik megvetjük a terrorizmust, gratulálnuk kell. A kormányra most az a felelősség hárul, hogy egy háború utáni, minden srí lankai számára szabadságot, igazságot és egyenlőséget hozó társadalmat építsen fel. Most a kormánynak a saját hazájukon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek hazatelepítését, valamint a háborús bűnösök felelősségre vonását kell elsődleges feladatának tekintenie.

Miközben elismerem, hogy Rajapaksa elnök a konfliktust követő időszakban foganatosított sürgős intézkedései miatt veszíthetett valamennyit a nemzetközi közösség jóindulatából, meggyőződésem, hogy a leginkább előrevivő út a biztonságos és virágzó Srí Lanka fejlődésének szavatolása, valamint demokratikus módon megválasztott vezetőjének és kormányának a támogatása. Az EU-nak fenn kell tartania a GSP+ kereskedelmi megállapodásokat, amelyeknek a visszavonása közvetlenül egy millió munkahely megszűnéséhez vezetne, közvetetten pedig gazdaságilag kihatna két és fél millió ártatlan srí lankai polgár életére.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE) . – Elnök úr, ír európai parlamenti képviselőként felettébb örülök annak, hogy írországi képviselőtársaim, Joe Higgins és Proinsias De Rossa felvázoltak különböző aggályokat Srí Lankával és Iránnal kapcsolatosan, amelyekkel egyetértek. Helyes, hogy Írországot foglalkoztatják ezek a kérdések, hiszen Észak-Írország hosszú időn keresztül megtapasztalhatta a diszkriminációt és az emberveszteséget. Mindazonáltal a végszó mindig az, hogy csak diplomáciai és tárgyalásos úton lehet megoldást találni. Ezért szeretném remélni, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével az elnök és a főképviselő új hatásköreit és jogállását remélhetőleg arra fogja felhasználni, hogy ezekben a régiókban józan belátásra és kölcsönös megértésre vegye rá a feleket hozzáállásuk javítása, valamint annak érdekében, hogy a felek elkötelezzék magukat a diplomáciai megoldások és a demokratikus életfelfogás mellett.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE) . – (FI) Elnök úr, számos alkalommal követtük figyelemmel a srí lankai helyzetet, amellyel kapcsolatban számos alkalommal tettünk észrevételeket, és néha szinte teljesen felhagytunk a megoldás reményével. Ámde a 25 évig tartó konfliktus idén a tamil tigrisek vereségével véget ért. Az elnyúló háborúskodás – mint általában – sok áldozatot követelt, és sokakat kényszerített hazájukon belül menekülésre, ezen felül pedig problémákat okozott a gazdaságban, valamint a jogállamiság fejlődésében. Az ország ma reménnyel kecsegtető, ámbátor kritikus szakaszba lépett.

A felszólalók említették, hogy aggasztja őket a táborokban élők sanyarú sorsa. Miként az állásfoglalásban leszögezzük, reméljük, hogy a hatóságok hamarosan elfogadják a nemzetközi segítségnyújtást, és megnyitják a táborokat a humanitárius segélyek és a képzett konfliktuskezelő személyzet előtt. Ezzel egyidőben szükségünk van a nemzetközi közösség kötelezettségvállalására is, hogy beszáll az ügybe, és segít tartós békét kiépíteni ezen a gyönyörű szigeten. A segítségnyújtásnak a Bizottság által az aknamentesítés céljára folyósítandó újabb összegekre is egyértelműen ki kell terjednie.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) . – (ES) Elnök úr, felszólalásomban mindenekelőtt alá kívánom húzni a képviselőtársam, Hautala asszony által mondottakat. Nem szabad szem elől tévesztenünk azt a szerepet, amelyet nemcsak a Vöröskereszt, hanem az Egyesült Nemzetek Szervezete is játszik ebben a folyamatban, és amelyet játszaniuk is kell.

Ugyanakkor Van Orden úr szavaira is szeretnék reflektálni, mert úgy vélem, egyáltalán nem helyénvaló, ha minket, akik a GSP+ kereskedelmi megállapodásokat célravezető eszközként igyekszünk felhasználni, az LTTE szimpatizánsainak vagy támogatóinak titulálnak. Ez egész egyszerűen hamis beállítás.

Tudjuk, hogy jelenleg folyamatban van egy vizsgálat arra vonatkozóan, hogy a srí lankai hatóságok megtesznek-e minden tőlük telhetőt az emberi jogi szabályozásnak a nemzeti jogba való beépítése érdekében.

Ha ez nem történik meg megfelelően, akkor teljesen természetes és szükséges, hogy fel kell lépnünk a GSP+ rendszer meghosszabbítása ellen. Ezért szerintem nincs igazuk azoknak, akik a hosszabbításra vonatkozó kérésünkkel vagy beadványunkkal összefüggésben az LTTE támogatásáról beszélnek.

 
  
MPphoto
 

  Leonard Orban , a Bizottság tagja. – (RO) Az Európai Bizottság továbbra is folyamatosan figyelemmel követi a srí lankai helyzetet, és kezdeményezi az ország kormányával folytatandó megfelelő párbeszédet, amelynek célja olyan újfajta kapcsolatok alapjának megteremtése, amelyeknek keretében mindkét fél erőfeszítéseket tesz a problémás fő kérdések megoldásában való együttműködés érdekében.

Mélyen aggaszt bennünket a saját hazájukon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek internáló táboraiban uralkodó kritikus humanitárius helyzet. Ezen személyek válogatás nélküli fogva tartása Srí Lankán a nemzetközi jogi normák kirívó megsértésével ér fel. Haladéktalanul és sürgősen biztosítanunk kell, hogy a táborokban rekedt valamennyi személy visszakapja mozgásszabadságát, és a humanitárius ügynökségek teljesen szabadon bejuthassanak oda, beleértve az ottani információszerzést is, mert csak így lesznek képesek humanitárius segélyt és védelmet nyújtani.

A Bizottság ezen felül az ítélet nélküli kivégzések, emberrablások és a média súlyos megfélemlítése okán folyamatos aggodalmának ad hangot a srí lankai emberi jogi helyzet miatt. Addig, amíg nem vesznek tudomást a tamilok elégedetlenségéről, és amíg a büntetlenség légköre uralkodik, a sziget megbékélése elé akadályok gördülnek. Az Európai Bizottság határozott meggyőződése, hogy a megbékélési folyamat kulcsa az, ha a felek felelősséget vállalnak saját tetteikért.

Az Európai Bizottság nemrégiben alapos vizsgálatot végzett az emberi jogok srí lankai állapotáról. E misszió azt a megbízatást kapta, hogy vizsgálja meg, vajon az ország betartja-e, vagy sem az általa akkor vállalt kötelezettségeket, amikor az Európai Unió által odaítélt GSP+, a fenntartható fejlődést és a felelősségteljes kormányzást ösztönző különleges program kedvezményezettje lett, és különösen betartja-e az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi szabályoknak való megfelelésre vállalt kötelezettségeit.

A vizsgálat jelentős hiányosságokat állapított meg az emberi jogokat szabályozó három ENSZ egyezmény tekintetében: ezek a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, a kínzás elleni egyezmény, valamint a gyermekek jogairól szóló egyezmény. Ez azt bizonyítja, hogy Srí Lanka jelenleg nem alkalmazza ezeket az egyezményeket.

Ez a helyzet elkerülhetetlenül továbbra is veszélyezteti a GSP+ részeként odaítélendő további kereskedelmi előnyöket, mivel ez ahhoz a feltételhez van kötve, hogy a program valamennyi résztvevőjének ratifikálnia kell, és ténylegesen be kell tartania e három egyezményt.

Köszönöm.

 
  
MPphoto
 

  Elnök . – A vitát lezárom.

A következő napirendi pont a szavazás.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat