Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Středa, 10. února 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Vysvětlení hlasování
MPphoto
 
 

Předložený text : A7-0004/2010

  John Stuart Agnew a William (The Earl of) Dartmouth (EFD), písemně. – UKIP uznává rovnost mužů a žen, odmítáme však veškeré pokusy EU vydávat v této oblasti právní předpisy. Domníváme se, že opatření na vnitrostátní úrovni jsou zde mnohem vhodnější.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí