Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 21 januari 2010 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förbindelserna EU/Tunisien (debatt)
 3.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer
  3.1.Attackerna nyligen mot religiösa minoriteter i Egypten och i Malaysia
  3.2.Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Kina, särskilt fallet Liu Xiaobo
  3.3.Filippinerna
 4.Meddelande från talmannen: se protokollet
 5.Datum för sammanträdesperioderna: se protokollet
 6.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 7.Omröstning
  7.1.Attackerna nyligen mot religiösa minoriteter i Egypten och i Malaysia (omröstning)
  7.2.Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Kina, särskilt fallet Liu Xiaobo (omröstning)
  7.3.Filippinerna (omröstning)
  7.4.Europeisk strategi för Donauregionen (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen): se protokollet
 11.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 12.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen): se protokollet
 13.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 14.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 15.Avbrytande av sessionen
 BILAGA (Skriftliga svar)
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (315 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (845 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy