Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Neljapäev, 22. oktoober 2009 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 3.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 4.Teatavate vaktsiinide piiratud kättesaadavus arengumaades (arutelu)
 5.Finants- ja majandusolukord Moldovas (arutelu)
 6.Rahvusvahelise sõltumatu uurimismissiooni aruanne konflikti kohta Gruusias (arutelu)
 7.Sahharovi auhind 2009 (auhinna saaja teatavaks tegemine)
 8.Hääletused
  8.1.2010. eelarveaasta (hääletus)
  8.2.2010. aasta üldeelarve projekt (III jagu) (A7-0038/2009, László Surján) (hääletus)
  8.3.2010. aasta üldeelarve projekt (I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX jagu) (A7-0037/2009, Vladimír Maňka) (hääletus)
  8.4.Europoli personali põhipalkade ja toetuste kohandamine (A7-0040/2009, Claude Moraes) (hääletus)
  8.5.Põllumajandusturgude ühine korraldus ning teatavate põllumajandustoodete erisätted (ühise turukorralduse ühtne määrus) (hääletus)
  8.6.SIS II ja VIS (hääletus)
  8.7.Demokraatia tugevdamine välissuhetes (hääletus)
  8.8.Euroopa välisteenistuse loomise institutsioonilised aspektid (A7-0041/2009, Elmar Brok) (hääletus)
  8.9.Atlandi-ülese majandusnõukogu ning ELi ja USA tippkohtumise (2. ja 3. november 2009) ettevalmistamine (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  12.1.Guinea
  12.2.Iraan
  12.3.Sri Lanka
 13.Hääletused
  13.1.Guinea (hääletus)
  13.2.Iraan (hääletus)
  13.3.Sri Lanka (hääletus)
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 15.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 16.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 17.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123) (vt protokoll)
 18.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 19.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 20.Istungjärgu vaheaeg
 LISA (kirjalikud vastused)
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (449 kb)
 
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (1028 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika