Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 22 października 2009 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Przesunięcie środków: patrz protokół
 3.Składanie dokumentów: patrz protokół
 4.Problem ograniczonego dostępu krajów rozwijających się do niektórych szczepionek (debata)
 5.Sytuacja finansowa i gospodarcza w Mołdawii (debata)
 6.Sprawozdanie Niezależnej Międzynarodowej Komisji Śledczej ds. konfliktu w Gruzji (debata)
 7.Nagroda Sacharowa za rok 2009 (ogłoszenie laureata)
 8.Głosowanie
  8.1.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej – rok budżetowy 2010 (głosowanie)
  8.2.Projekt budżetu ogólnego 2010 (sekcja III - Komisja) (A7-0038/2009, László Surján) (głosowanie)
  8.3.Projekt budżetu ogólnego 2010 (sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (A7-0037/2009, Vladimír Maňka) (głosowanie)
  8.4.Dostosowanie wynagrodzenia podstawowego i dodatków pracowników Europolu (A7-0040/2009, Claude Moraes) (głosowanie)
  8.5.Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych (głosowanie)
  8.6.Stan zaawansowania SIS II i VIS (głosowanie)
  8.7.Wsparcie dla rządów demokratycznych w ramach stosunków zagranicznych (głosowanie)
  8.8.Aspekty instytucjonalne utworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (A7-0041/2009, Elmar Brok) (głosowanie)
  8.9.Przygotowanie posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej i szczytu UE/USA (2 i 3 listopada 2009 r.) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 12.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  12.1.Gwinea
  12.2.Iran
  12.3.Sri Lanka
 13.Głosowanie
  13.1.Gwinea (głosowanie)
  13.2.Iran (głosowanie)
  13.3.Sri Lanka (głosowanie)
 14.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 15.Skład komisji: patrz protokół
 16.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 17.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu): patrz protokól
 18.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : patrz protokól
 19.Kalendarz kolejnych posiedzeń: patrz protokół
 20.Przerwa w obradach
 ZAŁĄCZNIK (Odpowiedzi pisemne)
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (487 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (1179 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności