Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 22. lokakuuta 2009 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 3.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 4.Tiettyjen rokotteiden rajoitetun saatavuuden ongelma kehitysmaissa (keskustelu)
 5.Moldovan rahoitus- ja taloustilanne (keskustelu)
 6.Georgian konfliktia käsittelevän riippumattoman kansainvälisen tiedonkeruuvaltuuskunnan raportti (keskustelu)
 7.Saharov-palkinto 2009 (ilmoitus palkinnon saajasta)
 8.Äänestykset
  8.1.Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi - Varainhoitovuosi 2010 (äänestys)
  8.2.Esitys yleiseksi talousarvioksi 2010 (Pääluokka III) (A7-0038/2009, László Surján) (äänestys)
  8.3.Esitys yleiseksi talousarvioksi 2010 (pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX) (A7-0037/2009, Vladimír Maňka) (äänestys)
  8.4.Europolin henkilöstöön sovellettavien peruspalkkojen ja lisien mukauttaminen (A7-0040/2009, Claude Moraes) (äänestys)
  8.5.Yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttaminen (äänestys)
  8.6.Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) ja viisumitietojärjestelmän (VIS) tilanne (äänestys)
  8.7.Demokratiakehitys ulkosuhteissa (äänestys)
  8.8.Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamiseen liittyvät institutionaaliset näkökohdat (A7-0041/2009, Elmar Brok) (äänestys)
  8.9.Transatlanttisen talousneuvoston kokouksen valmistelut ja EU:n ja USA:n huippukokous 2. ja 3. marraskuuta 2009 (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 12.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  12.1.Guinea
  12.2.Iran
  12.3.Sri Lanka
 13.Äänestykset
  13.1.Guinea (äänestys)
  13.2.Iran (äänestys)
  13.3.- Sri Lanka (äänestys)
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 15.Valiokuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 16.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 17.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla): ks. pöytäkirja
 18.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 19.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 20.Istuntokauden keskeyttäminen
 LIITE (Kirjalliset vastaukset)
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (483 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1109 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö