Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 22. októbra 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

16. Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
PV
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia