Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Ketvirtadienis, 2009 m. spalio 22 d. - StrasbūrasTekstas OL
 1.Posėdžio pradžia
 2.Asignavimų perkėlimas (žr. protokolą)
 3.Pateikti dokumentai (žr. protokolą)
 4.Ribotos besivystančių šalių prieigos prie kai kurių skiepų problema (diskusijos)
 5.Finansinė ir ekonominė padėtis Moldavijoje (diskusijos)
 6.Tarptautinės nepriklausomos konflikto Gruzijoje tyrimo misijos ataskaita (diskusijos)
 7.Sacharovo premija 2009 (laureato paskelbimas) (žr. protokolą)
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas (balsavimas)
  8.2.2010 m. bendrojo biudžeto projektas (III skirsnis – Komisija) (A7-0038/2009, László Surján) (balsavimas)
  8.3.2010 m. bendrojo biudžeto projektas (I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX skirsniai) (A7-0037/2009, Vladimír Maňka) (balsavimas)
  8.4.Europolo darbuotojams mokamų bazinių atlyginimų ir išmokų tikslinimas (A7-0040/2009, Claude Moraes) (balsavimas)
  8.5.Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimas) keitimas (balsavimas)
  8.6.Antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) ir Vizų informacinės sistemos (VIS) diegimo būklė (balsavimas)
  8.7.Demokratijos stiprinimas išorės santykiuose (balsavimas)
  8.8.Instituciniai Europos išorės veiksmų tarnybos steigimo aspektai (A7-0041/2009, Elmar Brok) (balsavimas)
  8.9.Pasirengimas TET susitikimui ir ES bei JAV aukščiausiojo lygio susitikimui (2009 m. lapkričio 2 ir 3 d.) (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokolą)
 12.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (diskusijos)
  12.1.Gvinėja
  12.2.Iranas
  12.3.Šri Lanka
 13.Balsuoti skirtas laikas
  13.1.Gvinėja (balsavimas)
  13.2.Iranas (balsavimas)
  13.3.Šri Lanka (balsavimas)
 14.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 15.Komitetų sudėtis (žr. protokolą)
 16.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų (žr. protokolą)
 17.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokolą)
 18.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas (žr. protokolą)
 19.Kitų posėdžių kalendorinis planas (žr. protokolą)
 20.Sesijos atidėjimas
 PRIEDAS (Atsakymai raštu)
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (473 kb)
 
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (1045 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika