Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 22 oktober 2009 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Inkomna dokument: se protokollet
 4.Problematiken kring utvecklingsländernas begränsade tillgång till vissa vacciner (debatt)
 5.Den finansiella och ekonomiska situationen i Moldavien (debatt)
 6.Rapport från det oberoende internationella undersökningsuppdraget avseende konflikten i Georgien (debatt)
 7.Sacharovpriset 2009 (tillkännagivande av pristagare)
 8.Omröstning
  8.1.Förslag till Europeiska unionens allmänna budget – Budgetåret 2010 (omröstning)
  8.2.Förslag till EU:s allmänna budget 2010 (avsnitt III, kommissionen) (A7-0038/2009, László Surján) (omröstning)
  8.3.Förslag till EU:s allmänna budget 2010 (avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (A7-0037/2009, Vladimír Maňka) (omröstning)
  8.4.Justering av grundlöner och tillägg för Europols personal (A7-0040/2009, Claude Moraes) (omröstning)
  8.5.Ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (omröstning)
  8.6.Lägesrapport för SIS II och VIS (omröstning)
  8.7.Främjande av demokrati inom ramen för externa förbindelser (omröstning)
  8.8.De institutionella aspekterna av inrättandet av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (A7-0041/2009, Elmar Brok) (omröstning)
  8.9.Förberedelser för CET-mötet och toppmötet mellan EU och Förenta staterna (2-3 november 2009) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  12.1.Guinea
  12.2.Iran
  12.3.Sri lanka
 13.Omröstning
  13.1.Guinea (omröstning)
  13.2.Iran (omröstning)
  13.3.Sri lanka (omröstning)
 14.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 15.Utskottens sammansättning: se protokollet
 16.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 17.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen): se protokollet
 18.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 19.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 20.Avbrytande av sessionen
 BILAGA (Skriftliga svar)
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (468 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1169 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy