Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 22 oktober 2009 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 3.Ingekomen stukken: zie notulen
 4.Beperkte beschikbaarheid van vaccins voor ontwikkelingslanden (debat)
 5.Financiële en economische situatie in Moldavië (debat)
 6.Rapport van de onafhankelijke internationale onderzoeksmissie voor het conflict in Georgië (debat)
 7.Sacharov-prijs 2009 (bekendmaking van de winnaar)
 8.Stemmingen
  8.1.Begrotingsjaar 2010 (stemming)
  8.2.Ontwerp van algemene begroting 2010 (afdeling III - Commissie) (A7-0038/2009, László Surján) (stemming)
  8.3.Ontwerp van algemene begroting 2010 (afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (A7-0037/2009, Vladimír Maňka) (stemming)
  8.4.Aanpassing van de salarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol (A7-0040/2009, Claude Moraes) (stemming)
  8.5.Gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening") (stemming)
  8.6.Stand van zaken van SIS II en VIS (stemming)
  8.7.Democratieopbouw in de externe betrekkingen van de EU (stemming)
  8.8.Europese dienst voor extern optreden (A7-0041/2009, Elmar Brok) (stemming)
  8.9.Voorbereiding van de bijeenkomst van de TEC en de Top EU/VS (2 en 3 november 2009) (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 12.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  12.1.Guinee
  12.2.Iran
  12.3.Sri Lanka
 13.Stemmingen
  13.1.Guinee (stemming)
  13.2.Iran (stemming)
  13.3.Sri Lanka (stemming)
 14.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 15.Samenstelling commissies: zie notulen
 16.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 17.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement): zie notulen
 18.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 19.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 20.Onderbreking van de zitting
 BIJLAGE (Schriftelijke antwoorden)
Debatten
Uitgave PB (496 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (1273 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid