Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 21. januára 2010 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vzťahy medzi EÚ a Tuniskom (rozprava)
 3.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu
  3.1.Nedávne napadnutia náboženských menšín v Egypte a Malajzii
  3.2.Porušenia ľudských práv v Číne, osobitne prípad Liu Xiaobao
  3.3.Filipíny
 4.Vyhlásenie predsedníctva: pozri zápisnicu
 5.Kalendár schôdzí: pozri zápisnicu
 6.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 7.Hlasovanie
  7.1.Nedávne napadnutia náboženských menšín v Egypte a Malajzii (hlasovanie)
  7.2.Porušenia ľudských práv v Číne, osobitne prípad Liou Siao-pa (hlasovanie)
  7.3.Filipíny (hlasovanie)
  7.4.Európska stratégia pre podunajskú oblasť (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 11.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 12.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 13.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 14.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 15.Prerušenie zasadania
 PRÍLOHA (Písomné odpovede)
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (331 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (799 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia