Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 8. februar 2010 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 4.Udvalgenes sammensætning: se protokollen
 5.Bortfaldne skriftlige erklæringer: se protokollen
 6.Andragender: se protokollen
 7.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter): se protokollen
 8.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 9.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger: se protokollen
 10.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 11.Modtagne dokumenter: se protokollen
 12.Arbejdsplan
 13.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 14.Administrativt samarbejde på beskatningsområdet – Gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger – Fakultativ og midlertidig anvendelse af ordningen for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig (ændring af direktiv 2006/112/EF) - Fremme af god politik og forvaltning på skatteområdet (forhandling)
 15.GM/Opel: seneste udvikling (forhandling)
 16.Ligestilling mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union – 2009 (forhandling)
 17.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 18.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (378 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (951 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik