Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2513(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0040/2010

Rozpravy :

PV 21/01/2010 - 3.2
CRE 21/01/2010 - 3.2

Hlasovanie :

PV 21/01/2010 - 7.2

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0006

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 21. januára 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

3.2. Porušenia ľudských práv v Číne, osobitne prípad Liu Xiaobao
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Nasledujúcim bodom programu je rozprava o siedmich návrhoch uznesení o porušovaní ľudských práv v Číne, najmä pokiaľ ide o prípad Liou Siao-paa(1).

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, autorka. – Vážený pán predsedajúci, minulý mesiac bol pán Liou Siao-pao, veľmi známy spisovateľ a politický aktivista, odsúdený na 11 rokov väzenia za „podnecovanie k rozvracaniu štátnej moci“. Pred viac ako rokom bol zatknutý po vypracovaní Charty 08, ktorú podpísalo viac ako 10 000 radových čínskych občanov, požadujúcich najbežnejšie veci v demokratickej spoločnosti: právo na slobodu prejavu, otvorené voľby a právny štát.

Trestné stíhanie pána Liou Siao-paa, založené výlučne na jeho mierových iniciatívach, a súdne prenasledovanie, ktorému čelil, sú bezpochyby nezlučiteľné s medzinárodne uznávanými normami ľudských práv a základných slobôd. Preto by sme mali dôrazne žiadať bezpodmienečné prepustenie pána Liou Siao-paa, ktoré by sa malo uskutočniť ihneď.

V posledných rokoch sa vzťahy medzi Európskou úniou a Čínou sústredili najmä na hospodársky rozmer, ktorý zatienil otázku demokracie v krajine a hrubé porušovanie ľudských práv, ku ktorému v Číne sústavne dochádza.

Pred niekoľkými dňami policajný úradník po prvý raz priznal, že známy právnik pre oblasť ľudských práv a kandidát na Nobelovu cenu mieru, pán Kao Č’-seng, zmizol po roku zadržiavania čínskymi úradmi. Mnohí sa obávajú, že môže byť mŕtvy. Pred niekoľkými týždňami čínska vláda ignorovala žiadosť EÚ, aby nepopravila britského občana.

Je mimoriadne znepokojujúce vidieť, ako čínska vláda ignoruje svoje medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv. Máme právo čudovať sa, prečo Čína za týchto okolností predložila svoju kandidatúru na členstvo v Rade OSN pre ľudské práva – chcela tým azda ospravedlniť spôsob, akým potláča ľudské práva?

V apríli 2009 čínska vláda vydala národný plán pre ľudské práva, obšírny dokument, ktorý, zdá sa, nie je viac než zdrap papiera. O tom niet pochýb. Tento Parlament, Európsky parlament, je povinný dôkladne prehodnotiť výsledky dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Čínou.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam , autor. – Vážený pán predsedajúci, Čína vykázala enormný hospodársky pokrok. Časť tohto pokroku však bola dosiahnutá použitím metód, ktoré sú v ostrom konflikte so všeobecne uznávanými ľudskými normami. Nádeje, že udalosti ako olympijské hry budú motivovať čínske orgány k väčšiemu rešpektovaniu demokratických noriem, sa ukázali ako márne. Naopak, pribudli akty represie a z tejto skutočnosti musíme vyvodiť závery.

Európsky parlament dnes vyslovuje svoje znepokojenie nad osudom popredného aktivistu za ľudské práva a vedca Liou Siao-paa, signatára Charty 08, ktorá naliehavo žiada uskutočnenie ústavnej reformy a ochranu ľudských práv. Túto chartu odvážne podpísalo viac ako 10 000 čínskych občanov. Minulý mesiac bol Liou Siao-pao odsúdený na 11 rokov väzenia. Dnes žiadame o jeho bezpodmienečné a okamžité prepustenie. Vyjadrujeme svoju solidaritu s mierovými akciami čínskych občanov v prospech demokratických reforiem a ochrany ľudských práv, ku ktorým sa čínska vláda zaviazala.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser , autorka.(FR) Vážený pán predsedajúci, naliehavé uznesenia sú vždy ťažkou úlohou, pretože často odrážajú politickú bezmocnosť a nie humanitárnu nutnosť. Stratégia „menovania a pranierovania“, ktorú každý mesiac uplatňujeme, je posledná možnosť. Jasne to znamená, že všetky ostatné spôsoby dialógu alebo vyvíjania nátlaku sa ukázali ako neúčinné a to, keďže sme bezmocní konať, odsudzujeme.

V prípade Číny si nie som istá, či zvyšovanie počtu naliehavých uznesení, ktoré robíme – v marci 2009, v novembri 2009, v januári 2010 spolu s ďalším plánovaným uznesením v marci 2010 –, je produktívne. Týmto nechcem podceňovať problémy, ktoré má Čína so zvládaním svojho prechodu na demokraciu, ale verím, že v neustálej ofenzíve to nie je cieľ, ktorý je nesprávny, ale stratégia. Sú aj iné presvedčivejšie politické nástroje.

Bola som prvou osobou, ktorá žiadala o uznesenia o Ujguroch a ktorá prechovávala žalostne márnu nádej, že sa tak predíde trestom smrti. V mene našej skupiny by som rada poskytla svoju podporu Liou Siao-paovi, nedávno odsúdenému tchien-an-menskému disidentovi, ktorého jediný zločin je jeho zanietenie pre demokraciu. Odmietam však každé dva mesiace pranierovať Čínu, jednoducho preto, že ju to neprinúti ustúpiť. V skutočnosti práve naopak, pretože tento kľúčový obchodný partner, táto krajina, ktorá má stále miesto v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov, ktorá dosahuje intenzívny rast a je uprostred demokratickej zmeny a ktorú potrebujeme na boj proti zmene klímy, táto krajina musí byť partnerom tomu, kto síce povie pár nepríjemných právd, ale rešpektuje úsilia, ktoré vynakladá. Práve tento rešpekt v uznesení chýba.

Pre tieto politické dôvody naša skupina stiahla svoj podpis. Aby sme však predišli akejkoľvek nejednoznačnosti v otázke ľudských práv, ktoré si vážim aspoň tak ako vy, naša skupina bude hlasovať za všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s ňou spojené. Čo sa týka konečného výsledku hlasovania, bude závisieť od pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sme predložili.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, autorka.(FR) Vážený pán predsedajúci, Čína je veľká krajina s bohatou históriou a obrovským potenciálom rozvoja. Hosťovanie olympijských hier minulý rok v Pekingu neprinieslo výsledky, ktoré niektorí očakávali.

Vzťah, ktorý si Európska únia môže udržať s Čínou, je mimoriadne dôležitý. Je našou povinnosťou, ako poslancov Európskeho parlamentu, nahlas a jasne povedať, čo pokladáme za dôležité a čo je neprijateľné.

Pravda je, že situácia v oblasti ľudských práv v Číne je neprijateľná. Príkladom je prípad pána Liou Siao-paa, ktorý bol uznaný vinným z požadovania demokratických reforiem vo svojej krajine, spolu s viac ako 10 000 spoluobčanmi. Odvážim sa tvrdiť, že podľa môjho názoru dosiahnutie takejto mobilizácie v tejto krajine je skôr úspech ako trestný čin.

Musíme požadovať prepustenie pána Siao-paa a všetkých mužov a žien, ktorí sú rovnako ako on prenasledovaní a väznení za spáchanie jediného zločinu – obraňovanie ľudských práv, konkrétnejšie jedného z najzákladnejších práv, a to slobody prejavu.

Ako povedala moja kolegyňa poslankyňa, len nedávno bol dokonca popravený britský občan, napriek tomu, že bol duševne chorý. Stalo sa tak po prvý raz za posledných viac ako 50 rokov, že Európan bol popravený v Číne. Sloboda prejavu sa skutočne porušuje každým dňom viac a viac, ako nám nedávno odhalil Google, ktorý má povesť operátora poskytujúceho ak nie najlepšiu, tak prinajmenšom najmenej zlú ochranu pre používateľov internetu.

Je všeobecne známe, že na to, aby mohli podnikať v Číne, musia prevádzkovatelia splniť požiadavku úradov a nainštalovať softvérové filtre, s ktorými nakoniec súhlasil aj Google. Nemôžeme akceptovať vládu, ktorá sa podieľa na internetovom pirátstve a odopiera používateľom internetu slobodu prejavu.

Európske inštitúcie musia spojiť svoje sily a konať v tejto záležitosti. Čínski používatelia internetu musia mať prístup k necenzurovaným informáciám. Európska únia je povinná podporovať internetové firmy, ktoré odmietajú pomáhať čínskym orgánom cenzurovať internet alebo, čo je horšie, zatýkať obrancov ľudských práv, demokratov, či dokonca novinárov, ako to bolo v prípade pána Siao-paa v apríli 2005.

Na záver, dámy a páni, nemôžem ukončiť svoj prejav bez toho, aby som vás požiadala o pripomenutie si obetí z námestia Tchien-an-men, kde stovky mladých Číňanov našlo smrť v noci 3. júna 1989. Je to už 20 rokov a bolo by nám cťou pripomenúť si toto smutné výročie uctením si pamiatky týchto mladých obetí. Nie všetky udalosti z roku 1989 si však zaslúžia rovnakú pozornosť.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, autor. – Vážený pán predsedajúci, skutočnosť, že v tomto Parlamente opäť diskutujeme o porušovaní ľudských práv v Číne, svedčí o tom, že komunistické autoritatívne vedenie Pekingu zostáva naďalej odhodlané potlačiť akúkoľvek politickú opozíciu.

Táto skutočnosť by nám však nemala zabrániť poukazovať v Parlamente na tieto otázky. Verím, že je to nielen naša povinnosť, ale že to dlhujeme obetiam porušovania ľudských práv v Číne, akou je Liou Siao-pao, pričom väčšine z nich bolo odopreté právo prejaviť svoj názor. Preto dnes znova diskutujeme o tejto záležitosti.

Udelenie Sacharovovej ceny Chu Ťiovi v roku 2008 v skutočnosti ukázalo svetu, ako vážne berieme my poslanci Európskeho parlamentu otázku ľudských práv v Číne. Berieme ju vážne, pretože nám na Číne naozaj záleží. Jej obrovská rozloha a globálny dosah, jej vojenská moc a hospodárska sila núti EÚ hľadať strategické partnerstvo založené na vzájomnom rešpekte a bezpečnosti.

Možno bude náš vzťah s Čínou napokon tiež založený na našich spoločných hodnotách demokracie, ľudských práv a právneho štátu: môžeme v to len dúfať. Myslím si, že napriek všetkému však všetci dúfame, že príde deň, keď to bude v Čínskej ľudovej republike skutočne fungovať v praxi. Hovorí sa, že takéto ideály sú Ázii tak trochu cudzie. Ja sa vždy spolieham na demokratický Taiwan a rozsiahlu Indiu s jej demokratickými sekulárnymi tradíciami, ktoré tu prekvitajú v slobodnej spoločnosti, že prakticky vyvrátia názor, že ČĽR nemôže byť demokratická.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala, autorka.(FI) Vážený pán predsedajúci, podstatné na prípade Liou Siao-paa je to, že až 10 000 ľudí mu teraz otvorene vyjadrilo podporu a myslím si, že Európsky parlament by mal oceniť statočnosť týchto ľudí a pochváliť ich za to.

Zároveň si musíme pripomenúť, že samotná Čína sľúbila, že zlepší situáciu v oblasti ľudských práv. Čína sa pokúsila vstúpiť do Rady pre ľudské práva s tým, že bude odhodlaná presadzovať a chrániť ľudské práva a že bude v tejto oblasti dodržiavať najvyššie štandardy. Toto sú teda prísľuby Číny pred Organizáciou Spojených národov a na ne by sme sa mali odvolávať.

Toto uznesenie hovorí aj o dialógoch o ľudských právach medzi EÚ a Čínou a nech sme akokoľvek optimistickí, konečným výsledkom je, že nepriniesli takmer žiadny osoh. Inštitúcie Európskej únie by tiež mali medzi sebou premýšľať, ako by mohli zlepšiť svoje vlastné stratégie, aby Čína pochopila, že jej záväzky v záležitostiach týkajúcich sa ľudských práv sú aj naša vec a že budúcnosť spolupráce medzi nami rozhodujúcou mierou závisí od nich.

Napokon sa môžeme pýtať, prečo je politika Európskej únie vo vzťahu k Číne taká nekoherentná a rozporuplná a čo s tým môžeme urobiť. Pokiaľ ide o Európsky parlament, určite podporí Komisiu v spoločnom úsilí vytvoriť s Čínou novú stratégiu.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, v mene skupiny PPE.(RO) „Mali by sme prestať s nazeraním na slová ako na zločiny.“ Toto prehlásil Liou Siao-pao v Charte 08, politickom manifeste, ktorý vydal a ktorý podporili, ako už bolo povedané, tisíce Číňanov. Liou Siao-pao bol odsúdený na 11 rokov väzenia a bude zbavený politických práv na ďalšie dva roky za toto vyhlásenie a za sústavné podporovanie ľudských práv. Domnievam sa, že tento trest je príznačný pre čínske orgány, ktoré zintenzívňujú svoju kampaň proti aktivistom za ľudské práva. Ďalší dôkaz toho priniesla nedeľňajšia správa, že Čou Jung-ťün, vodca demonštrácie na námestí Tchien-an-men, bol tiež odsúdený na deväť rokov väzenia.

Preto si myslím, že je dôležité predostrieť tému ľudských práv ako súčasť ďalšieho samitu Európska únia – Čína podľa článku 9 uznesenia.

Domnievam sa, ako už predtým poukázala pani Hautalová, že dialóg nie je postačujúci pre ľudské práva. Riešenie tejto otázky ľudských práv by malo byť súčasťou samitov, pretože dialóg ešte nepriniesol žiadne výsledky.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis, v mene skupiny S&D. – Vážený pán predsedajúci, Európska únia teraz rokuje o novej rámcovej dohode s Čínou, ktorá určí ďalšie smerovanie rozvoja hospodárskych vzťahov s touto krajinou.

Tieto vzťahy sú veľmi úzke, ale nesmieme zatvárať oči pred opakovaným porušovaním ľudských práv, a nerešpektovaním zásad právneho štátu.

Európska únia musí posilniť dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Čínou. Ukázalo sa, že tento dialóg, nadviazaný v roku 2000, je neúčinný. EÚ a najmä vysoká predstaviteľka by mali zabezpečiť koordinovanú a efektívnu spoločnú zahraničnú politiku EÚ vo vzťahu k Číne. Ako základ pre túto politiku musí slúžiť rešpektovanie ľudských práv.

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel, v mene skupiny Verts/ALE.(DE) Vážený pán predsedajúci, keď bola Čína vybraná, aby hosťovala olympijské hry, spočiatku som dúfala, po všetkých jej sľuboch o zlepšení situácie v oblasti ľudských práv, že sa tak azda naozaj stane.

Počas a po skončení olympijských hier sme, žiaľ, museli uznať, že nenastalo žiadne zlepšenie, ale skôr zhoršenie situácie v oblasti ľudských práv. Teraz po rozsudku proti Liou Siao-paovi sme dokonca videli, ako polícia zabránila konaniu homosexuálnej akcie, čo hrozí, že bude mať za následok politickú ľadovú dobu v Číne pre disidentov, obrancov ľudských práv a homosexuálov.

Z tohto dôvodu žiadame okamžité prepustenie Liou Siao-paa a ostatných obrancov ľudských práv a vyzývame predovšetkým Čínu – ak chce byť uznávaným partnerom v medzinárodnom spoločenstve –, aby skoncovala s hysterickými cenzorskými opatreniami a metódami sledovania.

Vzťahuje sa to, samozrejme, najmä na internet. Nemôžeme akceptovať politické filtrovanie internetu. Je podstatným prvkom základných práv, že sloboda prejavu sa musí chrániť vo všetkých národoch sveta. Ľudské práva sú všeobecné a nedeliteľné, či už tu v Európe, v USA, v Sudáne alebo v Číne. Čínska ľudová republika si bude musieť na to zvyknúť, ak naozaj chce inú úlohu.

Som pevne presvedčená, že my ako Európania musíme dať Číne jasne najavo v rámci našich oficiálnych stretnutí na samitoch – práve preto, že máme záujem o spoluprácu v oblastiach politiky ochrany klímy a životného prostredia, ako aj regulácie finančných trhov –, že musí nutne zmeniť svoju politiku ľudských práv.

 
  
MPphoto
 

  Lorenzo Fontana, v mene skupiny EFD.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, jeden z najzávažnejších problémov týkajúcich sa ľudských práv v Číne je využívanie nútenej práce v Laogai, čínskych koncentračných táboroch.

Táto otázka, okrem toho, že je pravou formou moderného otroctva, znepokojuje najmä európske hospodárstvo. V skutočnosti je isté, že veľké množstvo tovaru pochádzajúceho z čínskeho trhu vyrábajú väzni v Laogai, so zreteľným znížením nákladov na pracovnú silu, čo vedie k nespravodlivej hospodárskej súťaži vzhľadom na európsky tovar.

Súdiac podľa skúseností napríklad aj Spojených štátov, ktoré už prijali určité zákony zakazujúce dovoz čínskeho tovaru vyrobeného v Laogai, Európa môže a mala by urobiť všetko, čo sa dá, na zabránenie dovozu tovaru úplne alebo čiastočne vyrobeného nútenou prácou.

Po prvé, mala by sa viesť kampaň na zvýšenie informovanosti verejnosti o tomto probléme a po druhé, rovnaké hygienické a bezpečnostné parametre, aké sa vyžadujú od európskych výrobkov, by sa mali vyžadovať od všetkých výrobkov dovážaných do Európy a mali by sa zaviesť právne predpisy na zabezpečenie vysledovateľnosti pôvodu tovaru.

Od podnikateľov, ktorí investujú v Číne, sa musí vyžadovať dodržiavanie presných pravidiel týkajúcich sa práv pracovníkov. Napokon by sme mali stanoviť pravidlá a predovšetkým zabezpečiť, aby boli rešpektované, takže bude absolútny zákaz na dovoz tovaru vyrobeného nútenou prácou.

Som presvedčený, že toto je jediný spôsob, ako môžeme skutočne pomôcť čínskemu ľudu v boji za ľudské práva. Ak sa tak nestane, zostaneme spoluvinníkmi, ktorí chcú odoprieť ľuďom ich slobodu.

 
  
MPphoto
 

  Edward McMillan-Scott (NI). – Vážený pán predsedajúci, mám tú česť byť podpredsedom Európskeho parlamentu zodpovedným za demokraciu a ľudské práva. Uznesenie sa právom zameriava na Liou Siao-paa, hlavného autora Charty 08. Anglická verzia je k dispozícii na mojej internetovej stránke charter08.eu.

Po mojej poslednej návšteve v Pekingu v máji 2006 boli všetci disidenti, s ktorými som mal kontakt, zatknutí, uväznení a v niektorých prípadoch mučení; napríklad Chu Ťia, ktorý je stále vo väzení a potrebuje lekársku starostlivosť. Zvlášť Kao Č’-seng, ktorý údajne zmizol po tri a pol roku väznenia, domáceho väzenia a mučenia, ktoré spôsobilo, že sa dvakrát pokúsil o samovraždu. Kaove otvorené listy adresované režimu v roku 2005 udali tón Charte 08. Jeho vyšetrovanie prenasledovania duchovnej budhistickej skupiny Falun Gong si získalo širokú podporu v celej Číne. Myslím si, že čínske orgány by mali teraz Kao Č’-senga odkryť a prepustiť.

Nikto by nemal mať žiadne pochybnosti, že Európsky parlament sa nevzdá reformy v Číne a, samozrejme, v Tibete.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE) . – (FI) Vážený pán predsedajúci, je neprípustné, aby obchodné záujmy ťahali za dlhší koniec vo vzťahoch medzi EÚ a Čínou a aby vyžadovanie dodržiavania ľudských práv a demokratického rozvoja bolo viac-menej postavené do pozície srdečných pozdravov.

So záujmom som sledovala odvahu, ktorú ukázal prevádzkovateľ vyhľadávacieho portálu Google a jeho plány ukončiť spoluprácu s čínskymi orgánmi vzhľadom na filtrovanie internetových stránok a cenzúru, a dokonca opustiť krajinu. Google zároveň zjavne vyzýva na slobodu prejavu pre čínskych používateľov internetu.

Aj ja som znepokojená, rovnako ako moji kolegovia poslanci, v súvislosti so zaobchádzaním s Liou Siao-paom a inými čínskymi väzňami svedomia a dúfam, že sa Rada a Komisia budú zaoberať prípadom Siao-paa na budúcom samite medzi EÚ a Čínou. Dohody, o ktorých sa práve teraz rokuje, by mali dávať jasne najavo, že budúci rozvoj obchodných vzťahov s Čínou bude účinnejšie viazaný na politický dialóg a rešpektovanie ľudských práv.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE).(DE) Vážený pán predsedajúci, hovorili sme o viacerých veciach, pokiaľ ide o to, ako by sme mali správne rokovať s Čínou a vyvíjať na ňu nátlak, pretože je jasné, že sotva má niečo na túto krajinu nejaký účinok. Pani De Keyserová povedala, že z tohto dôvodu jej skupina stiahla svoj podpis. Nemyslím si, že je to správna cesta vpred. Ako EÚ, ktorá zakotvila ľudské práva v Charte základných práv a Lisabonskej zmluve, práve my by sme mali poukazovať na porušovanie základných ľudských práv. V súčasnosti nemáme k dispozícii žiadnu inú možnosť. Ak vymyslíme niečo lepšie, som pripravená to okamžite podporiť.

Nejde však iba o Liou Siao-paa, ide aj o Kao Č’-senga, ktorý zmizol a, podľa toho, čo teraz počúvame, údajne spáchal samovraždu. Každý predpokladá, že bol pravdepodobne zabitý buď jedným strašným spôsobom, alebo druhým. To je neprijateľné. V súvislosti s olympijskými hrami sme zistili, že keby sme išli do Číny a tam nadviazali kontakt, vôbec nič by sa nezmenilo, pokiaľ ide o situáciu v oblasti ľudských práv. Všetci sme v to dúfali, ale nefungovalo to. Preto by sme nemali prestať s našimi naliehavými výzvami.

 
  
MPphoto
 

  Neelie Kroes, členka Komisie. – Vážený pán predsedajúci, EÚ jasne vyjadrila svoje znepokojenie nad neprimeraným odsúdením významného obrancu ľudských práv Liou Siao-paa na 11 rokov väzenia za autorstvo Charty 08, plánu na demokratickú reformu v Číne založenú na právach, a za publikovanie množstva esejí týkajúcich sa otázok ľudských práv na internete.

Prikladáme veľkú dôležitosť slobode myslenia a vyjadrovania: základným kameňom, ako všetci vieme, nášho demokratického systému. Verdikt proti pánovi Liou je úplne nezlučiteľný s právom na slobodu vyjadrovania zakotveným v Medzinárodnom dohovore o občianskych a politických právach, ktorého je Čína signatárom. Okrem toho sme oddaní ochrane práva na prejav sexuálnej identity a orientácie, ako spomenula pani Trüpelová.

EÚ sa pokúsila pozorovať proces, ale veľmi ľutujeme, že naši pozorovatelia boli vylúčení zo súdnej siene. Detaily procesu, ktoré sme sa napriek tomu dozvedeli, jasne naznačujú, že pánovi Liou nebolo dovolené predniesť riadnu obhajobu a že mu nebol poskytnutý spravodlivý proces. EÚ bude naďalej vyzývať čínsku vládu na bezpodmienečné prepustenie pána Liou a ukončenie prenasledovania a zadržiavania ostatných signatárov Charty 2008.

Naša celková politika vo vzťahu k Číne je politika konštruktívneho prístupu v rámci nášho strategického partnerstva. V minulosti sme pri niekoľkých príležitostiach uvítali pokrok Číny, pokiaľ ide o sociálne a hospodárske práva, ako aj nedávne spustenie akčného plánu pre ľudské práva v Číne, ale, na druhej strane, existujú mimoriadne vážne obavy týkajúce sa občianskych a politických práv a niekoľkých nedávnych udalostí, ako sú tie, na ktoré vážení poslanci tohto Parlamentu poukázali v návrhu uznesenia.

Odhodlanosť EÚ v oblasti ľudských práv sa sprostredkováva počas našich pravidelných kontaktov a najmä počas nášho dialógu o ľudských právach s čínskymi orgánmi. Posledné zasadnutie, ako iste viete, sa konalo 20. novembra minulého roku v Pekingu. Pevnosť našich vzťahov nám dovoľuje otvorene diskutovať o týchto záležitostiach. Minulý rok na 12. samite EÚ Čína v meste Nandžing bola predložená otázka ľudských práv počas diskusií aj na tlačovej konferencii.

Pani Vergiatová a pani Korholová spomenuli kybernetické útoky proti spoločnosti Google. Komisia sa domnieva, že to je ďalší znepokojujúci vývoj v rámci slobody prejavu v Číne. Samozrejme, pozorne monitorujeme situáciu. Chápeme, že prebiehajú konzultácie medzi spoločnosťou a čínskymi orgánmi. Zostaneme opatrní, v prípade, že by na spoločnosti EÚ mierili podobné útoky.

Chcela by som ubezpečiť tento Parlament, že budeme naďalej nastoľovať tieto otázky aj na najvyššej úrovni, a tým pripomínať medzinárodné záväzky Čínskej ľudovej republiky v oblasti ľudských práv. Pripomíname aj čínske ústavné záruky slobody prejavu. Všetci máme spoločný cieľ, aby bola Čína otvorenejšia a transparentnejšia, aby dodržiavala medzinárodné normy ľudských práv a aby spolupracovala pri riešení celosvetových otázok. Aby sme to dosiahli, musíme pokračovať v práci na rozvoji nášho strategického partnerstva.

Rada by som reagovala na otázku pani De Keyserovej. Pokiaľ ide o popravu britského občana Akmala Shaikha, Európska únia jeho popravu čo najdôraznejšie odsúdila. Je hlboko sklamaná skutočnosťou, že Čína nebrala ohľad na opakované výzvy Európskej únie a jedného z jej členských štátov na zmiernenie trestu smrti vyneseného nad pánom Shaikhom.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Cãtãlin Sorin Ivan (S&D), písomne.(RO) Právo na život, slobodu prejavu a myslenia tvoria základný princíp európskej integrácie a našej vízie sveta. Ak jeden z našich partnerov, v tomto prípade Čína, opakovane porušuje tieto práva, sme povinní reagovať. Nesmieme to však robiť na základe modelu „hanenia a obviňovania“ a viniť Čínu a ignorovať rozdiely v kultúre a civilizácii, ktoré nás rozdeľujú. Toto uznesenie týkajúce sa porušovania ľudských práv v Číne, najmä pokiaľ ide o prípad Liou Siao-paa, je dôkazom zjednodušujúceho prístupu k problémom, ktorým čínska spoločnosť čelí. Zaiste sme neprijali naše stanovisko voči princípu nedotknuteľnosti ľudských práv súvisiacemu s uznesením, pod ktoré sa bezvýhradne podpisujeme. V skutočnosti sa to týkalo spôsobu, akým bolo podané. Aby sme dosiahli požadované výsledky, mali by sme udržať medzi nami a Čínou bezkonfliktnú atmosféru. To je jediný spôsob, akým môžeme prispieť k vývoju Číny smerom k spoločnosti s hlbokým presvedčením o dôležitosti rešpektovania ľudských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE) , písomne. – „Nebuďte zlí“ je známe motto spoločnosti Google. V priebehu rokov sa vyskytla kritika týkajúca sa jej politiky v Číne, spochybňujúca toto motto. Skupiny pre ľudské práva obvinili spoločnosť Google z pomáhania čínskej vláde v utláčaní svojich občanov a predovšetkým aktivistov za ľudské práva. Podľa všetkého bude Google v budúcnosti menej zlý. Jeho rozhodnutie začať prevádzkovať nefiltrovaný vyhľadávač v Číne si zaslúži čo najsrdečnejšie blahoželanie. Ohlásením zmeny vo svojej čínskej politike Google riskuje zisk z najväčšieho internetového trhu na svete a je možné, že stratí takmer 400 miliónov používateľov. V tomto konkrétnom prípade spoločnosť Google dokázala, že veľká nadnárodná spoločnosť naozaj dokáže zostať verná svojej etickej politike. Keďže má svojich zakladateľov stále na čele spoločnosti, Google má najlepšie predpoklady, aby každé jej konanie v budúcnosti odrážalo jej základné hodnoty. A ak bude Google naďalej prosperovať, bude to dôkaz, že nejestvuje žiadny prirodzený konflikt medzi zarábaním peňazí a optimálnym a humánnym konaním.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne.(PT) V Číne opakovane dochádza k porušovaniu ľudských práv a my nemôžeme zanedbať ich odsúdenie. Skutočnosť, že EÚ je jedným z najdôležitejších hospodárskych partnerov Číny, ešte zväčšuje našu zodpovednosť za odsúdenie všetkých činov, ktoré porušujú práva akéhokoľvek občana, najmä tých, ktorí bránia slobodu prejavu a ľudské práva v tejto krajine. Je nevyhnutné, aby Čínska ľudová republika rešpektovala a dodržiavala záväzky, ktoré prijala pred Radou pre ľudské práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), písomne. – (SK) Čím je jedna krajina geograficky väčšia a hospodársky nezávislejšia, tým je od nej náročnejšie vyžadovať dodržiavanie ľudských práv. Považujem za neprijateľné, že Európska Únia vo svojich vzťahoch k Číne dáva opakovane do popredia ekonomické záujmy. Takmer na každom stretnutí vyššej diplomatickej úrovne si len nesmelo dovolíme pripomenúť problém porušovania ľudských práv v tejto krajine. V Európe máme za sebou, žiaľ, bohaté negatívne skúsenosti týkajúce sa praktík komunistických režimov v rámci potláčania ľudských práv. Preto ostávam presvedčený, že počet prípadov porušovania ľudských práv je ďaleko vyšší, ako sme informovaní. Z tohto dôvodu je nanajvýš nevyhnutné a naliehavé, aby sme aj za cenu ekonomickej a politickej obete dokázali primäť Čínu k rešpektovaniu ľudských práv. V opačnom prípade vývoj danej situácie v Číne môže mať nepriaznivý vplyv na celkový vývoj politickej situácie v Ázii, s následným dopadom na celkovú svetovú ekonomiku a politiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Micha Olejniczak (S&D), písomne. (PL) Hlasoval som za uznesenie, ktoré odsudzuje porušovanie ľudských práv, pretože nesmieme tolerovať ani súhlasiť s ich pošliapavaním, ako ľudia, aj ako občania. Počínanie, ktoré škodí ľuďom, ich slobode a právam, ktoré boli vymedzené pred mnohými rokmi, je v protiklade so základmi, na ktorých sú vybudované západné demokracie. Dialóg medzi Európskou úniou a Čínou, ktorý sa začal v roku 2000, nepriniesol očakávaný účinok. Preto by sme sa mali opýtať sami seba, či sme urobili všetko, čo bolo v našich silách, a ak odpoveď bude „nie“, mali by sme uplatniť ustanovenia uznesení o efektívnosti hospodárskej spolupráce. Ľudské práva by sa mali stať základom pre dialóg medzi EÚ a Čínou a záujmy ľudí by mali stáť nad hospodárskymi záujmami.

Zatknutie a odsúdenie mierového aktivistu a bojovníka za ľudské práva Liou Siao-paa, ktorý žiadal väčšiu demokraciu v Číne, je jasným signálom toho, že naše súčasné opatrenia nie sú účinné. Preto by bolo vhodné podniknúť ďalšie kroky, okrem uznesení, ktoré prinesú väčší rešpekt pre to, za čo bojuje Liou Siao-pao, ako aj tisíce Číňanov a množstvo ľudí na celom svete.

Pred tridsiatimi rokmi sa v Číne začali reformy, ktoré ukázali svetu, že sa niečo mení a že môžu urobiť niečo v prospech spoločnosti. Dnes očakávame to isté. Dnes chceme mať partnera rešpektujúceho zásady, ktoré sú pre nás základné.

 
  

(1) Pozri zápisnicu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia