Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2165(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0086/2009

Rozpravy :

PV 19/01/2010 - 8
CRE 19/01/2010 - 8

Hlasovanie :

PV 20/01/2010 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0004

Rozpravy
Streda, 20. januára 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

7. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
PV
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Voľba európskeho ombudsmana

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE).(IT) Európsky parlament týmto hlasovaním vyjadril dôveru európskemu ombudsmanovi, ktorého mandát bude trvať do konca nášho funkčného obdobia.

Musím zdôrazniť, že je to priaznivé hlasovanie pre nás všetkých, pre všetkých európskych občanov. Európsky ombudsman sa bude zaoberať sťažnosťami občanov týkajúcimi sa nesprávneho úradného postupu našich inštitúcií. Ombudsman vystúpil pred Parlamentom, odpovedal na otázky o tom, ako sprehľadniť vlastnú činnosť, ako zlepšiť spoluprácu Parlamentu a ombudsmanových úradníkov a tiež komunikáciu s verejnosťou.

Ombudsman bude mať veľmi dôležitú úlohu pri ochrane európskych občanov, bude im pomáhať v styku s verejnou správou a vďaka nemu možno európski občania získajú pocit, že sú v spoločnej Európe. Zníženie neproduktívneho bremena byrokracie, ktoré sa niekedy vyskytne, je cieľ, na ktorom musíme všetci pracovať.

Európska únia získa ešte väčšiu politickú váhu, keď dokáže, že hlavným cieľom jej činnosti je občan. Preto dúfam, že nový ombudsman dokáže využiť doterajšie skúsenosti na ďalšie zlepšenie pozitívneho vzťahu s európskymi občanmi.

 
  
  

– Správa: Eva Joly (A7-0086/2010)

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, som presvedčený, že naša spravodajkyňa pani Jolyová a všetky politické skupiny odviedli pri vypracovaní tejto správy vynikajúcu prácu. Ja a moji kolegovia z Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) túto správu dôrazne podporujeme.

Rád by som vyjadril podporu najmä tej časti správy, v ktorej sa zdôrazňuje, že v rokovaniach o revízii Dohody z Cotonou sa majú zohľadniť dôsledky finančnej krízy, ako aj dôsledky migrácie, a predovšetkým potreba zabrániť nelegálnemu prisťahovalectvu.

Nelegálne prisťahovalectvo má v skutočnosti veľmi nepriaznivý dosah na hospodárstvo krajín AKT, ktoré tak prichádzajú o pracovnú silu a kvalifikovaných pracovníkov, ktorých potrebujú na svoj rozvoj. Nepriaznivo postihuje aj krajiny EÚ, napríklad Taliansko, ktoré sú nelegálnym prisťahovalectvom najviac zasiahnuté a ktorých schopnosť absorbovať prisťahovalcov je ohraničená z hospodárskeho hľadiska aj vzhľadom na počet pracovných miest, pričom ak sa má zabrániť sociálnemu úpadku, tieto hranice nemožno prekročiť.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som proti správe pani Jolyovej, hoci sa domnievam, že všetci súhlasíme s jedným z jej ústredných argumentov, a to, že musíme realizovať politiku zameranú na podporu hospodárskeho rozvoja samotných afrických krajín s cieľom bojovať proti úniku mozgov a umožniť kvalifikovaným Afričanom, aby sa po dlhom čakaní mohli venovať rozvoju vlastných krajín. Tomu rozumiem a má to moju podporu. Prečo potom tá istá správa tak tvrdošijne argumentuje v prospech politiky ďalšieho vysťahovalectva z afrických krajín a ďalšieho prisťahovalectva do Európy? Tým sa napokon v skutočnosti podporuje únik mozgov tých najkvalifikovanejších, najdynamickejších a najpodnikavejších Afričanov. Zastávam názor, že modrá karta je pre Európu katastrofou a že mimoriadne ublíži Afrike a Afričanom. Kyvadlová migrácia, o ktorej správa hovorí, je márnym snom, pretože títo prisťahovalci sa domov nevrátia a vzniknú tak nové podmienky pre nelegálne prisťahovalectvo.

 
  
 

***

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, tento týždeň, a najmä dnes, je náš program krátky, chudobný a skresaný. Všetci vieme prečo. Tento týždeň bol zasvätený zákulisným machináciám. Povedal by som machináciám v zadymených miestnostiach, ale keďže ide o Brusel, poviem, že v nezadymených miestnostiach.

Absolvovali sme tie nezmyselné vypočutia. Vyšli z nich kandidáti, v súvislosti s ktorými som sa nedopočul ani o jedinom poslancovi tohto Parlamentu, ktorý by bol presvedčený, že na pozície s ohromnými právomocami, ktoré sú sústredené v rukách Európskej komisie, sa teraz chystáme menovať 27 najspôsobilejších mužov a žien v celej Európskej únii. Nebudú predstavovať len výkonnú moc, ale budú mať aj právo iniciovať právne predpisy. Ide o koncentráciu moci, ktorá je mimoriadna za každých okolností. Ak však prihliadneme na skutočnosť, že sa nezodpovedajú priamo voličom, je to ešte horšie. Toto je najexkluzívnejšia voličská základňa v Európe – 736 poslancov Európskeho parlamentu ide rozhodovať o tom, kto bude riadiť kontinent.

Nemusíte byť euroskeptikom, aby ste voči tomu mali námietky. Považujem za zvláštne, že tento kontinent, ktorý rozšíril myšlienku zastupiteľskej vlády a parlamentnej demokracie, ktorý zaniesol semienka demokracie na odľahlé kontinenty, kde našli úrodnú pôdu, by mal teraz na tento starobylý strom v Európe vziať sekeru. Tento proces nás všetkých ponižuje.

 
  
 

***

 
  
  

– Správa: Eva Joly (A7-0086/2009)

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). – Vážený pán predsedajúci, keď uvažujeme o vzťahoch EÚ a krajín AKT, prvou zásadou by určite mal byť spôsob, akým v mnohých týchto krajinách pomáhame ľuďom vymaniť sa z biedy.

Keď sa rozprávam s podnikateľmi z týchto krajín, sťažujú sa mi, ako mnohé z nich dokonca aj po 40 rokoch nezávislosti trpia problémami 40 rokov socializmu, pretože sú stále závislé od hospodárstva primárnych krajín a tiež príliš závislé od pomoci.

Podnikatelia z týchto krajín mi hovoria aj o tom, ako obchodné prekážky v skutočnosti týmto krajinám škodia a ako zdražujú dovoz potravín a liekov pre najchudobnejších občanov. Sťažujú sa na colné aj necolné prekážky zo strany EÚ a mňa teší, že partnerstvo EÚ a krajín AKT do istej miery rieši niektoré colné prekážky, keď už nerieši necolné prekážky.

Som tiež rád, že Komisia skutočne zriadila útvar, ktorý pomáha podnikateľom z rozvojových krajín pri dovoze do EÚ. Musíme pamätať na prvú zásadu, že najlepší spôsob, ako pomôcť najchudobnejším vymaniť sa z biedy, je podporovať obchod a pomáhať podnikateľom v chudobnejších krajinách.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Vážený pán predsedajúci, na hlasovanie proti správe pani Jolyovej stačil ako dôvod jediný odsek 31, ktorý vyzýva Komisiu na začlenenie zásady kyvadlovej migrácie a na jej napomáhanie prostredníctvom udeľovania víz na kyvadlovú migráciu. „Kyvadlová migrácia“ je ilúzia. Existuje v oficiálnych dokumentoch EÚ a podobne, v skutočnom svete jej však, až na malé výnimky, niet. Kyvadlová migrácia končí tým, že prisťahovalec dostane povolenie na pobyt s obmedzenou platnosťou, po jej uplynutí však zostáva v Európe a stratí sa v šedej zóne. To je realita takzvanej kyvadlovej migrácie. Kyvadlová migrácia je hybnou silou nelegálneho prisťahovalectva. Vie to Komisia a vie to aj Parlament. Tento výraz sa však opakovane používa s cieľom presvedčiť ľudí, že množstvo prisťahovalcov sa neskôr vráti do krajiny pôvodu. Urobili by sme preto dobre, keby sme okamžite prestali zakrývať skutočnosť.

 
  
 

***

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Vážený pán predsedajúci, s vaším dovolením chcem len upozorniť na dodržiavanie času, pretože veľa ľudí v tomto Parlamente až príliš často výrazne prekračuje povolený čas a je im to dovolené. Niektorí prekračujú pridelený čas takmer dvojnásobne. Chcel by som požiadať pána predsedu a podpredsedov, aby využívali svoje kladivko, nech sa čas dodržiava podľa pravidiel a nech tí, ktorí chcú využiť postup „catch the eye“ a podobne, majú na to možnosť.

 
  
  

***

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Voľba európskeho ombudsmana

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), písomne.(IT) Vážený pán predsedajúci, úloha európskeho ombudsmana vo vzťahu k občanom má zásadný význam pre správne fungovanie a transparentnosť európskych inštitúcií, ktoré zastupujú 27 členských štátov a takmer 500 miliónov občanov. Chcel by som teraz v Parlamente upozorniť na významnú úlohu, ktorú ombudsman zohráva pri ochrane jazykov EÚ vzhľadom na množstvo sťažností, ktoré boli za niekoľko posledných rokov prijaté v súvislosti s diskrimináciou na základe jazyka a ktoré sa týkali aj taliančiny. Preto ma teší znovuzvolenie európskeho ombudsmana a zároveň so želaním všetkého dobrého v práci ho vyzývam, aby venoval náležitú pozornosť ochrane jazykov.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dãncilã (S&D), písomne.(RO) Vítam opätovné zvolenie pána Nikiforosa Diamandourosa do funkcie európskeho ombudsmana na ďalšie funkčné obdobie do roku 2014. Okrem toho podporujem ombudsmana pri plnení jeho hlavných cieľov. Hlavným cieľom ombudsmana je zabezpečiť, aby občania Európskej únie využívali výhody a zdroje Lisabonskej zmluvy, a dosiahnuť lepšiu spoluprácu s národnými a regionálnymi ombudsmanmi, a tým zabezpečiť vyššiu transparentnosť činnosti na európskej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), písomne. – Plne podporujem opätovné zvolenie pána Nikiforosa Diamandourosa do funkcie európskeho ombudsmana. Európsky ombudsman prešetruje sťažnosti proti inštitúciám a orgánom Európskej únie. Ombudsman musí byť nezávislý, nadstranícky a nestranný verejný činiteľ. Pán Diamandouros dokázal, že je vysoko profesionálnym a účinným zástancom občanov. V prípade potreby sa nebál byť kritický voči ktorejkoľvek európskej inštitúcii vrátane Európskeho parlamentu. Som presvedčený, že teraz, keď má Charta základných práv rovnakú právnu hodnotu ako zmluvy, dostane sa do centra činnosti pána Diamandourosa ako ombudsmana, najmä vo vzťahu k právu na dobrú správu vecí verejných.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) V Európe, ktorá chce byť bližšie k občanom a chce Európanom lepšie slúžiť, je nevyhnutné, aby občania mohli účinne kontrolovať inštitúcie a orgány EÚ. Práve tu je nenahraditeľná úloha európskeho ombudsmana, ktorému občania oznamujú všetky nezrovnalosti v úradných postupoch, diskrimináciu, zneužívanie právomocí či nedostatky, alebo odmietnutie odpovedať na konkrétnu otázku položenú niektorej inštitúcii alebo orgánu EÚ.

V tejto súvislosti vítam zvolenie nového európskeho ombudsmana na ďalších päť rokov a dúfam, že počas svojho mandátu bude dbať na hodnoty, ktoré stáli pri zrode Európskej únie – na slobodu a spravodlivosť. Európski občania tak budú mať lepšie inštitúcie a účinnú kontrolu nad nimi a EÚ tak bude silnejšia, spravodlivejšia a jednotnejšia.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne.(PT) Európsky ombudsman koná s cieľom riešiť nesprávne úradné postupy inštitúcií a orgánov Spoločenstva, a to buď na základe vlastnej iniciatívy, alebo na základe sťažnosti. Európsky ombudsman tak s nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy a nadobudnutím právnej záväznosti Charty základných práv Európskej únie pomáha budovať Európu občanov. Treba pripomenúť, že právo na dobrú správu vecí verejných je základným právom európskych občanov zakotveným v článku 41 Charty základných práv Európskej únie.

Európsky parlament v roku 2001 schválil uznesenie o kódexe dobrej správnej praxe, ktorý musia rešpektovať inštitúcie a orgány Európskej únie. Bol by som za to, aby sa tento kódex stal európskym právnym predpisom, ktorý by v EÚ zabezpečil právnu súdržnosť a zaručil dodržiavanie týchto absolútne základných zásad pri styku občanov s inštitúciami. Je rozhodujúce, aby európski občania poznali svoje práva a vedeli, ako ich môžu chrániť a ako žiadať nápravu v prípade ich porušenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), písomne. (PL) Vážený pán predsedajúci, činnosť pána Diamandourosa vo funkcii ombudsmana sme v Európskom parlamente hodnotili vlastne každý rok, keď sme diskutovali o výročných správach, ktoré predkladal a ktorým sa vždy dostalo najvyššieho uznania. Pán Diamandouros v rámci svojej činnosti počas dvoch funkčných období uskutočnil množstvo iniciatív na zvýšenie informovanosti o úrade ombudsmana, čo znamená, že jeho pomoc využíva čoraz viac občanov. Najnovšie údaje, ktoré pochádzajú z roku 2008, uvádzajú 3 406 sťažností v porovnaní s 3 211 sťažnosťami, ktoré boli podané rok predtým. Stojí za zmienku, že ombudsman sa neobmedzil len na skúmanie sťažností, ktoré boli formálne prípustné, ale poskytoval aj informácie o možnostiach, ako si uplatniť práva v prípadoch sťažností, ktoré nepatrili do jeho pôsobnosti.

Pán Diamandouros okrem toho podnietil veľmi hodnotnú spoluprácu ombudsmanov jednotlivých členských štátov, ktorá umožnila výmenu informácií a osvedčených postupov. Z jeho iniciatívy boli v úradoch národných ombudsmanov menované kontaktné osoby a informácie o vykonávaní a uplatňovaní právnych predpisov EÚ sa uverejňujú v informačnom bulletine ombudsmana. Preto úprimne blahoželám pánovi Diamandourosovi k jeho úspechom a k znovuzvoleniu za európskeho ombudsmana a spolieham sa na plodnú spoluprácu v tomto funkčnom období Európskeho parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. – Vážené kolegyne, vážení kolegovia, chcem dnes vyzdvihnúť činnosť nášho ombudsmana pána Nikiforosa Diamandourosa. Svoje povinnosti vykonával podľa všetkých pravidiel a zachoval si pri tom nezávislosť a bezúhonnosť. Ide o človeka, ktorý presadzuje hlavnú zásadu, že inštitúcie EÚ musia byť transparentné. Buďme k sebe úprimní, naši občania sa v európskych záležitostiach neangažujú tak, ako by sme chceli. Preto je nevyhnutné, aby inštitúcie EÚ pracovali ako vo výkladnej skrini. Tento ombudsman zatiaľ dokázal, že je schopný pracovať s touto hlavnou zásadou, preto vítam jeho znovuzvolenie. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Veľmi ma teší, že pán Nikiforos Diamandouros bol znovu zvolený za európskeho ombudsmana. Bol veľmi dobrým zástancom práv občanov a som rád, že bude v tejto úlohe pokračovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Vo voľbách ombudsmana som hlasoval za Pierra-Yvesa Monetta. Bol jediným kandidátom, ktorý sa obťažoval predstaviť nezávislým poslancom Európskeho parlamentu a odpovedal na ich otázky.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), písomne. (PL) Dnes sme dospeli k rozhodnutiu o zvolení európskeho ombudsmana. Tieto voľby sú mimoriadne dôležité pre občanov Európskej únie, pretože európsky ombudsman sa zaoberá ochranou ľudských práv. Skúma sťažnosti občanov EÚ týkajúce sa nesprávnych postupov v európskych inštitúciách. Európania tak majú určitú kontrolu nad všetkými orgánmi, úradmi, inštitúciami a agentúrami Únie.

Je preto mimoriadne dôležité, aby boli naši občania informovaní o svojich právach. Musia vedieť, že po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy sa ich vplyv na fungovanie inštitúcií EÚ zvýšil. Podľa nového ombudsmana bude navyše úrad európskeho ombudsmana užšie spolupracovať s ďalšími európskymi inštitúciami. Som tiež rád, že možnosť podávať sťažnosti využívajú aj občania nových členských štátov, o čom svedčí pomerne vysoký počet sťažností zaznamenaný v predošlých rokoch. To znamená, že obyvatelia nových členských štátov sa zaujímajú o otázky spojené s Európskou úniou a nie sú voči EÚ ľahostajní.

 
  
  

– Správa: Danuta Maria Hübner (A7-0001/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne.(PT) Hlasoval som za správu o dočasnom pozastavení autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov do autonómnych oblastí Madeira a Azory, keďže jej cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť hospodárskych subjektov z Azor (výrobcov, distribútorov, veľkoobchodníkov a maloobchodníkov). Zabezpečila by sa tak stabilnejšia zamestnanosť na Azorách a prekonali hospodárske nevýhody vyplývajúce z polohy týchto ostrovov.

Toto dočasné pozastavenie poplatkov, ktoré miestnym hospodárskym subjektom na Azorách a Madeire umožňuje dovážať bez cla určité množstvo surovín, dielov, súčiastok a hotových výrobkov v takých oblastiach ako sú rybolov, poľnohospodárstvo, priemysel a služby, zabezpečuje priaznivé podmienky pre dlhodobé investície.

Tieto opatrenia v istej miere pomôžu aj malým a stredným podnikom a miestnym poľnohospodárom, keďže im umožnia vytvárať pracovné miesta a investovať v najodľahlejších regiónoch. Vzhľadom na súčasnú hospodársku krízu sú konkrétne opatrenia na podporu hospodárskej činnosti a stabilizáciu pracovných miest prvoradé.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), písomne.(FR) Hlasoval som za uznesenie o návrhu nariadenia Rady o dočasnom pozastavení autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov do autonómnych oblastí Madeira a Azory na základe správy našej skvelej poľskej kolegyne pani Hübnerovej. Regionálne orgány Madeiry a Azor po dohode s vládou svojho členského štátu Portugalska požiadali o dočasné pozastavenie ciel podľa Spoločného colného sadzobníka s cieľom podporiť konkurencieschopnosť miestnych hospodárskych subjektov a stabilizovať pracovné miesta v týchto najodľahlejších regiónoch Únie. Som úplne za to, aby Únia prihliadala na osobitné črty najodľahlejších území za predpokladu, že táto tolerancia nepodporí špekulácie, ani sa neodchýli od svojho zamýšľaného cieľa.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Podporujem návrh Komisie na dočasné pozastavenie uplatňovania ciel podľa Spoločného colného sadzobníka, pretože sa domnievam, že EÚ musí nielen deklarovať, ale aj preukázať solidaritu s regiónmi, ktoré bojujú s dôsledkami hospodárskej krízy. Som presvedčený, že toto opatrenie je v súlade s plánom hospodárskej obnovy Európy, pretože hospodárska kríza postihla rôzne členské štáty a regióny EÚ rôznym spôsobom, a preto musíme zabezpečiť opatrenia, ktoré naplnia osobitné hospodárske potreby každého členského štátu či regiónu.

Keďže tieto ostrovy sú závislé od cestovného ruchu, ktorý zažíva pokles, zvyšuje sa hrozba nezamestnanosti a kolapsu malých a stredných podnikov, čo by obyvateľov týchto vzdialených ostrovov zasiahlo mimoriadne vážnym spôsobom. Pri uplatňovaní colnej výnimky musí Spoločenstvo zároveň zabezpečiť, aby toto opatrenie splnilo základný cieľ, ktorým je podporiť miestne podnikanie a pomôcť miestnym poľnohospodárom a malým a stredným podnikom prežiť toto zložité obdobie, a aby sa tieto zásady uplatňovali v ďalších členských štátoch EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne.(PT) Rozvoj najodľahlejších regiónov prudko brzdia také činitele, ako štruktúra spoločnosti a hospodárstva, extrémna vzdialenosť a izolovanosť, malá rozloha, zložitý terén a podnebie a ich hospodárska závislosť. To znamená, že je nevyhnutné, aby Európska únia naďalej venovala týmto oblastiam osobitnú pozornosť, zisťovala ich problémy a potenciálne oblasti rozvoja, skúmala ich odlišnosti a slabé stránky, aby tak mohla zaviesť politiky a opatrenia vhodné z hľadiska ich hospodárskeho a spoločenského rozvoja. Vítam návrh nariadenia Rady, pretože predstavuje stimul pre trvalo udržateľný rozvoj a začlenenie týchto odľahlých regiónov do svetového hospodárstva. Dočasné pozastavenie ciel podľa Spoločného colného sadzobníka umožní autonómnym oblastiam Madeiry a Azor prekonať hospodárske znevýhodnenia, ktoré vyplývajú z ich zemepisnej polohy, a zároveň riešiť osobitné dôsledky, ktoré znášajú v dôsledku hospodárskej krízy. Schvaľujem iniciatívu regionálnych orgánov Madeiry a Azor a ich odhodlanie prispieť k rozvojovej stratégii svojich regiónov, ktorá zároveň prispieva ku konkurencieschopnosti Európskej únie a jej schopnosti dosiahnuť trvalo udržateľný hospodársky rozvoj.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne.(PT) Hlasovala som za správu o dočasnom pozastavení autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov do autonómnych oblastí Madeira a Azory. Pozastavenie ciel pomôže posilniť konkurencieschopnosť miestnych hospodárskych subjektov a prispeje k vytvoreniu a zachovaniu pracovných miest v najodľahlejších regiónoch. Vyváži tak hospodárske znevýhodnenia vyplývajúce z ich zemepisnej polohy bez toho, aby ovplyvnilo konsolidáciu vnútorného trhu či zásadu voľnej hospodárskej súťaže v rámci EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Domnievam sa, že dočasné pozastavenie autonómnych ciel je nevyhnutné na posilnenie konkurencieschopnosti hospodárskych subjektov v portugalských autonómnych oblastiach Madeiry a Azor s cieľom zabezpečiť stabilnejšiu zamestnanosť na týchto ostrovoch.

Vďaka pozastaveniu ciel budú môcť miestne hospodárske subjekty na Madeire a Azorách bez cla dovážať suroviny, diely, súčiastky a hotové výrobky, keďže tieto výrobky sa použijú na mieste na spracovanie alebo výrobu.

Schválenie tejto výnimky je kľúčové pre rozvoj oboch portugalských autonómnych oblastí, ktoré do veľkej miery závisia od odvetvia cestovného ruchu, a preto sú veľmi ohrozené jeho nestálosťou. To znamená, že ich celkový hospodársky rozvoj je obmedzený povahou miestneho hospodárstva a ich zemepisnou polohou.

Vzhľadom na to každý stimul určený miestnemu priemyslu poskytuje podporu potrebnú na zlepšenie životných podmienok miestnych obyvateľov a otvára na ostrovoch cestu pre vznik pracovných miest, ktoré sú nevyhnutné pre udržanie obyvateľstva a vytvorenie podmienok pre rozvoj.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne.(PT) Dočasné pozastavenie ciel podľa Spoločného colného sadzobníka umožní miestnym hospodárskym subjektom v autonómnych oblastiach Madeiry a Azor dovážať bez cla určité množstvo surovín, dielov, súčiastok a hotových výrobkov. Tieto suroviny sa budú musieť použiť v poľnohospodárstve a na priemyselné spracovanie a údržbu v autonómnych oblastiach.

Pozastavenie ciel bude účinné do 31. decembra 2019 a predpokladá prijatie opatrení, ktoré zabránia vzniku nespravodlivej hospodárskej súťaže. V našich autonómnych oblastiach Madeiry a Azor sa vďaka nemu posilní konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov a poľnohospodárov.

Toto opatrenie je prispôsobené konkrétnym potrebám týchto najodľahlejších regiónov. Podporí hospodársku činnosť a pomôže tak stabilizovať zamestnanosť. Miestne hospodárstvo Madeiry a Azor vo veľkej miere závisí od domáceho a medzinárodného cestovného ruchu, ktorý postihla súčasná hospodárska kríza. To znamená, že pozastavenie ciel je úplne opodstatnené a očakáva sa, že bude mať priaznivý dosah na hospodársky rozvoj týchto oblastí.

Pri tomto type postupov by som chcel vyzvať na pohotovejšiu analýzu a rozhodovanie, aby sme mohli reagovať účinnejšie a včas.

Hlasoval som preto za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne.(PT) Regionálne orgány Madeiry a Azor požiadali o dočasné pozastavenie autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov s cieľom posilniť a zabezpečiť stabilnejšiu produktivitu a zamestnanosť v týchto odľahlých regiónoch.

Súhlasíme s obsahom návrhov uvedených v dokumente. Domnievame sa však, že súčiastky, ktoré sa nepoužívajú na poľnohospodárske účely stanovené v nariadení, by sa mohli považovať za súčiastky pre potreby priemyslu, najmä v oblasti energetiky a životného prostredia, napríklad za diely a súčiastky pre energetický priemysel, predovšetkým pre takzvanú čistú energiu (veternú, slnečnú atď.).

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne.(PT) Pozastavenie autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov do autonómnych oblastí Madeira a Azory do roku 2019 je pre tieto najodľahlejšie regióny EÚ v čase svetovej hospodárskej krízy veľmi dôležité. Je nevyhnutné z hľadiska pomoci malým a stredným podnikom a miestnym poľnohospodárom, pretože posilní konkurencieschopnosť miestnych hospodárskych subjektov a zabezpečí v týchto oblastiach stabilnejšiu zamestnanosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Regionálne orgány Madeiry a Azor požiadali o dočasné pozastavenie ciel podľa Spoločného colného sadzobníka s cieľom posilniť konkurenčné postavenie miestnych hospodárskych subjektov a stabilizovať pracovné miesta v týchto najodľahlejších regiónoch Únie. Aby dovezený tovar vo forme surovín, súčiastok či hotových výrobkov neviedol k deformovaniu hospodárskej súťaže, bude podliehať kontrolám, ktoré zabezpečia, aby ho najmenej po dobu dvoch rokov používali miestne spoločnosti na ostrovoch, kým sa bude môcť voľne predať firmám so sídlom v iných častiach Únie. Ako to bude vyzerať v praxi? Keďže nie je možné podať žiadne prijateľné vysvetlenie, zdržal som sa hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) Vítam stanovisko Komisie vo vzťahu k pozastaveniu autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov do autonómnych oblastí Madeira a Azory na 10 rokov a správu pani Hübnerovej, ktoré spoločne:

1. zavádzajú pozitívnu diskrimináciu v prospech odľahlých regiónov Azor a Madeiry, pretože uznávajú, že štrukturálne obmedzenia, ktoré postihujú tieto oblasti, sú zo svojej povahy trvalé;

2. vytvárajú podmienky na podporu hospodárskej činnosti a zamestnanosti v týchto súostroviach a tým prispievajú aj k demografickej stabilite na týchto ostrovoch.

Je to príklad súdržnosti, ktorú môže dosiahnuť Európska únia vybudovaná na zásade solidarity.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne.(PT) Rozvoj najodľahlejších regiónov je obmedzený ich vzdialenosťou, izolovanosťou, podnebím, zložitými geografickými črtami a hospodárskou závislosťou od obmedzeného počtu tovarov a služieb.

Nariadenie, o ktorom budeme dnes hlasovať, umožní dovážať na Madeiru a Azory rôzne hotové výrobky na využitie v poľnohospodárstve, obchode alebo priemysle a suroviny, diely a súčiastky na využitie v poľnohospodárstve, spracovaní alebo priemyselnej údržbe s výhodou oslobodenia od cla do konca roku 2019.

Toto oslobodenie sa navyše rozšíri na celé územie oboch regiónov, nielen na ich bezcolné zóny, a prinesie tak výhody všetkým typom miestnych hospodárskych subjektov.

Pripomínam, že táto záležitosť bola predmetom zjednodušeného legislatívneho postupu, aby sa urýchlila. Spravodajkyňou návrhu bola sama predsedníčka Výboru pre regionálny rozvoj, vďaka čomu mohol byť predložený plénu na hlasovanie bez uskutočnenia rozpravy.

Konečný výsledok ma veľmi teší. Zahŕňa pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré som predložil vo vzťahu k rôznym výrobkom na vybavenie bezcolného pásma Madeiry zahrnutým v nariadení z roku 2000, ktorého platnosť uplynula v roku 2008. Obsahuje aj ďalšie požiadavky predložené v rokoch 2008 a 2009, ktoré pôvodný návrh Komisie neobsahoval.

 
  
  

Návrh uznesenia: B7-0042/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Návrh Výboru Európskeho parlamentu pre právne veci, ktorým sa navrhuje vymenovať Anu de Palaciovú y del Valleovú Lersundiovú za členku výboru zriadeného podľa článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, treba v zásade privítať. Z inštitucionálneho hľadiska je však nepochopiteľné, prečo by mal samostatný výbor zložený zo siedmich osôb vydávať záväzné návrhy pre národné vlády. Hlasoval som preto proti tomuto návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), písomne.(DE) V dnešnom hlasovaní o vymenovaní Any de Palaciovej y del Valleovej Lersundiovej za členku výboru zriadeného na posudzovanie spôsobilosti kandidátov na vykonávanie funkcie sudcu alebo generálneho advokáta na Súdnom dvore a Všeobecnom súde som hlasovala proti tomuto návrhu, pretože očakávam, že osoba vymenovaná Európskym parlamentom bude okrem prvotriednych znalostí kandidátov v právnej oblasti skúmať aj ich sociálnu spôsobilosť a schopnosť. V tejto súvislosti nemám voči pani Palaciovej žiadnu dôveru, pretože sa obávam, že pri posudzovaní sudcov a generálnych advokátov by nezohľadňovala sociálne hodnoty a chápanie ľudskej povahy. To bude v budúcnosti pri výbere sudcov a generálnych advokátov absolútne nevyhnutné, najmä vzhľadom na ciele a hodnoty ustanovené v Lisabonskej zmluve, kde sa hovorí o sociálnom trhovom hospodárstve, a na začlenenie Charty základných práv EÚ medzi primárne právne predpisy.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), písomne.(RO) Zámerom dočasného pozastavenia autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov do autonómnych oblastí Madeira a Azory je poskytnúť dlhodobú perspektívu investorom a umožniť hospodárskym subjektom dosiahnuť určitú úroveň priemyselnej a obchodnej činnosti. Ako socialistka sa domnievam, že tieto opatrenia by mali ostať zachované, kým budú tieto oblasti čeliť vážnym hospodárskym problémom. Vítam návrh Komisie, pretože prijatie tohto opatrenia v strednodobom horizonte prinesie stabilizáciu zamestnanosti a hospodárskeho a sociálneho prostredia v týchto najodľahlejších regiónoch Európy, ktoré čelia osobitným problémom. Musím však upozorniť na riziká, ktoré dočasné pozastavenie ciel prináša vzhľadom na výrobky s pôvodom v týchto krajinách. Preto musíme pozorne sledovať dosah pozastavenia ciel na hospodársku súťaž.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein (PPE), písomne. (PL) Podľa článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je Európsky parlament jednou z inštitúcií, ktoré navrhujú kandidátov na členov výboru, ktorého úlohou je vydávať stanoviská týkajúce sa spôsobilosti kandidátov vykonávať funkciu sudcu a generálneho advokáta na Európskom súdnom dvore. Keďže výbor má len sedem členov a ich úloha je veľmi zodpovedná, je dôležité, aby to boli osoby s dokonalou povesťou a vynikajúcimi schopnosťami. Ako poslankyňa Európskeho parlamentu mám vďaka novým právomociam ustanoveným Lisabonskou zmluvou vplyv na voľbu jedného zo siedmich členov výboru a vítam kandidatúru pani de Palaciovej y del Valleovej Lersundiovej. Pani de Palaciová y del Valleová Lersundiová bola osem rokov poslankyňou Európskeho parlamentu a kolegovia poslanci ju dvakrát zvolili za členku Konferencie predsedov výborov.

Bola tiež predsedníčkou Výboru pre právne veci a vnútorný trh a Výboru pre spravodlivosť a vnútorné veci. Ani jej ďalšie profesionálne úspechy – pôsobila napríklad ako hlavná poradkyňa Svetovej banky a bola prvou ženou vo funkcii ministerky zahraničných vecí Španielska – nenechávajú nikoho na pochybách, že bude správnou osobou na správnom mieste.

 
  
  

– Správa: Eva Joly (A7-0086/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za správu o revízii dohody o partnerstve AKT – ES, pretože sa domnievam, že tento text obsahuje kľúčové prvky, ktoré sa majú zohľadniť v prebiehajúcich rokovaniach.

Naše vzťahy s touto skupinou rozvojových krajín majú byť založené predovšetkým na súdržnosti rôznych európskych politík, či už v oblasti obchodu, rozvoja, poľnohospodárstva alebo rybolovu.

Treba prihliadať na novú situáciu, ktorú predstavujú dohody o strategickom partnerstve. Tieto dohody, ktoré majú v zásade obchodnú povahu, vytvárajú nové platformy pre parlamentný dialóg a musia sa rešpektovať. Nová Dohoda z Cotonou, ktorej konečné znenie by malo byť pripravené v marci, by mala obsahovať odpovede na nové problémy, ktoré musíme riešiť, vrátane zmeny klímy a hospodárskej krízy.

Európska stratégia pre vzťahy s krajinami AKT by mala prihliadať aj na blízkosť a kontakty najodľahlejších regiónov s týmito krajinami. Najodľahlejšie regióny môžu pôsobiť ako hlavní sprostredkovatelia EÚ v dohodách o hospodárskom partnerstve. Vďaka najodľahlejším regiónom nadobúda vonkajšia činnosť EÚ osobitný rozmer. Tieto regióny sa tak podieľajú na rozvoji skutočnej politiky širšieho susedstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), písomne.(FR) Hlasoval som za správu mojej francúzskej kolegyne pani poslankyne Jolyovej o druhej revízii dohody o partnerstve AKT (africké, karibské a tichomorské krajiny) – ES (Dohody z Cotonou). Súhlasím so stanoviskom, ktoré správa zaujíma vo vzťahu k úprave použitia tohto osobitného nástroja spolupráce s krajinami AKT vzhľadom na súčasné krízy, napríklad zmenu klímy, prudký rast cien potravín a palív, finančnú krízu a extrémnu chudobu v Afrike. Krajiny AKT sú partnermi Európskej únie a my musíme toto partnerstvo pestovať s cieľom získať spojencov v dôležitých rokovaniach o globálnom riadení, ktoré sa čoskoro uskutočnia.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), písomne.(GA) Hlasoval som za správu o druhej revízii dohody o partnerstve AKT – ES (Dohody z Cotonou). Táto správa prichádza včas a je správne, že o otázke dohody o hospodárskom partnerstve sa priebežne diskutuje. Hlavným cieľom Dohody z Cotonou je odstrániť chudobu, podporiť trvalo udržateľný rozvoj a pomôcť krajinám AKT začleniť sa do svetového hospodárstva.

Dohody a obchodné rokovania, ktoré práve prebiehajú a ktoré budú prebiehať v budúcnosti, musia smerovať k plneniu a posilneniu ustanovení EÚ a jej partnerov vo vzťahu k detskej práci.

Článok 50 Dohody z Cotonou sa týka presadzovania spravodlivých pracovných noriem a zlepšenia medzinárodných opatrení na odstránenie detskej práce. Otázky spojené s detskou prácou musia mať v obchodných dohodách EÚ najvyššiu prioritu.

Celkovo vítam články správy, ktoré žiadajú, aby EÚ a krajiny AKT začali diskutovať o budúcnosti vzájomných vzťahov po roku 2020, a ktoré odporúčajú, aby v tomto procese získali väčšiu úlohu nezávislé strany, čiže ďalšie organizácie okrem štátov a vlád.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. – Druhá revízia Dohody z Cotonou sa uskutočňuje za veľmi problematických okolností, keď svetové hospodárstvo čelí kríze. Som presvedčený, že revízia tejto dohody umožní obnoviť a posilniť hlavné zásady spolupráce EÚ s krajinami AKT. Od podpísania dohody sa situácia zmenila a objavili sa nové úlohy a problémy. Do rokovaní o dohode by mali byť zahrnuté také mimoriadne dôležité body, ako boj proti zmene klímy v rozvojových krajinách, praktické využívanie rozsiahlych obnoviteľných zdrojov energie, potravinová kríza a získavanie ornej pôdy.

Veľkú pozornosť treba venovať problémom migrácie. V minulých rokoch sme boli svedkami stoviek prípadov mladých Afričanov, ktorí sa utopili pri pobreží EÚ. Masové prisťahovalectvo je výsledkom úpadku hospodárstva, zbedačovania ľudí, porušovania ľudských práv a mnohých ďalších príčin. Tieto veci by sa mali v revidovanej dohode jasne riešiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. – Hlasujem za návrh správy o druhej revízii Dohody z Cotonou, ktorá zavádza kľúčové otázky týkajúce sa trvalo udržateľného rozvoja a postupného začlenenia krajín AKT do svetového hospodárstva. Otázky zmeny klímy, energetickej bezpečnosti, odbornej prípravy a spolupráce v oblasti vzdelávania sú nevyhnutné pre hospodársky a spoločenský rozvoj krajín AKT. Príležitosťou pre nás môže byť aj globálne otepľovanie, ktoré postihuje predovšetkým rozvojové krajiny. Obnoviteľné zdroje energie, ktoré majú tieto krajiny k dispozícii, sú dôležité pre ich hospodársky a spoločenský rozvoj, umožňujú im smerovať k dosiahnutiu energetickej nezávislosti a tým im pomáhajú čeliť svetovej kríze. V boji proti chudobe, nezamestnanosti, nelegálnemu prisťahovalectvu a úniku mozgov sú rovnako dôležité investície do vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré prispievajú k rozvoju v krajinách AKT a pomáhajú im budovať vlastné hospodárstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), písomne. – Podporujem túto správu, ktorá potvrdzuje, že druhá revízia dohody o partnerstve AKT – ES musí prihliadať na súčasnú svetovú krízu a musí sa uskutočniť spôsobom, ktorý plne rešpektuje partnerstvo rovných. Druhá revízia dohody je veľkou príležitosťou na riešenie základných príčin finančnej, potravinovej a energetickej krízy a krízy spojenej so zmenou klímy a na poučenie sa z minulých chýb. Je príležitosťou na zmysluplnú zmenu rámca z Cotonou a zároveň na posilnenie jednoty, súdržnosti a solidarity krajín AKT. Správa žiada výraznejšie posilniť doložky o ľudských právach a sankcie za ich porušenie. Zároveň vyjadruje našu ľútosť nad tým, že členské štáty vec nekonzultovali s parlamentmi (Európskym parlamentom, spoločným parlamentným zhromaždením a národnými parlamentmi krajín AKT), ktoré sa tak nemohli podieľať na rozhodovacom procese vedúcom k určeniu oblastí a článkov, ktoré sa majú revidovať, a k ustanoveniu mandátu na rokovanie. Hlavným cieľom Dohody z Cotonou je zníženie a napokon odstránenie chudoby spôsobom, ktorý je v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a postupného začlenenia krajín AKT do svetového hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne.(PT) Hlasovala som za správu o druhej revízii dohody o partnerstve AKT – ES, aby som podporila zmeny, ktoré nám umožnia riešiť obrovské problémy, pred ktorými v súčasnosti stojíme a ktoré sa týkajú napríklad zmeny klímy, finančnej krízy a potravinovej krízy.

Vítam podporu Parlamentu pre krajiny AKT, ktoré chcú, aby sa zmena klímy riešila ako otázka dotýkajúca sa všetkých oblastí v druhom revidovanom znení Dohody z Cotonou. Je mi však ľúto, že parlamenty (Európsky parlament, Panafrický parlament a národné parlamenty krajín AKT) nevyužili možnosť prispieť návrhmi a aktívne sa s členskými štátmi podieľať na rozhodovacom procese týkajúcom sa revízie tejto dôležitej dohody.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne.(PT) Dúfam, že druhé revidované znenie Dohody z Cotonou podporí v krajinách AKT trvalo udržateľný rozvoj, ktorý umožní sociálnu súdržnosť a napomôže boj proti chudobe.

Krajiny AKT pociťujú vážne účinky krízy spojené so zmenou klímy, ktoré sú čoraz horšie. V tejto súvislosti je životne dôležitou otázkou potravinová sebestačnosť. Prírodné zdroje sa majú využívať primeraným spôsobom a má sa podporovať rozvoj obnoviteľnej energie.

Musíme zaručiť, aby všetky krajiny AKT využívali výhody obchodného rámca, ktorý bude prinajmenšom rovnocenný s doterajším stavom. Som tiež za to, aby sa Európsky rozvojový fond (ERF), ktorý podporuje politiku rozvojovej spolupráce v rámci tejto dohody, zahrnul do rozpočtových právomocí Parlamentu.

Hlasoval som preto za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne.(PT) Podobne ako spravodajkyňa, aj my sme presvedčení, že druhá revízia Dohody z Cotonou je vhodným časom na zmeny a doplnenia.

V správe sa uvádzajú zásady, ktoré by v prípade ich zavedenia boli krokom k zlepšeniu dohody. Príkladom môže byť obhajoba potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti krajín AKT a boj proti daňovým rajom.

Zároveň by som chcel odsúdiť určité dôležité aspekty, napríklad pokus smerom k väčšej regionalizácii vzťahov medzi krajinami AKT a EÚ, vzhľadom na hrozbu, ktorú by to predstavovalo pre súdržnosť a silu skupiny štátov AKT.

Na iných miestach správa nespĺňa očakávania. Kľúčovou otázkou, ktorá sa dostatočne nerieši, je stav závislosti a podriadenosti, v ktorom sa krajiny AKT nachádzajú, a úloha súčasných politík spolupráce a rozvojovej pomoci pri vzniku tohto stavu. Neriešia sa ani dôsledky, ktoré môžu vyplynúť z vykonávania dohôd o hospodárskom partnerstve, ktoré v tejto súvislosti navrhuje EÚ.

Správa mala privítať výhrady a námietky, ktoré vzniesli viaceré krajiny AKT, a zároveň ich priority napríklad vo vzťahu k Európskemu rozvojovému fondu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. – Vážené kolegyne, vážení kolegovia, obraciam sa dnes na tento Parlament s potešením, pretože sme sa pohli smerom k rovnocennejšej úlohe vo vzťahoch medzi bohatšími a chudobnejšími krajinami pri súčasnom posilnení ľudských práv. Revízia tejto dohody musí byť v súlade s potrebami nového sveta, v ktorom žijeme, a musí byť založená na partnerstve rovných. Je to nový svet s novým hospodárstvom, v ktorom sú novými prioritami spravodlivé rozdelenie bohatstva a riešenie otázky zmeny klímy. Chcem vyzdvihnúť činnosť našej skupiny v Európskom parlamente, ktorá do tejto revízie začlenila zásady odstránenia chudoby.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne.(FR) Táto správa nepopierateľne obsahuje určité veľmi hodnotné návrhy a často chvályhodné zámery. Priority, ktorými sú obnoviteľné energie, povinnosť nadnárodných spoločností pôsobiacich v krajinách AKT priznávať zisky a dane, zohľadnenie pojmu potravinovej sebestačnosti a kritika externalizácie riadenia migračných tokov zo strany Európy, sú všetko návrhy, ktoré podporujeme. Nemôžeme však ignorovať skutočnosť, že táto správa na Dohode z Cotonou vôbec nič nemení.

Táto dohoda je symbolom absolútneho lipnutia Európskej únie na ultraliberálnej logike Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Nás neoklamú: „rozvoj“, o ktorom sa hovorí, je frontom sebeckých motivácií, ktoré vládnu v tejto demontáži dohôd z Lomé. Odsudzujeme realizáciu európskych dohôd o partnerstve, ktoré táto dohoda presadzuje, využívanie vydierania zo strany Komisie vo forme rozvojovej pomoci s cieľom zabezpečiť ich uzatvorenie a odsudzujeme aj následné drancovanie hospodárstiev krajín AKT. Hlasujeme proti tomuto textu, aby sme nepodporovali Európsku úniu v tom, ako opúšťa jeden nástroj hospodárskej spolupráce, ktorý sa neriadi posadnutosťou voľnou a nedeformovanou hospodárskou súťažou, ani v tom, ako prikyvuje požiadavkám Spojených štátov na pôde WTO.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne.(PT) Tragédia, ktorá nedávno zasiahla Haiti, je dôkazom, že dohody o partnerstve na riešenie problémov nestačia. Druhá revízia Dohody z Cotonou je preto vynikajúcou príležitosťou na vykonanie úprav týkajúcich sa súčasných problémov vrátane zmeny klímy, prudkého nárastu cien potravín a benzínu, finančnej krízy a extrémnej núdze vo viacerých krajinách AKT. Je to čas na vypracovanie opatrení, ktoré skutočne vyriešia rôzne problémy, ktoré stále postihujú veľkú väčšinu príslušných krajín.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, rád by som zablahoželal spravodajkyni a rôznym politickým skupinám k vynikajúcej práci na tejto správe, ktorú plne podporujem.

V rámci správy by som chcel sústrediť pozornosť na rokovania o revízii Dohody z Cotonou. Takéto dohody by skutočne mali prihliadať na rôzne významné hľadiská, napríklad na účinky finančnej krízy a nárast migračných tokov, predovšetkým nelegálneho prisťahovalectva.

Som presvedčený, že negatívny dosah krízy a jej dôsledky, tak pre hospodárstvo krajín AKT, ktoré strácajú pracovnú silu a kvalifikovaných pracovníkov potrebných pre rozvoj, ako aj pre krajiny EÚ, ktoré sú najviac postihnuté nelegálnym prisťahovalectvom, by umožnilo dostať pod kontrolu jedine primerané posúdenie hospodárskej spolupráce.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), písomne. – Je dôležité, aby sa všetky aspekty Dohody z Cotonou revidovali vzhľadom na nedávny vývoj, ktorý má významný dosah na krajiny AKT. Chcela by som však osobitne zdôrazniť obavy týkajúce sa regionálnej integrácie, ktorá nie je dôležitá len pre krajiny AKT, ale aj pre krajiny Latinskej Ameriky a najmä Andského spoločenstva. Účinkom niektorých obchodných dohôd (dohôd, ktoré majú podľa úradníkov Komisie podporovať rozvoj) môže byť, že ohrozia obchodovanie medzi krajinami v danom regióne, a teda budú v rozpore so stanoveným rozvojovým cieľom presadzovania regionálnej integrácie. Európska únia musí neustále prehodnocovať svoje obchodné politiky a dosah, ktorý v tomto smere majú. Ak to neurobí, alebo ak nebude primerane konať, hrozia negatívne účinky z hľadiska dlhodobého rozvoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (S&D), písomne. – Budem hlasovať za túto správu, ale musím upozorniť, že niektoré organizácie podporované Komisiou, ktoré zodpovedajú za vykonávanie projektov v rámci partnerstiev krajín AKT a EÚ, sa utápajú v korupcii a voči zamestnancom, ktorí na túto korupciu poukázali, organizujú kampaň plnú diskriminácie a prenasledovania.

Mám, samozrejme, na mysli organizáciu Centrum pre rozvoj podnikania (CDE), ktorá s podporou Komisie prepustila všetkých, ktorí na prípad korupcie upozornili, a neurobila takmer nič pre nápravu nedostatkov v riadení a hlavnom vedení organizácie.

Keď sa v rámci vyšetrovania organizácie CDE Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) zistilo, že prišlo ku korupcii a že Komisia, rovnako ako členovia správnej rady organizácie CDE v čase, keď sa vyskytli prípady podvodov, nevynaložila náležitú starostlivosť, dali sa očakávať opatrenia a celkom určite aj ochrana príslušných osôb, ktoré na korupciu upozornili. Na veľkú hanbu Európskej komisie sa nič z toho nestalo.

Hoci dnes hlasujem za túto správu, uvažujem, či v budúcnosti bude naliehavo potrebné podrobnejšie preskúmať, prečo európska strana týchto partnerstiev zrejme nie je schopná uplatňovať riadnu finančnú kontrolu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne.(NL) Dohoda z Cotonou z roku 2000, ktorá upravuje spoluprácu medzi EÚ a africkými, karibskými a tichomorskými (AKT) krajinami, sa reviduje každých päť rokov. Jej cieľom je odstránenie chudoby a postupné začlenenie krajín AKT do svetového hospodárstva pri súčasnom dodržiavaní cieľa trvalo udržateľného rozvoja. Táto revízia sa uskutočňuje na pozadí svetovej finančnej krízy, prudkej zmeny klímy, rastu cien potravín a energie a diskusií o využívaní pôdy a udržateľnosti zahraničných investícií.

Je najvyšší čas, aby sme posilnili parlamentnú kontrolu národných stratégií a Európskeho rozvojového fondu (ERF) a usilovali sa o súdržnosť našej obchodnej, zahraničnej a rozvojovej politiky. Je čas, aby sme otázku zmeny klímy začali riešiť komplexným spôsobom a čo najviac sa sústredili na obnoviteľnú energiu. Je čas na boj proti nezákonnému finančnému toku z rozvojových krajín a na reformu politiky Európskej investičnej banky (EIB) smerom k vyššej transparentnosti vo vzťahu k daňovým rajom. Je najvyšší čas, aby sme uznali, že vlastníctvo pôdy a právo na čistú vodu sú základnými právami. Je čas, aby sme priznali, že spravodlivý prístup k prírodným zdrojom môže skutočne pomôcť ľuďom vymaniť sa z chudoby. Správa to zdôrazňuje a preto má moju podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), písomne.(FR) Zdržala som sa hlasovania o správe pani Jolyovej o druhej revízii dohody o partnerstve AKT – ES.

Táto správa obsahuje množstvo konkrétnych návrhov na rokovania o tejto dohode, známejšej ako Dohoda z Cotonou, ktoré podporujem.

Týka sa to napríklad potreby zohľadniť situáciu najchudobnejších krajín sveta vzhľadom na ich osobitné charakteristiky vo vzťahu k zmene klímy, demokracii a ľudským právam, úniku mozgov, korupcii a konkrétnym vlastnostiam ich hospodárstva, najmä ich poľnohospodárstva.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), ktoré boli prijaté na plenárnom zasadnutí, však správu úplne menia. Konkrétnym príkladom je pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3, ktorý obyvateľstvu upiera právo na určenie vlastných poľnohospodárskych politík.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), písomne.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasovala som za druhú revíziu dohody o partnerstve AKT – ES (Dohody z Cotonou). Táto dohoda, ktorá upravuje vzťahy politickej, obchodnej a rozvojovej spolupráce medzi Európskou úniou a 77 krajinami AKT a ktorá sa týka obdobia rokov 2000 – 2020, už bola revidovaná v roku 2005.

Vo vzťahu k ustanoveniam, ktoré sú predmetom druhej revízie, sa správne požaduje začlenenie ustanovení ad hoc týkajúcich sa zmeny klímy, revízia ustanovení týkajúcich sa obnoviteľnej energie, posilnenie ustanovení týkajúcich sa rozvoja vidieka a bezpečnosti potravín a vynaloženie väčšieho úsilia na obmedzenie nezákonných finančných tokov a daňových rajov.

Som si istá, že táto revízia dokáže posilniť partnerské vzťahy EÚ a krajín AKT a zabezpečiť vyššiu súčinnosť a spoluprácu vzhľadom na spoločné ciele, ktoré sa majú dosiahnuť.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia