Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Czwartek, 12 listopada 2009 r. - Bruksela Wydanie Dz.U.

Przejściowe wytyczne proceduralne dotyczące kwestii budżetowych w świetle wejścia w życie traktatu lizbońskiego (debata)
MPphoto
 

  Alain Lamassoure, sprawozdawca.(FR) Panie przewodniczący! Nie nadużyję tego wyjątkowego prawa, które pan mi daje.

Chcę podziękować wszystkim przedstawicielom grup, które popierają główne wnioski sprawozdania i zapewnić wszystkie grupy, że nadal wraz z Komisją Europejską i Radą będziemy pracować w tym samym duchu na rzecz udanego zamknięcia negocjacji. Moim zdaniem dzisiejsza debata pokazała, że ogromna większość z nas popiera wspomniane zasady. Pani Andreasen, której już tu nie ma, przedstawiła szereg poprawek, których nie możemy tu omówić ze względu na brak czasu.

Chcę podkreślić, że od 1 grudnia w Unii pojawią się nowe instytucje: przewodniczący Rady Europejskiej, wysoki przedstawiciel z całkiem nowymi uprawnieniami i Europejska Służba Działań Zewnętrznych. Dlatego jeśli chcemy, by nowy traktat wszedł w życie w wyznaczonym terminie, będziemy musieli podjąć kilka niezwykle szybkich decyzji budżetowych.

Niestety straciliśmy już zbyt dużo czasu na uzyskanie porozumienia wśród 27 państw, na ratyfikację traktatu przez 27 parlamentów, czy też przez 27 narodów, by traktat lizboński mógł wejść w życie z końcem tego roku, i naszym obowiązkiem jest teraz dopilnowanie, by postanowienia przejściowe zostały sfinalizowane i zastosowane jak najszybciej.

Zapewniam panią poseł Gardiazábal Rubial, że choć być może ostateczne porozumienie nie opiera się na prostocie, której sobie życzymy i która jest nam potrzebna, to postaramy się zadbać o to, by odpowiadało ono wszystkim instytucjom i by zapewniało skuteczność, przejrzystość i demokratyczny charakter potrzebny Unii Europejskiej.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności