Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A7-0004/2010

  John Stuart Agnew και William (The Earl of) Dartmouth (EFD), γραπτώς. (EN) Αν και το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου πιστεύει στην ισότητα ανδρών και γυναικών, απορρίπτουμε οποιαδήποτε προσπάθεια από την ΕΕ να νομοθετήσει σε αυτόν τον τομέα. Πιστεύουμε ότι τα μέτρα σε εθνικό επίπεδο είναι πιο κατάλληλα σε αυτόν τον τομέα.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου