Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2165(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0086/2009

Rozpravy :

PV 19/01/2010 - 8
CRE 19/01/2010 - 8

Hlasování :

PV 20/01/2010 - 6.4
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0004

Rozpravy
Středa, 20. ledna 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

7. Vysvětlení hlasování
Videozáznamy vystoupení
PV
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
  

Volba evropského veřejného ochránce práv

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE).(IT) Tímto hlasováním Evropský parlament vyjádřil svou důvěru evropskému veřejnému ochránci práv, jehož mandát bude trvat až do konce našeho volebního období.

Musím zdůraznit, že se jedná o pozitivní hlasování pro nás pro všechny, pro všechny evropské občany. Evropský veřejný ochránce práv se bude zabývat stížnostmi občanů, které se týkají nesprávných úředních postupů ze strany našich orgánů. Veřejný ochránce práv zde před Parlamentem, odpověděl na otázky týkající se toho, jak ještě více zprůhlední svou práci, jak lze zlepšit spolupráci mezi Parlamentem a úředníky evropského veřejného ochránce práv i komunikaci s veřejností.

Jeho úloha bude velmi důležitá v obraně evropských občanů, v poskytování pomoci při jejich komunikaci s veřejnou správou a možná i v tom, aby se evropští občané cítili, že jsou ve společné Evropě. Snižování toho, co je občas neproduktivním břemenem byrokracie, je cíl, o nějž musíme všichni usilovat.

Pokud bude Evropská unie schopna učinit z občanů střed všech svých opatření, bude ještě více politickou. Proto doufám, že nový evropský veřejný ochránce práv dokáže uplatnit předchozí zkušenosti tak, aby kladný vztah s evropskými občany dále zlepšil.

 
  
  

- Zpráva: Eva Joly (A7-0086/2010)

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, myslím si, že naše zpravodajka paní Jolyová, a všechny politické skupiny odvedly při vypracování této zprávy vynikající práci, již společně se svými kolegy z Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) podporujeme.

Zejména bych rád vyjádřil svou podporu pro tu část zprávy, v níž je zdůrazněno, že by při vyjednávání o revizi Dohody z Cotonou měly být vzaty v potaz na jedné straně důsledky finanční krize a na druhé straně přistěhovalectví a především potřeba omezení nelegálního přistěhovalectví.

To má velmi negativní dopad jak na hospodářství zemí AKT, které v důsledku přistěhovalectví přicházejí o pracovní síly a kvalifikované pracovníky nezbytné pro rozvoj, tak na ty země EU, které jsou nelegálním přistěhovalectvím nejhůře zasaženy, země jako je Itálie, jejichž schopnost vstřebat přistěhovalce má hospodářské a pracovní limity, které nelze překročit, pokud se má zabránit sociálnímu poklesu.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Pane předsedající, hlasoval jsem proti zprávě poslankyně Jolyové, i když jsem přesvědčen, že všichni souhlasíme s jedním z ústředních bodů této zprávy, a sice, že musíme provádět politiku, která se zaměřuje na podporu hospodářského rozvoje afrických zemí, abychom bojovali s odlivem mozků a umožnili kvalifikovaným Afričanům konečně se věnovat rozvoji svých vlastních zemí. Tomu rozumím a podporuji to. Proč ale ta samá zpráva tak tvrdohlavě argumentuje ve prospěch politiky nového vystěhovalectví z afrických zemí a nového přistěhovalectví do Evropy? Konec konců to vlastně podporuje odliv mozků těch nejkvalifikovanějších, nejdynamičtějších a nejpodnikavějších Afričanů. Jsem toho názoru, že „modrá karta“ je pro Evropu katastrofální a zvláště škodlivá pro Afriku a africký lid. A konečně, zmiňovaná cirkulační migrace je jen nereálným snem, protože tito přistěhovalci se domů nevrátí a budou vytvořeny nové podmínky pro nelegální přistěhovalectví.

 
  
 

***

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Pane předsedající, náš program je tento týden skrovný, chudý a zkrácený, a dnes obzvlášť, . Všichni víme proč. Tento týden byl přenechán zákulisnímu manévrování. Řekl bych až manévrování potajmu v zakouřených místnostech, ale vzhledem k tomu, že jsme v Bruselu, řeknu v nezakouřených místnostech.

Prošli jsme si těmito nesmyslnými slyšeními. Stvořila kandidáty, o nichž musím říci, že jsem neslyšel ani o jednom poslanci této sněmovny, který si myslí, že nyní jmenujeme 27 nejkvalifikovanějších mužů a žen z celé Evropské unie do pozic s významnými pravomocemi soustředěnými v rukách Evropské komise. Nejen, že budou mít výkonnou moc, ale budou mít i právo iniciovat zákony – jedná se o koncentraci moci, která je výjimečná v jakémkoliv kontextu, ale o to více, když si uvědomíme, že nejsou přímo odpovědní voličům. Toto je nejvybranější volební okrsek v Evropě – 736 poslanců Evropského parlamentu se bude rozhodovat, kdo bude kontinent řídit.

Nemusíte být euroskeptiky, abyste to považovali za problematické. Zdá se mi zvláštní, že tento kontinent, který vyvezl myšlenku zastupitelské vlády a parlamentní demokracie, jenž zanesl zárodky demokracie na daleké kontinenty, kde nalezly úrodnou půdu, nyní osekává po předcích zděděný strom zde v Evropě. Tímto procesem jsme všichni oslabeni.

 
  
 

***

 
  
  

- Zpráva: Eva Joly (A7-0086/2009)

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). – Pane předsedající, když uvažujeme o vztazích zemí EU a AKT, mělo by jistě být první zásadou to, jak lidem z těchto zemí pomůžeme vyjít z chudoby.

Když hovořím s podnikateli z těchto zemí, stěžují si mi, jak mnoho z nich dokonce po 40 letech nezávislosti trpí problémy 40 let socialismu, že jsou stále závislí na primárních hospodářstvích a jsou také až příliš závislí na pomoci.

Podnikatelé v těchto zemích mi také říkají, jak obchodní překážky tyto země poškozují a jak je díky nim dovoz potravin a léků pro ty nejchudší občany dražší. Stěžují si na tarifní a netarifní překážky EU a jsem rád, že se země EU a AKT budou zabývat když už ne netarifními překážkami, tak alespoň některými z tarifních překážek,.

Těší mě také, že Komise ustanovila útvar, který pomáhá podnikatelům v rozvojových zemích vyvážet do EU. Musíme mít na paměti, že první zásadou je, že nejlepším způsobem, jak pomoci z chudoby těm nejchudším, je podpořit obchod a pomoci podnikatelům v chudších zemích.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Pane předsedající, samotných odstavec 31, jenž Komisi vyzývá k tomu, aby zahrnula princip cirkulační migrace a její umožnění přidělováním cirkulačních víz, byl dostatečným důvodem k hlasování proti zprávě poslankyně Jolyové. Cirkulační migrace je klam. Je to něco, co existuje v oficiálních dokumentech EU a tak podobně, ale – až na několik výjimek – nikoliv ve skutečném světě. Z cirkulační migrace zbude to, že přistěhovalci je uděleno omezené povolení k pobytu, ale ten zůstává v Evropě i po vypršení platnosti povolení a přechází do ilegality. To je realita tzv. cirkulační migrace. Cirkulační migrace je hnacím motorem nelegálního přistěhovalectví; Komise to ví a Parlament to ví také. Nicméně tento pojem je opakovaně používán k přesvědčování lidí o tom, že se mnoho přistěhovalců do svých zemí původu vrací. Velmi by nám proto prospělo, kdybychom co nejdříve přestali skutečnost zakrývat.

 
  
 

***

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Pane předsedající, s vaším dovolením chci jen nadnést otázku týkající se dodržování časového limitu, protože příliš často v této sněmovně příliš mnoho poslanců svůj čas přetahuje – a je jim to umožněno. Někteří dokonce překročí čas až dvojnásobně. Vyzval bych proto předsedu a místopředsedy, aby účinně používali svého kladívka tak, aby byl časový limit dodržován a ti, již chtějí uplatnit postup „zvednuté ruky“ a vystoupit atd. k tomu měli příležitost.

 
  
  

***

Písemná vysvětlení hlasování

 
  
  

Volba Evropského veřejného ochránce práv

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), písemně. (IT) Pane předsedající, úloha evropského veřejného ochránce práv občanů má zásadní důležitost pro řádné fungování a průhlednost evropských orgánů, které zastupují 27 členských států a téměř 500 milionů občanů. V této sněmovně bych se rád zaměřil na důležitost úlohy evropského veřejného ochránce práv při ochraně jazyků EU, a to s ohledem na řadu stížností, které jsme obdrželi v několika posledních letech ohledně jazykové diskriminace a které se týkaly i italštiny. Jsem proto opětným zvolením evropského veřejného ochránce práv potěšen a zároveň mu v jeho práci přeji vše nejlepší a vyzývám ho, aby věnoval ochraně jazyků řádnou pozornost.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písemně. (RO) Vítám znovuzvolení Nikiforose Diamandourose do funkce evropského veřejného ochránce práv na další volební období do roku 2014. Také evropského veřejného ochránce práv podporuji v jeho základních cílech: zajistit, aby se občané Evropské unie těšili z přínosů a zdrojů Lisabonské smlouvy, a dosáhnout lepší spolupráce s národními a regionálními veřejnými ochránci práv, a tím zajistit větší transparentnost činnosti na evropské úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), písemně. –Znovuzvolení pana Nikiforose Diamandourose do úřadu evropského veřejného ochránce práv plně podporuji. Evropský veřejný ochránce práv vyšetřuje stížnosti proti orgánům a institucím Evropské unie. Evropský veřejný ochránce práv musí být nezávislý, nestranný a nezaujatý státní úředník. Pan Diamandouros prokázal, že je vysoce profesionální a výkonný obhájce občanů. Nebojí se být v případě potřeby kritický vůči jakémukoliv evropskému orgánu včetně Evropského parlamentu. Nyní, když má Listina základních práv stejnou právní hodnotu jako smlouvy, si jsem jist, že listina, a zejména právo na řádnou správu, bude ve středupozornosti práce pana Diamandourose jako evropského veřejného ochránce práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) V Evropě, která si přeje být blíž svým občanům a více k službám obyvatelům Evropy, je důležité, aby tito obyvatelé mohli mít nad orgány a institucemi EU účinnou kontrolu. Zde se přesně úloha evropského veřejného ochránce práv ukazuje jako nepostradatelná, protože občané mu oznamují jakékoliv administrativní nesrovnalosti, diskriminaci, zneužití pravomoci nebo odmítnutí zodpovědět určitou otázku položenou orgánu nebo instituci EU.

V tomto ohledu vítám zvolení nového evropského veřejného ochránce práv na dalších pět let a doufám, že se ve svém mandátu bude řídit zakládajícími hodnotami Evropské unie – svobodou a spravedlností. To zajistí, aby evropští občané měli lepší orgány a jejich účinnou kontrolu, což EU učiní silnější, spravedlivější a více sjednocenou.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písemně. (PT) Evropský veřejný ochránce práv jedná, aby se zabýval případy špatné správy ze strany orgánů a institucí Společenství, a to buď z vlastní iniciativy, nebo v návaznosti na stížnost. To znamená, že evropský veřejný ochránce práv pomáhá budovat Evropu občanů ve chvíli, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a Listina základních práv Evropské unie se stala právně závaznou. Měli bychom si povšimnout, že právo na řádnou správu je základním právem evropských občanů, které je zakotveno v článku 41 Listiny základních práv Evropské unie.

V roce 2001 Evropský parlament schválil usnesení o Evropském kodexu řádné správní praxe, jenž musí být orgány a institucemi Evropské unie dodržován. Tvrdím, že by se tento kodex měl stát evropským zákonem, jenž by měl v EU právní koherenci a byl by zárukou, že tyto nejzákladnější zásady budou jejími orgány při jednání s občany dodržovány. Je důležité, aby evropští občané znali svá práva i způsob, jak je mohou chránit a znovu jich nabýt, pokud jsou porušena.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), písemně. (PL) Pane předsedající, v Evropském parlamentu jsme práci pana Diamandourose jako evropského veřejného ochránce práv hodnotili každým rokem hodnotili, když jsme diskutovali o výročních zprávách, které předkládal a které vždy získaly nejvyšší známky. V průběhu své práce během dvou funkčních období se pan Diamandouros ujal řady iniciativ na zlepšení povědomí o kanceláři evropského veřejného ochránce práv, díky nimž se zvýšil počet občanů, kteří využívají jeho pomoci. Poslední čísla, která jsou z roku 2008, hovoří o 3 406 stížnostech v porovnání s 3 211 stížnostmi o rok dříve. Stojí za to povšimnout si skutečnosti, že se evropský veřejný ochránce práv neomezil jen na zkoumání stížností, které jsou formálně přípustné, ale poskytl také informace o možnosti domáhat se práv v případě stížností, které nespadají do jeho působnosti.

Pan Diamandouros navíc inicioval velmi cennou spolupráci mezi veřejnými ochránci práv jednotlivých členských států, což umožnilo výměnu informací a osvědčených postupů. Z jeho iniciativy byli v kancelářích národních veřejných ochránců práv jmenovaní styční úředníci a informace o provádění a uplatňování práva Evropské unie jsou publikovány ve „Zpravodaji veřejného ochránce práv“. Proto srdečně gratuluji panu Diamandourosovi k jeho úspěchům a k jeho znovuzvolení do funkce evropského veřejného ochránce práv a počítám v průběhu stávajícího volebního období Evropského parlamentu s plodnou spoluprací.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písemně. – Vážení kolegové, dnes vystupuji se slovy uznání pro práci našeho evropského veřejného ochránce práv pana Nikiforose Diamandourose. Vykonává své povinnosti v souladu se všemi pravidly a činí tak nezávisle a bezúhonně. Je člověkem, který bojuje za zásadu, že orgány EU musejí být transparentní. Buďme upřímní; kolegové, naši občané nejsou tak zapojeni do evropských záležitostí, jak bychom rádi viděli. Proto je důležité, aby naše orgány Evropské unie fungovaly, jako by byly za skleněnou tabulí. Tento evropský veřejný ochránce práv doposud prokázal schopnost dle této zásady pracovat, a proto vítám jeho opětovné jmenování. Mnohokrát děkuji.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písemně. – Jsem velmi potěšen, že byl Nikiforos Diamandouros opětovně zvolen evropským veřejným ochráncem práv. Je velmi dobrým zastáncem práv občanů a těší mě, že bude v této úloze pokračovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) V hlasování o volbě evropského veřejného ochránce práv jsem hlasoval pro Pierra-Yvese Monetta. Byl jediným, kdo se obtěžoval se představit nezařazeným poslancům Evropského parlamentu a odpovědět na jejich otázky.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), písemně. (PL) Dnes jsme dosáhli rozhodnutí o volbě evropského veřejného ochránce práv. Tato volba je pro občany Evropské unie nesmírně důležitá, protože evropský veřejný ochránce práv se zabývá ochranou lidských práv. Zkoumá stížnosti, které vznesli občané EU na nepřístojnosti v evropských orgánech. Takto mají Evropané určitý typ kontroly nad každým orgánem, úřadem, institucí a agenturou Unie.

Je proto velmi důležité, aby si naši občané byli svých práv vědomi. Musí vědět, že po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se jejich vliv na fungování orgánů EU zvýšil. Navíc podle nového veřejného ochránce práv hodlá evropský veřejný ochránce práv úžeji spolupracovat s dalšími evropskými orgány. Je také potěšující, že občané nových členských států využívají možnosti podat stížnost, což je doloženo relativně vysokým počtem stížností zaznamenaných v předešlých letech. To ukazuje, že obyvatelé nových členských států mají o záležitosti spojené s Evropskou unií zájem a EU jim není lhostejná.

 
  
  

- Zpráva: Danuta Maria Hübner (A7-0001/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písemně. (PT) Hlasoval jsem pro zprávu o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz některých průmyslových výrobků na Azory a Madeiru, protože to má za cíl zvýšit konkurenceschopnost hospodářských subjektů z Azorů (výrobců, distributorů, velkoobchodníků a maloobchodníků). To by na Azorech zajistilo stabilnější zaměstnanost, a překonalo by se tak hospodářské znevýhodnění ostrova zapříčiněné jeho polohou.

Toto dočasné pozastavení všeobecných cel umožní místním hospodářským subjektům na Azorech a na Madeiře dovážet určité množství surovin, dílů, součástek a hotových výrobků bezcelně, a to v oblastech jako jsou rybolov, zemědělství, průmysl a služby, a nastolí příznivé podmínky pro dlouhodobé investice.

Tato opatření také pomohou malým a středním podnikům a místním zemědělcům a umožní jim vytvářet pracovní místa a investovat do nejvzdálenějších regionů. S ohledem na současnou hospodářskou krizi je potřeba konkrétních opatření k povzbuzení hospodářské aktivity a stabilizaci pracovních míst obrovská.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), písemně. (FR) Hlasoval jsem pro usnesení o návrhu nařízení Rady o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz některých průmyslových výrobků na Azory a Madeiru na základě zprávy, kterou předložila má vynikající polská kolegyně paní Hübnerová. Regionální orgány Madeiry a Azor ve shodě s vládou jejich členského státu, tedy Portugalska, požádaly o dočasné pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku, aby v těchto nejvzdálenějších regionech Unie podpořily konkurenceschopnost místních hospodářských subjektů a stabilizovaly zaměstnanost. Jsem zcela pro to, aby Unie podpořila zvláštní rysy nejodlehlejších území za předpokladu, že takováto tolerance nebude živit spekulace nebo se neodkloní od zamýšleného cíle.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Podporuji návrh Komise na dočasné pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku, protože jsem přesvědčen, že EU musí svou solidaritu s regiony, které bojují s následky hospodářské krize prokázat, a ne ji jen deklarovat. Domnívám se, že toto opatření je koordinováno s Plánem evropské hospodářské obnovy, protože hospodářská krize ovlivnila různé členské státy a regiony EU různou měrou, a proto musíme zajistit opatření na zajištění specifických hospodářských potřeb každého členského státu nebo regionu.

Protože jsou tyto ostrovy závislé na cestovním ruchu a cestovní ruch slábne, roste hrozba nezaměstnanosti a zhroucení malých a středních podniků a to by zasáhlo obyvatele těchto vzdálených ostrovů obzvláště těžce. Při uplatnění celní výjimky musí Společenství zároveň zajistit, že toto opatření zajistí základní účel – podpoří místní podniky a pomůže místním zemědělcům a malým a středním podnikům přežít toto obtížné období – a že tyto zásady budou uplatněny na další členské státy EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písemně. (PT) Rozvoj nejvzdálenějších regionů je vážně omezován faktory, jakými jsou struktura společnosti a hospodářství, extrémní vzdálenost a ostrovní poloha, malá velikost, obtížný terén a klima a jejich hospodářská závislost. To znamená, že je velmi důležité, aby Evropská unie i nadále těmto regionům věnovala zvláštní pozornost, identifikovala jejich problémy a oblasti potenciálu, studovala jejich rozdíly a slabiny tak, aby mohla provádět politiky a opatření, která jsou vhodná pro jejich hospodářský a sociální rozvoj. Návrh nařízení Rady vítám, protože představuje pobídku pro udržitelný rozvoj a integraci nejvzdálenějších regionů do světového hospodářství. Dočasné pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku umožní regionům Madeiry a Azorů překonat hospodářské nevýhody, které vyplývají z jejich zeměpisné polohy, a také řešit specifické vlivy, které zažívají následkem hospodářské krize. Tleskám iniciativě regionálních orgánů Madeiry a Azorů a jejich odhodlání přispět ke strategii rozvoje jejich regionů, která také přispívá ke konkurenceschopnosti Evropské unie a její způsobilosti k udržitelnému hospodářskému rozvoji.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro zprávu o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz některých průmyslových výrobků na Azory a Madeiru. Toto pozastavení v nejvzdálenějších regionech pomůže posílit konkurenceschopnost místních hospodářských subjektů a přispěje k tvorbě a udržení pracovních míst, což bude fungovat jako protiváha k hospodářskému znevýhodnění, které pramení z jejich zeměpisné polohy, aniž by to však ovlivnilo konsolidaci vnitřního trhu nebo zásadu svobodné soutěže uvnitř EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Domnívám se, že dočasné pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku je důležité pro to, aby se posílila konkurenceschopnost hospodářských subjektů v portugalských autonomních regionech Madeira a Azory tak, aby se na těchto ostrovech zajistila stabilnější zaměstnanost.

Pozastavení umožní místním hospodářským subjektům na Madeiře a Azorech dovážet suroviny, díly, součástky a hotové výrobky beze cla, protože tyto výrobky budou použity místně ke zpracování a výrobě.

Schválení výjimky je zásadní pro rozvoj těchto portugalských autonomních regionů, z nichž oba dva jsou velmi závislé na turistickém průmyslu, a jsou tak vysoce zranitelné vůči nestálosti tohoto odvětví. To znamená, že jejich plný hospodářský rozvoj je omezen rysy jejich místních hospodářství a jejich zeměpisnou polohou.

Ve světle těchto skutečností jakákoliv pobídka pro místní průmysl zajisté poskytne podporu nezbytnou pro zlepšení životních podmínek místních obyvatel a otevře způsob, jak vytvořit na ostrovech pracovní místa, což je zásadní pro udržení obyvatel a vznik podmínek pro rozvoj.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písemně. (PT) Dočasné pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku umožní místním hospodářským subjektům na Madeiře a Azorech dovážet určitou kvótu surovin, dílů, součástek a hodových výrobků bezcelně. Tyto suroviny se v autonomních regionech budou muset použít v zemědělství a pro průmyslové zpracování a údržbu.

Pozastavení bude v platnosti do 31. prosince 2019 a očekává se, že budou učiněna opatření pro zamezení vzniku nekalé soutěže. To v našich autonomních regionech Madeira a Azory posílí konkurenceschopnost MSP a zemědělců.

Toto opatření je šité na míru specifickým potřebám těchto nejvzdálenějších regionů a bude stimulovat hospodářskou aktivitu, a tím pomůže stabilizovat zaměstnanost. Místní hospodářství Madeiry a Azor z velké míry závisejí na domácím a mezinárodním cestovním ruchu, jenž byl ovlivněn současnou hospodářskou krizí. To znamená, že toto pozastavení je zcela odůvodněné a očekává se, že bude mít na hospodářský rozvoj těchto regionů kladný dopad.

Rád bych vyzval k rychlejší analýze a rozhodování v takovýchto typech procesů, abychom na ně mohli účinněji a včas reagovat.

Z tohoto důvodu jsem hlasoval pro zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písemně. (PT) Regionální orgány Madeiry a Azor vyzvaly k zavedení dočasného pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz některých průmyslových výrobků s cílem posílit a zajistit v těchto nejodlehlejších regionech stabilnější produktivitu a zaměstnanost.

Souhlasíme s obsahem návrhů, které jsou v dokumentu obsaženy. Domníváme se však, že součástky, které nespadají do zemědělských účelů specifikovaných v nařízení, by také mohly být považovány za součástky pro průmyslové účely, zejména v oblasti energetiky a životního prostředí, jako např. díly a součástky pro energetický průmysl, zejména tzv. „čistou energii“ (větrná energie, sluneční energie atd.)

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Dočasné pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz některých průmyslových výrobků na Madeiru a Azory do roku 2019 je pro tyto nejodlehlejší regiony EU v době celosvětové hospodářské krize důležité. Je důležité pro pomoc zaměřenou na MSP a místní zemědělce, protože posílí konkurenceschopnost místních hospodářských subjektů a zajistí v těchto regionech stabilní zaměstnanost.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Regionální orgány Madeiry a Azor požadují dočasné pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku, aby v těchto vzdálených regionech Unie posílily konkurenční pozici místních hospodářských subjektů a stabilizovaly zaměstnanost. Aby bylo zajištěno, že dovážené zboží, ať se jedná o suroviny, díly nebo hotové produkty, nezdeformuje hospodářskou soutěž, bude podléhat kontrolám zajišťujícím jeho využití místními podniky na ostrovech, a to po dobu alespoň dvou let předtím, než bude moci být prodáno podnikům nacházejícím se v jiných částech Unie. Jak se to bude provádět v praxi? Vzhledem k tomu, že pro to nebylo podáno žádné přijatelné vysvětlení, zdržuji se hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně. (PT) Vítám stanovisko, které Komise přijala k otázce desetiletého pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz některých průmyslových výrobků na Madeiru a Azory, a zprávu paní Hübnerové, které společně:

1. zavádějí pozitivní diskriminaci ve prospěch nejodlehlejších regionů Azor a Madeiry a uznávají, že strukturální omezení, která tyto regiony ovlivňují, jsou ze své povahy trvalá;

2. vytvářejí ve skupině ostrovů podmínky pro stimulování hospodářské činnosti a zaměstnanosti, čímž také přispívají k demografické stabilitě na ostrovech.

Je to příklad koheze, jíž může dosáhnout Evropská unie vybudovaná na principu solidarity.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písemně. (PT) Rozvoj nejodlehlejších regionů je omezen jejich vzdáleností, ostrovním charakterem, klimatem a obtížnými geografickými rysy a jejich hospodářskou závislostí na omezeném množství zboží a služeb.

Nařízení, o němž budeme dnes hlasovat, umožní Madeiře a Azorům dovážet řadu hotových produktů pro využití v zemědělství, obchodu a průmyslu spolu se surovinami, díly a součástkami k využití v zemědělství, zpracování nebo průmyslové údržbě, a to při výhodě pozastavení všeobecných cel do konce roku 2019.

Navíc bude tato výjimka rozšířena na celé území obou regionů. Nejen na jejich bezcelní zóny, čímž prospěje všem typům místních hospodářských subjektů.

Připomínám, že tato záležitost byla předmětem zjednodušeného legislativního postupu, aby došlo k jejímu urychlení. Zpravodajkou návrhu byla sama předsedkyně Výboru pro regionální rozvoj , což umožnilo, aby byl předložen plenárnímu zasedání k hlasování bez předchozí rozpravy.

Jsem velmi spokojen s konečným výsledkem, jenž zahrnuje mé doplňovací návrhy, jež pokrývají řadu produktů na vybavení volné zóny Madeiry, které jsou obsaženy v nařízení z roku 2000, ale chybějí v roce 2008, s dodatečnými požadavky předloženými v roce 2008 a 2009, jež nebyly obsaženy v prvotním návrhu Komise.

 
  
  

Návrh usnesení: B7-0042/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Návrh Výboru Evropského parlamentu pro právní záležitosti, aby byla Ana Palacio Vallelersundiová jmenována do výboru zřízeného podle článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie, lze v zásadě přivítat. Z institucionálního úhlu pohledu ale není pochopitelné, proč by oddělený výbor sedmi lidí měl vytvářet zavazující návrhy národním vládám. Proto jsem hlasoval proti tomuto návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), písemně. (DE) V dnešním hlasování o jmenování Any Palacio Vallelersundiové do výboru zřízeného k hodnocení způsobilosti kandidátů k výkonu povinností soudce nebo generálního advokáta Soudního dvora a Tribunálu, jsem hlasovala proti tomuto návrhu, protože kromě prvotřídních právních znalostí kandidátů navíc ještě očekávám, že osoba jmenovaná Evropským parlamentem bude také zkoumat jejich sociální vhodnost a schopnosti. V tomto ohledu nemám k paní Palaciové důvěru, protože se obávám, že by při hodnocení soudců a generálních advokátů nebrala v úvahu sociální hodnoty a pochopení lidské povahy. Zejména se zřetelem k určení cílů a hodnot v Lisabonské smlouvě – bylo zde zmíněno sociálně tržní hospodářství – a ukotvení Listiny základních práv EU v primárním právu, to bude při výběru soudců a generálních advokátů v budoucnu naprosto nezbytné.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), písemně. (RO) Dočasné pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz některých průmyslových výrobků na Madeiru a Azory má za cíl poskytnout dlouhodobou perspektivu investorům a umožnit hospodářským subjektům, aby dosáhly určité úrovně průmyslových a obchodních aktivit. Jako socialistka věřím, že tato opatření by měla být zachována tak dlouho, dokud budou tyto regiony čelit větším hospodářským potížím. Návrh Komise vítám, protože přijetí tohoto opatření přinese ve střednědobém horizontu stabilitu v zaměstnanosti a v hospodářském a sociálním prostředí těchto nejvzdálenějších regionů Evropy, které čelí specifickým problémům. Musím ale obrátit vaši pozornost k rizikům, které dočasné pozastavení všeobecných cel představuje pro produkty, které z těchto zemí pocházejí. Proto musíme pozorně sledovat dopad tohoto pozastavení na hospodářskou soutěž.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein (PPE), písemně. (PL) Podle článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie je Evropský parlament jedním z orgánů, které navrhují kandidáty na členy výboru, jehož úlohou je vydat stanovisko ke vhodnosti kandidátů vykonávat povinnosti soudce a generálního advokáta Evropského soudního dvora. S ohledem na skutečnost, že členů výboru je jen sedm a že je jejich úloha velmi odpovědná, je důležité, aby se jednalo o naprosto bezúhonné a velmi schopné osoby. Jako poslankyně Evropského parlamentu mám díky novým pravomocem, které poskytuje Lisabonská smlouva, vliv na volbu jednoho ze sedmi členů ve výboru a jsem potěšena kandidaturou paní Palacio Vallelersundiové. Paní Palacio Vallelersundiová byla osm let poslankyní Evropského parlamentu a dvakrát byla kolegy poslanci zvolena za členku Konference předsedů výboru.

Byla také předsedkyní Výboru pro právní záležitosti a vnitřní trh a Výboru pro spravedlnost a vnitřní záležitosti. Navíc její další profesionální úspěchy, jako je pozice hlavní poradkyně Světové banky, a skutečnost, že byla první španělskou ministryní zahraničních věcí, nezanechávají žádné pochybnosti o tom, že bude správnou osobou na správném místě.

 
  
  

- Zpráva: Eva Joly (A7-0086/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písemně. (PT) Hlasoval jsem pro zprávu o revizi dohody o partnerství AKT-EU, protože se domnívám, že tento text obsahuje klíčové prvky, které je nutno zohlednit ve v současnosti probíhajících jednáních.¨

Soudržnost různých evropských politik – ať již v obchodě, rozvoji nebo zemědělství a rybolovu – by měla být hlavním základem našich vztahů s tímto blokem rozvojových zemí.

Je nutné vzít v úvahu novou situaci, kterou představují strategické dohody o partnerství. Tyto dohody, které jsou v zásadě obchodními dohodami, vytvářejí nový prostor pro parlamentní dialog a musí být respektovány. Nové výzvy, jimž čelíme, jako jsou klimatické změny a hospodářská krize, by měly podnítit reakce, které budou zahrnuty v nové Dohodě z Cotonou, jež má být dokončena v březnu.

Je také důležité, aby evropská strategie vztahů se zeměmi AKT zohlednila blízkost a kontakty, které s těmito zeměmi mají nejvzdálenější regiony. Nejvzdálenější regiony mohou EU v hospodářských partnerských dohodách sloužit jako prvotní prostředníci. Nejvzdálenější regiony poskytují vnějším opatřením EU zvláštní rozměr, a účastní se tak na rozvoji skutečné politiky širšího sousedství.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), písemně. (FR) Hlasoval jsem pro zprávu, kterou předložila má kolegyně, francouzská poslankyně paní Jolyová, o druhé revizi Dohody o partnerství mezi zeměmi AKT (Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří) a EU („Dohoda z Cotonou“). Sdílím postoj této zprávy k potřebě přizpůsobit používání tohoto zvláštního nástroje zemím AKT, a to ve světle současných krizí, jako jsou klimatické změny, rostoucí ceny potravin a paliv, finanční krize a krajní chudoba v Africe. Země AKT jsou partnery Evropské unie a toto partnerství musíme pěstovat s cílem získat spojence při důležitých jednáních o světové správě, které se budou muset konat.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), písemně.(GA) Hlasoval jsem pro zprávu o druhé revizi dohody o partnerství AKT-EU (Dohoda z Cotonou). Jedná se o aktuální zprávu a je správné, že se otázka dohody o hospodářském partnerství průběžně diskutuje. Hlavními cíly Dohody z Cotonou jsou skoncování s chudobou, podpora udržitelného rozvoje a pomoc zemím AKT integrovat se do celosvětového hospodářství.

Dohody a obchodní jednání, která v současnosti probíhají, a ty, které proběhnou v budoucnu, se musejí posunout směrem k plnění a posílení opatření EU a jejích partnerů v souvislosti s dětskou prací.

Článek 50 Dohody z Cotonou se týká propagace spravedlivých pracovních norem a zlepšení mezinárodních opatření na skoncování s dětskou prací. Otázky, které se vztahují k dětské práci, musí v obchodních dohodách EU získat nejvyšší prioritu.

Vítám články zprávy, jež požadují, aby EU a země AKT započaly diskusi o budoucích vztazích AKT – EU od roku 2020 dále, a jež doporučují, aby v tomto procesu dostaly větší úlohu nezávislé strany, t.j. organizace, které nejsou ani státem ani vládou.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. – Druhá revize Dohody z Cotonou se odehrává ve velmi obtížných podmínkách, kdy celosvětové hospodářství čelí krizi. Domnívám se, že revize dohody umožní, aby byly hlavní principy spolupráce mezi EU a AKT obnoveny a posíleny. Od doby, kdy byla dohoda poprvé podepsána, se situace změnila a objevily se nové výzvy a problémy. Vyjednávání o dohodě by měla zahrnout takové důležité body, jako jsou boj proti klimatickým změnám v rozvojových zemích, praktické využití obrovských zdrojů obnovitelných energií, potravinová krize a získání orné půdy.

Hodně pozornosti by mělo být věnováno problémům s přistěhovalectvím. V posledních letech jsme viděli, jak se stovky mladých Afričanů topí u pobřeží EU. Masivní přistěhovalectví je výsledkem selhávajících hospodářství, zbídačování lidí, porušování lidských práv a mnoha dalších příčin. Těmito záležitostmi by se měla revidovaná dohoda jasně zabývat.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písemně. – Hlasuji pro návrh zprávy o druhé revizi Dohody z Cotonou, která zavádí klíčová témata týkající se udržitelného rozvoje a postupné integrace zemí AKT do celosvětového hospodářství. Témata jako klimatické změny, zabezpečení dodávek elektřiny, odborná příprava a spolupráce ve vzdělávání jsou pro hospodářský a sociální rozvoj zemí AKT zásadní. Globální oteplování, které převážně zasahuje rozvojové země, pro nás může také představovat příležitost. Obnovitelné zdroje energie, které tyto země mají k dispozici, jsou důležité pro jejich hospodářský a sociální rozvoj a umožňují jim posun směrem k energetické nezávislosti, což pomáhá při řešení celosvětové krize. Podobně jsou pro boj s chudobou, nezaměstnaností, nelegálním přistěhovalectvím a odlivem mozků důležité investice do vzdělávání a odborné přípravy, které přispívají k rozvoji v zemích AKT a k budování jejich vlastních hospodářství.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), písemně. – Podporuji tuto zprávu prosazující to, že druhá revize dohody o partnerství AKT-EU musí být v souladu se opravdu celosvětovou krizí a musí být realizovaná způsobem, jenž plně respektuje partnerství rovnoprávných. Tato současná druhá revize dohody je velkou příležitostí zabývat se příčinami finanční krize, klimatických změn, potravinové a energetické krize a poučit se z minulých chyb, vnést smysluplné změny do rámce z Cotonou a také posílit jednotu AKT, soudržnost a solidaritu. Zpráva vyzývá k posílení doložek a sankcí týkajících se lidských práv. Zpráva také vyjadřuje naši lítost nad tím, že parlamenty (Evropský parlament, Smíšené parlamentní shromáždění a národní parlamenty zemí AKT) nekonzultovaly s členskými státy a neměly žádný vklad do rozhodovacího procesu, jenž vedl k identifikaci oblastí a článků určených k revizi a k zavedení vyjednávacího mandátu. Primárním cílem Dohody z Cotonou je snížení a posléze vymýcení chudoby v souladu s cíli udržitelného rozvoje a postupného začleňování zemí AKP do světového hospodářství.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro zprávu o druhé revizi dohody o partnerství mezi AKT-EU, abych hájila potřebu změn, které nám umožní řešit ohromné výzvy, které před námi v současnosti stojí, jako jsou klimatické změny, finanční krize a potravinová krize.

Vítám podporu, již Parlament poskytl zemím AKT, které chtějí, aby byly klimatické změny v druhé revizi Dohody z Cotonou řešeny jako průřezové téma. Lituji však, že parlamenty (Evropský parlament, Panafrický parlament a národní parlamenty zemí AKT) nevyužily možnosti přispět svými návrhy a účastnit se aktivně spolu s členskými státy rozhodovacího procesu týkajícího se revize této důležité dohody.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písemně. (PT) Doufám, že druhé revidované znění Dohody z Cotonou pomůže podpořit udržitelný rozvoj zemí AKT, což umožní sociální soudržnost a usnadní boj proti chudobě.

Účinky krize, spojené s klimatickými změnami, je možné v zemích AKT silně pociťovat a postupně se zhoršují. Vzhledem k tomuto je téma potravinové svrchovanosti velmi důležité. Přírodní zdroje by měly být řádně využívány a rozvoj obnovitelné energie by měl být podporován.

Musíme zajistit, aby měly všechny země AKP prospěch z obchodního rámce, jenž přinejmenším odpovídá dřívější situaci. Tvrdím také, že by Evropský rozvojový fond, jenž v rámci této dohody zaštiťuje politiku rozvojové spolupráce, měl také zahrnout rozpočtové pravomoci Parlamentu.

Proto jsem hlasoval pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písemně. (PT) Stejně jako zpravodajka i my jsme přesvědčeni, že druhá revize Dohody z Cotonou je vhodnou dobou pro předkládání pozměňovacích návrhů.

Zpráva stanovuje zásady, které, pokud budou provedeny, by představovaly krok směrem ke zlepšení dohody, jak ilustruje obhajoba potravinové svrchovanosti a bezpečnosti pro země AKT spolu s bojem proti daňovým rájům.

Zároveň však zavrhuji určité důležité aspekty, jako je pokus posunout se směrem k větší regionalizaci vztahů AKT-EU, a to z důvodu hrozby, kterou by to představovalo pro soudržnost a sílu skupiny států AKT.

Zpráva je ale nedostatečná v dalších potřebných oblastech. Stav závislosti a podřízenosti, v němž se země AKT nacházejí, a role, kterou stávající politiky spolupráce a rozvojové pomoci hrály při vzniku tohoto stavu – což je klíčové – nejsou adekvátně zohledněny. Následky, které mohou vzniknout z provádění dohod o hospodářském partnerství navrhovaných EU, také nejsou v této souvislosti zohledněny.

Výhrady a námitky vznesené řadou zemí AKT měly být ve zprávě přivítány spolu s prioritami týkajícími se například Evropského rozvojového fondu

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písemně. – Vážení kolegové, v tomto Parlamentu dnes vystupuji s potěšením, protože jsme se posunuli k rovnější úloze ve vztazích mezi bohatšími a chudšími zeměmi a zároveň posilujeme lidská práva. Revize této dohody musí být v souladu s potřebami nového světa, v němž žijeme, a musí být založena na partnerství rovnocenných stran. Toto je nový svět s novým hospodářstvím, ve kterém jsou spravedlivé rozdělení bohatství a řešení klimatických změn novými prioritami. Doporučuji práci své vlastní skupiny v Evropském parlamentu, která tyto principy odstranění chudoby do revize vložila.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písemně. (FR) Tato zpráva nepochybně obsahuje některá cenná doporučení a často i chvályhodné úmysly. Upřednostnění obnovitelných zdrojů energie, povinnost pro nadnárodní korporace působící v zemích AKT oznámit své zisky a daně, zahrnutí konceptu potravinové svrchovanosti a kritika externalizace řízení migračních toků Evropou jsou všechno návrhy, které podporujeme. Nemůžeme ale ignorovat skutečnost, že tato zpráva v Dohodě z Cotonou nic nemění.

Dohoda je symbolem naprosté oddanosti Evropské unie ultraliberální logice WTO. Nejsme do ní zahrnuti: zmiňovaný „rozvoj“ je fasádou pro motivace sloužící vlastním zájmům, které převládají v rušení dohod z Lomé. Odsuzujeme uplatňování dohod o partnerství Evropské unie, které jsou v té dohodě stanoveny, používání vydírání ze strany Komise v podobě rozvojové pomoci k zajištění uzavření těchto dohod a v důsledku drancování hospodářství zemí AKT. Hlasujeme proti tomuto textu, abychom nepodporovali odstoupení Evropské unie od jediného nástroje hospodářské spolupráce, jenž není ovládán posedlostí svobodnou a nezkreslenou hospodářskou soutěží nebo klaněním se před požadavky Spojených států ve WTO.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Nedávná tragédie, která zasáhla Haiti, je důkazem toho, že dohody o partnerství nejsou pro řešení problémů postačující. Proto je tato druhá revize Dohody z Cotonou vynikající příležitostí ji přizpůsobit současným výzvám, jako jsou klimatické změny, prudký vzrůst cen potravin a ropy, finanční krize a krajní nouze v řade zemí AKT. Je čas vypracovat opatření, která budou účinně řešit různé problémy, které velkou většinu dotčených zemí i nadále ovlivňují.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písemně. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych poblahopřát zpravodajce a různým politickým skupinám k jejich vynikající práci na této zprávě, již plně podporuji.

V rámci zprávy bych se rád soustředil na vyjednávání o revizi Dohody z Cotonou. Takové dohody by měly brát v úvahu různé důležité aspekty, jako jsou například vliv finanční krize, vzrůst migračních toků, a především nelegálního přistěhovalectví.

Jsem přesvědčen, že pouze odpovídající zhodnocení hospodářské spolupráce umožní kontrolovat negativní dopad krize a jejích následků, a to jak v hospodářstvích zemí AKT, které ztrácejí pracovní síly a kvalifikované pracovníky, již jsou nezbytní pro rozvoj, tak v zemích EU, které jsou nelegálním přistěhovalectvím nejhůře zasaženy.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), písemně. – Je důležité, aby byly všechny aspekty Dohody z Cotonou revidovány ve světle nedávného vývoje, který má na země AKT značný dopad. Zejména bych se ale ráda připojila k hlasům vyjadřujícím obavy týkající se regionální integrace, což je důležité nejen pro země AKT, ale také pro země Latinské Ameriky a zejména pro Andské společenství. Dopadem některých obchodních dohod (dohod, které by podle některých úředníků Komise měly podporovat rozvoj) může být ohrožení obchodu mezi zeměmi daného regionu, a proto mohou působit proti deklarovanému rozvojovému cíli na podporu regionální integrace. Evropská unie musí neustále opakovaně vyhodnocovat své obchodní politiky a dopad, který v tomto směru mají. Pokud se toto neudělá nebo se nebude jednat odpovídajícím způsobem, existuje hrozba negativního dopadu na dlouhodobý rozvoj.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (S&D), písemně. – Budu pro tuto zprávu hlasovat, musím však upozornit na to, že určité organizace podporované Komisí, které zodpovídají za realizaci projektů v rámci partnerství EU-AKT, se noří v korupci a proti pracovníkům, kteří zmíněnou korupci vynesli na světlo, zinscenovaly diskriminační a podvodnou kampaň.

Mám samozřejmě na mysli organizaci známou jako Středisko pro rozvoj podnikání (CDE), která s podporou Komise všechny, kdo na korupci upozornili, propustila a pro nápravu správy a vrchního řízení organizace udělala jen málo.

Když se při vyšetřování CDE ze úřadem OLAF zjistilo, že ke korupci skutečně došlo a že Komise selhala při výkonu náležité péče v době, kdy došlo k zpronevěře a ona byla členem správní rady CDE, člověk by očekával jednání a určitě ochranu zmíněných zaměstnanců, kteří na korupci upozornili. Ani jedno se k ostudě Evropské komise nestalo.

I když dnes budu hlasovat pro zprávu, zajímalo by mě, zda nebude v budoucnu naléhavá potřeba podrobněji prozkoumat to, co se v těchto partnerstvích jeví jako neschopnost na straně EU vykonávat odpovídající finanční kontrolu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písemně. (NL) Dohoda z Cotonou z roku 2000, která reguluje spolupráci mezi EU a zeměmi Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří (AKT), je revidována každých pět let. Jejím cílem je vymýcení chudoby a postupné začlenění zemí AKT do celosvětového hospodářství při dodržování cíle udržitelného rozvoje. Tato revize se odehrává na pozadí celosvětové finanční krize, rychlých klimatických změn, tlaku na ceny potravin a energií a diskuse o využívání půdy a udržitelnosti zahraničních investic.

Je nejvyšší čas, abychom posílili parlamentní kontrolu strategií jednotlivých zemí a Evropského rozvojového fondu (EDF) a snažili se o zásadovost v obchodě a zahraničních a rozvojových politikách. Je načase, abychom zaujali komplexní přístup k řešení klimatických změn a maximálně se soustředili na obnovitelné zdroje energie. Nastal čas, abychom se postavili nezákonným finančním tokům z rozvojových zemí a reformovali politiku Evropské investiční banky, a to směrem k větší transparentnosti zejména s ohledem na daňové ráje. Je nejvyšší čas, abychom uznali, že vlastnictví půdy a čistá voda jsou základními právy. Je načase, abychom připustili, že spravedlivý přístup k přírodním zdrojům opravdu může pomoci a vyzvednout lidi z chudoby. Zpráva toto zdůrazňuje, a proto má mou podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), písemně. (FR) Zdržela jsem se hlasování o zprávě poslankyně Jolyové o druhé revizi dohody o partnerství AKT-EU.

Tato zpráva obsahuje velké množství konkrétních návrhů týkající se nového vyjednávání této dohody – která je více známá jako Dohoda z Cotonou – což podporuji.

Je to například nutnost brát v úvahu situaci nejchudších zemí světa, a to ve světle jejich konkrétních rysů vzhledem ke klimatickým změnám, demokracii a lidským právům, odlivu mozků, korupci a zvláštních rysů jejich hospodářství, zejména zemědělství.

Pozměňovací návrhy předložené poslaneckým klubem Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) přijaté na plenárním zasedání však zprávu zcela mění. Konkrétním příkladem je pozměňovací návrh č. 3, jenž obyvatelstvu odepírá právo na určení vlastní zemědělské politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), písemně. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, hlasovala jsem pro druhou revizi dohody o partnerství AKT-EU („Dohody z Cotonou“). Tato dohoda, která reguluje politickou, obchodní a rozvojovou spolupráci mezi Evropskou unií a 77 zeměmi AKT a která se týká období 2000-2020, byla revidována již v roce 2005.

V ustanoveních, která tvoří předmět druhé revize, je správně požadováno, aby byly zahrnuty ad hoc opatření vztahující se ke změnám klimatu, aby byla revidována opatření mající vztah k obnovitelným zdrojům energie, aby byla zlepšena opatření mající vztah k rozvoji venkova a bezpečnosti potravin a aby se zvětšilo úsilí o potlačení nelegálních finančních toků a daňových rájů.

Jsem si jista, že tato revize bude schopna posílit partnerské vztahy mezi EU a zeměmi AKT a zajistit větší součinnost a spolupráci se zřetelem ke společným cílům, jichž chceme dosáhnout.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí