Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2513(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0040/2010

Rozpravy :

PV 21/01/2010 - 3.2
CRE 21/01/2010 - 3.2

Hlasování :

PV 21/01/2010 - 7.2

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0006

Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 21. ledna 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

3.2. Porušování lidských práv v Číně, zejména případ Liou Siao-po
Videozáznamy vystoupení
Zápis
MPphoto
 
 

  Předsedající. - Dalším bodem je rozprava o sedmi návrzích usnesení týkajících se porušování lidských práv v Číně, zejména případu Liou Siao-po(1).

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, autorka. Pane předsedající, minulý měsíc byl pan Liou Siao-po, velmi známý spisovatel a politický aktivista odsouzen k 11 letům vězení za „podněcování k rozvracení státní moci“. Byl zatčen před více než rokem poté, co navrhl Chartu 08, chartu, již podepsalo více než 10000 obyčejných čínských občanů a která žádá v demokratické společnosti zcela běžné věci: právo na svobodu projevu, otevřené volby a právní řád.

Stíhání pana Liou Siao-po, založené pouze na jeho mírových iniciativách, a justiční pronásledování, kterému byl vystaven, jsou nepochybně neslučitelné s mezinárodně uznávanými normami pro lidská práva a základní svobody. Proto bychom měli důrazně vyžadovat bezpodmínečné a okamžité propuštění pana Liou Siao-po.

V posledních několika letech se vztahy mezi Evropskou unií a Čínou soustředily zejména na hospodářskou oblast, která zastínila demokratickou situaci země a nepřípustné porušování lidských práv, k němuž v Číně systematicky dochází.

Před několika dny policejní úředník poprvé přiznal, že známý obhájce lidských práv a kandidát na Nobelovu cenu míru, pan Gao Zhisheng se pohřešuje po roce, kdy ho čínské úřady zadržovaly. Mnoho lidí se obává, že může být mrtvý. Před pár týdny čínská vláda nedbala na výzvu EU nepopravovat britského občana.

Obzvláště znepokojivé je vidět, jak čínská vláda ignoruje mezinárodní závazky na poli lidských práv. Člověk se musí ptát, proč za takových okolností Čína podala svou kandidaturu do Rady pro lidská práva OSN – bylo to jen proto, aby legitimizovala své porušování lidských práv?

V dubnu roku 2009 čínská vláda vydala národní plán pro lidská práva, dlouhý dokument, který je zřejmě jen kusem papíru. Nesmí být žádných pochyb. Tato sněmovna, Evropský parlament, má povinnost podrobně zhodnotit výsledky dialogu EU a Číny o lidských právech.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam, autor. Pane předsedající, Čína předvedla působivý hospodářský pokrok. Nicméně část tohoto pokroku byla dosažena využíváním metod, které jsou v přímém rozporu s celosvětově přijímanými normami v oblasti lidských práv. Naděje, že události jako olympijské hry motivují čínské úřady, aby ukázaly více respektu k demokratickým normám, se ukázaly jako liché. Právě naopak, represivní opatření posílila a my z této skutečnosti musíme vyvodit závěry.

Dnes Evropský parlament vyslovuje znepokojení nad osudem předního zastánce lidských práv a učence Liou Siao-po, signatáře Charty 08, která žádá ústavní reformu a ochranu lidských práv. Tuto chartu statečně podepsalo více než 10000 čínských občanů. Minulý měsíc byl Liou Siao-po odsouzen k 11 letům vězení. My dnes žádáme o jeho okamžité a bezpodmínečné propuštění. Vyjadřujeme svou solidaritu s poklidnými akcemi čínských občanů na podporu demokratických reforem a ochranu lidských práv, k nimž se čínská vláda zavázala.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, autorka. (FR) Pane předsedající, naléhavá usnesení jsou vždy obtížná, protože často odrážejí spíše politickou bezmoc než humanitární pohotovost. Strategie veřejného označování, kterou využíváme každý měsíc, je z nouze ctnost. To zjevně znamená, že všechny ostatní způsoby dialogu nebo uplatňování tlaku se ukázaly jako neúčinné a že jsme bezmocní, a proto soudíme.

V případě Číny si nejsem jistá, zda zvyšování počtu naléhavých usnesení, která jsme předložili – v březnu 2009, v listopadu 2009, v lednu 2010 a další usnesení plánované na březen 2010 – je produktivní. Ne proto, že podceňuji obtíže, které Čína má při svém přechodu na demokracii; ale z toho důvodu, že jsem přesvědčena, že pokud jsme stále v ofenzivě, není špatný cíl, ale strategie. Existují jiné, přesvědčivější politické nástroje.

Byla jsem první osobou, která žádala usnesení o Ujgurech a přechovávala bohužel marnou naději, že se tak vyhneme trestům smrti. Jménem naší skupiny bych ráda vyjádřila podporu panu Liou Siao-po, nedávno odsouzenému disidentovi, který se účastnil událostí na náměstí Tiananmen, jehož jediným zločinem je jeho vášeň pro demokracii. Odmítám však pranýřovat Čínu každé dva měsíce, prostě proto, že ji to stejně nepřinutí se vzdát. Právě naopak, protože Čína je klíčový obchodní partner, má stálé místo v Radě bezpečnosti OSN, zažívá intenzivní růst, nachází se uprostřed demokratického přerodu a my ji potřebujeme, abychom mohli bojovat proti změnám klimatu, musí tedy být partnerem, jemuž můžeme říci několik nepříjemných pravd, ale respektujeme jej za úsilí, jež vyvíjí.

Z těchto politických důvodů má skupina od podpisu ustoupila. Nicméně, abychom zajistili, že v otázce lidských práv, kterých si cením stejně jako vy, nedojde k žádným nejasnostem, bude má skupina hlasovat ve prospěch všech pozměňovacích návrhů, které se k usnesení vztahují. Pokud jde o konečný výsledek hlasování, ten bude záviset na pozměňovacích návrzích, které jsme předložili.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, autorka. (FR) Pane předsedající, Čína je ohromná země s bohatou historií a s ohromným rozvojovým potenciálem. Pořádání olympijských her v Pekingu v loňském roce nepřineslo výsledky, jaké někteří očekávali.

Vztah, jaký je Evropská unie schopna s Čínou udržovat, je obzvláště významný. Je naší povinností jako poslanců EP, abychom jasně a nahlas řekli, co považujeme za důležité a co je nepřijatelné.

Skutečností je, že situace v oblasti lidských práv v Číně je nepřijatelná. Případ pana Liou Siao-po, který byl uznán vinným za to, že spolu s více než 10000 spoluobčany požadoval provedení demokratických reforem ve své zemi, to dokládá. Troufám si tvrdit, že podle mého názoru je to, že dokázal v této zemi zmobilizovat tolik lidí, spíše úspěch než zločin.

Musíme žádat propuštění pana Siao-po a všech dalších, kteří jsou stejně jako on pronásledováni a vězněni za to, že spáchali jediný zločin, tedy, že bránili lidská práva, a konkrétně jedno z nejzákladnějších lidských práv – svobodu projevu.

Jak řekl jeden z kolegů poslanců, nedávno byl popraven britský občan, a to navzdory skutečnosti, že byl mentálně nemocný. To je poprvé za více než 50 let, kdy byl Evropan popraven v Číně. Svoboda projevu je každý den přehlížena o trochu víc, jak nám nedávno odhalil Google, který má pověst operátora, jenž uživatelům internetu poskytuje ne-li nejlepší, tak alespoň nejméně špatnou ochranu.

Obecně se ví, že aby mohli operátoři proniknout na čínský trh, musí vyhovět požadavkům čínských úřadů na instalaci softwarových filtrů, k čemuž nakonec svolil i Google. Nemůžeme akceptovat vládu, která provozuje internetové pirátství a upírá uživatelům internetu svobodu projevu.

Evropské instituce musí spojit síly a začít v této záležitosti jednat. Čínští uživatelé internetu musí mít přístup necenzurovaným informacím. Evropská unie má povinnost podporovat internetové firmy, které odmítají pomáhat čínským úřadům cenzurovat internet, nebo dokonce zatýkat ochránce lidských práv, demokraty nebo novináře, což byl případ pana Siao-po v dubnu 2005.

Dámy a pánové, nemohu ukončit svou řeč, aniž bych vás požádala, abyste vzpomněli na osoby zabité na náměstí Tiananmen; v noci 3. června 1989 zahynulo mnoho stovek mladých Číňanů. Bylo tomu právě 20 let, smutné výročí, které by mělo být připomínáno uctěním památky těchto mladých obětí. Ovšem ne všechny události roku 1989 si vysloužily stejnou pozornost.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, autor. Pane předsedající, skutečnost, že v této sněmovně znovu hovoříme o porušování lidských práv v Číně, naznačuje, že komunistické autoritářské vedení v Pekingu je stále odhodláno potlačit jakýkoli politický nesouhlas.

Tato skutečnost by nám však neměla zabránit v probírání těchto otázek v Parlamentu. Jsem přesvědčen, že to není pouze z povinnosti, ale že to také dlužíme obětem porušování lidských práv v Číně, jako je Liou Siao-po, jimž je upíráno právo vyjádřit se. Proto zde dnes o této záležitosti znovu diskutujeme.

Sacharovova cena pro Chu Ťia v roce 2008 ukázala světu, jak vážně my poslanci EP otázku lidských práv v Číně bereme. Bereme ji vážně, protože na Číně skutečně záleží. Její ohromná velikost a globální dosah, její vojenský vliv a hospodářská moc nutí EU snažit se o strategické partnerství založené na vzájemném respektu a bezpečnosti.

Snad jednou náš vztah s Čínou bude založen také na společném ctění demokracie, lidských práv a právního řádu – můžeme jen doufat. Dle mého názoru všichni doufáme, že se dožijeme dne, kdy budeme svědky dodržování těchto zásad v Čínské lidové republice.. Někdo tvrdí, že tyto ideály jsou Asii jaksi cizí. Já se vždy dívám na demokratický Tchaj-wan a ohromnou Indii s jejich demokratickými sekulárními tradicemi, které vzkvétají ve svobodné společnosti, a označuji domněnku, že ČLR nemůže být demokratická, za lživou.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala, autorka. (FI) Pane předsedající, na případu Liou Siao-po je důležité, že mu nyní nejméně 10000 lidí otevřeně vyjádřilo podporu, a já se domnívám, že Evropský parlament by měl vyzdvihnout a ocenit statečnost těchto lidí. Zároveň si musíme připomínat, že samotná Čína slíbila zlepšení situace v oblasti lidských práv. Čína se pokusila připojit k Radě pro lidská práva s tím, že je odhodlána prosazovat a chránit lidská práva a že bude v této oblasti hájit nejvyšší normy. To tedy přímo Čína slíbila před OSN a právě na tyto sliby bychom se měli odvolávat.

Toto usnesení také hovoří o dialozích o lidských právech mezi EU a Čínou, a jakkoli bychom chtěli být optimističtí, konečný výsledek je, že nemají téměř žádný přínos. Je také třeba, aby si instituce Evropské unie mezi sebou promyslely, jak mohou zlepšit své strategie a přimět Čínu pochopit, že její závazky v oblasti lidských práv jsou i naše věc a že budoucnost spolupráce mezi námi tkví převážně v nich.

Konečně bychom se mohli ptát, proč je politika Evropské unie vůči Číně tak nesoudržná a nestálá a co s tím můžeme dělat. Evropský parlament nepochybně podpoří Komisi v souhrnné snaze zavést ve vztazích s Čínou novou strategii.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, jménem skupiny PPE.(RO) „Měli bychom přestat chápat slova jako zločiny.“ Toto hlásal Liou Siao-po v Chartě 08, politickém manifestu, který vydal a který podpořily, jak již bylo řečeno, tisíce čínských občanů. Liou Siao-po byl odsouzen k jedenácti letům ve vězení a bude zbaven svých politických práv na další dva roky – za to, že učinil takové prohlášení, a za opakovanou podporu lidských práv. Jsem přesvědčen, že tento trest značí, že čínské úřady zesilují svou kampaň proti zastáncům lidských práv. Dalším důkazem je zpráva z této neděle, že Tzu Yong Jun, vůdce hnutí z náměstí Tiananmen, byl také odsouzen k devíti letům vězení.

Proto věřím, že je nezbytné téma lidských práv zařadit do programu příštího summitu Evropská unie – Čína, jak říká článek 9 usnesení.

Jsem přesvědčen, jak již dříve zmínila Heidi Hautalová, že dialog o lidských právech není dostatečný. Tuto otázku je třeba řešit jako součást zasedání summitu, protože dialog dosud nepřinesl žádné výsledky.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis, jménem skupiny S&D. Pane předsedající, Evropská unie nyní s Čínou vyjednává novou rámcovou dohodu, která stanoví další cestu k rozvoji hospodářských vztahů s touto zemí.

Tyto vztahy jsou velmi úzké, ale my nesmíme zavírat oči nad opakovaným porušováním lidských práv a nerespektování právního řádu.

Evropská unie musí posílit dialog o lidských právech s Čínou. Tento dialog, započatý v roce 2000, se ukázal jako nedostatečný. EU, a zejména vysoký představitel, by měli zajistit koordinovanou a účinnou společnou zahraniční politiku EU vůči Číně. Základem této politiky musí být respekt k lidským právům.

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel, jménem skupiny Verts/ALE.(DE) Pane předsedající, když byla Čína vybrána jako pořadatel olympijských her, zpočátku jsem doufala, po všech slibech, že Čína zlepší situaci v oblasti lidských práv, že by se to opravdu mohlo stát.

Ovšem během olympijských her a po nich jsme museli přiznat, že se nic nezlepšilo, situace v oblasti lidských práv se spíše zhoršila. Nyní, po rozsudku nad panem Liou Siao-po, jsme byli svědky toho, jak policie zakázala slavnost homosexuálů, což znamená, že v Číně hrozí doba ledová pro disidenty, ochránce lidských práv a homosexuály.

Z toho důvodu požadujeme okamžité propuštění pana Liou Siao-po a ostatních ochránců lidských práv a zejména vyžadujeme, aby Čína – pokud chce být uznávaným partnerem v mezinárodním společenství – ukončila svá hysterická cenzorská opatření a sledovací metody.

To samozřejmě platí především pro internet. Nemůžeme akceptovat politické filtrování internetu. Je základním prvkem základních práv, že svoboda projevu musí být chráněna ve všech národech světa. Lidská práva jsou univerzální a nedělitelná, ať již zde v Evropě, v USA, Súdánu nebo Číně. Na to si Čínská lidová republika bude muset zvyknout, pokud skutečně chce zastávat jinou úlohu.

Jsem pevně přesvědčena, že my Evropané musíme Číně jasně dát najevo v rámci našich oficiálních vztahů na summitech – právě proto, že máme zájem na spolupráci v oblastech politiky ochrany klimatu, environmentální politiky a regulace finančních trhů – že naléhavě potřebuje změnit politiku v oblasti lidských práv.

 
  
MPphoto
 

  Lorenzo Fontana, jménem skupiny EFD. – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, jedním z nejvýznamnějších problémů týkajících se lidských práv v Číně je zneužívání nucené práce v laogai, čínských koncentračních táborech.

Tento problém, kromě toho, že je skutečnou formou moderního otroctví, se zvláště týká evropského hospodářství. Je jisté, že mnoho zboží, které vychází z čínského trhu, vyrábějí lidé držení v táborech laogai, čímž se o poznání snižují náklady na práci, což vede k nekalé konkurenci vůči evropským produktům.

Podle zkušeností, mimo jiné, Spojených států, které již vydaly zákony zakazující dovoz čínského zboží vyrobeného v táborech laogai, by Evropa měla udělat, co je v jejích silách, aby zabránila vstupu zboží vyrobenému zcela nebo částečně nucenou prací.

Zaprvé, měla by být vedena kampaň pro zvýšení veřejného povědomí o tomto problému; a zadruhé na všechny výrobky dovážené do Evropy by se měly vztahovat tytéž hygienické a bezpečnostní parametry, které jsou vyžadovány od evropských výrobků, a měly by být zavedeny právní předpisy pro označování výrobků, které zajistí jejich dohledatelnost.

Kromě toho se od podnikatelů, kteří v Číně investují, musí vyžadovat, aby se řídili jasně danými pravidly v oblasti lidských práv. A konečně je třeba stanovit pravidla a zejména zajistit jejich dodržování, aby byl nastolen absolutní zákaz dovozu zboží vyrobeného pomocí nucené práce.

Jsem přesvědčen, že toto je jediný způsob, jak můžeme skutečně pomoci čínským lidem v jejich boji za lidská práva. Pokud se to nestane, budeme spoluviníky, kteří chtějí upírat lidem svobodu.

 
  
MPphoto
 

  Edward McMillan-Scott (NI). - Pane předsedající, mám tu čest být místopředsedou Evropského parlamentu odpovědným za demokracii a lidská práva. Usnesení se správně soustředí na Liou Siao-po, hlavního autora Charty 08. Anglická verze je dostupná na mé webové stránce charter08.eu.

Po mé poslední návštěvě Pekingu v květnu 2006 byli všichni disidenti, s nimiž jsem přišel do styku, zatčeni, uvězněni a v některých případech mučeni. Například Chu Ťia, který je stále ve vězení a potřebuje lékařskou péči. Zejména Kao Č'-šeng, který údajně zmizel po třech a půl letech, jež strávil ve vězení, v domácím vězení a při mučení, kvůli němuž se dvakrát pokusil spáchat sebevraždu. Kaovy otevřené dopisy režimu v roce 2005 byly vzorem pro Chartu 08. Jeho vyšetřování perzekuce duchovní buddhistické skupiny Falun Gong vedlo k široké podpoře po celé Číně. Domnívám se, že úřady by nyní měly Kao Č'-šenga propustit.

Nikdo by neměl pochybovat o tom, že Evropský parlament nevzdá pokusy o reformu v Číně, a samozřejmě také v Tibetu.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE). - (FI) Pane předsedající, je nepřípustné, aby ve vztahu mezi EU a Čínou převládly komerční zájmy a aby trvání na dodržování lidských práv a demokratickém rozvoji hrálo víceméně úlohu srdečných pozdravů.

Se zájmem jsem sledovala statečnost společnosti vlastnící internetový prohlížeč Google a její plány na ukončení spolupráce s čínskými úřady s ohledem na filtrování internetových stránek a cenzuru, a dokonce plány na opuštění země. Google tak zároveň viditelně volá po svobodě projevu pro čínské uživatele internetu.

Sdílím obavy svých kolegů ohledně zacházení s panem Liou Siao-po a ostatními čínskými vězni svědomí a doufám, že Rada a Komise předloží případ pana Siao-po na příštím zasedání summitu mezi EU a Čínou. Dohody, které se právě dojednávají, by měly jasně říkat, že budoucí rozvoj komerčních vztahů s Čínou bude více vázán na politický dialog a respektování lidských práv.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE).(DE) Pane předsedající, hovořili jsme o různých věcech, pokud jde o to, jak by bylo nejlepší mluvit s Čínou a dostat ji pod tlak, protože je zjevné, že na tuto zemi jen tak něco neplatí. Véronique De Keyserová řekla, že z toho důvodu její skupina stáhla svůj podpis. Nedomnívám se, že to je správná cesta vpřed. Jako EU, která má lidská práva zakotvena v Listině základních práv a v Lisabonské smlouvě, bychom měli stále poukazovat na porušování základních lidských práv. V současné době nemáme žádné jiné možnosti. Až přijdeme na něco lepšího, okamžitě to podpořím.

Nejde zde však jen o pana Liou Siao-po, jde tu také o pana Kao Č'-šenga, který zmizel a podle toho, co jsme nyní slyšeli, údajně spáchal sebevraždu. Každý se domnívá, že byl pravděpodobně nějakým strašným způsobem zabit. To je nepřijatelné. V souvislosti s olympijskými hrami jsme zjistili, že pokud pojedeme do Číny a navážeme tam kontakty, v oblasti lidských práv se absolutně nic nezmění. Všichni jsme doufali, že změní, ale nestalo se tak. Proto bychom neměli přestávat se naléhavými výzvami.

 
  
MPphoto
 

  Neelie Kroes, členka Komise. Pane předsedající, EU jasně vyjádřila své hluboké znepokojení nad nepřiměřeným rozsudkem nad předním ochráncem lidských práv Liou Siao-po na 11 let vězení za jeho autorství Charty 08, plánu demokratické a na právech založené reformy v Číně, a za publikování několika esejů vztahujících se k lidským právům na internetu.

My přisuzujeme velký význam svobodě myšlení a projevu: jsou to základní kameny našeho demokratického systému. Verdikt nad panem Liou je zcela v rozporu s právem na svobodu projevu zakotveným v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech, jehož je Čína signatářem. Také jsme oddaní ochraně práva na sexuální projev a orientaci, o nichž se zmínila Helga Trüpelová.

EU se pokusila proces sledovat, ale bohužel, naši pozorovatelé byli ze soudní síně vykázáni. Podrobnosti o procesu, které jsme se přesto dozvěděli, jasně svědčí o tom, že pan Liou nedostal příležitost se řádně hájit a že se mu nedostalo spravedlivého soudu. EU bude dál vyzývat čínskou vládu, aby pana Liou bezpodmínečně propustila a skončila s pronásledováním a zadržováním ostatních signatářů Charty 08.

Naše celková politika vůči Číně je politika konstruktivního vztahu v rámci našeho strategického partnerství. Při několika příležitostech v minulosti jsme ocenili pokrok Číny, pokud jde o sociální hospodářská práva, stejně jako nedávné odstartování čínského akčního plánu pro lidská práva, ale na druhou stranu existují nesmírně vážné obavy ohledně občanských a politických práv a několika nedávných změn, jako jsou ty, které poslanci této sněmovny nastínili v návrhu usnesení.

EU vyjadřuje svou oddanost lidským právům během našich pravidelných politických kontaktů a zejména při našem dialogu o lidských právech s čínskými představiteli. Poslední zasedání, jak víte, se konalo loni dne 20. listopadu v Pekingu. Pevnost našeho vztahu nám umožňuje diskutovat o těchto záležitostech s upřímností. Loni během 12. summitu EU–Čína v Nankingu byla otázka lidských práv vznesena, a to jak v diskusích, tak na tiskové konferenci.

Marie-Christine Vergiatová a Eija-Riitta Korholová se zmínily o internetových útocích proti společnosti Google. Komise se domnívá, že toto je další znepokojivý vývoj v oblasti svobody projevu v Číně. Samozřejmě situaci bedlivě monitorujeme. Pochopili jsme, že mezi společností a čínskými úřady probíhají konzultace. Zůstaneme ostražití pro případ, že by podobné útoky byly namířeny i proti společnostem z EU.

Dovolte, abych tuto sněmovnu ujistila, že budeme nadále tyto otázky vyzdvihovat i na nejvyšší úrovni a budeme připomínat mezinárodní povinnosti v oblasti lidských práv, k nimž se Čínská lidová republika zavázala. Také připomínáme čínské ústavní záruky o svobodě projevu. Všichni máme společný cíl – otevřenější, transparentnější Čínu, která ctí mezinárodní normy v oblasti lidských práv a spolupracuje na řešení globálních problémů. Abychom toho dosáhli, musíme pracovat na rozvoji našeho strategického partnerství.

Ráda bych reagovala na otázku Véronique De Keyserové. Pokud jde o popravu britského občana Akmala Shaikha, Evropská unie odsoudila jeho popravu nejsilnějším možným způsobem. Hluboce lituje skutečnosti, že Čína nedbala opakovaných výzev Evropské unie a jednoho z jejích členských států, aby rozsudek smrti pro pana Shaikha změnila.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat ve 12.00.

Písemná prohlášení (článek 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), písemně.(RO) Právo na život, právo na svobodu projevu a myšlení tvoří základ evropské integrace a našeho vidění světa. Když některý z našich partnerů, v tomto případě Čína, opakovaně tato práva porušuje, jsme povinni reagovat. Nesmíme však Čínu jen tak obvinit a přehlížet rozdíly v kultuře a způsobu života, které nás odlišují. Toto usnesení týkající se porušování lidských práv v Číně, zejména případu Liou Siao-po, je důkazem zjednodušujícího přístupu k těmto otázkám, kterým čelí čínská společnost. Svůj postoj jsme rozhodně nepřijali jako reakci na zásadu nedotknutelnosti lidských práv, která je základem usnesení a kterou bezvýhradně podporujeme. Ve skutečnosti jde o způsob, jakým byla vyjádřena. Abychom dosáhli požadovaných výsledků, je třeba ve vztazích s Čínou udržovat bezkonfliktní atmosféru. To je jediný způsob, jak můžeme přispět k rozvoji Číny směrem ke společnosti s hlubokou oddaností ochraně lidských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), písemně. „Nebuďme zlí,“ je známé motto společnosti Google. Jejich politika vůči Číně byla s odvoláním na toto heslo léta kritizována. Skupiny zabývající se lidskými právy obvinily Google z napomáhání čínské vládě v utiskování svých občanů a zejména ochránců lidských práv. Zdá se, že Google bude v budoucnu méně zlý. Rozhodnutí společnosti začít v Číně provozovat nefiltrovaný internetový vyhledavač si zaslouží vřelé gratulace. Ohlášením změny politiky v Číně Google riskuje ztrátu zisků z největšího internetového trhu na světě a potenciálně přichází o téměř 400 milionů uživatelů. V tomto konkrétním případě Google dokázal, že velká nadnárodní společnost skutečně může dodržovat svou etickou politiku. Google, který stále vedou jeho zakladatelé, má možnost v každém svém budoucím kroku odrážet své stěžejní hodnoty a přesvědčení. A pokud bude nadále prosperovat, pak dokáže, že vydělávání peněz a udržitelné, humánní chování nemusí být nezbytně v rozporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně.(PT) Čína opakovaně porušuje lidská práva a my ji za to musíme odsoudit. Skutečnost, že EU je jedním z hlavních ekonomických partnerů Číny, zesiluje naši povinnost odsoudit všechny činy, které porušují práva všech občanů, a zvláště těch, kteří brání svobodu projevu a lidská práva v této zemi. Je nutné, aby Čínská lidová republika respektovala a ctila závazky, které učinila před Radou pro lidská práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), písemně. (SK) Čím je jedna země geograficky větší a hospodářsky nezávislejší, tím je náročnější od ní vyžadovat dodržování lidských práv. Považuji za nepřijatelné, že Evropská unie ve svých vztazích k Číně opakovaně staví do popředí ekonomické zájmy. Na téměř každém setkání vyšší diplomatické úrovně si jen nesměle dovolíme připomenout problém porušování lidských práv v této zemi. V Evropě máme za sebou bohužel bohaté negativní zkušenosti týkající se praktik komunistických režimů v oblasti potlačování lidských práv. Proto jsem stále přesvědčen, že počet případů porušování lidských práv je mnohem vyšší, než se na základě informací domníváme. Z toho důvodu je naprosto nevyhnutelné a naléhavé, abychom i za cenu ekonomických a politických obětí dokázali Čínu přimět k respektování lidských práv. Jinak vývoj v Číně může mít nepříznivý vliv na celkový vývoj politické situace v Asii a následně dopad na celkovou světovou ekonomiku a politiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), písemně. – (PL) Hlasoval jsem ve prospěch usnesení odsuzujícího porušování lidských práv, protože jejich porušování nesmíme tolerovat nebo s ním souhlasit, ať již jako lidé nebo jako občané. Vedení, které škodí lidem, jejich svobodě a právům, která byla definována před mnoha lety, je v rozporu se základy, na nichž jsou budovány západní demokracie. Dialog, který Evropská unie a Čína započaly v roce 2000, nepřinesl očekávané výsledky. Proto bychom se měli zeptat sami sebe, jestli jsme udělali, co jsme mohli, a pokud je odpověď „ne“, měli bychom uplatnit ustanovení usnesení o účinnosti hospodářské spolupráce. Lidská práva by se měla stát základem pro dialog mezi Unií a Čínou a zájmy lidí by měly stát nad ekonomickými zájmy.

Zatčení a odsouzení bojovníka za mír a ochránce lidských práv Liou Siao-po, který volal po větší demokracii v Číně, je jasným signálem, že naše současná opatření nejsou účinná. Proto by bylo dobré vedle usnesení podniknout další kroky, které přinesou větší respekt k tomu, za co bojuje Liou Siao-po, tisíce Číňanů a mnoho dalších po celém světě.

Před třiceti lety v Číně započaly reformy, které světu ukázaly, že něco se mění a že by to mohlo být něco v zájmu společnosti. Totéž očekáváme dnes. Dnes chceme partnera, který respektuje zásady, jež jsou pro nás zásadní.

 
  

(1)Viz zápis

Právní upozornění - Ochrana soukromí