Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2062(REG)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0043/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0043/2009

Συζήτηση :

PV 23/11/2009 - 21
CRE 23/11/2009 - 21

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2009 - 7.4
CRE 25/11/2009 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 15/06/2010 - 7.9
CRE 15/06/2010 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0088
P7_TA(2010)0204

Συζητήσεις
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

21. Προσαρμογή του Κανονισμού του Κοινοβουλίου στη Συνθήκη της Λισαβόνας (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A7-0043/2009) του κ. Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, σχετικά με την προσαρμογή του Κανονισμού στη Συνθήκη της Λισαβόνας (2009/2062(REG)).

 
  
MPphoto
 

  David Martin, εισηγητής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς ευχαριστώ για την ανοχή και για την παρουσία σας στο Σώμα.

Όταν έθεσα για πρώτη φορά το 1984 υποψηφιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχα αναφέρει σε έναν από τους συναδέλφους μου εκείνης της περιόδου, τον κ. Ken Collins, βουλευτή από τη Σκωτία, ότι αναρωτιόμουν μήπως έκανα λάθος, επειδή το Κοινοβούλιο δεν φαινόταν να διαθέτει πραγματικά «δόντια» σε νομοθετικά θέματα. Ο Ken μου είπε ότι ήταν αλήθεια ότι το Κοινοβούλιο δεν διέθετε και πολλά «δόντια», αν όμως ρωτήσει κανείς οποιαδήποτε μητέρα βρέφους, θα καταλάβει ότι ακόμα και τα ούλα μπορούν να αφήσουν σημαντικό αποτύπωμα.

Αυτό το Κοινοβούλιο δεν δημιούργησε μεγάλο αποτύπωμα με τα ούλα του, ως προς την εκμετάλλευση του δικαιώματος διαβούλευσης κατά τη θέσπιση νομοθεσίας. Έκτοτε, υιοθετήσαμε την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, με την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέρασε από τη βρεφική στη νηπιακή ηλικία, τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, με την οποία φτάσαμε ως την εφηβεία, τις Συνθήκες της Νίκαιας και του Άμστερνταμ, με τις οποίες ενηλικιωθήκαμε, και τώρα τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία πιστεύω ότι παρέχει στο Σώμα τα πλήρη δικαιώματα ενός ώριμου Κοινοβουλίου, τα οποία είναι συγκρίσιμα με οποιουδήποτε άλλου δημοκρατικού θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αισθάνομαι μεγάλη τιμή που μου δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσω μια έκθεση με την οποία προσαρμόζεται ο Κανονισμός μας προκειμένου να εναρμονιστεί με τις νέες αρμοδιότητες που αποκτούμε χάρη στη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Είναι μεγάλη μου τιμή, για να είμαι όμως ειλικρινής οφείλω να πω ότι είμαι επίσης κάπως απογοητευμένος, καθότι η έκθεση αυτή έπρεπε στην πραγματικότητα να λέγεται έκθεση Corbett. Ο συνάδελφός μου, κ. Richard Corbett, έκανε όλη τη δύσκολη δουλειά για την κατάρτιση αυτής της έκθεσης πριν από τις εκλογές. Διευκόλυνε πάρα πολύ το έργο μου ως προς τις πτυχές της έκθεσης που σχετίζονται με τη Λισαβόνα. Αν και εκδηλώθηκαν διαφωνίες σχετικά με τις πτυχές της έκθεσης που δεν συνδέονται με τη Λισαβόνα, ο κ. Richard Corbett επεξεργάστηκε με υποδειγματικό τρόπο τις πτυχές της Λισαβόνας, οπότε το μόνο που έπρεπε να κάνω εγώ ήταν να σηκώσω απλώς τη σκυτάλη.

Η έκθεση μας προετοιμάζει για τις νέες αρμοδιότητες που αποκτούμε στον τομέα της εμπορικής πολιτικής, όπου αποκτούμε πλήρες δικαίωμα σύμφωνης γνώμης, παράλληλα με το Συμβούλιο, για όλα τα θέματα που άπτονται του εμπορίου, καθώς και για τις νέες μας αρμοδιότητες στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας, όπου ισχύει πλέον διαδικασία συναπόφασης. Εξειδικεύει επίσης τον ρόλο μας ως προς τον διορισμό των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθιερώνει μια νέα σχέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την είσοδο νέων μελών στο Σώμα.

Τα περισσότερα από τα θέματα αυτά διευθετήθηκαν, όπως προανέφερα, χωρίς σοβαρές διαφωνίες. Επιτρέψτε μου να αναφέρω εν συντομία τα σημεία στα οποία έχουν ανακύψει διαφωνίες μεταξύ των Ομάδων, αν και οφείλω παρεμπιπτόντως να επισημάνω ότι οι πολιτικές ομάδες επέδειξαν εξαιρετικό πνεύμα συνεργασίας στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Όλοι οι βασικοί σκιώδεις εισηγητές και συντονιστές υποστήριξαν το έργο μας, αλλά προέκυψαν ένα-δυο θέματα τα οποία δεν καταφέραμε να επιλύσουμε.

Πρώτον, ποιος πρέπει να προεδρεύει της αντιπροσωπείας μας στην COSAC; Ο πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, ή μήπως ένας αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, όπως ισχύει επί του παρόντος; Η άποψή μου ήταν ότι πρέπει να προεδρεύει ένας από τους αντιπροέδρους· η επιτροπή αποφάσισε ότι ο ρόλος αυτός πρέπει να ανήκει στον πρόεδρο. Την τελική απόφαση θα την λάβει η Ολομέλεια, θέλω όμως να επισημάνω ότι η COSAC δεν αφορά μόνο τις διοργανικές σχέσεις. Διαχειρίζεται επίσης θέματα πολιτικής, και γι’ αυτό, παραδοσιακά, της αντιπροσωπείας προήδρευε ένας από τους αντιπροέδρους του Κοινοβουλίου.

Όσον αφορά τη σχέση μας με τα εθνικά κοινοβούλια, υπήρξαν κάποιες διαφωνίες στην επιτροπή σχετικά με το πόσο λεπτομερώς πρέπει να την αναπτύξουμε, και σε ποιο βαθμό πρέπει ο να υπαγορεύει Κανονισμός αυτήν τη σχέση. Κατάφερα να καταλήξω σε συμβιβαστική συμφωνία με τον κ. Brok, ο οποίος υπήρξε πολύ εποικοδομητικός σε αυτό το θέμα, καθώς προσδιορίζονται μεν ορισμένες λεπτομέρειες, αλλά διατηρούνται επίσης επαρκή περιθώρια ώστε να μπορεί ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου να διαπραγματευθεί με τους εταίρους του στα εθνικά κοινοβούλια για το ακριβές πλαίσιο της συνεργασίας μας μαζί τους.

Ένα τρίτο ζήτημα στο οποίο προέκυψαν διαφωνίες ήταν το πώς πρέπει να χειριστούμε την αρχή της επικουρικότητας. Διευθετήσαμε με μεγάλη ευκολία τον ρόλο που θα διαδραματίζουν σχετικά οι επιτροπές, οπότε επιτεύχθηκε συναίνεση επ’ αυτού. Το μόνο πρόβλημα που παρουσιάστηκε αφορούσε το τι γίνεται αν μια επιτροπή πει «όχι, δεν παραβιάζεται η επικουρικότητα, και η νομοθεσία πρέπει να προωθηθεί». Πρέπει να υπάρχει κάποια βαλβίδα ασφαλείας που να επιτρέπει στους βουλευτές του ΕΚ να εγείρουν το θέμα ενώπιον του Σώματος; Κατέθεσα μια τροπολογία –ενώ παρόμοιες τροπολογίες κατέθεσαν και άλλοι συνάδελφοι– στην οποία προτείνω, αν το ένα δέκατο των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκτιμούν ότι τίθεται θέμα επικουρικότητας, να διεξάγεται συζήτηση στο Σώμα. Νομίζω ότι πρόκειται για λογική βαλβίδα ασφαλείας.

Το τελευταίο θέμα που ήθελα να θίξω αφορά τους παρατηρητές, και το κατά πόσον πρέπει να δεχτούμε παρατηρητές πριν από την εκλογή των 18 νέων βουλευτών στο Σώμα. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να δεχτούμε τους παρατηρητές. Ωστόσο, το κρίσιμο ζήτημα –ως προς το οποίο επικρατεί επίσης συναίνεση στους κόλπους της επιτροπής– είναι το κατά πόσον οι παρατηρητές αυτοί πρέπει να είναι άτομα που θα είχαν εκλεγεί στο Κοινοβούλιο. Το θέμα αυτό είναι κρίσιμο για την αξιοπιστία μας. Αν επιτρέψουμε στα κράτη μέλη να διορίσουν απλώς οποιονδήποτε επιθυμούν για την ανάληψη ρόλου παρατηρητή –και κυκλοφορούν ήδη φήμες ότι ορισμένα κράτη μέλη θέλουν να διορίσουν εθνικούς βουλευτές– νομίζω ότι η κατάσταση που θα δημιουργούνταν θα ήταν απαράδεκτη.

Επιτρέψτε μου εν κατακλείδι να επισημάνω ότι χαίρομαι διότι αυτό το Κοινοβούλιο, με την ψηφοφορία του την τρέχουσα εβδομάδα, θα εξασφαλίσει ήδη από 1ης Δεκεμβρίου, από το πρώτο λεπτό της εφαρμογής της Συνθήκης της Λισαβόνας, μια σειρά κανόνων οι οποίοι θα του επιτρέπουν να ασκήσει αμέσως τις νέες αρμοδιότητές του. Αυτό το οφείλουμε στους συναδέλφους οι οποίοι εργάστηκαν στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων πριν από το καλοκαίρι, οπότε θέλω να επαναλάβω εδώ τις ευχαριστίες μου προς τον κ. Richard Corbett για όλες τις προσπάθειες που κατέβαλε προς αυτήν την κατεύθυνση.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  József Szájer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. (HU) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, προς μεγάλη ικανοποίηση πάρα πολλών βουλευτών του ΕΚ, η Συνθήκη της Λισαβόνας θα τεθεί σύντομα σε ισχύ. Η διαδικασία της επικύρωσης διήρκεσε πολύ, πράγμα για το οποίο όμως δεν ευθύνεται κατά κύριο λόγο το Κοινοβούλιο. Γι’ αυτό άλλωστε δεν εξαρτάται από το Κοινοβούλιο και η άμεση εφαρμογή του τροποποιημένου μας Κανονισμού.

Θέλω να ξεκινήσω από το σημείο με το οποίο μόλις έκλεισε την παρέμβασή του ο εισηγητής, ότι δηλαδή έχει τεράστια σημασία να μπορέσουμε να ασκήσουμε στην πράξη αυτά τα δικαιώματα το ταχύτερο δυνατόν. Άλλωστε, το Κοινοβούλιο έχει αποκτήσει μεγάλο αριθμό δικαιωμάτων. Η Συνθήκη της Λισαβόνας ενισχύει σημαντικά την ισχύ του Κοινοβουλίου και, ως εκ τούτου, τη δημοκρατία, προάγοντας συγχρόνως το κύρος της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Καθήκον μας σε αυτήν την περίπτωση είναι να εγγυηθούμε εδώ, κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης και βάσει αυτής της νομοθεσίας, την πρακτική άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

Θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο εισηγητές, τον κ. Martin και τον κ. Corbett, για το έργο που έχουν επιτελέσει κατά την εξέταση αυτών των θεμάτων. Η έκθεση περιλαμβάνει όλα τα κύρια σημεία, όπως η διατήρηση της επαφής με τα εθνικά κοινοβούλια, ο αυστηρότερος και πολύ σαφέστερα, σε σύγκριση με το τρέχον καθεστώς, καθορισμός της αρχής της επικουρικότητας, καθώς και των διαδικασιών επιτροπολογίας και των νέων δικαιωμάτων συναπόφασης του Κοινοβουλίου, ενώ στην έκθεση αυτή εξετάζονται επίσης τα θέματα που σχετίζονται με τις δημοσιονομικές διαδικασίες, κάτι που ασφαλώς μας βρίσκει σύμφωνους.

Συγχρόνως, πρέπει να διασφαλίσουμε –και εφιστώ την προσοχή σας σε αυτό όσον αφορά την ψηφοφορία επί των προτεινόμενων τροπολογιών– ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα κατάχρησης αυτών των δικαιωμάτων. Δεν μπορεί να επιτραπεί σε μια μικρή μειονότητα να καταχράται ή να εμποδίζει την εξέλιξη της νομοθετικής διαδικασίας. Πρέπει να αναζητήσουμε ευέλικτες λύσεις. Κατά την επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας διαπιστώσαμε με ποιον τρόπο ένα μόνο πρόσωπο, ο Πρόεδρος ενός κράτους στην προκειμένη περίπτωση, μπορεί να παίξει με ολόκληρο το σύστημα. Γι’ αυτό ακριβώς πρέπει να συμπεριληφθούν μόνον όσες εγγυήσεις δεν επιτρέπουν σοβαρές καταχρήσεις. Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) υποστηρίζει αυτήν την έκθεση, ενώ συγχαίρουμε και τους δύο εισηγητές, τον κ. Corbett και τον κ. Martin.

 
  
MPphoto
 

  Ramón Jáuregui Atondo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. (ES) Κύριε Πρόεδρε, θέλω και εγώ να ξεκινήσω την παρέμβασή μου επισημαίνοντας ότι η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ υπερήφανη διότι δύο από τους φίλους και συναδέλφους μας, οι κκ. David Martin και Richard Corbett, έχουν διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο σε αυτήν τη σημαντική μεταρρύθμιση. Τους συγχαίρω αμφότερους, και ευελπιστώ ότι το ίδιο θα πράξει σύσσωμο το Κοινοβούλιο.

Το δεύτερο πράγμα που θέλω να επισημάνω είναι ότι η συζήτηση αυτή συνιστά μια πραγματικά πολύ σημαντική πολιτική πράξη, καθότι φρονώ ότι έχει τεράστια σημασία να τεθεί σε ισχύ ο νέος Κανονισμός από την 1η Δεκεμβρίου, ταυτόχρονα με τη νέα Συνθήκη. Στέλνουμε στο ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα το μήνυμα ότι το Κοινοβούλιο προετοιμάζεται και προσαρμόζεται στις απαιτήσεις και τις δυνατότητες της νέας Συνθήκης. Προφανώς, υπάρχουν πολλές μεταρρυθμίσεις οι οποίες συνάδουν με αυτήν την προσέγγιση.

Για να συνοψίσω λοιπόν τη θέση μου, θέλω να δηλώσω ότι ασφαλώς συμφωνούμε με το σύνολο της έκθεσης, όσον αφορά όμως τις μεταρρυθμίσεις και τροπολογίες που εξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκρεμότητα, νομίζω ότι είναι σκόπιμο να προβώ σε κάποιες επισημάνσεις.

Η πρώτη είναι ότι, αν και δημιουργήθηκε κάποια σύγχυση στη Διάσκεψη των Προέδρων σχετικά με το είδος των τροπολογιών που πρέπει να υιοθετηθούν ή να γίνουν παραδεκτές, με κριτήριο το αν σχετίζονται κατά την πλέον αυστηρή έννοια με την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας, επιθυμία μας είναι να δοθεί στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου η δυνατότητα να αποφασίσει αν κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις του Κανονισμού δεν είναι ενδεδειγμένες. Ως εκ τούτου, συμφωνώ να δοθεί στον Πρόεδρο η δυνατότητα να αποφασίσει επί του θέματος, και θα υποστηρίξουμε την απόφασή του.

Τέλος, νομίζω ότι η μεταρρύθμιση του Κανονισμού για ένα τόσο σημαντικό θέμα απαιτεί ομοφωνία. Φρονώ ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο αν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε επί των τροπολογιών πριν από την ψηφοφορία της Τετάρτης, έτσι ώστε να επιτευχθεί πλήρης συμφωνία μεταξύ όλων των παρατάξεων του Σώματος.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Επιτρέψτε μου να πληροφορήσω το Σώμα ότι, αφού ολοκληρωθούν οι δηλώσεις των εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων, θα σας ενημερώσω σχετικά με τις τεχνικές πτυχές της ψηφοφορίας για την υπό εξέταση έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Duff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη χαιρετίζει με ικανοποίηση την έκθεση Corbett/Martin, η οποία θα προσφέρει στο Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις πολύ σημαντικές ευθύνες που θα κληθεί να επωμιστεί όταν τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη. Είναι σημαντικό να προετοιμαστεί το Σώμα ώστε να μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντα κανονικού κοινοβουλίου – με άλλα λόγια, πρέπει να αρχίσουμε να χειριζόμαστε όλο το φάσμα των πολιτικών κατά τρόπο αποτελεσματικό και έγκαιρο.

Ένα σύντομο σχόλιο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα εθνικά κοινοβούλια: η Συνθήκη προτείνει, πολύ σωστά, να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας με τα εθνικά κοινοβούλια, όμως το κείμενο της Συνθήκης είναι πολύ διακριτικό: σιωπά ως προς το θέμα της ακριβούς μορφής που πρέπει να λάβει μια τέτοια συνεργασία. Πρέπει, επομένως, να προετοιμαστούμε για μια διαβούλευση με τα εθνικά κοινοβούλια, έτσι ώστε να μάθουμε ποια είναι και η δική τους προσέγγιση έναντι της Συνθήκης, προτού βιαστούμε να επιβάλουμε μόνοι μας, και με βάση τις εσωτερικές μας διαδικασίες, τις προδιαγραφές τις οποίες εμείς προκρίνουμε.

Τα πειράματα που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής υπό την αιγίδα της COSAC έχουν αναδείξει την ύπαρξη μεγάλων αποκλίσεων μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων ως προς τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν το θέμα της επικουρικότητας. Εκτιμώ ότι είναι σκόπιμο να λάβει υπόψη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτές τις αποκλίσεις, και να αποφύγουμε στην παρούσα φάση τον επίσημο καθορισμό των συγκεκριμένων μεθόδων συνεργασίας και ανταπόκρισης στη λειτουργία του μηχανισμού επικουρικότητας. Πέραν αυτού, πάντως, η Ομάδα ALDE στηρίζει πλήρως τις υποβληθείσες προτάσεις.

 
  
MPphoto
 

  Gerald Häfner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κινείται γρήγορα, μελετά ολοκληρωμένα τα διάφορα ζητήματα και είναι σε θέση να λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα. Το γεγονός αυτό αξίζει να σημειωθεί στην παρούσα φάση.

Χρειάστηκε να περάσουν επτά χρόνια προκειμένου να μπορέσει επιτέλους να τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας. Στη δική μας περίπτωση, χρειάστηκαν λίγες μόνον εβδομάδες –καθώς το Κοινοβούλιο είχε αφιερώσει πολύ χρόνο σε λεπτομερείς προετοιμασίες για την εξέλιξη αυτή– προκειμένου να εγκριθεί επί αυτής της βάσης ο νέος Κανονισμός του, έτσι ώστε, αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας, να μπορούμε να αρχίσουμε να λειτουργούμε σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό.

Ο Κανονισμός πρέπει να θεσπιστεί βάσει ευρείας συναίνεσης. Γι’ αυτό περιοριστήκαμε κυρίως στις τροπολογίες εκείνες οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τη θέση σε ισχύ της νέας Συνθήκης. Οι υπόλοιπες προτάσεις τροπολογιών πρέπει να συζητηθούν λεπτομερέστερα. Το Σώμα θα έχει αρκετό χρόνο για να το πράξει αργότερα. Τα επείγοντα, όμως, θέματα πρέπει να διευθετηθούν χωρίς καθυστερήσεις.

Κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντικό οι τροπολογίες αυτές να περιλαμβάνουν νέες διατάξεις σχετικά με τις απλουστευμένες και τις συνήθειες τροποποιήσεις της Συνθήκης. Εκτιμώ ότι είναι σημαντικό να στηρίξουμε ομοφώνως προτάσεις τροπολογιών οι οποίες αποβλέπουν στη βελτίωση της συνεργασίας με τα εθνικά κοινοβούλια. Σε άλλους τομείς, επιθυμούμε να προχωρήσουμε περισσότερο, ιδίως σε ζητήματα όπως η εκπροσώπησή μας, η εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δηλαδή, στην COSAC, όμως αυτό είναι κάτι που μπορεί να συζητηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Προς το παρόν, επιτρέψτε μου απλώς να εκφράσω την επιδοκιμασία μου για την ευρεία συναίνεση που έχει επιτευχθεί, και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους εισηγητές.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να εκφράσω την ανησυχία μου για το γεγονός ότι δεν μας δόθηκε η δυνατότητα να συζητήσουμε την τροπολογία Brok σχετικά με την εφαρμογή του καθεστώτος των βουλευτών.

Ο κ. Elmar Brok πρότεινε να μεταφερθεί η αρμοδιότητα αυτή από το Προεδρείο, το οποίο συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών, στο Κοινοβούλιο, το οποίο συνεδριάζει δημοσίως. Θεωρώ ότι οι ψηφοφόροι μας έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν όχι μόνον το ύψος των αποζημιώσεων που καταβάλλουμε στους εαυτούς μας, αλλά και τα λεπτομερή στοιχεία που αφορούν τα επιδόματα και τις παροχές που λαμβάνουμε. Λυπούμαι δε για το γεγονός ότι εσείς, κύριε, ως Πρόεδρος αυτού του Σώματος, εκφράζετε διαφορετική άποψη επί του θέματος.

Πολύ πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι, από φόβο μήπως χάσετε σε ενδεχόμενη ψηφοφορία ή ίσως επειδή σας φοβίζει ακόμη και η ιδέα μιας ψηφοφορίας, καταφεύγετε σε ένα διαδικαστικό τέχνασμα προκειμένου να εμποδίσετε τη συζήτηση του θέματος. Αυτό είναι αντιδημοκρατικό και, σε μια περίοδο κατά την οποία όλοι μιλούν για το πώς η ΕΕ πρέπει να γίνει πιο διαφανής και να προσεγγίσει περισσότερο τους πολίτες της, η εν λόγω κίνηση μοιάζει υποκριτική. Αν επιθυμούμε πραγματικά να ενισχυθεί η διαφάνεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να προβούμε σε συγκεκριμένες πράξεις και όχι να διατυπώνουμε απλώς γενικότητες.

Είναι απλούστατα απαράδεκτο να αντιμετωπίζουμε τους ψηφοφόρους μας σαν να ήταν μανιτάρια, να τους κρατούμε δηλαδή στο σκοτάδι και να τους καλύπτουμε με λίπασμα. Να είστε βέβαιος, κύριε, ότι αυτό το θέμα δεν πρόκειται να ξεχαστεί, και ότι θα υποχρεωθείτε αργά ή γρήγορα να το θέσετε σε ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Νομίζω ότι πρόκειται περί παρανοήσεως. Όλα τα θέματα μπορούν να συζητηθούν. Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, δεν αποκλείεται κανένα θέμα. Το πρώτο παράδειγμα είναι οι ομιλίες ενός λεπτού που γίνονται στο Σώμα. Οφείλω να σας απαντήσω αμέσως, διότι κανένα θέμα δεν μπορεί να αποκλειστεί από τη συζήτησή μας, πρέπει όμως να προχωρήσουμε από απόφαση σε απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό που ισχύει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και τίποτε περισσότερο. Σε γενικές γραμμές, πάντως, με τα σχόλιά σας ανοίγετε αυτήν τη συζήτηση.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(EN) Κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί, ενώ επιτράπηκε στην επιτροπή η διενέργεια ψηφοφορίας επί της τροπολογίας Brok, η οποία μάλιστα εγκρίθηκε, στη συνέχεια η εν λόγω τροπολογία κρίθηκε μη παραδεκτή στην Ολομέλεια;

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Αν θέλετε να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα, μπορώ να το συζητήσω μαζί σας αμέσως μετά τη συνεδρίαση, δεν θέλω όμως να διαταραχθεί η ομαλή εξέλιξη της συζήτησής μας εδώ στην Ολομέλεια.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). (DE) Κύριε Πρόεδρε, χρειαζόμαστε μια δημοκρατική επανάσταση. Αυτήν την περίοδο επαναλαμβάνω πολύ συχνά αυτήν τη φράση, και εν προκειμένω την απευθύνω ειδικότερα σε εσάς, κύριε Πρόεδρε. Τι ακριβώς κάνετε εδώ; Δυσκολεύετε εντελώς άσκοπα τις ζωές ανθρώπων οι οποίοι, ενώ συμμερίζονται το ευρωπαϊκό ιδεώδες, δεν επιθυμούν, για λόγους θεμελιωδών τους αρχών, να ενταχθούν σε συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα, υπονομεύοντας έτσι και τη δική σας θέση.

Τι ακριβώς εννοώ; Αναφέρομαι στο άρθρο 192, παράγραφος 1. Η διάταξη η οποία ορίζει ότι οι πολιτικές ομάδες μπορούν να ορίζουν συντονιστή προωθήθηκε με πλάγιο τρόπο, χωρίς να γίνει καν αντιληπτή από πολλούς. Στο παρελθόν, κύριε Πρόεδρε, η διάταξη αυτή συνοδευόταν πάντοτε από την ακόλουθη προσθήκη: «οι συναφείς διατάξεις εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν στους μη εγγεγραμμένους βουλευτές». Η ερμηνεία αυτή έχει πλέον εξαλειφθεί. Σας είχα απευθύνει μια επιστολή. Δύο μήνες αργότερα, μου απαντήσατε επαναλαμβάνοντας απλώς το κείμενο της παραγράφου. Ξαναδιαβάστε, σας παρακαλώ, την επιστολή μου. Προσπαθήστε να κατανοήσετε ότι αυτήν τη στιγμή βρίσκεστε πολύ κοντά στο να επιτρέψετε τον εκφυλισμό ενός κοινοβουλίου το οποίο, καταρχήν, στηρίζω σε κοινοβούλιο δύο ταχυτήτων. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος με το δικό σας παρελθόν να επιτρέπει κάτι τέτοιο; Καθότι εμείς, ως μη εγγεγραμμένοι βουλευτές, δεν έχουμε τη δυνατότητα να λαμβάνουμε εγκαίρως τις σχετικές πληροφορίες και να συμμετέχουμε ενεργά στη διαμόρφωση των αποφάσεων όσον αφορά τις εκθέσεις και άλλα παρόμοια ζητήματα. Ως προς αυτήν την πτυχή, ο Κανονισμός πρέπει να τροποποιηθεί.

Επιπλέον, θα ήθελα να μάθω γιατί ο κ. Corbett, ο οποίος καταψηφίστηκε από ορισμένους ριζοσπαστικούς δεξιούς ακριβώς επειδή κάνει τέτοια πράγματα, επιτρέπεται να βρίσκεται σήμερα στην Ολομέλεια, εν είδει επόπτου. Αυτό είναι Κοινοβούλιο δύο ταχυτήτων. Θα υποχρεωθούμε να υποβάλουμε καταγγελία, όσο και αν θα προτιμούσα να αποφεύγαμε μια τέτοια λύση.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Σας ευχαριστώ. Όπως γνωρίζετε, το ζήτημα το οποίο θίγετε βρίσκεται ακόμη υπό συζήτηση, θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να μην βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα. Θέλουμε όντως να διευθετήσουμε αυτό το ζήτημα, όπως γνωρίζετε όμως η Ομάδα των μη εγγεγραμμένων δεν είχε προτείνει υποψήφιο, γι’ αυτό δεν συμμετέχει σε ορισμένες εργασίες. Η εν λόγω Ομάδα δεν διαθέτει υποψήφιο που να είναι αποδεκτός από όλους τους μη εγγεγραμμένους βουλευτές. Ωστόσο, θα βρεθεί σίγουρα λύση στο πρόβλημα.

Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε, την Τετάρτη που θα ψηφιστεί η έκθεση Martin, να μην διεξαχθεί ψηφοφορία για τα στοιχεία εκείνα της έκθεσης που δεν σχετίζονται με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, επειδή απαιτείται ευρύτερος διάλογος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θελήσαμε να διασφαλίσουμε ότι η ψηφοφορία θα διεξαχθεί όντως την Τετάρτη, καθώς θέλουμε να διεξαχθεί η ψηφοφορία για τα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτό αποφασίστηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων, και είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε την εν λόγω απόφαση.

 
  
MPphoto
 

  David Martin (S&D).(EN) Κύριε Πρόεδρε, ασφαλώς κατανοώ και στηρίζω την απόφασή σας, δεν θέλουμε όμως να γίνουμε μάρτυρες –και νομίζω ότι είδαμε μάλλον τις πρώτες σχετικές ενδείξεις– άκαιρων διαπληκτισμών στο Σώμα την Τετάρτη, όταν θα κληθούμε να ψηφίσουμε γι’ αυτό το σημαντικό βήμα προόδου που πραγματοποιείται σε σχέση με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου.

Ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να κυκλοφορήσετε σε όλους τους απαραίτητους αποδέκτες έναν κατάλογο των τροπολογιών που θεωρείτε ότι δεν αφορούν τη Λισαβόνα –και, κατ’ αναλογία, αυτών που καλύπτονται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας– έτσι ώστε να διευκρινίσουμε αυτό το θέμα και την Τετάρτη να έχουμε στα χέρια μας μια ξεκάθαρη κατάσταση ψηφοφορίας, για να μην προκύψουν την τελευταία στιγμή τέτοιου είδους διαφωνίες.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Ασφαλώς, σκόπευα ούτως ή άλλως να το πράξω, και εννοείται ότι θα το πράξω, ήθελα όμως επίσης να συναντηθώ με τον κ. Casini και αρκετούς άλλους συναδέλφους, για να τους δείξω πρώτα τον κατάλογο αυτόν. Ήθελα άλλωστε να δείξω τον κατάλογο και σε εσάς προσωπικά, ως εισηγητή, δεν μας δόθηκε όμως ακόμη αυτή η ευκαιρία, επειδή απουσιάζατε προηγουμένως. Το ζήτημα αυτό είναι καθαρά τεχνικό και τίποτε άλλο.

 
  
MPphoto
 

  Íñigo Méndez de Vigo (PPE). (ES) Κύριε Πρόεδρε, είχα κι εγώ την ίδια απορία με τον εισηγητή. Νομίζω ότι, για να εξελιχθεί ομαλά η ψηφοφορία την Τετάρτη, δεδομένου ότι πρόκειται για τόσο σημαντική έκθεση, πρέπει να γνωρίζουμε εκ των προτέρων ποιες τροπολογίες θεωρείτε μη παραδεκτές.

Δέχομαι λοιπόν τη διευκρίνισή σας, και περιμένουμε να έχουμε στη διάθεσή μας αυτόν τον κατάλογο αύριο.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου ήταν υπεύθυνες για την κατάρτιση του καταλόγου, τον οποίο έλαβα πριν από μόλις δύο ώρες. Επομένως, είναι εξαιρετικά πρόσφατος, και θα σας τον παρουσιάσω αμέσως.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Casini (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ασφαλώς θα σεβαστούμε τις αποφάσεις σας, όμως αποκόμισα την εντύπωση ότι υπάρχουν επιφυλάξεις σχετικά με ορισμένες τροπολογίες, συγκεκριμένα ότι δεν συνδέονται άμεσα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Ίσως να κάνω λάθος, έχω την εντύπωση όμως ότι, μέχρι σήμερα, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων διέθετε γενικές αρμοδιότητες υποβολής προτάσεων σχετικά με τις ρυθμιστικές τροπολογίες. Αυτό μπορεί να το πράττει εφόσον οι εν λόγω τροπολογίες προτείνονται από ομάδα βουλευτών, ή από μεμονωμένους βουλευτές, καθώς και με δική της πρωτοβουλία.

Ως εκ τούτου, το γεγονός ότι εκμεταλλευόμαστε αυτήν την ευκαιρία για να πραγματοποιήσουμε ορισμένες διορθώσεις, σε σχέση και με άλλες πτυχές, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης του Κανονισμού βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μου, να θεωρηθεί απαράδεκτο – δεδομένου μάλιστα ότι πολλές τροπολογίες θα έχουν ως αποτέλεσμα να αντικατοπτρίζεται στον Κανονισμό το πνεύμα της Συνθήκης της Λισαβόνας, ενίοτε μέσω διατάξεων οι οποίες αναπαράγονται από τεχνική και υλική άποψη στον ίδιο τον Κανονισμό, αλλά πολύ συχνότερα μέσω αναφοράς στο πνεύμα της Συνθήκης. Αρκεί να σκεφτεί κανείς τον ρόλο του Κοινοβουλίου, ο οποίος έχει ενισχυθεί σε σχέση με το Συμβούλιο, όμως ο ρόλος αυτός ενισχύεται και μέσω του Κανονισμού όσον αφορά τις εσωτερικές σχέσεις με τα θεσμικά όργανα εντός του ιδίου του Κοινοβουλίου. Φυσικά, θα σεβαστούμε τις αποφάσεις σας, κύριε Πρόεδρε, όμως θεώρησα αναγκαίο να προβώ σε αυτές τις επισημάνσεις.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). (HU) Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη αντικατοπτρίζει επίσης το γεγονός ότι η, αποφασιστική για την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεταρρύθμιση που υλοποιείται αυτήν την περίοδο είναι τόσο μεγάλης σημασίας ώστε να είναι μάλλον αδύνατη η ολοκλήρωσή της στο πλαίσιο μίας μόνον έκθεσης. Συγχρόνως, συγχαίρω τον κ. Martin και τον κ. Corbett καθώς και όσες και όσους έχουν μετάσχει σε αυτήν τη συζήτηση. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη πολλά ζητήματα τα οποία απαιτούν περαιτέρω διασάφηση από νομική άποψη.

Επιτρέψτε μου να αναφέρω ένα μόνον παράδειγμα. Χαίρομαι για τη σαφήνεια με την οποία το Κοινοβούλιο εξέφρασε τη στήριξή του προς τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η οποία είναι άλλωστε ανεπιφύλακτη. Εντούτοις, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι, συγκεκριμένα στο θέμα του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αρκετές χώρες έχουν ζητήσει την εφαρμογή παρέκκλισης, για να μην αναφέρουμε καν το γεγονός ότι και ο ίδιος ο Χάρτης περιλαμβάνει ζητήματα και εκκρεμή προβλήματα όπως το θέμα των γλωσσικών δικαιωμάτων, το οποίο έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί αύριο το απόγευμα. Μέχρι στιγμής, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν δηλώσει ακόμη και ότι τα θέματα αυτά δεν υπάγονται στο πεδίο της κοινοτικής νομοθεσίας.

Επομένως, είναι σαφές ότι πρέπει να διευκρινίσουμε με απόλυτη ακρίβεια, ενόψει της Συνθήκης της Λισαβόνας και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, εκείνες ακριβώς τις πτυχές του κοινοτικού δικαίου για τις οποίες δικαιούνται να παρεμβαίνουν η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον δηλώσεις όπως αυτές του Επιτρόπου Barrot ή του κ. Leonard Orban, οι οποίοι υποστήριξαν ότι σημαντικά θέματα όπως ο γλωσσικός νόμος της Σλοβακίας δεν υπάγονται στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Κοινότητας.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). (EN) Κύριε Πρόεδρε, στέκομαι ενώπιόν σας ως δημοκράτισσα. Στέκομαι ενώπιόν σας ως βουλευτής η οποία έχει λάβει συγκεκριμένη δημοκρατική εντολή – εντολή η οποία έχει το ίδιο κύρος με όλων των υπολοίπων εκλεγμένων μελών αυτού του Κοινοβουλίου.

Στέκομαι επίσης ενώπιόν σας ως άτομο το οποίο προέρχεται από μια χώρα, ή περιφέρεια, του Ηνωμένου Βασιλείου η οποία έχει ταλανιστεί από ανθρώπους οι οποίοι επιδιώκουν την καταστροφή της δημοκρατικής πολιτικής τάξης. Ως εκ τούτου, έχω πολύ υψηλές απαιτήσεις σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της δημοκρατίας σε αυτό το Κοινοβούλιο.

Παρά ταύτα, από την πρώτη μου κιόλας θητεία ως δημοκρατικά εκλεγμένης βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διαπιστώνω ότι είμαι αποκλεισμένη από τις συνεδριάσεις των συντονιστών, ότι η φωνή μου δεν μπορεί να ακουστεί στη Διάσκεψη των Προέδρων.

Τα θέματα αυτά αποτελούν αναμφίβολα αντικείμενο συζητήσεων – και οπωσδήποτε με χαροποιεί πολύ η δήλωσή σας ότι προσπαθείτε να τα επιλύσετε. Θέλω όμως να σας παρακαλέσω, κύριε Πρόεδρε, να διευθετήσετε τα θέματα αυτά πολύ σύντομα, καθότι είναι σημαντικό να γίνει σεβαστή η δημοκρατική εντολή την οποία έχει λάβει αυτό το Κοινοβούλιο. Θέλω επίσης να σας παρακαλέσω, κύριε Πρόεδρε, να συναντηθείτε με τους μη εγγεγραμμένους βουλευτές του Σώματος οι οποίοι είναι δημοκράτες και επιθυμούν πραγματικά τη διευθέτηση αυτού του θέματος.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ τον κ. Martin για το περιεχόμενο της έκθεσής του, καθόσον αφορά ορισμένα θέματα επί των οποίων έχουμε καταλήξει σε συμφωνία και τα οποία πρέπει αναμφίλεκτα να διευθετηθούν. Ωστόσο, πρέπει επίσης να λεχθεί ότι, χάρη στη Συνθήκη της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετατρέπεται σε ένα πλήρως δημοκρατικό κοινοβούλιο, το οποίο διαθέτει ίσα δικαιώματα. Είναι επίσης καιρός να υπομνησθεί στο Σώμα ποιοι είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι αυτού του Κοινοβουλίου, με άλλα λόγια οι μεμονωμένοι βουλευτές του, οι κοινοβουλευτικές επιτροπές και οι πολιτικές ομάδες.

Κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων και το Προεδρείο. Διαπίστωσα άλλωστε πολλές ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν την επιθυμία να μην επιτραπεί στις επιτροπές να συνεργάζονται απευθείας, και με δική τους πρωτοβουλία, με τις επιτροπές των εθνικών κοινοβουλίων, αλλά απεναντίας οι σχετικές διαδικασίες να προϋποθέτουν την υπέρβαση ολόκληρης σειράς γραφειοκρατικών εμποδίων.

Παρατήρησα ότι στις συνεδριάσεις των προέδρων των επιτροπών των εθνικών κοινοβουλίων παρίστανται οι αντιπρόεδροι, αντί των προέδρων, των επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όσον αφορά τα δικαιώματα των βουλευτών του ΕΚ, όταν μια επιτροπή καταθέτει προτάσεις με σκοπό τη λήψη απόφασης στην Ολομέλεια, δεν δικαιούνται οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, ή οποιοδήποτε άλλο όργανο, να αποφασίζουν για το αν είναι ορθές ή όχι οι εν λόγω προτάσεις. Αυτό πρέπει να το αποφασίζουν οι ίδιοι οι βουλευτές του ΕΚ. Αν οι προτάσεις είναι κακές, η πλειοψηφία θα τις απορρίψει.

Προφανώς, υπάρχει ο φόβος ότι θα απαιτηθεί από τους βουλευτές του ΕΚ να λάβουν αποφάσεις οι οποίες μπορεί να βλάψουν τις σταδιοδρομίες τους, οπότε πρέπει να προστατευθούν από τους εαυτούς τους. Μόνον έτσι θα μπορούσα να ερμηνεύσω προτάσεις οι οποίες αποβλέπουν εμφανώς να περιορίσουν τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου και των μεμονωμένων βουλευτών του. Έχω την αίσθηση ότι η Αυτοκρατορία αντεπιτίθεται.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri (S&D). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, με την έγκριση της έκθεσης Martin, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει ένα αναπόφευκτο μέτρο, δεδομένου ότι επίκειται η θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας. Το πράττει δε με ένα συγκεκριμένο και ακριβές κείμενο το οποίο ενσωματώνει στις διατάξεις του Κανονισμού μας τις σημαντικές αλλαγές τις οποίες θεσπίζει η νέα Συνθήκη όσον αφορά τον ενισχυμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη νομοθετική διαδικασία, στη δημοσιονομική διαδικασία καθώς και ως προς τη συνολική θεσμική ισορροπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανάμεσα σε αυτές τις καινοτομίες, χαιρετίζω με ιδιαίτερη ικανοποίηση εκείνες οι οποίες αφορούν τις διαδικασίες αναθεώρησης των Συνθηκών και τον ρόλο του Κοινοβουλίου στην υποβολή προτάσεων, καθώς και τις αλλαγές που συνδέονται με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων, οι οποίες αναθέτουν στο Κοινοβούλιο ένα σημαντικό καθήκον: να καταφέρει να μετατρέψει αυτόν τον ενισχυμένο ρόλο σε πηγή δημοκρατικής νομιμοποίησης για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αντί για γραφειοκρατικό εμπόδιο.

Ο Πρόεδρος έλυσε με μια εύστοχη απόφαση το θέμα των τροπολογιών που δεν συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο της υπό εξέταση έκθεσης, καθόσον θα έχουμε αρκετό χρόνο στο μέλλον για να απαντήσουμε με πιο συνεκτικό και συστηματικό τρόπο στο ερώτημα αν επιθυμούμε μια πιο συνολική αναθεώρηση των διατάξεων του Κανονισμού μας.

Γεγονός παραμένει ότι, ενώ υπάρχουν στοιχεία του έργου της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων τα οποία μπορούν να παραλειφθούν, υπάρχουν ορισμένα άλλα στοιχεία τα οποία θα ήταν χρήσιμο να προστεθούν. Αναφέρομαι στη σημασία της τροπολογίας η οποία δίνει έμφαση στον τρόπο χειρισμού του ζητήματος των παρατηρητών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρατηρητές αυτοί πρέπει να επιλέγονται μεταξύ των βασικών υποψηφίων που δεν εξελέγησαν στις ευρωπαϊκές εκλογές.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Rangel (PPE). (PT) Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να συγχαρώ τους εισηγητές, ειδικότερα τους κκ. Martin και Corbett, και να επισημάνω ότι, ως μέλος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), ενδιαφέρομαι πρωτίστως για τις προτεινόμενες τροπολογίες στον Κανονισμό.

Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω το κρισιμότερο, κατά τη γνώμη μου, θέμα, το οποίο ωστόσο δεν αναφέρθηκε ακόμη στην αποψινή συζήτηση: είναι το θέμα των εθνικών κοινοβουλίων.

Το γεγονός ότι έχει ενισχυθεί το Κοινοβούλιο από δημοκρατική άποψη οφείλεται ξεκάθαρα στον συγκεκριμένο Κανονισμό και τη Συνθήκη της Λισαβόνας, ωστόσο η ευρωπαϊκή δημοκρατία είναι επίσης αποτέλεσμα του δεσμού μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων.

Εκείνο που επιδιώκεται με αυτήν την πρόταση σχετικά με τον Κανονισμό είναι να δημιουργηθούν σε νομικό επίπεδο αυτές οι δύο πηγές δημοκρατικής νομιμοποίησης, με στόχο την εδραίωση της δημοκρατικής λειτουργίας. Αφενός, υπάρχει η δημοκρατική νομιμοποίηση η οποία απορρέει από τη λειτουργία των μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των ελεγκτικών του μηχανισμών και του νομοθετικού του ρόλου, και, αφετέρου, υπάρχει η δημοκρατική συνεργασία μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων μέσω άλλων μηχανισμών.

Γι’ αυτό λοιπόν είμαι πλήρως σύμφωνος με τις εν λόγω προτάσεις. Δεν συμφωνώ με την άποψη του κ. Duff ότι πρέπει να παραπέμψουμε τη δημιουργία σχέσεων με τα εθνικά κοινοβούλια σε μεταγενέστερο χρόνο. Εκτιμώ ότι μπορούμε να τις προωθήσουμε από τώρα, ενόψει της Συνθήκης της Λισαβόνας, και μάλιστα ότι είναι πολύ σημαντικό να το πράξουμε.

Θέλω επίσης να αναφέρω ότι στηρίζω την πρόταση των συναδέλφων μου, του κ. Szájer και του κ. Brok, όσον αφορά την εκπροσώπηση στη Διάσκεψη των Επιτροπών Κοινοτικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC) και, τέλος, ότι συμφωνώ πλήρως με τα σχόλια του συναδέλφου μου κ. Brok και άλλων βουλευτών σχετικά με τον κυρίαρχο ρόλο που πρέπει να διαδραματίζουν το Κοινοβούλιο και τα μέλη του σε θέματα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες του Σώματος.

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι γεγονός ότι ο χαρακτήρας των θεσμικών μας οργάνων, των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλάζει ουσιαστικά. Η ορθή λειτουργία των μηχανισμών της Κοινότητας στο εγγύς μέλλον εξαρτάται από τις πολιτικές μας δεξιότητες και από την ικανότητά μας να εξοπλίσουμε το Κοινοβούλιο ως όργανο με τα κατάλληλα νομοθετικά μέσα το ταχύτερο δυνατόν: νομοθετικά μέσα τα οποία θα μας επιτρέψουν να εκμεταλλευτούμε το τεράστιο φάσμα ευκαιριών που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, εκτιμώ ότι εκείνο που διακυβεύεται πραγματικά είναι, όλως παραδόξως, η ενδυνάμωση της ομοσπονδιακής διάστασης καθώς και της διάστασης της επικουρικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έχει αποφασιστική σημασία για το μέλλον μας, για τον πρόσθετο λόγο ότι δεν έχουμε λάβει επαρκώς υπόψη, στην παρούσα φάση, τους πολίτες ως άτομα, με άλλα λόγια τον πραγματικό λόγο ύπαρξης της πολιτικής.

Επιτρέψτε μου να εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ. Το επίπεδο εναρμόνισης που έχουμε επιτύχει μπορεί να περιγραφεί ως ικανοποιητικό· η Ευρώπη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις ζωές των πολιτών μας. Παρ’ όλα αυτά, συχνά η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη, αντί να θέτουν το άτομο, την οικογένεια και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο στο επίκεντρο των πολιτικών τους, εκμεταλλεύονται την επικουρικότητα προκειμένου να προωθήσουν τα συμφέροντα των θεσμικών οργάνων.

Για τον λόγο αυτόν, η διασφάλιση της αρχής της επικουρικότητας, όπως περιγράφεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι τώρα περισσότερο κρίσιμη από οποιαδήποτε άλλη φορά. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα παρακολούθησης το οποίο να διασφαλίζει ότι οι νομοθετικές προτάσεις που υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο υφίστανται όντως αξιολόγηση, ιδίως όσον αφορά τον σεβασμό αυτής της αρχής της επικουρικότητας. Αυτό θα ήταν ένα νέο σημείο αφετηρίας για θεσμικά όργανα τα οποία προστατεύουν, και δεν ελέγχουν, τις ζωές των πολιτών.

 
  
MPphoto
 

  Íñigo Méndez de Vigo (PPE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να επανέλθω στο θέμα του παραδεκτού των τροπολογιών, στο οποίο αναφερθήκατε νωρίτερα.

Δυνάμει του άρθρου 157, παράγραφος 3, επαφίεται σε εσάς, θα ήθελα να σας παρακαλέσω όμως, κύριε Πρόεδρε, να λάβετε υπόψη τα σοφά λόγια του προέδρου της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, κ. Casini. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να έχουν την εξουσία οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να καθορίσουν ποιες τροπολογίες σχετίζονται με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και ποιες όχι. Άλλωστε, το παρόν Σώμα έχει το κυρίαρχο δικαίωμα να καθορίσει αν είναι αναγκαία ή όχι μια τροπολογία, ιδίως σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως όλοι οι ομιλητές παραδέχτηκαν, αρχίζει μια νέα φάση.

Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, λοιπόν, να χρησιμοποιήσετε με μέτρο τις σημαντικές εξουσίες που σας εκχωρούνται βάσει του Κανονισμού, και με τη συνήθη σας σύνεση. Ελπίζω να λάβετε τη σωστή απόφαση, και να είναι αποδεκτή από όλους μας.

 
  
MPphoto
 

  David Martin, εισηγητής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλες και όλους τους συναδέλφους που έλαβαν τον λόγο σε αυτήν τη συζήτηση. Θέλω δε να προσθέσω μια περαιτέρω επισήμανση στο σχόλιο του κ. Mιndez de Vigo.

Ο κ. Casini υπήρξε πολύ συνετός, όπως συμβαίνει άλλωστε συχνά σε τέτοια θέματα, δεδομένου ότι έχουν κατατεθεί τροπολογίες οι οποίες δεν έχουν την παραμικρή σχέση με τη Λισαβόνα, και είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι δεν έχουν σχέση με τη Λισαβόνα. Αν και θα μπορούσα να δεχτώ την υιοθέτηση ορισμένων εξ αυτών από το Κοινοβούλιο, είναι ίσως πιο δίκαιο να διεξαγάγουμε χωριστή και ειλικρινή συζήτηση για τα θέματα αυτά προτού ψηφίσουμε υπέρ ή κατά.

Θέλω συγχρόνως να διευκρινίσω ότι κανείς δεν εμποδίζει τους βουλευτές να καταθέσουν προτάσεις, όπως λόγου χάρη η πρόταση στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Fox, οι οποίες θα αφαιρούσαν από το Προεδρείο ορισμένες από τις εξουσίες του ως προς τους όρους εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών. Δεν συμφωνώ με μια τέτοια πρόταση, όμως κανείς δεν εμποδίζει τους βουλευτές να εγείρουν το ζήτημα στο μέλλον και να το θέσουν σε συζήτηση στο Σώμα.

Άλλες τροπολογίες, όπως εκείνες που σχετίζονται με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων, ενδεχομένως να μην αφορούν αποκλειστικά την επικείμενη εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας, όμως ο κ. Casini έχει απόλυτο δίκιο όταν υποστηρίζει ότι σχετίζονται με το πνεύμα της εφαρμογής της Λισαβόνας, καθότι η σχέση μας με τα εθνικά κοινοβούλια μεταβάλλεται χάρη στη νέα αυτή Συνθήκη.

Θέλω, λοιπόν, να ζητήσω, πάντα κατά την κρίση σας, να κρίνετε παραδεκτές αυτές τις τροπολογίες, όχι όμως και εκείνες που αφορούν τη λειτουργία του Προεδρείου –ως προς τον αριθμό των αντιπροέδρων των επιτροπών κ.ο.κ– οι οποίες είναι εμφανές ότι δεν σχετίζονται με την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας και δεν πρέπει να ψηφιστούν αυτήν την εβδομάδα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2009.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου