Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 21 януари 2010 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Откриване на заседанието
 2.Отношенията ЕС-Тунис (разискване)
 3.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава
  3.1.Скорошните атаки срещу религиозни малцинства в Египет и в Малайзия
  3.2.Нарушения на правата на човека в Китай, по-специално случаят Liu Xiaobao
  3.3.Филипините
 4.Съобщение на председателя: вж. протокола
 5.График на месечните сесии: вж. протокола
 6.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 7.Време за гласуване
  7.1.Скорошните атаки срещу религиозни малцинства в Египет и Малайзия (гласуване)
  7.2.Нарушаване на правата на човека в Китай и по-специално случая на Liu Xiaobo (гласуване)
  7.3.Филипините (гласуване)
  7.4.Европейска стратегия за Дунавския регион (гласуване)
 8.Обяснения на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 10.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността): вж. протокола
 11.Решения относно някои документи: вж. протокола
 12.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността): вж. протокола
 13.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 14.График на следващите заседания: вж. протокола
 15.Прекъсване на сесията
 ПРИЛОЖЕНИЕ (Писмени отговори)
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (529 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (662 kb)
Правна информация - Политика за поверителност