Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0125(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0001/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/01/2010 - 6.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0002

Разисквания
Сряда, 20 януари 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

7. Обяснение на вот
Видеозапис на изказванията
PV
  

Устни обяснения на вот

 
  
  

Избор на Европейски омбудсман

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE).(IT) Чрез настоящото гласуване Европейският парламент изрази своето доверие към Европейския омбудсман, чийто мандат ще продължи до края на нашия парламентарен мандат.

Трябва да подчертая, че настоящото гласуване е от полза за всички нас, за всички европейски граждани. Европейският омбудсман ще се занимава с жалбите на гражданите относно лошото управление на нашите институции. Омбудсманът говори пред Парламента, отговори на въпроси за това как да се постигне по-голяма прозрачност на работата му, подобряването на сътрудничеството между Парламента и служителите на омбудсмана, както и връзките с обществеността.

Ролята му в защитата на европейските граждани ще бъде от решаващо значение, както и при подпомагането на взаимоотношенията им с публичната администрация, а вероятно и в изграждането на чувството на принадлежност на гражданите към единна Европа. Намаляването на понякога неплодотворната тежест на бюрокрацията е цел, по която трябва всички да работим.

Европейският съюз ще бъде дори по-политически ангажиран, ако успее да направи гражданите съпричастни към своите дела. Ето защо се надявам, че новият омбудсман ще може да приложи миналия опит за бъдещото подобряване на добрите отношенията с европейските граждани.

 
  
  

- Доклад: Eva Joly (A7-0086/2010)

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, смятам, че нашият докладчик, г-жа Joly, както и всички политически групи, свършиха отлична работа относно съставянето на настоящия доклад, който силно подкрепям съвместно с моите колеги от групата на Европейската народна партия (Християндемократи).

В частност искам да изразя подкрепата си към тази част от доклада, в която се подчертава, че преговорите относно преразглеждането на Споразумението от Котону трябва да вземат предвид, от една страна, последствията от финансовата криза, и от друга страна — миграцията и най-вече необходимостта да се постави под контрол незаконната имиграция.

Всъщност това оказва изключително негативно влияние както на икономиките на държавите от АКТБ, които вследствие на имиграцията губят работна сила и квалифицирани работници, необходими за напредъка, така и на държавите от ЕС, които са най-засегнати от незаконната имиграция — държави като Италия, чиито възможности за приемане на имигранти имат икономически и професионални граници, които не могат да бъдат преминати с оглед избягването на социалния упадък.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Г-н председател, гласувах против доклада Joly, въпреки че смятам, че всички сме съгласни с един от основните аргументи в доклада, а именно, че имаме нужда да проведем политика за подпомагане на икономическото развитие на африканските държави с оглед борбата срещу изтичането на мозъци и предоставянето на възможност на африканците, владеещи различни умения, да бъдат полезни за развитието на техните държави. Разбирам и подкрепям това. Защо тогава същият доклад поддържа така упорито политиката за нова емиграционна вълна от африканските държави към Европа? Това всъщност насърчава изтичането на мозъци сред най-способните, приспособими и предприемчиви африканци. Смятам, че „синята карта“ ще има катастрофален ефект за Европа и ще има тежки последици за Африка и африканския народ. Не на последно място споменатата „циркулярна миграция“ е неосъществима мечта, тъй като имигрантите не се завръщат у дома и така се създават нови предпоставки за незаконна имиграция.

 
  
 

***

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Г-н председател, нашият дневен ред през настоящата седмица, и особено днес, беше безсъдържателен и значително съкратен. Всички знаем защо. Седмицата премина в задкулисни интриги. Бих казал интриги в задимените стаи, но понеже сме в Брюксел, ще ги нарека стаи за непушачи.

Чухме нелепостите на изслушванията. Явиха се кандидати, относно които ще кажа, че не съм чул нито един член на Парламента, който да смята, че можем да предоставим на 27 най-квалифицирани мъже и жени в целия Европейски съюз изключителните правомощия в ръцете на Европейската комисия. Те не само ще бъдат изпълнителният орган, но и ще имат правото да внасят закони — погледнато от всички страни, това е необикновено съсредоточаване на правомощия — и на всичкото отгоре те не са пряко отговорни пред избирателите. Това е най-привилегированият електорат в Европа — 736 членове на ЕП решават кой ще управлява континента.

Не е необходимо да сте евроскептик, за да сметнете това за осъдително. За мен е невероятно, че континентът, от който тръгва идеята за представително правителство и парламентарна демокрация, разпространил семената на демокрацията до далечни континенти, където те намират плодородна почва, сега трябва да прекъсне своя корен тук в Европа. Всички се срамуваме от настоящия ход на нещата.

 
  
 

***

 
  
  

- Доклад: Eva Joly (A7-0086/2009)

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Г-н председател, когато обсъждаме отношенията ЕС-АКТБ, на първо място трябва да бъде въпросът как да помогнем на хората в борбата с бедността в редица от тези държави.

В разговорите ми с предприемачи от въпросните държави те се оплакват от това, че дори 40 години след обявяването на независимостта за много от тях все още съществуват проблемите, породени от 40 години социализъм, все още са зависими от първични икономики, а също така са и твърде зависими от помощта.

Предприемачите в тези държави ми казват също, че ограниченията за търговия всъщност вредят на техните държави и че това оскъпява вноса на храни и медикаменти за най-бедните граждани. Те се оплакват от тарифните и нетарифни бариери на ЕС. Доволен съм, че ЕС-АКТБ до известна степен подема въпроса за някои тарифни бариери, ако не и за нетарифните такива.

Освен това съм доволен, че Комисията действително назначи звено, което подпомага предприемачите в развиващите се страни относно износа в ЕС. Не бива да забравяме, че първият принцип в подпомагането на най-бедните в борбата с бедността е насърчаването на търговията и подпомагането на предприемачите в по-бедните държави.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Г-н председател, само параграф 31, който призовава Комисията да включи принципа на „циркулярна миграция“ и нейното улесняване чрез издаването на циркулярни визи, беше достатъчна причина да се отхвърли доклада Joly. „Циркулярната миграция“ е мираж. Тя представлява нещо, което съществува в официалните документи на ЕС и други подобни, но — с някои изключения — не и в действителност. Циркулярната миграция се свежда до това, че на даден имигрант се издава ограничено разрешение за пребиваване, но след неговото изтичане той остава в Европа и преминава в нелегалност. Това е действителният резултат от така наречената циркулярна миграция. Циркулярната миграция е сериозна предпоставка за незаконната имиграция. Комисията, както и Парламентът, знаят това. Въпреки това обаче понятието се използва отново и отново, за да се внуши на хората, че мнозина имигранти се връщат в своята родина далеч след изтичането на визата им. Ето защо ще постъпим добре, ако спрем да прикриваме истината възможно най-скоро.

 
  
 

***

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Г-н председател, с Ваше позволение искам само да обърна внимание на въпроса, свързан със спазването на времето за изказвания, защото твърде често в Парламента мнозина просрочват полагащото им се време и получават позволение за това. Някои дори удвояват определеното им време. Искам да призова председателя и заместник-председателите да използват чукчето си така, че да се спазва времето по правилник, и тези, които желаят да говорят по процедурата с вдигане на ръка и т.н., да имат възможност за това.

 
  
  

***

Писмени обяснения на вот

 
  
  

Избор на Европейски омбудсман

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), в писмена форма. (IT) Г-н председател, ролята на Европейския омбудсман за гражданите е от съществено значение с оглед правилното функциониране и прозрачността на европейските институции, представляващи 27 държави-членки и почти 500 милиона граждани. Искам да подчертая в Парламента значимостта на ролята на омбудсмана по отношение на закрилата на езиците на Европейския съюз, предвид многобройните жалби, получени през последните няколко години относно езиковата дискриминация, жалби, които се отнасят и до италианския език. Ето защо наистина съм доволен от преназначаването на Европейския омбудсман и му пожелавам спорна работа, приканвайки го да обърне дължимото внимание на езиковата закрила.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), в писмена форма. (RO) Приветствам преизбирането на Никифорос Диамандурос на длъжността Европейски омбудсман за още един мандат до 2014 г. Освен това подкрепям последователността на главните цели на омбудсмана: гарантирането на това, че гражданите на ЕС ще се радват на предимствата и преимуществата на Договора от Лисабон, както и постигането на по-добро сътрудничество с националните и регионални омбудсмани, осигурявайки по този начин по-голяма прозрачност на дейностите на европейско равнище.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), в писмена форма. (EN) Изцяло подкрепям преизбирането на Никифорос Диамандурос за длъжността Европейски омбудсман. Европейският омбудсман разследва жалби срещу институциите и структурите на Европейския съюз. Омбудсманът трябва да бъде независим, непредубеден и безпристрастен обществен служител. Г-н Диамандурос доказа своя висок професионализъм и ефективността на работата си като защитник на гражданите. Той не прояви страх, критикувайки европейските институции, включително при необходимост и Европейския парламент. Сега, когато Хартата на основните права има същата законова сила както Договорите, съм уверен, че Хартата, и особено правото на добро управление, ще залегнат в основата на работата на г-н Диамандурос като омбудсман.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) В Европа, която се стреми да бъде по-близо до своите граждани и да служи на хората, от основна важност е гражданите да могат да упражняват ефективен контрол над институциите и органите на ЕС. Именно в това отношение е належаща ролята на Европейския омбудсман, тъй като гражданите му съобщават за всякакви административни нередности, дискриминация, злоупотреби с властта или липса на такава или отказ да се отговори на определен въпрос, поставен пред дадена институция или орган на ЕС.

Във връзка с това приветствам избирането на нов Европейски омбудсман за следващите пет години и се надявам, че в своя мандат той ще бъде воден от основните ценности на Европейския съюз — свобода и справедливост. Това ще гарантира по-добри институции и възможността за ефективен контрол на европейските граждани върху тях, което е предпоставка за по-силен, по-справедлив и по-единен Европейски съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Дейността на Европейския омбудсман се състои в разглеждането на случаи на лошо управление на институциите и органите на Общността по негова собствена инициатива или след подаването на жалба. Това означава, че Европейският омбудсман подпомага изграждането на Европа за гражданите след влизането в сила на Договора от Лисабон и правното обвързване на Хартата на основните права на Европейския съюз. Трябва да се отбележи, че правото на добро управление е основно право на европейските граждани, постановено в член 41 на Хартата на основните права на ЕС.

През 2001 г. Европейският парламент одобри резолюция относно кодекса за добро административно поведение, който трябва да бъде спазван от институциите и органите на ЕС. Според мен този кодекс трябва да стане част от европейското право, което би било правно съгласувано в Европейския съюз и би гарантирало придържането към основните принципи от страна на институциите на Съюза при взаимодействие с гражданите. От съществена важност е европейските граждани да познават своите права и да знаят как да ги защитават или да ги възстановят в случай, че са били нарушени.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), в писмена форма. (PL) Г-н председател, в Европейския парламент всъщност сме оценявали работата на г-н Диамандурос като омбудсман всяка година при разискването на представените от него годишни доклади и оценките винаги са били най-високи. По време на двата мандата в своята работа г-н Диамандурос предприе многобройни инициативи, за да повиши осведомеността относно работата на омбудсмана, което всъщност способства за увеличаване на броя на гражданите, ползващи неговото съдействие. Последните данни от 2008 г. сочат, че броят на постъпилите жалби е 3406 в сравнение с 3211 през 2007 г. Струва си да се отбележи, че омбудсманът не се ограничава само с проучване на жалби, които са допустими, но и предоставя информация относно възможността за предявяване на права при жалби, които всъщност не се отнасят до неговата компетенция.

Освен това г-н Диамандурос постави началото на ценно сътрудничество между омбудсманите във всяка държава-членка, което даде възможност за обмяна на информация и добри практики. По негова инициатива в службата на всеки национален омбудсман бяха назначени служители за връзка, а в „Бюлетин на омбудсмана“ се публикува информация относно въвеждането и прилагането на европейското право. Ето защо искрено поздравявам г-н Диамандурос за неговите постижения и за неговото преизбиране за Европейски омбудсман и разчитам на плодотворно сътрудничество по време на настоящия мандат на Европейския парламент.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), в писмена форма. (EN) Уважаеми колеги, искам да изразя признателност към работата на нашия омбудсман Никифорос Диамандурос. Той изпълни своите задължения в съответствие с всички правила независимо и почтено, защитава принципа, че институциите на ЕС трябва да бъдат прозрачни. Колеги, нека бъдем откровени — нашите граждани не участват в европейските дела така, както бихме искали. Ето защо е необходимо институциите на ЕС да функционират при пълна прозрачност. Досега настоящият омбудсман показа способност да действа съгласно този принцип и затова приветствам неговото повторно назначаване. Много благодаря.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Много съм доволен, че Никифорос Диамандурос беше преизбран за Европейски омбудсман. Той беше много добър защитник на гражданските права. Доволен съм, че ще продължи тази дейност.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) При гласуването за избор на омбудсман гласувах за Pierre-Yves Monette. Той беше единственият, който положи усилие да се представи на независимите членове на Европейския парламент и да отговори на техните въпроси.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), в писмена форма. (PL) Днес постигнахме решение относно избора на Европейски омбудсман. Настоящият избор е от изключителна важност за гражданите на Европейския съюз, защото Европейският омбудсман се занимава със защитата на правата на човека. Той разглежда жалби, внесени от граждани на ЕС относно нередности в европейските институции. По този начин европейците могат да упражняват някакъв контрол върху всеки орган, служба, институция и агенция в Съюза.

Ето защо е от изключителна важност нашите граждани да са наясно със своите права. Необходимо е да знаят, че след влизането в сила на Договора от Лисабон тяхното влияние върху функционирането на европейските институции нараства. Освен това според новия омбудсман Европейският омбудсман ще има по-тясно сътрудничество с други европейски институции. Радостно е и това, че гражданите от новите държави-членки се възползват от възможността да подават жалби — свидетелство за това е относително високият брой жалби, регистрирани в предходните години. Това показва, че жителите на новите държави-членки се интересуват от въпроси, свързани с Европейския съюз и не са безразлични към ЕС.

 
  
  

- Доклад: Danuta Maria Hübner (A7-0001/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно временното суспендиране на автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в автономните области Мадейра и Азорските острови, тъй като това цели повишаването на конкурентоспособността на местните икономически субекти (производители, дистрибутори, търговци на едро и търговци на дребно). Това ще подсигури по-стабилно равнище на заетост на Азорските острови и преодоляването на икономическите проблеми поради местоположението на островите.

Временното суспендиране на митата, което позволява на местните икономически субекти в Мадейра и Азорските острови да внасят известно количество суровини, части, компоненти и крайни безмитни продукти от областта на риболова, земеделието, промишлеността и услугите, предоставя благоприятни условия за дългосрочни инвестиции.

Освен това настоящите мерки ще подпомогнат до известна степен малките и средните предприятия и местните селски стопани, създавайки предпоставки за нови работни места и инвестиции в най-отдалечените райони. Предвид настоящата икономическа криза необходимостта от конкретни мерки за насърчаване на икономическата дейност и сигурността на работните места е от първостепенна важност.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на резолюцията относно предложението за регламента на Съвета за временно суспендиране на автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в автономните области Мадейра и Азорските острови въз основа на доклада на моя уважаван полски колега, г-жа Hübner. Регионалните органи в Мадейра и Азорските острови, съвместно с правителството на своята държава-членка, Португалия, изискаха временното суспендиране на мита от Общата митническа тарифа за насърчаването на конкурентоспособността на местните икономически субекти и стабилизиране нивото на заетост в тези най-отдалечени райони на Съюза. Напълно поддържам Съюза в подкрепата му по отношение на особеностите на най-отдалечените региони, при условие че тази толерантност не подхранва спекулации и не се отклонява от първоначалната си цел.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Подкрепям предложението на Комисията относно временното суспендиране на автономните мита от Общата митническа тарифа, тъй като смятам, че Европейският съюз трябва да покаже, а не само да обяви своята солидарност към региони, борещи се с последиците от икономическата криза. Смятам, че настоящите мерки са съгласувани с Европейския план за икономическо възстановяване, защото икономическата криза засегна различни държави-членки и региони в ЕС по различен начин. Поради това трябва да осигурим мерки за посрещане на особените икономически нужди на всяка държава-членка в региона.

Тъй като тези острови са зависими от туризма, а туризмът запада, съществува нарастваща опасност от безработица и срив на малките и средни стопански субекти, като това ще засегне особено тежко населението на тези отдалечени острови. Чрез прилагането на мерките за освобождаване от мита Общността трябва да гарантира и постигането на главната цел — насърчаването на местното предприемачество и подпомагането на местните селски стопани и малките и средните стопански субекти да оцелеят в настоящия труден период — както и това, че тези принципи ще бъдат приложени и в други държави-членки на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Развитието на най-отдалечените региони е сериозно затруднено от фактори като структурата на обществото и икономиката, крайната отдалеченост и островното им положение, което се характеризира с малка територия, труден терен и климат, както и икономическата им зависимост. Това означава, че е от критична важност Европейският съюз да продължи да обръща особено внимание на тези региони, набелязвайки проблеми и области със скрит потенциал, изследвайки техните различия и слабости, така че да може да въведе политики и мерки, подходящи за тяхното икономическо и социално развитие. Приветствам предложението за регламент на Съвета, тъй като това представлява стъпка за устойчиво развитие и приобщаване на най-отдалечените региони към световната икономика. Временното суспендиране на мита от Общата митническа тарифа ще позволи на автономните области Мадейра и Азорските острови да преодолеят икономическите трудности, породени от географското им положение, както и да се заемат с особените проблеми пред тях вследствие на икономическата криза. Приветствам инициативата на регионалните органи на Мадейра и Азорските острови и тяхната ангажираност по отношение на приноса към стратегията за развитие на техните региони, което от своя страна допринася за конкурентоспособността на Европейския съюз и неговата способност за устойчиво икономическо развитие.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно временното суспендиране на автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в автономните области Мадейра и Азорските острови. Това суспендиране ще подпомогне укрепването на конкурентоспособността на местните икономически субекти и ще допринесе за създаването и поддържането на работни места в най-отдалечените региони в противовес на икономическите трудности, произтичащи от тяхното географско положение, без да бъде засегнато консолидирането на вътрешния пазар или принципа на свободна конкуренция в рамките на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Смятам, че временното суспендиране на автономни мита е от основна важност с оглед подсилването на конкурентоспособността на икономическите субекти в португалските автономни области Мадейра и Азорските острови, което ще подсигури по-стабилно равнище на заетост на тези острови.

Суспендирането ще позволи на местните икономически оператори в Мадейра и Азорските острови да внасят безмитни суровини, части, компоненти и крайни продукти, тъй като тези продукти ще се използват на местно равнище за работа и производствени цели.

Одобрението на това изключение е от съществена важност за развитието на тези португалски автономни области. И двата региона разчитат почти изцяло на туристическата дейност и вследствие на това са крайно уязвими поради непостоянството на сектора. Това означава, че пълното им икономическо развитие е ограничено поради характеристиките на местната икономика и географско положение.

В светлината на тези факти всяко насърчаване на местната промишленост със сигурност предоставя необходимата подкрепа за подобряването на жизнения стандарт на местното население и отваря възможност за създаването на работни места на островите, което е жизненоважно за задържането на хората и създаването на условия за развитие.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Временното суспендиране на мита от Общата митническа тарифа ще позволи на местните икономически субекти в автономните области Мадейра и Азорските острови да внасят известни квоти безмитни суровини, части, компоненти и крайни продукти. Тези суровини следва да се използват в селското стопанство, за промишлено производство и подкрепа в автономните области.

Настоящото суспендиране ще бъде в сила до 31 декември 2019 г., като се предвиждат съответни мерки с оглед предотвратяването на всякаква несправедлива конкуренция. Това подсилва конкурентоспособността на малките и средните предприятия и селските стопани в нашите автономни области Мадейра и Азорските острови.

Настоящата мярка е предвидена за особените нужди на тези крайно отдалечени региони и ще насърчи икономическата дейност, подсигурявайки по-стабилно равнище на заетост. Местните икономики на Мадейра и Азорските острови до голяма степен зависят от вътрешния и международния туризъм, които са засегнати от настоящата икономическа криза. Това означава, че суспендирането е напълно оправдано и се очаква да има положително въздействие върху икономическото развитие на регионите.

Искам да призова за по-бърз анализ и взимане на решение относно настоящите въпроси, за да можем да се отзовем навреме и по-ефективно.

Ето защо гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Регионалните органи в Мадейра и Азорските острови призоваха за въвеждането на временно суспендиране на автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти с оглед укрепването и осигуряването на по-стабилно производство и заетост в тези най-отдалечени региони.

Съгласни сме с предложенията, съдържащи се в документа. Въпреки това обаче смятаме, че компонентите извън целите на земеделието, определени в регламента, също могат да бъдат разгледани като компоненти за промишлени цели, особено в областта на енергетиката и околната среда, например части и компоненти за енергийната промишленост, особено така наречената „чиста енергия“ (вятърна енергия, слънчева енергия и т.н.)

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Временното суспендиране на автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в автономните области Мадейра и Азорските острови до 2019 г. е от изключителна важност за тези отдалечени региони на ЕС в периода на световната икономическа криза. Това е от критична важност за подпомагането на малките и средните предприятия и местните селски стопани, тъй като ще подсили конкурентоспособността на местните икономически субекти и ще осигури по-добро равнище на заетост в тези региони.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Регионалните органи в Мадейра и Азорските острови поискаха временното суспендиране на мита от Общата митническа тарифа с оглед подсилването на конкурентоспособността на местните икономически субекти и стабилизирането на заетост в тези най-отдалечени региони на Съюза. За да бъде гарантирано, че внасяните стоки — суровини, части или крайни продукти — не нарушат конкурентоспособността, те ще подлежат на контрол, гарантиращ употребата им от местните предприятия на островите за период от поне две години преди да бъдат продавани свободно на предприятия, разположени в други части на Съюза. Как това да бъде приложено на практика? Тъй като не може да бъде предоставено правдоподобно разяснение на въпроса, се въздържах от гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Приветствам позицията, възприета от Комисията, относно десетгодишното суспендиране на автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в автономните области Мадейра и Азорските острови, както и доклада на г-жа Hübner, които:

1. Установяват положителна дискриминация, подпомагаща най-отдалечените области Мадейра и Азорските острови, признавайки, че структурните ограничения, които засягат тези региони, са по своята същност постоянни;

2. Създават предпоставки за насърчаване на икономическата дейност и заетостта в островните групи, като по този начин допринасят за демографската стабилност на островите.

Това е пример за сближаването, което може да бъде постигнато в Европейския съюз, основаващо се на принципа на солидарност.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Развитието на крайно отдалечените региони се определя от тяхната отдалеченост, островен характер, климат, особено географско положение и икономическа зависимост поради ограничения брой стоки и услуги.

Настоящият регламент, подлежащ на гласуване днес, ще позволи на Мадейра и Азорските острови да внасят редица крайни продукти, използвани в земеделието, търговията и промишлеността, както и суровини, части и компоненти, използвани в земеделието и за преработка или промишлена поддръжка, ползващи се от освобождаване от мита до края на 2019 г.

Освен това освобождаването ще бъде в сила за цялата територия на двата региона, не само за безмитните им зони, и така ползата ще бъде за всички икономически субекти.

Спомням си, че въпросът беше подложен на опростена правна процедура, за да бъде ускорен. Председателят на комисия по регионално развитие беше докладчик относно предложението, което позволи внасянето му в пленарното заседание за гласуване, без да бъде подложено на разискване.

Много съм доволен от крайния резултат, който включва предложените от мен изменения, които обхващат редица продукти, предназначени за оборудване на свободните зони на Мадейра, които се съдържат в регламента от 2000 г., но липсват през 2008 г., както и допълнителните искания, представени през 2008 г. и 2009 г., които не се съдържат в първоначалното предложение на Комисията.

 
  
  

Предложение за резолюция: B7-0042/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Предложението на комисията по правни въпроси на Европейския парламент относно предложението за назначаване на Ana Palacio Vallelersundi за член на комитета, предвиден в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз, по начало трябва да бъде приветствано. Въпреки това обаче, от гледна точка на институцията, е непонятно защо един комитет от седем души трябва да отправя обвързващи предложения към националните правителства. Ето защо гласувах против настоящото предложение.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), в писмена форма. (DE) По време на днешното гласуване относно назначаването на Ana Palacio Vallelersundi за член на комитета, предвиден за оценяване на кандидатите, които следва да изпълняват задълженията на съдия или генерален адвокат в Съда на Европейските общности и Общия съд, гласувах против предложението, защото освен отличните правни познания на кандидатите очаквам от лицето, назначено от Европейския парламент, да се изследва тяхната вещина и способности в социално отношение. Във връзка с това нямам доверие в г-жа Palacio, тъй като се страхувам, че тя не би взела под внимание социалните ценности и разбирането на човешката природа при оценяването на съдиите и генералните адвокати. Особено предвид уговарянето на целите и ценностите в Договора от Лисабон — тук беше спомената икономиката на социалния пазар — и отстояването на Хартата на основните права на ЕС в контекста на първичното право. Това ще бъде от изключителна важност при подбора на съдиите и генералните адвокати в бъдеще.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), в писмена форма. (RO) Временното суспендиране на автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в автономните области Мадейра и Азорските острови цели дългосрочни перспективи за инвестиции и предоставянето на възможност на икономическите субекти да постигнат известно равнище на промишлена и търговска дейност. Като социалист смятам, че настоящите мерки трябва да бъдат прилагани, докато регионите са изправени пред сериозни икономически проблеми. Приветствам предложението на Комисията, защото приемането на мярката ще допринесе за по-високото равнище на заетост в близко време, както и за икономическата и социална обстановка в тези най-отдалечени региони в Европа, изправени пред особени трудности. Въпреки това обаче не мога да не насоча вниманието ви към рисковете, които крие временното суспендиране на митата за продукти, произведени в такива държави. Ето защо трябва да следим отблизо въздействието на настоящото суспендиране върху конкурентоспособността.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein (PPE), в писмена форма. (PL) Съгласно член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз Европейският парламент е сред институциите, които предлагат кандидати за членове на комитета, чиято задача е предоставянето на мнение относно дали кандидатите са подходящи да изпълняват задълженията на съдя и генерални адвокати в Европейския съд. С оглед на това, че в комитета участват само седем членове, чиято задача е особено отговорна, е важно личностите да бъдат изключително способни и с безукорна репутация. Като член на Европейския парламент и благодарение на новите правомощия, заложени в Договора от Лисабон, имам влияние върху избора на една от седемте личности в комитета и се радвам на кандидатурата на г-жа Palacio Vallelersundi. Г-жа Palacio Vallelersundi беше член на Европейския парламент в продължение на осем години и два пъти беше избрана от своите колеги за член на конференцията на председателите на комисии.

Освен това тя беше председател на комисиите по правни въпроси, по вътрешния пазар и по правосъдие и вътрешни работи. Другите й професионални постижения, като длъжността на главен съветник на Световната банка и ролята на първия министър на външните работи от женски пол на Испания, не оставят съмнение, че тя ще бъде правилният човек за длъжността.

 
  
  

- Доклад: Eva Joly (A7-0086/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно преразглеждането на Споразумението за партньорство АКТБ–ЕС, защото смятам, че текстът съдържа основни елементи, които трябва да бъдат взети под внимание при настоящите преговори.

Сближаването на различни европейски политики — както по отношение на търговията и развитието, така и в областта на земеделието и риболова — трябва да бъде основен принцип в нашите отношения с развиващите се страни.

Трябва да се вземе предвид новата обстановка на стратегически споразумения за партньорство, които представляват главно търговски споразумения и създават нови предпоставки за парламентарен диалог, които трябва да бъдат взети под внимание. Новите предизвикателства пред нас — изменението на климата и икономическата криза — трябва да породят ответни мерки, които ще бъдат включени в новото Споразумение от Котону, което предстои да бъде сключено през март.

Освен това е важно европейската стратегия относно отношенията със страните от АКТБ да вземе под внимание близостта и връзките на крайно отдалечените региони с тези държави. Най-отдалечените региони могат да играят главна посредническа роля за ЕС при икономически споразумения за партньорство. Тези региони придават определено измерение на външните дейности на ЕС и така участват в развитието на истинска политика за по-мащабни добросъседски отношения.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на доклада на моя френски колега, г-жа Joly, относно второто преразглеждане на Споразумението за партньорство АКТБ (Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн) и ЕС (Споразумение от Котону). Споделям позицията, изразена в доклада, относно необходимостта да се приспособи приложението на тези особени мерки към страните от АКТБ с оглед настоящата криза, която обхваща изменението на климата, покачването на цените на храните и горивата, финансовата криза и крайната бедност в Африка. Страните от АКТБ са партньори на Европейския съюз и трябва да подхранваме това партньорство с цел изграждането на съюзнически връзки при главните преговори относно световното управление, които предстоят.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), в писмена форма.(GA) Гласувах в подкрепа на доклада относно второто преразглеждане на Споразумението за партньорство АКТБ–ЕС (Споразумение от Котону). Това е временен доклад и е правилно и уместно въпросът за споразумението за икономическо партньорство да подлежи на постоянно обсъждане. Главните цели на Споразумението от Котону са поставяне край на бедността, насърчаване на устойчивото развитие и подпомагане на страните от АКТБ в процеса на тяхното приобщаване към световната икономика.

Настоящите и бъдещи споразумения и търговски преговори трябва да бъдат насочени към изпълнение и укрепване на предписанията на Европейския съюз и неговите партньори по отношение на детския труд.

Член 50 от Споразумението от Котону се отнася до насърчаването на справедливи стандарти на работа и подобряването на международните мерки за прекратяване на детския труд. Въпросите, свързани с детския труд, трябва да бъдат поставени на първо място сред търговските споразумения на ЕС.

Приветствам членовете на доклада, в които се изисква от ЕС и АКТБ да започнат разисквания относно бъдещето на отношенията АКТБ–ЕС след 2020 г., които препоръчват по-активното участие в процеса на трети независими страни, т.е. организации, които не са държави или правителства.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (EN) Второто преразглеждане на Споразумението от Котону се провежда в трудната обстановка на световната икономическа криза. Смятам, че преразглеждането на споразумението ще позволи обновяването и заздравяването на основните принципи при сътрудничеството между ЕС и страните от АКТБ. Обстановката се промени след първоначалното подписване на споразумението, като възникнаха нови трудности и предизвикателства. Преговорите относно споразумението трябва да обхващат особено сериозни въпроси като борбата с изменението на климата в развиващите се страни, практическото прилагане на безкрайните възобновяеми източници на енергия, продоволствената криза и придобиването на обработваема земя.

Трябва да се обърне голямо внимание на проблемите, свързани с миграцията. В изминалите години бяхме свидетели на стотици случаи на млади африканци, изхвърлени по бреговете на ЕС. Голямата имиграционна вълна е последица от провалената икономика, обедняването на хората, нарушаването на правата на човека и ред други причини. Въпросите трябва да бъдат ясно очертани в преразглеждането на споразумението.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на проектодоклада относно второто преразглеждане на Споразумението от Котону, което поставя основни въпроси по отношение на устойчивото развитие и постепенната интеграция на страните от АКТБ в световната икономика. Въпроси като изменението на климата, енергийната сигурност, обучението и сътрудничеството в образователната сфера са от основна важност за икономическото и социално развитие на страните от АКТБ. Глобалното затопляне, което предимно засяга развиващите се страни, може също да предостави възможности за нас. Възобновяемите източници на енергия, с които разполагат тези държави, са от съществена важност за тяхното социално и икономическо развитие и предпоставка към държава с енергийна независимост и подпомагане на борбата със световната криза. По същия начин инвестициите в образованието и обучението са важна мярка в борбата с бедността, безработицата, незаконната имиграция и изтичането на мозъци и съдействат за развитието на страните от АКТБ, подпомагайки ги в изграждането на собствена икономика.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), в писмена форма. (EN) Подкрепям настоящия доклад, според който второто преразглеждане на Споразумението за партньорство АКТБ–ЕС трябва да бъде проведено предвид настоящата световна криза и в пълно съответствие с принципите на равноправното партньорство. Настоящото второ преразглеждане на споразумението представлява добра възможност да се заемем с първопричините за финансовата криза, изменението на климата, продоволствената и енергийна криза и да се поучим от минали грешки, внасяйки значими промени в рамките на Котону, както и допринасяйки за единството, сближаването и сплотеността на АКТБ. Докладът призовава за по-категоричното застъпване на клаузите и санкциите по отношение на правата на човека. Освен това докладът показва нашето съжаление, че към парламентите (Европейския парламент, Съвместната парламентарна асамблея и националните парламенти на страните от АКТБ) не е било отправено допитване от страна на държавите-членки и те не са участвали в процеса на взимане на решение, водещ до идентификацията на областите и членовете за преразглеждане и установяването на мандата за преговаряне. Главната цел на Споразумението от Котону е намаляването и впоследствие премахването на бедността съгласно целите на устойчивото развитие и постепенното интегриране на страните от АКТБ в световната икономика.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно второто преразглеждане на Споразумението за партньорство АКТБ–ЕС в защита на необходимостта от промени, които ще ни позволят да се заемем с големите предизвикателства пред нас — изменението на климата, финансовата и продоволствена криза.

Приветствам подкрепата на Парламента към страните от АКТБ, които желаят въпросът за изменението на климата да бъде разгледан като въпрос, присъщ за всички сфери на изследвания във втория преразгледан вариант на Споразумението от Котону. Въпреки това обаче съжалявам, че парламентите (Европейският парламент, Панафриканският парламент и националните парламенти на страните от АКТБ) не са се възползвали от възможността да се включат с предложения и да участват активно съвместно с държавите-членки в процеса на взимане на решение за преразглеждането на това важно споразумение.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Надявам се, че вторият преразгледан вариант на Споразумението от Котону ще подпомогне насърчаването на устойчивото развитие в страните от АКТБ, което ще допринесе за социалното сближаване и ще улесни борбата с бедността.

Последиците от кризата, свързани с изменението на климата, са силно изразени в страните от АКТБ като обстановката все повече се влошава. С оглед на това въпросът за продоволствения суверенитет е жизненоважен. Природните източници трябва да бъдат правилно използвани, като се насърчава развитието на възобновяемата енергия.

Трябва да гарантираме, че всички страни от АКТБ ще имат полза от търговска рамка, която е предпоставка поне за запазване на предишните условия. Освен това мога да кажа, че Европейският фонд за развитие (ЕФР), който подкрепя политиката за сътрудничество за развитие в рамките на настоящото споразумение, трябва да включва бюджетните правомощия на Парламента.

Ето защо гласувах в подкрепа на резолюцията.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Както докладчикът, ние също смятаме, че второто преразглеждане на Споразумението от Котону е подходящ момент за внасяне на изменения.

Докладът поставя принципи, които, ако бъдат приложени, ще представляват стъпка напред в усъвършенстването на споразумението, както беше показано при защитата на продоволствената сигурност и продоволствения суверенитет за страните от АКТБ, както и в борбата срещу данъчните убежища.

Същевременно, не бих се съгласил с някои важни аспекти, като опита да се пристъпи към по-голяма регионализация в отношенията АКТБ–ЕС поради опасността, която това създава за целостта и силата на държавите от АКТБ.

В други отношения докладът не отговаря на необходимото. Състоянието на зависимост и подчинение, на което са подложени страните от АКТБ, и ролята, която имат настоящите политики за сътрудничество и помощта за развитие по отношение на установяването на това положение — въпрос от първостепенна важност — не са представени добре. Последствията, които могат да възникнат от въвеждането на споразуменията за икономическо партньорство, предложени от ЕС в това отношение, също не са посочени.

Въздържаността и възраженията, повдигнати от няколко страни от АКТБ, трябваше да бъдат приветствани в настоящия доклад, както и приоритетите относно Европейския фонд за развитие например.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), в писмена форма. (EN) Уважаеми колеги, с удоволствие се обръщам днес към Парламента, тъй като постигнахме напредък по отношение на по-равнопоставената роля в отношенията между по-богатите и по-бедните държави, утвърждавайки правата на човека. Преразглеждането на настоящото споразумение трябва да бъде в съответствие с потребностите на новия свят, в който живеем, и трябва да се основава на равнопоставеност в отношенията. Това е нов свят с нова икономика, където справедливото разпределение на благата и отношението към изменението на климата са нови приоритети. Искам да похваля работата на моята група в Европейския парламент за въвеждането на принципите за премахване на бедността при настоящото преразглеждане.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Настоящият доклад безспорно съдържа стойностни предложения и редица похвални намерения. Подкрепяме предложенията, свързани с приоритета на възобновяемата енергия, задължението на мултинационалните компании, работещи в страните от АКТБ, да декларират печалбите и данъците си, налагането на идеята за продоволствен суверенитет, както и критиките относно екстернализирането от страна на Европа на управлението на миграционните потоци. Въпреки това обаче не можем да пренебрегнем факта, че настоящият доклад не променя по никакъв начин Споразумението от Котону.

Споразумението олицетворява цялостното придържане на Европейския съюз към пределно либералната политика на Световната търговска организация (СТО). Не сме съгласни: посочваното „развитие“ е параван за лични облаги, които преобладават в споразуменията от Ломе. Осъждаме прилагането на Европейското споразумение за партньорство, заложено в споразумението, изнудването от страна на Комисията под формата на помощ за развитие, за да се осигури вследствие на това ограбването на икономиките на страните от АКТБ. Гласуваме против настоящия текст, за да не подкрепим изоставянето от страна на Европейския съюз на един икономически инструмент за сътрудничество, който не се ръководи от натрапчивата идея за свободна и лоялната конкуренция или прекланянето пред нарежданията на САЩ в СТО.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Трагедията, връхлетяла Хаити преди време, е доказателство, че партньорските споразумения не са достатъчни за разрешаване на проблемите. Ето защо второто преразглеждане на Споразумението от Котону е отлична възможност за приспособяване към настоящите предизвикателства — изменението на климата, рязкото повишаване на цените на храните и петрола, финансовата криза и крайната бедност в някои от страните от АКТБ. Сега е моментът, в който да разграничим мерките, които действително ще разрешат различни проблеми, засягащи до днес голямата част от тези държави.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Г-н председател, госпожи и господа, искам да поздравя докладчика и политическите групи за отличната работа относно настоящия доклад, който изцяло подкрепям.

В рамките на доклада искам да обърна внимание на преговорите относно преразглеждането на Споразумението от Котону. Всъщност споразумения от този вид трябва да разглеждат различни въпроси от критична важност, като например последиците от финансовата криза, увеличаването на миграционните потоци и преди всичко незаконната имиграция.

Убеден съм, че единствено извършването на съответна оценка на икономическото сътрудничество ще даде възможност за контролирането на отрицателното въздействие на кризата и нейните последици, както върху икономиката на страните от АКТБ, които губят квалифицирана работна сила, необходима за напредъка, така и върху държавите от ЕС, които са най-сериозно засегнати от незаконната имиграция.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), в писмена форма. (EN) Наложително е всички въпроси, съдържащи се в Споразумението от Котону, да бъдат преразгледани предвид неотдавнашното развитие на нещата, което оказва сериозно въздействие върху страните от АКТБ. Искам да се присъединя към загрижеността във връзка с регионалната интеграция, отнасяща се не само до страните от АКТБ, но и държавите от Латинска Америка и особено Андската общност. Последиците от някои търговски споразумения (споразумения, които според служители на Комисията следва да насърчават развитието) могат да застрашат търговията между държавите в даден регион и по този начин да се противопоставят на отстояваната цел за насърчаване на регионалната интеграция. Европейският съюз трябва постоянно да обновява своята политика за търговия и нейното влияние. Ако не успее да го направи или да действа по подходящ начин, рискува да възникнат негативни последици по отношение на дългосрочното развитие.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (S&D), в писмена форма. (EN) Ще гласувам за настоящия доклад, но трябва да отбележа, че някои организации, подкрепяни от Комисията, които отговарят за изготвянето на проекти в рамките на партньорството АКТБ–ЕС, бяха уличени в корупция и ръководиха кампания за дискриминация и уволнения по политически причини на служителите, които разкриха корупционните схеми.

Имам предвид, разбира се, организацията, известна като Център за развитие на предприемачеството (CDE), която, с подкрепата на Комисията, освободи от длъжност всички служители, сигнализиращи за нарушение, и не предприе почти никакви мерки за преодоляването на недостатъците в управлението и висшето ръководство на тази организация.

Когато разследването на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) относно CDE разкри наличието на корупция и Комисията не успя да упражни необходимото усърдие като участник в управителния съвет на CDE по време на измамата, логично беше действие или поне защита за сигнализиращите за нарушение. Никоя от тези мерки не беше предприета за срам на Европейската комисия.

Днес гласувам в подкрепа на доклада и същевременно се чудя дали има спешна необходимост в бъдеще от подробно разглеждане на видимата неспособност на ЕС да осъществява необходимия финансов контрол в рамките на партньорствата.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), в писмена форма. (NL) Споразумението от Котону от 2000 г., което регламентира сътрудничеството между ЕС и страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), се преразглежда на всеки пет години. Неговите цели са премахването на бедността и постепенното интегриране на страните от АКТБ в световната икономика и същевременното приспособяване към устойчиво развитие. Настоящото преразглеждане се провежда в условията на световна финансова криза, бързи изменения на климата, покачване на цените на храните и енергията, както и разискване относно използването на земята и устойчивостта на чуждите инвестиции.

Крайно време е да подсилим парламентарния контрол на държавните стратегии и Европейския фонд за развитие (ЕФР) и да се борим за последователност в нашите политики за търговия, развитие и външна политика. Време е да възприемем холистичен подход при разрешаване на проблема с изменението на климата, като усилията бъдат насочени главно върху възобновяемата енергия. Време е да се преборим с незаконните финансови потоци от развиващите се страни и да променим политиката на Европейската инвестиционна банка с оглед по-голямата прозрачност по отношение на данъчните убежища. Крайно време е да признаем, че притежаването на земя и чиста вода е сред основните права. Време е да признаем, че справедливият достъп до природните ресурси действително може да подпомогне хората в борбата с бедността. Докладът подчертава тези въпроси и във връзка с това давам своята подкрепа.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Въздържах се от гласуване относно доклада на г-жа Joly относно второто преразглеждане на Споразумението за партньорство АКТБ–ЕС.

Настоящият доклад съдържа редица конкретни предложения относно подновяването на преговорите по споразумението — по-известно като Споразумението от Котону — което подкрепям.

Например необходимостта да се разгледа положението на най-бедните държави в света предвид техните особености във връзка с изменението на климата, демокрацията и правата на човека, изтичането на мозъци, корупцията и отличителните характеристики на икономиката им, и по-точно тяхната селскостопанска икономика.

Въпреки това обаче измененията, внесени от групата на Европейската народна партия (Християндемократи), приети в Парламента, изцяло променят доклада. Пример за това е изменение 3, което отказва правото на населението да определи своята собствена аграрна политика.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), в писмена форма. (IT) Г-н председател, госпожи и господа, гласувах в подкрепа на второто преразглеждане на Споразумението за партньорство АКТБ–ЕС (Споразумението от Котону). Споразумението, което регламентира отношенията в сътрудничеството в областта на политиката, търговията и развитието между Европейския съюз и 77-те страни от АКТБ, се отнася за периода 2000-2020 г. и беше преразгледано през 2005 г.

В предписанията, предмет на второто преразглеждане, с основание се изисква включването на ad hoc предписанията, свързани с изменението на климата, преразглеждането на предписанията относно възобновяемата енергия, усъвършенстването на предписанията по отношение на развитието на селските региони и безопасността на храните, както и влагането на повече усилия за ограничаване на незаконните финансови потоци и данъчните убежища.

Убедена съм, че настоящото преразглеждане ще способства за засилване на партньорските отношения между ЕС и страните от АКТБ и осигуряването на по-добро сътрудничество и взаимодействие с оглед постигането на общите цели.

 
Правна информация - Политика за поверителност