Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 22 oktober 2009 - Straatsburg Uitgave PB

18. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Juridische mededeling - Privacybeleid