Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 12. novembra 2009 - Brusel Verzia Úradného vestníka

Prechodné procedurálne usmernenia k rozpočtovým záležitostiam vzhľadom na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy (rozprava)
MPphoto
 

  Alain Lamassoure, spravodajca.(FR) Vážený pán predsedajúci, nebudem zneužívať toto výnimočné právo, ktoré mi prideľujete.

Rád by som poďakoval všetkým rečníkom zo skupín, ktoré podporujú hlavné návrhy správy, a všetky skupiny ubezpečil, že budeme s Európskou komisiou a Radou naďalej pracovať v takom istom kolektívnom duchu v prospech úspešného uzavretia rokovaní. Myslím, že v rozprave sa ukázalo, že obrovská väčšina tieto zásady podporuje. Pani Andreasenová – ktorá tu už nie je – predložila niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré si nemôžeme prejsť, pretože na to nemáme dostatok času.

Zdôrazňujem, že od 1. decembra budeme mať v Únii nové inštitúcie: predsedu Európskej rady, vysokého predstaviteľa s úplne novými právomocami, a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť. Preto ak chceme, aby nová zmluva nadobudla platnosť v určenom termíne, budeme musieť urobiť veľmi rýchle rozhodnutia o rozpočte.

Bohužiaľ, už sme stratili príliš veľa času v snahách dosiahnuť dohodu medzi 27 štátmi, ratifikáciu 27 parlamentmi alebo 27 národmi, aby Lisabonská zmluva mohla nadobudnúť platnosť do konca tohto roka. Teraz je našou povinnosťou zabezpečiť, aby sa čo najskôr dokončili a začali uplatňovať prechodné ustanovenia.

Pani Gardiazábalovej Rubialovej priznávam, že konečná dohoda možno nie je založená na jednoduchosti, ktorú by sme si želali a potrebovali, ale v každom prípade sa budeme snažiť zaistiť, aby uspokojila všetky inštitúcie a zabezpečovala efektivitu, transparentnosť a demokratický charakter, ktorý Európska únia tak veľmi potrebuje.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia