Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 21. tammikuuta 2010 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.EU:n ja Tunisian väliset suhteet (keskustelu)
 3.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista
  3.1.Äskettäiset hyökkäykset uskonnollisia vähemmistöjä vastaan Egyptissä ja Malesiassa
  3.2.Ihmisoikeusloukkaukset Kiinassa, erityisesti Liu Xiaobaon tapaus
  3.3.Filippiinit
 4.Puhemiehen ilmoitus: ks. pöytäkirja
 5.Istuntokalenteri: ks. pöytäkirja
 6.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 7.Äänestykset
  7.1.Äskettäiset hyökkäykset uskonnollisia vähemmistöjä vastaan Egyptissä ja Malesiassa (äänestys)
  7.2.Ihmisoikeusloukkaukset Kiinassa, erityisesti Liu Xiaobaon tapaus (äänestys)
  7.3.Filippiinit (äänestys)
  7.4.Tonavan aluetta koskeva EU:n strategia (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla): ks. pöytäkirja
 11.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 12.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla): ks. pöytäkirja
 13.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 14.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 15.Istuntokauden keskeyttäminen
 LIITE (Kirjalliset vastaukset)
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (319 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (793 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö