Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 22 oktober 2009 - Straatsburg Uitgave PB

15. Samenstelling commissies: zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, excuseert u mij, maar het gebeurt nu al de hele dag dat een Hongaarse rechts-extremist bij elk onderwerp over Hongarije begint te spreken. Zou u erop willen wijzen dat we een agenda met afzonderlijke onderwerpen hebben? Misschien weet onze collega dit nog niet.

(Applaus)

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Het Parlementslid is helaas niet aanwezig. Ik ga ervan uit dat zij kennis zal nemen van uw opmerking.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid