Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 21 stycznia 2010 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Stosunki UE-Tunezja(debata)
 3.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności
  3.1.Niedawne ataki przeciwko mniejszościom religijnym w Egipcie i Malezji
  3.2.Łamanie praw człowieka w Chinach, w szczególności w przypadku Liu Xiaobo
  3.3.Filipiny
 4.Komunikat Przewodniczącego: patrz protokół
 5.Harmonogram okresów sesyjnych: patrz protokół
 6.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 7.Głosowanie
  7.1.Niedawne ataki na mniejszości religijne w Egipcie i Malezji (głosowanie)
  7.2.Łamanie praw człowieka w Chinach, w szczególności w przypadku Liu Xiaobo (głosowanie)
  7.3.Filipiny (głosowanie)
  7.4.Europejska strategia na rzecz regionu naddunajskiego (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 10.Postanowienia wykonawcze (art. 88 Regulaminu): patrz protokół
 11.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 12.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu): patrz protokół
 13.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 14.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokół
 15.Przerwa w obradach
 ZAŁĄCZNIK (Odpowiedzi pisemne)
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (323 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (846 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności