Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 22 oktober 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

12. Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
PV
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy