Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Četrtek, 22. oktober 2009 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Otvoritev seje
 2.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 3.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 4.Problem omejene dostopnosti nekaterih cepiv za države v razvoju (razprava)
 5.Finančne in gospodarske razmere v Moldaviji (razprava)
 6.Poročilo o neodvisni mednarodni preiskavi spora v Gruziji (razprava)
 7.Nagrada Saharova 2009 (razglasitev dobitnika)
 8.Čas glasovanja
  8.1.Predlog splošnega proračuna Evropske unije – Proračunsko leto 2010 (glasovanje)
  8.2.Predlog splošnega proračuna za leto 2010 (oddelek III) (A7-0038/2009, László Surján) (glasovanje)
  8.3.Predlog splošnega proračuna za leto 2010 (oddelki I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (A7-0037/2009, Vladimír Maňka) (glasovanje)
  8.4.Prilagoditev osnovnih plač in nadomestil za osebje Europola (A7-0040/2009, Claude Moraes) (glasovanje)
  8.5.Skupna ureditev kmetijskih trgov in posebne določbe za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (glasovanje)
  8.6.Napredek pri razvoju SIS II in VIS (glasovanje)
  8.7.Gradnja demokracije v zunanjih odnosih (glasovanje)
  8.8.Institucionalni vidiki ustanovitve Evropske službe za zunanjepolitično delovanje (A7-0041/2009, Elmar Brok) (glasovanje)
  8.9.Priprave na srečanje čezatlantskega ekonomskega sveta in na vrh EU/ZDA (2. in 3. november 2009) (glasovanje)
 9.Obrazložitev glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 12.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  12.1.Gvineja
  12.2.Iran
  12.3.Šrilanka
 13.Čas glasovanja
  13.1.Gvineja (glasovanje)
  13.2.Iran (glasovanje)
  13.3.Šrilanka (glasovanje)
 14.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 15.Sestava odborov: glej zapisnik
 16.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 17.Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 Poslovnika): glej zapisnik
 18.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: glej zapisnik
 19.Časovni razpored prihodnjih sej: glej zapisnik
 20.Prekinitev zasedanja
 PRILOGA (Pisni odgovori)
Razprave
Edition JOIzdaja UL (440 kb)
 
Razprave
Edition JOIzdaja UL (1079 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov