Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 22. októbra 2009 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2. – Presun finančných prostriedkov: pozri zápisnicu
 3.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 4.Otázka obmedzeného prístupu rozvojových krajín k niektorým očkovacím látkam (rozprava)
 5.Finančná a hospodárska situácia v Moldavsku (rozprava)
 6.Správa nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej misie o konflikte v Gruzínsku (rozprava)
 7.Sacharovova cena 2009 (oznámenie laureáta)
 8.Hlasovanie
  8.1.Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie – rozpočtový rok 2010 (hlasovanie)
  8.2.Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2010 (oddiel III – Komisia) (A7-0038/2009, László Surján) (hlasovanie)
  8.3.Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2010 (oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX) (A7-0037/2009, Vladimír Maňka) (hlasovanie)
  8.4.Úprava základných platov a príplatkov zamestnancov Europolu (A7-0040/2009, Claude Moraes) (hlasovanie)
  8.5.Zmena nariadenia (ES) č. 1234/2007 (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (hlasovanie)
  8.6.Pokrok SIS II a VIS (hlasovanie)
  8.7.Budovanie demokracie vo vonkajších vzťahoch (hlasovanie)
  8.8.Inštitucionálne aspekty vzniku európskej služby pre vonkajšiu činnosť (A7-0041/2009, Elmar Brok) (hlasovanie)
  8.9.Príprava zasadnutia Transatlantickej hospodárskej rady a samitu EÚ – USA (2. a 3. novembra 2009) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: zápisnicu
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12. – Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  12.1.Guinea
  12.2.Irán
  12.3.Srí Lanka
 13.Hlasovanie
  13.1.Guinea (hlasovanie)
  13.2.Irán (hlasovanie)
  13.3.Srí Lanka (hlasovanie)
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 15.Zloženie výborov: pozri zápisnicu
 16.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 17.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 123 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 18.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 19.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 20.Prerušenie zasadania
 PRÍLOHA (Písomné odpovede)
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (496 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (1109 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia