Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 10. februára 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 
 

Predkladaný text : A7-0004/2010

  John Stuart Agnew a William (The Earl of) Dartmouth (EFD), písomne. – Hoci Strana za nezávislosť Spojeného kráľovstva (UKIP) verí v rovnosť mužov a žien, odmietame akýkoľvek pokus EÚ o prijímanie právnych prepisov pre túto oblasť. Domnievame sa, že v tejto oblasti sú vhodnejšie opatrenia na vnútroštátnej úrovni.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia