Rodyklė 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Ketvirtadienis, 2009 m. lapkričio 12 d. - Briuselis Tekstas OL

Pereinamojo laikotarpio biudžeto reikalų procedūros gairės, skirtos atsižvelgti į Lisabonos sutarties įsigaliojimą (diskusijos)
MPphoto
 

  Alain Lamassoure, pranešėjas.(FR) Pone pirmininke, nenorėčiau piktnaudžiauti šia išskirtine teise, kurią man suteikėte.

Norėčiau padėkoti visiems frakcijų, kurios pritaria pagrindiniams pranešime pateiktiems pasiūlymams, kalbėtojams ir visas frakcijas užtikrinti, kad laikydamiesi tų pačių bendradarbiavimo principų kartu su Europos Komisija ir Taryba toliau dirbsime, kad derybos būtų užbaigtos sėkmingai. Manau, kad diskusija parodė, jog didžioji dauguma EP narių pritaria šiems principams. M. Andreasen, kuri jau paliko posėdį, pateikė tam tikrus pakeitimus, kurių dėl skubos negalime aptarti.

Norėčiau pabrėžti, kad nuo gruodžio 1 d. Europos Sąjunga turės tam tikrų naujų institucijų: Europos Vadovų Tarybos pirmininką, vyriausiąjį įgaliotinį su visiškai naujomis galiomis ir Europos išorės veiksmų tarnybą. Todėl, jeigu norime, kad nauja Sutartis įsigaliotų nustatytą dieną, turėsime priimti kai kuriuos itin skubius sprendimus.

Deja, bet jau išeikvojome per daug laiko Lisabonos sutarčiai pritarti 27 šalyse, ratifikuoti 27 parlamentuose, arba 27 tautose, kad ji įsigaliotų iki metų pabaigos, ir dabar privalome užtikrinti, kad kaip įmanoma greičiau galėtų būti užbaigtos ir taikomos pereinamojo laikotarpio nuostatos.

Sutiksiu su E. Gardiazábala Rubiala, kad galutinis susitarimas galbūt nebus toks paprastas, kokio norėtume ir kokio reikėtų, tačiau bet kuriuo atveju turėtume stengtis užtikrinti, kad jis tiktų visoms institucijoms ir kad juo būtų užtikrintas veiksmingumas, skaidrumas ir demokratiškumas, kurių Europos Sąjungai labai reikia.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika