Voltar ao portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (seleccionado)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Este documento não está disponível na sua língua. Para o consultar, pode escolher uma das línguas disponíveis na barra de línguas.

 Index 
 Texto integral 
Debatten
Maandag 8 februari 2010 - Straatsburg Uitgave PB

GM/Opel: laatste ontwikkelingen (debat)
MPphoto
 

  Ivo Belet, namens de PPE-Fractie. U zegt dat u waakzaam wilt blijven, maar dat lijkt mij toch wel een beetje te weinig. In onze ogen is de houding van General Motors in Europa onaanvaardbaar.

General Motors rekent erop staatssteun los te weken bij verschillende nationale en regionale regeringen in de Europese Unie, en met dat overheidsgeld willen zij dan onder andere de sociale kosten van de sluiting van de fabriek in Antwerpen, waar u naar verwijst, betalen. Zoiets kunnen wij niet toelaten, mijnheer de commissaris, noch de arbeiders kunnen dat aanvaarden, noch Europa kan dat aanvaarden.

In onze ogen is dit dossier een heel belangrijke test voor u, voor de geloofwaardigheid van de Europese Commissie. Wij kunnen dit niet toestaan, want dat zou een enorme precedent zijn voor andere dossiers in de toekomst. Het gaat hier om protectionisme, mijnheer de commissaris, dat her en der de kop opsteekt en dat is ontoelaatbaar. Het ondergraaft de grondvesten van de Europese Unie en het zijn bovendien altijd de kleineren die hiervan het slachtoffer zijn, dat is hier nogmaals bewezen.

De voorbije maanden hebben de regeringen van de Europese Unie zich als het ware als koorknapen laten uiteenspelen door de Amerikanen van General Motors en het is duidelijk dat dit niet voor herhaling vatbaar is. Wij kunnen dit alleen maar vermijden door een gezamenlijke Europese aanpak.

Vandaag in de Duitse pers zegt uw collega voor concurrentiebeleid, mevrouw Kroes, dat overheidssteun in de autosector alleen maar mogelijk is, als die steun gaat naar de ontwikkeling van innovatieve en milieuvriendelijke producten. Daar gaan wij mee akkoord, maar zoiets kun je toch veel beter Europees coördineren en niet, zoals vandaag gebeurt, via afzonderlijke onderhandelingen van de verschillende landen in Europa met General Motors, want dat leidt tot niets.

Overigens, als wij één Europees gezamenlijk aanbod zouden doen aan General Motors, dan staan wij uiteraard veel sterker en dan kunnen wij ook garanties eisen op sociaal vlak - dat moet u toch na aan het hart liggen - en op het vlak van de werkgelegenheid. En waarom zou er dan geen nieuw perspectief kunnen ontstaan voor de werknemers van de getroffen fabriek van Opel in Antwerpen en ook voor de getroffen werknemers in de andere Opel fabrieken in Europa uiteraard.

Het is daarvoor, mijnheer Špidla, nog niet te laat. Wij vinden dat de Europese Commissie bij dergelijke grensoverschrijdende herstructureringen zelf de koe bij de horens moet vatten en werk moet maken van een proactief beleid in plaats van een afwachtende of waakzame houding aan te nemen. Wat wil dat concreet zeggen? Dat wil zeggen een gezamenlijke strategie op poten zetten, veel actiever optreden en vooral veel krachtiger alle Europese instrumenten waarover wij beschikken inzetten en die bundelen in plaats van in gespreide slagorde op te treden zoals wij nu doen.

Ik denk dat wij tot nu toe veel te soft in dit dossier zijn opgetreden. De Europese Commissie stond erbij en keek ernaar en General Motors triomfeert. Dat moet anders, in het belang van de werknemers, want die zijn vandaag uiteraard de dupe van dit tekort aan Europese politieke wil.

Dan nog een even belangrijk tweede punt, mijnheer de commissaris: de Europese ministers van industrie zijn vandaag in Spanje bijeen om een Europees actieplan voor de autosector op poten te zetten. Ik denk dat wij daar hoge nood aan hebben. U als Europese Commissie moet de belangrijkste actoren uit de sector bijeenbrengen om te vermijden dat wij ook in de autosector binnenkort overspoeld worden met Chinese producten. Aanstaande donderdag komen de Europese staatshoofden en regeringsleiders bijeen voor de extra Europese top in Brussel, onder impuls en op uitnodiging van onze voorzitter Herman van Rompuy. En er is maar één agendapunt: versterking van de Europese economische samenwerking.

Laat ons, mijnheer de commissaris, beginnen met de autosector, want dat is en blijft onze belangrijkste industrietak, een sector die een echte gangmaker is van de economische vernieuwing en die ook bovendien een krachtige motor kan zijn voor de werkgelegenheid.

 
Aviso legal - Política de privacidade